تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 25 بهمن‌ماه سال 1394

 برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 38,134
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 38,117
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 38,092
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 37,857
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 37,762
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 37,634
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 37,632
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 37,595
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 37,561
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 37,534
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 37,492
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 37,478
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 37,436
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 37,339
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 37,320
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 37,302
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 37,276
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 37,245
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 37,185
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 37,160
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 37,132
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 37,132
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 37,103
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 37,087
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 37,085
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 37,054
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 36,971
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 36,896
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 36,872
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 36,843
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 36,758
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 36,739
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 36,730
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 36,713
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 36,706
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 36,679
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 36,669
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 36,621
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 36,614
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 36,610
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 36,590
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 36,576
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 36,572
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 36,550
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 36,535
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 36,529
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 36,505
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 36,501
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 36,484
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 36,483
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 36,456
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 36,438
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 36,425
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 36,423
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 36,392
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 36,390
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 36,344
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 36,325
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 36,321
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,317
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,317
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 36,286
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 36,283
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 36,266
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 36,263
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 36,238
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 36,231
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 36,214
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 36,213
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 36,206
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 36,186
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 36,177
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 36,165
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 36,130
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 36,111
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 36,111
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 36,102
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 36,083
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 36,075
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 36,052
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 36,045
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 36,021
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 36,016
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 36,000
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 35,999
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 35,993
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 35,972
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 35,970
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 35,967
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 35,960
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 35,959
92 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 35,951
93 امین حبیبی 380,000,000 کریم 35,950
94 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 35,944
95 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 35,927
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 35,926
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 35,863
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 35,860
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 35,860
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 35,842
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 35,828
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 35,828
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 35,827
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 35,818
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 35,817
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 35,801
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 35,784
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 35,772
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 35,748
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 35,741
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 35,739
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 35,719
113 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 35,697
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 35,694
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 35,611
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 35,599
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 35,545
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 35,536
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 35,521
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 35,517
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 35,507
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 35,495
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 35,495
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 35,452
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 35,415
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 35,385
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 35,381
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 35,338
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 35,337
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 35,332
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 35,267
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 35,255
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 35,244
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,222
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 35,203
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 35,197
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,191
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 35,168
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 35,151
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 35,092
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 35,009
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 34,990
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 34,973
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 34,971
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 34,954
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 34,938
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 34,928
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 34,894
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 34,888
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 34,877
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 34,834
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 34,824
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 34,823
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,805
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 34,802
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 34,787
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 34,770
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 34,765
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 34,761
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,759
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 34,754
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,742
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 34,731
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 34,731
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 34,727
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 34,722
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 34,720
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 34,687
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 34,682
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 34,679
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 34,659
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 34,519
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 34,481
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 34,457
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 34,445
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 34,437
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 34,414
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,400
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 34,398
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 34,391
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 34,390
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 34,370
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 34,350
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 34,345
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 34,341
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 34,334
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 34,331
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 34,311
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 34,301
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 34,293
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 34,274
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 34,250
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 34,244
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 34,239
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 34,182
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 34,176
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 34,073
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 34,063
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 34,050
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 34,047
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 34,014
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 33,997
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 33,992
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 33,959
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 33,951
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 33,926
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 33,905
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 33,843
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 33,804
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 33,798
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 33,777
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 33,761
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 33,745
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 33,730
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 33,711
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 33,705
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 33,704
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 33,686
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 33,662
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 33,661
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 33,649
222 حسین قادری 380,000,000 امین 33,648
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 33,643
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 33,617
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 33,593
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 33,562
227 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 33,496
228 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 33,493
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 33,416
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 33,384
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 33,308
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 33,298
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 33,297
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 33,280
235 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 33,278
236 آهو محمدی 380,000,000 احمد 33,269
237 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 33,260
238 فریده مرادی 380,500,000 محمود 33,191
239 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 33,170
240 زهره صولی 380,000,000 حسین 33,168
241 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 33,166
242 عثمان قادری 380,000,000 علی 33,145
243 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 33,119
244 مهری پیام 380,000,000 یونس 33,069
245 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 33,058
246 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 32,966
247 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 32,956
248 صابر امیری 380,000,000 مجید 32,939
249 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 32,810
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 32,793
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 32,771
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 32,770
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 32,755
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 32,604
255 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 32,538
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 32,527
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 32,505
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 32,475
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 32,458
260 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 32,378
261 عادل بابائی 380,000,000 غلام 32,369
262 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 32,364
263 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 32,278
264 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 32,186
265 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 32,180
266 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 32,090
267 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 32,073
268 لیمو عمری 280,000,000 احمد 32,070
269 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 32,066
270 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 32,055
271 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 32,013
272 توران کارگری 380,000,000 صابر 31,981
273 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 31,951
274 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 31,939
275 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 31,937
276 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 31,894
277 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 31,878
278 خداداد صوفی 380,000,000 امین 31,868
279 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 31,849
280 حسن طاهری منش 380,000,000 محمد 31,834
281 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 31,832
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 31,807
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 31,799
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 31,762
285 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 31,762
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 31,746
287 عارف مطاعی 380,000,000 حمید 31,739
288 حسن صیدی 380,000,000 حسین 31,583
289 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 31,487
290 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 31,484
291 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 31,436
292 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 31,410
293 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 31,380
294 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 31,330
295 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 31,235
296 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 31,216
297 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 31,174
298 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 31,134
299 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 31,131
300 سلام حسینی 380,000,000 محمود 31,129
301 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 31,089
302 عبدالرحیم عبدالهی 380,000,000 حسین 31,072
303 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 30,990
304 علی ویسی 380,000,000 حسن 30,982
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 30,973
306 محی الدین رستمی 380,500,000 احمد 30,952
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 30,931
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 30,915
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 30,912
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 30,893
311 برهان منوچهری 380,000,000 انور 30,788
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 30,755
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 30,749
314 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 30,581
315 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 30,419
316 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 30,350
317 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 30,343
318 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 30,342
319 مختار حسینی 380,000,000 یونس 30,294
320 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 30,209
321 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 30,186
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 30,139
323 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 29,964
324 رمضان سلیمانی 380,000,000 محمد 29,907
325 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 29,851
326 محمدعلی مطاعی 380,000,000 توفیق 29,764
327 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 29,746
328 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 29,728
329 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 29,724
330 جوامیر بابائی 380,000,000 صیداحمد 29,702
331 فیروز رحیمی 320,000,000 قادر 29,547
332 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 29,518
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 29,495
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 29,457
335 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 29,379
336 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 29,337
337 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 29,301
338 برهان الدین محمدیان 380,000,000 محمدعزیز 29,278
339 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 29,124
340 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 29,007
341 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 28,938
342 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 28,925
343 آرزو مرادی نیا 373,000,000 فیض اله 28,902
344 فرحناز ویسمرادی 380,000,000 نعمت 28,839
345 زینب کریمی 260,000,000 محمود 28,801
346 فریده امینی نیا 380,000,000 عزیز 28,713
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 28,586
348 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 28,466
349 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 28,415
350 لیمو رضائی 380,000,000 علی 28,381
351 عرفان نادری 380,000,000 محمد 28,339
352 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 28,210
353 جهانگیر قیطولی 380,000,000 محمدسعید 28,195
354 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 28,173
355 خالد فخری 295,000,000 علی 28,109
356 صدیق قیطولی 380,000,000 توفیق 28,079
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 28,020
358 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 27,927
359 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 27,881
360 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 27,548
361 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 27,431
362 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 27,383
363 حاجیعلی احمدی 380,000,000 حکیم 27,333
364 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 27,266
365 امیر گل عنبری 380,000,000 محمد 27,255
366 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 27,241
367 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 27,241
368 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 27,229
369 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 27,215
370 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 27,189
371 فریدون یوسفی ن 360,000,000 نادر 27,078
372 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 27,030
373 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,807
374 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 26,779
375 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,776
376 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 26,750
377 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,741
378 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,717
379 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 26,699
380 طلعت مرادی 380,000,000 علی 26,679
381 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 26,422
382 حبیب اله سبزواری 380,000,000 محمود 26,387
383 احمد فیض الهی 227,000,000 علی 26,291
384 لیلا یوسفی 360,000,000 حسین 26,207
385 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 26,118
386 تحسیم الیاسی 380,000,000 محمد رشید 26,053
387 هاشم فیضی 380,000,000 کریم 26,002
388 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 25,965
389 سلیم محمدی 308,050,000 محمد 25,954
390 فیروز فتاحی 380,000,000 مراد 25,945
391 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,660
392 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 25,423
393 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 25,414
394 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 25,323
395 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 25,244
396 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 25,161
397 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 25,083
398 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 25,072
399 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,949
400 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,884
401 نادر مرادی 245,000,000 محمد 24,850
402 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,816
403 آسیه خانم حسینی 380,000,000 سیدعبدالرحمن 24,815
404 عطا الماسی 380,000,000 ابراهیم 24,785
405 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,691
406 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 24,689
407 آرش امین پور 380,040,000 ناصر 24,657
408 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 24,513
409 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 24,431
410 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 24,238
411 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 24,075
412 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 24,065
413 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 24,047
414 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,940
415 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 23,836
416 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,796
417 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 23,720
418 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 23,582
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 23,202
420 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 23,120
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 23,039
422 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,961
423 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,806
424 فریبا دبیقی 360,000,000 محمدقاسم 22,777
425 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,574
426 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 22,548
427 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 22,348
428 انور حسینی 380,500,000 احمد 22,219
429 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,951
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,671
431 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 21,365
432 گوهر ویسیانی 380,000,000 محمد 21,007
433 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,667
434 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,641
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,578
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 20,216
437 خالد نوری 150,000,000 برزو 20,006
438 یاور پولادخواهی 380,230,000 سلیمان 19,288
439 محمود عزیزی 350,000,000 محمد 18,737
440 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,547
441 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 18,329
442 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 17,894
443 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 17,634
444 فرج امینی 100,000,000 کریم 17,615
445 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 16,944
446 محترم محمودی 370,000,000 محمود 16,232
447 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 15,750
448 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 14,506
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ