تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 اسفند‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 38,400
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 38,382
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 38,358
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 38,123
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 38,028
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 37,900
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 37,898
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 37,861
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 37,827
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 37,800
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 37,758
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 37,744
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 37,702
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 37,605
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 37,586
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 37,568
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 37,542
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 37,511
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 37,451
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 37,426
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 37,398
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 37,398
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 37,369
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 37,353
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 37,351
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 37,320
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 37,237
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 37,162
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 37,138
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 37,109
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 37,024
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 37,005
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 36,996
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 36,979
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 36,972
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 36,945
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 36,935
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 36,887
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 36,880
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 36,876
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 36,856
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 36,842
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 36,838
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 36,816
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 36,801
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 36,795
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 36,771
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 36,767
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 36,750
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 36,749
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 36,722
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 36,704
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 36,691
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 36,689
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 36,658
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 36,656
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 36,609
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 36,591
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 36,588
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,583
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,583
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 36,552
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 36,549
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 36,532
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 36,529
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 36,504
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 36,497
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 36,480
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 36,479
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 36,472
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 36,452
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 36,443
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 36,431
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 36,396
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 36,377
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 36,377
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 36,368
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 36,349
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 36,341
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 36,318
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 36,311
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 36,287
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 36,282
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 36,266
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 36,265
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 36,259
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 36,238
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 36,236
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 36,233
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 36,226
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 36,225
92 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 36,217
93 امین حبیبی 380,000,000 کریم 36,216
94 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 36,210
95 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 36,192
96 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 36,187
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 36,129
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 36,126
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 36,126
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 36,108
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 36,094
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 36,094
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 36,093
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 36,084
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 36,083
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 36,067
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 36,050
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 36,038
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 36,014
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 36,007
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 36,005
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 35,985
113 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 35,964
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 35,960
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 35,877
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 35,865
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 35,811
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 35,802
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 35,787
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 35,783
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 35,773
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 35,761
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 35,761
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 35,718
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 35,681
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 35,651
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 35,647
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 35,604
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 35,603
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 35,598
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 35,533
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 35,521
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 35,510
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,488
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 35,469
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 35,463
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,457
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 35,434
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 35,416
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 35,358
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 35,275
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 35,256
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 35,239
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 35,237
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 35,220
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 35,204
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 35,194
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 35,160
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 35,154
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 35,143
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 35,100
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 35,090
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 35,089
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 35,071
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 35,068
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 35,053
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 35,036
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 35,031
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 35,027
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 35,025
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 35,020
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 35,008
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 34,997
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 34,997
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 34,993
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 34,988
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 34,986
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 34,953
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 34,948
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 34,945
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 34,925
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 34,785
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 34,747
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 34,723
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 34,711
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 34,703
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 34,680
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,666
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 34,664
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 34,657
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 34,656
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 34,636
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 34,616
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 34,611
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 34,607
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 34,600
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 34,597
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 34,577
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 34,567
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 34,559
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 34,540
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 34,516
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 34,510
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 34,505
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 34,448
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 34,442
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 34,339
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 34,329
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 34,316
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 34,313
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 34,280
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 34,263
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 34,258
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 34,225
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 34,217
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 34,192
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 34,171
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 34,109
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 34,070
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 34,064
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 34,043
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 34,027
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 34,011
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 33,996
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 33,977
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 33,971
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 33,970
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 33,952
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 33,928
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 33,927
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 33,915
222 حسین قادری 380,000,000 امین 33,914
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 33,909
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 33,883
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 33,859
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 33,828
227 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 33,762
228 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 33,758
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 33,682
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 33,650
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 33,574
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 33,564
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 33,563
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 33,546
235 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 33,544
236 آهو محمدی 380,000,000 احمد 33,535
237 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 33,526
238 فریده مرادی 380,500,000 محمود 33,457
239 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 33,436
240 زهره صولی 380,000,000 حسین 33,434
241 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 33,432
242 عثمان قادری 380,000,000 علی 33,411
243 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 33,385
244 مهری پیام 380,000,000 یونس 33,335
245 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 33,324
246 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 33,232
247 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 33,222
248 صابر امیری 380,000,000 مجید 33,205
249 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 33,059
250 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 33,037
251 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 33,036
252 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 33,021
253 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 33,004
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 32,870
255 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 32,804
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 32,787
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 32,771
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 32,741
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 32,724
260 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 32,644
261 عادل بابائی 380,000,000 غلام 32,635
262 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 32,630
263 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 32,544
264 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 32,452
265 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 32,446
266 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 32,356
267 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 32,339
268 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 32,332
269 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 32,321
270 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 32,279
271 لیمو عمری 280,000,000 احمد 32,266
272 توران کارگری 380,000,000 صابر 32,247
273 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 32,217
274 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 32,205
275 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 32,203
276 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 32,160
277 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 32,144
278 خداداد صوفی 380,000,000 امین 32,134
279 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 32,115
280 حسن طاهری منش 380,000,000 محمد 32,100
281 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 32,073
282 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 32,065
283 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 32,028
284 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 32,028
285 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 32,026
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 32,012
287 عارف مطاعی 380,000,000 حمید 32,005
288 حسن صیدی 380,000,000 حسین 31,849
289 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 31,755
290 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 31,750
291 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 31,702
292 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 31,676
293 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 31,646
294 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 31,596
295 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 31,501
296 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 31,440
297 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 31,400
298 سلام حسینی 380,000,000 محمود 31,395
299 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 31,391
300 عبدالرحیم عبدالهی 380,000,000 حسین 31,338
301 محمد زارعی 380,000,000 عبدالکریم 31,325
302 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 31,306
303 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 31,256
304 علی ویسی 380,000,000 حسن 31,248
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 31,239
306 محی الدین رستمی 380,500,000 احمد 31,218
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 31,197
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 31,181
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 31,178
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 31,159
311 برهان منوچهری 380,000,000 انور 31,054
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 31,021
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 31,015
314 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 30,847
315 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 30,685
316 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 30,616
317 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 30,609
318 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 30,608
319 مختار حسینی 380,000,000 یونس 30,560
320 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 30,475
321 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 30,406
322 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 30,357
323 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 30,230
324 رمضان سلیمانی 380,000,000 محمد 30,173
325 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 30,117
326 محمدعلی مطاعی 380,000,000 توفیق 30,030
327 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 30,012
328 نادر میرزائی 400,000,000 فتاح 29,990
329 جوامیر بابائی 380,000,000 صیداحمد 29,968
330 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 29,941
331 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 29,784
332 فیروز رحیمی 340,000,000 قادر 29,771
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 29,761
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 29,723
335 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 29,645
336 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 29,603
337 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 29,567
338 برهان الدین محمدیان 380,000,000 محمدعزیز 29,544
339 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 29,390
340 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 29,205
341 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 29,191
342 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 29,182
343 آرزو مرادی نیا 373,000,000 فیض اله 29,163
344 فرحناز ویسمرادی 380,000,000 نعمت 29,105
345 زینب کریمی 260,000,000 محمود 28,983
346 فریده امینی نیا 380,000,000 عزیز 28,979
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 28,824
348 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 28,732
349 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 28,681
350 لیمو رضائی 380,000,000 علی 28,647
351 عرفان نادری 380,000,000 محمد 28,605
352 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 28,476
353 جهانگیر قیطولی 380,000,000 محمدسعید 28,461
354 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 28,404
355 صدیق قیطولی 380,000,000 توفیق 28,345
356 خالد فخری 295,000,000 علی 28,315
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 28,286
358 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 28,193
359 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 28,147
360 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 27,814
361 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 27,649
362 حاجیعلی احمدی 380,000,000 حکیم 27,599
363 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 27,585
364 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 27,532
365 امیر گل عنبری 380,000,000 محمد 27,521
366 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 27,507
367 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 27,495
368 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 27,481
369 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 27,455
370 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 27,402
371 فریدون یوسفی ن 380,000,000 نادر 27,338
372 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 27,170
373 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 27,040
374 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 26,965
375 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,947
376 محمد مرادی نژاد 380,000,000 محمدصالح 26,946
377 طلعت مرادی 380,000,000 علی 26,945
378 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,916
379 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,867
380 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,843
381 حبیب اله سبزواری 380,000,000 محمود 26,653
382 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 26,548
383 لیلا یوسفی 360,000,000 حسین 26,459
384 احمد فیض الهی 380,000,000 علی 26,450
385 تحسیم الیاسی 380,000,000 محمد رشید 26,319
386 هاشم فیضی 380,000,000 کریم 26,268
387 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 26,244
388 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 26,231
389 فیروز فتاحی 380,000,000 مراد 26,211
390 سلیم محمدی 308,050,000 محمد 26,170
391 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,786
392 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 25,680
393 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 25,549
394 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 25,455
395 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 25,385
396 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 25,349
397 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 25,287
398 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 25,240
399 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 25,089
400 آسیه خانم حسینی 380,000,000 سیدعبدالرحمن 25,081
401 عطا الماسی 380,000,000 ابراهیم 25,051
402 نادر مرادی 245,000,000 محمد 25,022
403 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 25,010
404 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,957
405 آرش امین پور 380,040,000 ناصر 24,923
406 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 24,834
407 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,817
408 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 24,779
409 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 24,598
410 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 24,430
411 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 24,324
412 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 24,184
413 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 24,166
414 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 24,102
415 حمید صوفی 220,000,000 محمد 24,094
416 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 23,986
417 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,922
418 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 23,722
419 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 23,386
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 23,342
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 23,179
422 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 23,066
423 فریبا دبیقی 360,000,000 محمدقاسم 23,029
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,945
425 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 22,814
426 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,672
427 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 22,504
428 انور حسینی 380,500,000 احمد 22,486
429 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 22,049
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,797
431 گوهر ویسیانی 380,000,000 محمد 21,273
432 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,771
433 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,739
434 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,683
435 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 20,321
436 خالد نوری 380,000,000 برزو 20,134
437 یاور پولادخواهی 380,230,000 سلیمان 19,555
438 محمود عزیزی 350,000,000 محمد 18,982
439 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,638
440 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 18,399
441 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 17,964
442 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 17,704
443 فرج امینی 100,000,000 کریم 17,685
444 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 17,210
445 محترم محمودی 380,000,000 محمود 16,491
446 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 15,799
447 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 14,635
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ