تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 37,450
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 37,432
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 37,408
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 37,173
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 37,078
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 36,950
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 36,948
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 36,911
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 36,877
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 36,850
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 36,808
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 36,794
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 36,752
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 36,655
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 36,636
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 36,618
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 36,592
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 36,561
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 36,501
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 36,476
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 36,448
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 36,448
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 36,419
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 36,403
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 36,401
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 36,370
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 36,287
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 36,212
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 36,188
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 36,159
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 36,074
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 36,055
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 36,046
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 36,029
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 36,022
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 35,995
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 35,985
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 35,937
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 35,930
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 35,926
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 35,906
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 35,892
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 35,888
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 35,866
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 35,851
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 35,845
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 35,821
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 35,817
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 35,800
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 35,799
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 35,772
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 35,754
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 35,741
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 35,739
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 35,708
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 35,706
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 35,659
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 35,641
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 35,638
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,633
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,633
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 35,602
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 35,599
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 35,582
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 35,579
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 35,554
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 35,547
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 35,530
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 35,529
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 35,522
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 35,502
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 35,493
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 35,481
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 35,446
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 35,427
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 35,427
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 35,418
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 35,399
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 35,391
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 35,368
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 35,361
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 35,337
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 35,332
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 35,316
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 35,315
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 35,309
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 35,288
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 35,286
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 35,283
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 35,276
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 35,275
92 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 35,267
93 امین حبیبی 380,000,000 کریم 35,266
94 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 35,260
95 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 35,258
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 35,242
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 35,179
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 35,176
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 35,176
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 35,158
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 35,144
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 35,144
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 35,143
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 35,134
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 35,133
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 35,117
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 35,100
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 35,088
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 35,064
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 35,057
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 35,055
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 35,035
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 35,010
114 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 35,009
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 34,927
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 34,915
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 34,861
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 34,852
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 34,837
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 34,833
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 34,823
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 34,811
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 34,811
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 34,768
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 34,731
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 34,701
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 34,697
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 34,654
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 34,653
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 34,648
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 34,583
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 34,571
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 34,560
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 34,538
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 34,519
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 34,513
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 34,507
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 34,484
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 34,471
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 34,408
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 34,325
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 34,306
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 34,289
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 34,287
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 34,270
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 34,254
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 34,244
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 34,210
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 34,204
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 34,193
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 34,150
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 34,140
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 34,139
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,121
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 34,118
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 34,103
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 34,086
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 34,081
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 34,077
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 34,075
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 34,070
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,058
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 34,047
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 34,047
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 34,043
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 34,038
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 34,036
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 34,003
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 33,998
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 33,995
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 33,975
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 33,835
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 33,797
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 33,773
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 33,761
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 33,753
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 33,730
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,716
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 33,714
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 33,707
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 33,706
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 33,685
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 33,666
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 33,661
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 33,657
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 33,650
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 33,647
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 33,627
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 33,617
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 33,609
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 33,590
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 33,566
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 33,560
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 33,555
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 33,498
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 33,492
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 33,389
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 33,379
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 33,366
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 33,363
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 33,330
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 33,313
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 33,308
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 33,275
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 33,267
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 33,242
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 33,221
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 33,159
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 33,120
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 33,114
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 33,093
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 33,077
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 33,061
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 33,046
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 33,027
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 33,021
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 33,020
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 33,002
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 32,978
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 32,977
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 32,965
222 حسین قادری 380,000,000 امین 32,964
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 32,959
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 32,933
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 32,909
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 32,878
227 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 32,812
228 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 32,811
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 32,732
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 32,700
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 32,624
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 32,614
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 32,613
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 32,596
235 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 32,594
236 آهو محمدی 380,000,000 احمد 32,585
237 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 32,576
238 فریده مرادی 380,500,000 محمود 32,506
239 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 32,486
240 زهره صولی 380,000,000 حسین 32,484
241 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 32,482
242 عثمان قادری 380,000,000 علی 32,461
243 صابر امیری 280,000,000 مجید 32,435
244 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,435
245 مهری پیام 380,000,000 یونس 32,385
246 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 32,374
247 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 32,311
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 32,282
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 32,272
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 32,109
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 32,087
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 32,086
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 32,071
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 31,920
255 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 31,860
256 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 31,854
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 31,821
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 31,791
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 31,774
260 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 31,694
261 عادل بابائی 380,000,000 غلام 31,685
262 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 31,680
263 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 31,594
264 لیمو عمری 280,000,000 احمد 31,566
265 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 31,502
266 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 31,496
267 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 31,406
268 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 31,389
269 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 31,382
270 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 31,371
271 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 31,331
272 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 31,329
273 توران کارگری 380,000,000 صابر 31,297
274 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 31,267
275 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 31,255
276 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 31,253
277 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 31,210
278 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 31,194
279 خداداد صوفی 380,000,000 امین 31,184
280 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 31,165
281 حسن طاهری منش 380,000,000 محمد 31,150
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 31,123
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 31,115
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 31,078
285 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 31,078
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 31,061
287 عارف مطاعی 380,000,000 حمید 31,055
288 حسن صیدی 380,000,000 حسین 30,899
289 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 30,800
290 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 30,796
291 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 30,766
292 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 30,752
293 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 30,726
294 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 30,696
295 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 30,681
296 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 30,646
297 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 30,585
298 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 30,551
299 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 30,490
300 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 30,450
301 سلام حسینی 380,000,000 محمود 30,445
302 عبدالرحیم عبدالهی 380,000,000 حسین 30,388
303 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 30,306
304 علی ویسی 380,000,000 حسن 30,298
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 30,289
306 محی الدین رستمی 380,500,000 احمد 30,267
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 30,247
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 30,231
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 30,228
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 30,209
311 برهان منوچهری 380,000,000 انور 30,104
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 30,071
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 30,065
314 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 29,897
315 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 29,745
316 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 29,735
317 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 29,665
318 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 29,659
319 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 29,658
320 مختار حسینی 380,000,000 یونس 29,610
321 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 29,525
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 29,454
323 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 29,280
324 رمضان سلیمانی 380,000,000 محمد 29,223
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 29,179
326 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 29,167
327 محمدعلی مطاعی 340,000,000 توفیق 29,136
328 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 29,062
329 جوامیر بابائی 250,000,000 صیداحمد 29,048
330 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 29,040
331 فیروز رحیمی 310,000,000 قادر 28,972
332 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 28,834
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 28,811
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 28,773
335 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 28,695
336 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 28,666
337 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 28,653
338 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 28,617
339 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 28,557
340 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 28,440
341 زینب کریمی 260,000,000 محمود 28,333
342 آرزو مرادی نیا 331,000,000 فیض اله 28,281
343 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 28,254
344 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 28,241
345 فرحناز ویسمرادی 380,000,000 نعمت 28,155
346 فریده امینی نیا 363,500,000 عزیز 28,050
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 27,974
348 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 27,782
349 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 27,731
350 لیمو رضائی 380,000,000 علی 27,697
351 عرفان نادری 345,000,000 محمد 27,669
352 خالد فخری 280,000,000 علی 27,603
353 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 27,579
354 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 27,524
355 جهانگیر قیطولی 380,000,000 محمدسعید 27,511
356 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 27,463
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 27,336
358 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 27,243
359 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 27,197
360 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 27,035
361 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 26,864
362 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 26,827
363 حاجیعلی احمدی 230,000,000 حکیم 26,799
364 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 26,699
365 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 26,670
366 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 26,582
367 امیر گل عنبری 310,000,000 محمد 26,573
368 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 26,557
369 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 26,545
370 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 26,531
371 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 26,505
372 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,447
373 فریدون یوسفی ن 360,000,000 نادر 26,430
374 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,417
375 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,416
376 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,393
377 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 26,246
378 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 26,107
379 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 26,098
380 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 26,063
381 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 26,015
382 طلعت مرادی 380,000,000 علی 25,995
383 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 25,896
384 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 25,794
385 لیلا یوسفی 360,000,000 حسین 25,559
386 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 25,464
387 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 25,410
388 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,336
389 هاشم فیضی 380,000,000 کریم 25,318
390 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 25,280
391 فیروز فتاحی 380,000,000 مراد 25,261
392 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 25,099
393 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 24,981
394 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 24,880
395 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 24,837
396 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 24,730
397 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 24,640
398 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,589
399 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,560
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,456
401 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 24,415
402 نادر مرادی 245,000,000 محمد 24,409
403 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 24,399
404 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,367
405 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 24,316
406 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 24,196
407 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 24,077
408 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 24,003
409 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 23,829
410 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 23,796
411 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 23,743
412 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,741
413 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,544
414 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,472
415 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 23,399
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 23,222
417 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 23,152
418 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 23,035
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 22,842
420 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,691
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 22,679
422 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,448
423 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 22,436
424 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,322
425 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 22,043
426 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 21,947
427 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 21,864
428 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,699
429 انور حسینی 305,500,000 احمد 21,542
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,347
431 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 21,014
432 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,401
433 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,388
434 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,308
435 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 20,269
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,946
437 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,736
438 یاور پولادخواهی 100,230,000 سلیمان 18,548
439 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,313
440 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 18,149
441 محمود عزیزی 350,000,000 محمد 18,107
442 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 17,714
443 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 17,454
444 فرج امینی 100,000,000 کریم 17,435
445 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 16,260
446 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 15,624
447 محترم محمودی 340,000,000 محمود 15,576
448 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 14,173
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ