تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 21 بهمن‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 37,982
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 37,964
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 37,940
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 37,705
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 37,610
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 37,482
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 37,480
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 37,443
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 37,409
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 37,382
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 37,340
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 37,326
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 37,284
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 37,187
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 37,168
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 37,150
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 37,124
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 37,093
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 37,033
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 37,008
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 36,980
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 36,980
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 36,951
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 36,935
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 36,933
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 36,902
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 36,819
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 36,744
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 36,720
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 36,691
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 36,606
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 36,587
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 36,578
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 36,561
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 36,554
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 36,527
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 36,517
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 36,469
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 36,462
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 36,458
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 36,438
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 36,424
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 36,420
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 36,398
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 36,383
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 36,377
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 36,353
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 36,349
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 36,332
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 36,331
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 36,304
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 36,286
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 36,273
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 36,271
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 36,240
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 36,238
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 36,192
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 36,173
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 36,170
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,165
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 36,165
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 36,134
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 36,131
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 36,114
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 36,111
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 36,086
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 36,079
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 36,062
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 36,061
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 36,054
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 36,034
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 36,025
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 36,013
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 35,978
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 35,959
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 35,959
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 35,950
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 35,931
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 35,923
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 35,900
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 35,893
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 35,869
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 35,864
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 35,848
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 35,847
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 35,841
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 35,820
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 35,818
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 35,815
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 35,808
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 35,807
92 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 35,799
93 امین حبیبی 380,000,000 کریم 35,798
94 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 35,792
95 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 35,778
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 35,774
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 35,711
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 35,708
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 35,708
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 35,690
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 35,676
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 35,676
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 35,675
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 35,666
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 35,665
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 35,649
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 35,632
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 35,620
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 35,595
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 35,589
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 35,587
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 35,567
113 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 35,544
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 35,542
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 35,459
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 35,447
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 35,393
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 35,384
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 35,369
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 35,365
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 35,355
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 35,343
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 35,343
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 35,300
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 35,263
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 35,233
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 35,229
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 35,186
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 35,185
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 35,180
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 35,115
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 35,103
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 35,092
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,070
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 35,051
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 35,045
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 35,039
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 35,016
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 35,000
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 34,940
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 34,857
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 34,838
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 34,821
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 34,818
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 34,802
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 34,786
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 34,776
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 34,742
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 34,736
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 34,725
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 34,682
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 34,672
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 34,671
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,653
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 34,650
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 34,635
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 34,618
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 34,613
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 34,609
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,607
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 34,602
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,590
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 34,579
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 34,579
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 34,575
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 34,570
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 34,568
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 34,535
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 34,530
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 34,527
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 34,507
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 34,367
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 34,329
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 34,305
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 34,293
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 34,285
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 34,262
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,248
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 34,246
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 34,239
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 34,238
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 34,218
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 34,198
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 34,193
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 34,189
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 34,182
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 34,179
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 34,159
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 34,149
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 34,141
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 34,122
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 34,098
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 34,092
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 34,087
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 34,030
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 34,024
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 33,921
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 33,911
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 33,898
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 33,895
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 33,862
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 33,845
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 33,840
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 33,807
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 33,799
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 33,774
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 33,753
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 33,691
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 33,652
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 33,646
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 33,625
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 33,609
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 33,593
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 33,578
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 33,559
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 33,553
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 33,552
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 33,534
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 33,510
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 33,509
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 33,497
222 حسین قادری 380,000,000 امین 33,496
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 33,491
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 33,465
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 33,441
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 33,410
227 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 33,344
228 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 33,342
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 33,264
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 33,232
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 33,156
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 33,146
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 33,145
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 33,128
235 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 33,126
236 آهو محمدی 380,000,000 احمد 33,117
237 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 33,108
238 فریده مرادی 380,500,000 محمود 33,039
239 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 33,018
240 زهره صولی 380,000,000 حسین 33,016
241 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 33,014
242 عثمان قادری 380,000,000 علی 32,993
243 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,967
244 مهری پیام 380,000,000 یونس 32,917
245 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 32,906
246 صابر امیری 280,000,000 مجید 32,827
247 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 32,814
248 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 32,804
249 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 32,699
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 32,641
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 32,619
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 32,618
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 32,603
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 32,452
255 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 32,386
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 32,379
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 32,353
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 32,323
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 32,306
260 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 32,226
261 عادل بابائی 380,000,000 غلام 32,217
262 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 32,212
263 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 32,126
264 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 32,034
265 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 32,028
266 لیمو عمری 280,000,000 احمد 31,958
267 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 31,938
268 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 31,921
269 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 31,914
270 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 31,903
271 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 31,861
272 توران کارگری 380,000,000 صابر 31,829
273 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 31,799
274 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 31,787
275 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 31,785
276 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 31,742
277 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 31,726
278 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 31,721
279 خداداد صوفی 380,000,000 امین 31,716
280 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 31,697
281 حسن طاهری منش 380,000,000 محمد 31,682
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 31,655
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 31,647
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 31,610
285 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 31,610
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 31,594
287 عارف مطاعی 380,000,000 حمید 31,587
288 حسن صیدی 380,000,000 حسین 31,431
289 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 31,333
290 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 31,332
291 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 31,284
292 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 31,258
293 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 31,228
294 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 31,178
295 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 31,116
296 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 31,083
297 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 31,031
298 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 31,022
299 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 30,982
300 سلام حسینی 380,000,000 محمود 30,977
301 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 30,977
302 عبدالرحیم عبدالهی 380,000,000 حسین 30,920
303 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 30,838
304 علی ویسی 380,000,000 حسن 30,830
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 30,821
306 محی الدین رستمی 380,500,000 احمد 30,800
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 30,779
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 30,763
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 30,760
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 30,741
311 برهان منوچهری 380,000,000 انور 30,636
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 30,603
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 30,597
314 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 30,429
315 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 30,267
316 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 30,198
317 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 30,191
318 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 30,190
319 مختار حسینی 380,000,000 یونس 30,142
320 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 30,088
321 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 30,057
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 29,987
323 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 29,812
324 رمضان سلیمانی 380,000,000 محمد 29,755
325 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 29,699
326 محمدعلی مطاعی 380,000,000 توفیق 29,612
327 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 29,606
328 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 29,594
329 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 29,572
330 جوامیر بابائی 380,000,000 صیداحمد 29,550
331 فیروز رحیمی 320,000,000 قادر 29,419
332 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 29,366
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 29,343
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 29,305
335 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 29,227
336 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 29,185
337 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 29,149
338 برهان الدین محمدیان 380,000,000 محمدعزیز 29,126
339 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 28,972
340 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 28,907
341 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 28,786
342 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 28,773
343 آرزو مرادی نیا 373,000,000 فیض اله 28,753
344 زینب کریمی 260,000,000 محمود 28,697
345 فرحناز ویسمرادی 380,000,000 نعمت 28,687
346 فریده امینی نیا 380,000,000 عزیز 28,561
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 28,450
348 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 28,314
349 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 28,263
350 لیمو رضائی 380,000,000 علی 28,229
351 عرفان نادری 380,000,000 محمد 28,187
352 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 28,058
353 جهانگیر قیطولی 380,000,000 محمدسعید 28,043
354 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 28,041
355 خالد فخری 280,000,000 علی 27,995
356 صدیق قیطولی 380,000,000 توفیق 27,927
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 27,868
358 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 27,775
359 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 27,729
360 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 27,396
361 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 27,343
362 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 27,231
363 حاجیعلی احمدی 380,000,000 حکیم 27,181
364 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 27,149
365 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 27,114
366 امیر گل عنبری 380,000,000 محمد 27,103
367 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 27,089
368 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 27,077
369 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 27,063
370 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 27,037
371 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 26,950
372 فریدون یوسفی ن 360,000,000 نادر 26,934
373 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,727
374 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,696
375 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,669
376 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,645
377 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 26,638
378 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 26,629
379 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 26,547
380 طلعت مرادی 380,000,000 علی 26,527
381 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 26,350
382 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 26,315
383 احمد فیض الهی 227,000,000 علی 26,201
384 لیلا یوسفی 360,000,000 حسین 26,063
385 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 26,046
386 تحسیم الیاسی 380,000,000 محمد رشید 25,901
387 هاشم فیضی 380,000,000 کریم 25,850
388 سلیم محمدی 308,050,000 محمد 25,831
389 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 25,813
390 فیروز فتاحی 380,000,000 مراد 25,793
391 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,588
392 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 25,351
393 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 25,262
394 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 25,247
395 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 25,163
396 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 25,089
397 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 24,976
398 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 24,931
399 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,869
400 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,812
401 نادر مرادی 245,000,000 محمد 24,752
402 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,736
403 آسیه خانم حسینی 380,000,000 سیدعبدالرحمن 24,663
404 عطا الماسی 380,000,000 ابراهیم 24,633
405 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,619
406 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 24,606
407 آرش امین پور 380,040,000 ناصر 24,505
408 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 24,361
409 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 24,336
410 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 24,128
411 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 24,013
412 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,979
413 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 23,917
414 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,852
415 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,724
416 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 23,684
417 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 23,568
418 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 23,502
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 23,122
420 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 22,968
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 22,959
422 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,901
423 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,726
424 فریبا دبیقی 360,000,000 محمدقاسم 22,633
425 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,518
426 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 22,396
427 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 22,259
428 انور حسینی 380,500,000 احمد 22,067
429 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,895
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,599
431 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 21,287
432 گوهر ویسیانی 380,000,000 محمد 20,855
433 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,608
434 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,585
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,518
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 20,156
437 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,946
438 یاور پولادخواهی 380,230,000 سلیمان 19,136
439 محمود عزیزی 350,000,000 محمد 18,597
440 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,495
441 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 18,289
442 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 17,854
443 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 17,594
444 فرج امینی 100,000,000 کریم 17,575
445 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 16,792
446 محترم محمودی 370,000,000 محمود 16,084
447 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 15,722
448 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 14,432
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ