تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود


 روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید
اسامی  اعضای تعاونی  که در تاریخ 21/08/1394  می توانند انتخاب واحد(مرحله ی دوم) می نمایند

ردیف

نام

نام خانوادگی

واریزی

نام پدر

امتیاز

1

مختار

رستمی

380,000,000

بهرام

32383

2

احمد

ملاح

380,000,000

محمدعلی

32253

3

محمدرحیم

عباس زاده

380,000,000

عزیز

32174

4

مختار

منوچهری

380,000,000

صدیق

32131

5

قادر

یوسفی

380,000,000

محمدرشید

32129

6

لطیف

نیازی

380,000,000

آقا

32109

7

سیدوهبی

میرانی

380,000,000

سیدفتحی

32084

8

برهان

عباسی

380,000,000

فتح اله

32001

9

امین

عزیزی

382,000,000

یعقوب

31997

10

هوشیار

علیزاده

380,000,000

ولی

31989

11

رحمان

جعفرپور

380,000,000

عزیز

31935

12

نسرین

خادمی

380,000,000

محمدصالح

31926

13

شاهپور

مقدس

380,000,000

احمد

31911

14

فاتح

نقدی پور

380,000,000

حسین

31907

15

نورالدین

یوسفی

380,000,000

محمدامین

31897

16

گلاویژ

خدری

380,000,000

علی

31885

17

محی الدین

کرمی

380,000,000

احمد

31885

18

نظیر

فتاحی

380,000,000

عزت

31842

19

کرم خان

مرادی

380,000,000

محمدخان

31805

20

سیما

سلیمانی

380,000,000

گل محمد

31775

21

فاخر

علیمرادی

380,000,000

رحیم

31771

22

عباس

حسینی

380,000,000

محمد

31728

23

پسند

کیانی زاده

380,000,000

عبدالقادر

31727

24

علی

مرادی زاد

380,000,000

عزیز

31722

25

پروانه

فتحی

380,000,000

محمد

31657

26

صابر

ویسی

380,000,000

حسین

31645

27

فانوس

مرادی

380,000,000

احمد

31634

28

کریم

رحیمی

380,000,000

عبدالعزیز

31612

29

عثمان

فخری

380,000,000

حسن

31593

30

فهمی

ولدبیگی

380,000,000

توفیق

31587

31

آقابرا

رحیمی

380,000,000

عبدالعزیز

31581

32

محمود

بابائی

380,000,000

محمد

31560

33

سعدی

قادری

380,000,000

مجید

31558

34

حسین

فتحی

380,000,000

محمد

31482

35

ادریس

خسروی زاده

380,000,000

یونس

31399

36

عمر

رحمانی

380,000,000

محمدعلی

31380

37

سهراب

مهربانی

380,000,000

محمدرحیم

31363

38

بایزید

حسامی

380,000,000

محمود

31361

39

صباح

نوری

380,000,000

محمدآقا

31344

40

سلیم

کریمی نیلاوره

380,000,000

کریم

31328

41

شاهمراد

بابائی

380,000,000

عزیز

31318

42

منصور

صادقی

380,000,000

مومن

31284

43

کامل

نظری

380,000,000

محمود

31278

44

بتول

مرادی

380,000,000

توفیق

31267

45

فریده

برزگر

380,000,000

علی

31224

46

یحیی

شمسی

380,000,000

محی الدین

31214

47

لقمان

نادری

380,000,000

قربانی

31213

48

حبیب اله

احمدی

380,000,000

عبدالکریم

31195

49

محمد

ویسی

380,000,000

فتح اله

31192

50

سالار

رحمانی

380,000,000

حسن

31177

51

کریم

کریمی

380,000,000

عزیزمراد

31160

52

ابراهیم

شاهمرادی

380,000,000

حسن

31155

53

قطعه

کرمی سرتیپ آبادی

380,000,000

مرتضی

31151

54

جوانمیر

نادری تبار

380,000,000

وزیر

31149

55

صدیق

حسینی

380,000,000

عبدالحمید

31144

56

شب بو

ملاح

380,000,000

محمدعلی

31132

57

عزیز

رشیدی

380,000,000

رشید

31121

58

سلمی

محمدمیرزائی

380,000,000

محمدمیرزا

31121

59

هادی

محمودی

380,000,000

محمد حسین

31117

60

علی اکبر

مصطفائی

380,000,000

محمدعزیز

31112

61

ستار

مرادی نژاد

380,000,000

محمدرشید

31110

62

سیف اله

حسینی

380,000,000

محمدطاهر

31077

63

ایوب

مرادی

380,000,000

حبیب

31072

64

صادق

صوفی

380,000,000

عبداله

31069

65

جمال

محمودی مزرانی

380,000,000

حسن

31049

66

شهین

مرادی

380,000,000

توفیق

30909

67

لقمان

بهرامی ع

380,000,000

علی

30871

68

سعید

فخری

380,000,000

ملاعبداله

30847

69

محسن

احمدی

380,000,000

انور

30835

70

فاروق

خسروی

380,000,000

احمد

30827

71

عبدالرحمن

طاهری

380,000,000

سلیمان

30804

72

فائزه

نادری تبار

380,000,000

وزیر

30790

73

محسن

رحمانی

380,000,000

غفور

30788

74

سلیم

رشیدی رستمی

380,000,000

علی

30781

75

فریدون

صیادی نیا

380,000,000

حسن

30780

76

علی

قاسمی

380,450,000

محمد

30755

77

اسماعیل

گل محمدی

380,000,000

حسین

30740

78

حسن

امیری

380,000,000

کریم

30735

79

اقدس

ناصری

380,000,000

سیدعلی

30731

80

فرشته

دشتی

380,000,000

فرج

30724

81

ضرغام

ایوب زاده

380,000,000

محمد

30721

82

محمد

رحمانی

380,000,000

عبداله

30701

83

بیژن

زارعی لبنی

380,000,000

کریم

30691

84

فرحناز

امیری

380,000,000

شکر اله

30683

85

حیدر

مرادی سرابیانی

380,000,000

ویسمراد

30664

86

خلیل

احمدزاده

380,000,000

شکراله

30640

87

توفیق

ویسی

380,000,000

عبدالقادر

30634

88

مریم

رضائی

380,000,000

محمد

30629

89

حسن

فقیهی

380,000,000

امین

30572

90

رشید

احمد پوران

380,000,000

محمود

30566

91

بختیار

صیادی

380,000,000

شاهمراد

30463

92

بختیار

منوچهری

380,000,000

محمدعلی

30453

93

نصرالدین

حسینی

380,000,000

وزیر

30440

94

فاتح

رحیمی

380,000,000

رشید

30437

95

احمد

حسینی

380,000,000

حسن

30404

96

امین

مرادی

380,000,000

فتاح

30387

97

محمدصالح

فتحی

380,000,000

سعید

30382

98

عثمان

احمدی صوفی

380,000,000

محمد

30349

99

ایوب

عزیزی

380,000,000

علی

30341

100

علی

محمودی ح

380,000,000

حسینعلی

30316

101

کامل

ویسی

380,000,000

کریم

30295

102

انور

منوچهری

380,000,000

امین

30233

103

مختار

محمودی

380,000,000

بهرام

30194

104

علی

سبحانی

380,000,000

صالح

30188

105

صالح

پولادخوای

380,000,000

سلیمان

30167

106

فرهاد

احمدی

380,000,000

امین

30151

107

سهیلا

ناصری

380,000,000

خسرو

30135

108

خسرو

محمودزاده

380,000,000

صالح

30120

109

عثمان

طهماسبی

380,000,000

عبداله

30101

110

سهیلا

شاهرخ

380,000,000

محمدعلی

30095

111

رضا

فرجی

380,000,000

حسن

30094

112

کمال

قادری

380,000,000

محمدنظیف

30076

113

حسن

ویسی ا

380,000,000

انور

30052

114

عبدالکریم

ویسی

380,000,000

عبدالعزیز

30051

115

بختیار

رازیانی

380,000,000

یونس

30039

116

حسین

قادری

380,000,000

امین

30038

117

عطاء

رحمانی

380,000,000

مجید

30033

118

بهرام

صالحی

380,000,000

محمود

30007

119

آرام

عبدالهی

380,000,000

محمدعلی

29983

120

قادر

مرادی

380,000,000

محمد

29952

121

قادر

نوری

379,000,000

محمدآقا

29893

122

یاور

یعقوبی

380,000,000

منصور

29886

123

عزیز

حسینی

380,000,000

سیدکریم

29806

124

گلزار

احمدی

380,000,000

محمد

29774

125

شیرین

توان پور پاوه

380,000,000

حسن

29698

126

عسکر

محمدی

380,000,000

عبدالمحمد

29688

127

خالد

ویسی زاده

380,000,000

امیر

29687

128

فرهاد

تمجیدی

380,000,000

احمد

29670

129

فرهاد

خسروی

380,000,000

احمد

29668

130

آهو

محمدی

380,000,000

احمد

29659

131

عزیز

جشن سده

380,000,000

بهرام

29650

132

فریده

مرادی

380,500,000

محمود

29576

133

مصطفی

بابائی

380,000,000

امین

29560

134

زهره

صولی

380,000,000

حسین

29558

135

فتح اله

حسینی

380,000,000

محمد

29556

136

عثمان

قادری

380,000,000

علی

29535

137

کبری

پرافشای

380,000,000

عبدالرحمان

29509

138

منوچهر

ویسی

380,000,000

محمد

29448

139

احمد

صوفی

380,000,000

عبدالرحمان

29356

140

رستگار

صالح زاده

380,000,000

امیر

29346

141

نادیه

رسول آبادی

380,070,000

محمود

29182

142

پروین

کاکائی

380,000,000

حسین

29161

143

منصور

رحمتی

380,000,000

حاتم

29160

144

احمد

ابراهیمی تبار

380,000,000

کاکا عبداله

29145

145

هادی

احمدی

380,000,000

عزیز

29003

146

عادل

احمدی

380,000,000

محمد

28994

147

حاتم

احمدی

380,000,000

محمد

28928

148

عبدالکریم

پیرویسی

380,020,000

الماس

28895

149

محمدطاهر

محمدی

380,000,000

علی

28865

150

رضیه

مرادی

380,000,000

محمد

28848

151

اکبر

رحیمی نژاد

380,000,000

امامعلی

28768

152

عادل

بابائی

380,000,000

غلام

28759

153

فریدون

مطاعی

380,000,000

محمد

28754

154

عایشه

رحیمی دهچراغی

380,000,000

حاتم

28668

155

طوبی

جمینی

380,000,000

فرج

28576

156

رضا

لطفی

380,000,000

اله مراد

28570

157

محمد

دانش

380,000,000

لطف اله

28480

158

صدیق

مرادی

380,000,000

محمد

28463

159

عارف

عظیمی

380,000,000

احمد

28456

160

اسمعیل

محمودی

380,000,000

محمد

28445

161

حمید

فرجی

380,080,000

اعظم

28402

162

توران

کارگری

380,000,000

صابر

28371

163

فرامرز

عظیمی

380,000,000

کاکااحمد

28341

164

فتاح

عزیزی

380,000,000

سیداحمد

28327

165

حسیم

مرادی

380,000,000

عزیز

28268

166

خداداد

صوفی

380,000,000

امین

28258

167

فهیمه

حمیدی

380,000,000

حسین

28239

168

عبدالعزیز

رحیمی

380,000,000

رسول

28197

169

فریده

نوزری

380,000,000

محمداسماعیل

28189

170

ادریس

کرمی

380,000,000

نجیب

28152

171

فرشته

حمیدی

380,500,000

حسین

28131

172

حسن

صیدی

380,000,000

حسین

27973

173

فتح اله

شاهمرادی

380,000,000

محمود

27874

174

وحدت

شیخمرادی

383,500,000

میرزامراد

27843

175

احسن

قاضی زاده

380,000,000

محمدهادی

27826

176

عایشه

کریمی

380,000,000

حسن

27800

177

هدایت

بهرامی

380,000,000

حسین

27770

178

صلاح

کاکائی پور

380,000,000

سهراب

27720

179

مهدی

اعتمادی

380,000,000

محمود

27625

180

احمد

عزیزی

380,000,000

محمد

27564

181

سلام

حسینی

380,000,000

محمود

27519

182

علی

عبدالهی خواه

380,000,000

کاکاعبداله

27380

183

عادل

صحرائی

380,000,000

معروف

27363

184

هادی

عزیزی ف

380,000,000

فیض اله

27321

185

محمدصالح

احمدی

380,000,000

محمدعلی

27302

186

ابراهیم

بازانی قلعه

380,000,000

عزیز

27283

187

مختار

شهسواری

380,000,000

غلام

27145

188

محمد

عزیزی

380,000,000

مجید

27139

189

نهیه

قادری

380,000,000

عبدالعزیز

26971

190

محمدنعیم

گل محمدی

380,000,000

حسن

26809

191

حسین

ریحانه

380,550,000

محمد

26735

192

سردار

عثمانی

380,000,000

محمدسلیم

26732

193

صلاح

سعیدی

380,000,000

کاکااحمد

26599

194

اعظم

امیری

380,000,000

عزیز

26354

195

حسین

یوسفی

380,000,000

فتح اله

26241

196

آرزو

محمدی

380,000,000

محمد

26136

197

نادر

میرزائی

380,000,000

فتاح

26114

198

ابراهیم

زرساو

380,000,000

حیدر

25908

199

کیومرث

فتحی

380,000,000

علی

25691

200

محمدفاروق

صوفی

380,000,000

عبداله

25514

201

ابوبکر

حسینی

380,250,000

جعفر

25326

202

حمید

محمدزاده

380,000,000

حسن

25315

203

صابر

حسین زاده

380,000,000

ولی

24856

204

لیمو

رضائی

380,000,000

علی

24771

205

یعقوب

سلیمی

380,800,000

اسداله

24592

206

برهان

ویسی ف

380,000,000

فتح اله

24317

207

غفار

حیدری

380,000,000

سیف اله

24271

208

ناصح

فتحی

380,000,000

محمد

23938

209

روناک

اسماعیلی

380,000,000

یداله

23656

210

مظفر

نظری

380,000,000

نظرویس

23619

211

چنور

مهربانی نژاد

380,000,000

اسکندر

23605

212

فرحناز

تشتر

380,000,000

علی

23089

213

طلعت

مرادی

380,000,000

علی

23069

214

سیدتوفیق

حسینی

380,450,000

سیدامین

22351

215

فاطمه

خلخال

380,000,000

عبداله

20226

216

صلاح الدین

رحیمی

380,000,000

اسکندر

19510

217

هادی

تیموری زاده

380,000,000

محمد علی

13333

 
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ