تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1394
 برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.
 
ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 37,184
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 37,167
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 37,142
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 36,907
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 36,812
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 36,684
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 36,682
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 36,645
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 36,611
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 36,584
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 36,542
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 36,528
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 36,486
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 36,389
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 36,370
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 36,352
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 36,326
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 36,295
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 36,235
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 36,210
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 36,182
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 36,182
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 36,153
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 36,137
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 36,135
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 36,104
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 36,021
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 35,946
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 35,922
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 35,893
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 35,808
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 35,789
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 35,780
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 35,763
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 35,756
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 35,729
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 35,719
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 35,671
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 35,664
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 35,660
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 35,640
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 35,626
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 35,622
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 35,600
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 35,585
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 35,579
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 35,555
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 35,551
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 35,534
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 35,533
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 35,506
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 35,488
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 35,475
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 35,473
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 35,442
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 35,440
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 35,394
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 35,375
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 35,371
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,367
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,367
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 35,336
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 35,333
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 35,316
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 35,313
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 35,288
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 35,281
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 35,264
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 35,263
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 35,256
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 35,236
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 35,227
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 35,215
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 35,180
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 35,161
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 35,161
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 35,152
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 35,133
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 35,125
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 35,102
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 35,095
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 35,071
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 35,066
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 35,050
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 35,049
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 35,043
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 35,022
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 35,020
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 35,017
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 35,010
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 35,009
92 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 35,001
93 امین حبیبی 380,000,000 کریم 35,000
94 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 34,998
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 34,994
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 34,976
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,913
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 34,910
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 34,910
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 34,892
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 34,878
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 34,878
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 34,877
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 34,868
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 34,867
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 34,851
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 34,834
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 34,822
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 34,798
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 34,791
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 34,789
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 34,769
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 34,744
114 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 34,742
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 34,661
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 34,649
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 34,595
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 34,586
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 34,571
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 34,567
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 34,557
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 34,545
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 34,545
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 34,502
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 34,465
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 34,435
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 34,431
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 34,388
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 34,387
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 34,382
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 34,317
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 34,305
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 34,294
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 34,272
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 34,253
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 34,247
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 34,241
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 34,218
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 34,206
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 34,142
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 34,059
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 34,040
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 34,023
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 34,021
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 34,004
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 33,988
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 33,978
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 33,944
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 33,938
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 33,927
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 33,884
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 33,874
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 33,873
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 33,855
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 33,852
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 33,837
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 33,820
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 33,815
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 33,811
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,809
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 33,804
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 33,792
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 33,781
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 33,781
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 33,777
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 33,772
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 33,770
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 33,737
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 33,732
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 33,729
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 33,709
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 33,569
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 33,531
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 33,507
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 33,495
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 33,487
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 33,464
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,450
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 33,448
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 33,441
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 33,440
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 33,419
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 33,400
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 33,395
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 33,391
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 33,384
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 33,381
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 33,361
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 33,351
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 33,343
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 33,324
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 33,300
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 33,294
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 33,289
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 33,232
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 33,226
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 33,123
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 33,113
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 33,100
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 33,097
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 33,064
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 33,047
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 33,042
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 33,009
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 33,001
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 32,976
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 32,955
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 32,893
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 32,854
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 32,848
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 32,827
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 32,811
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 32,795
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 32,780
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 32,761
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 32,755
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 32,754
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 32,736
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 32,712
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 32,711
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 32,699
222 حسین قادری 380,000,000 امین 32,698
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 32,693
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 32,667
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 32,643
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 32,612
227 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 32,546
228 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 32,546
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 32,466
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 32,434
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 32,358
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 32,348
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 32,347
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 32,330
235 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 32,328
236 آهو محمدی 380,000,000 احمد 32,319
237 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 32,310
238 فریده مرادی 380,500,000 محمود 32,240
239 صابر امیری 280,000,000 مجید 32,239
240 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 32,220
241 زهره صولی 380,000,000 حسین 32,218
242 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 32,216
243 عثمان قادری 380,000,000 علی 32,195
244 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,169
245 مهری پیام 380,000,000 یونس 32,119
246 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 32,117
247 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 32,108
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 32,016
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 32,006
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 31,843
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 31,821
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 31,820
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 31,805
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 31,654
255 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 31,600
256 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 31,588
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 31,555
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 31,525
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 31,508
260 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 31,428
261 عادل بابائی 380,000,000 غلام 31,419
262 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 31,414
263 لیمو عمری 280,000,000 احمد 31,370
264 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 31,328
265 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 31,236
266 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 31,230
267 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 31,140
268 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 31,137
269 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 31,123
270 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 31,116
271 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 31,105
272 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 31,063
273 توران کارگری 380,000,000 صابر 31,031
274 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 31,001
275 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 30,989
276 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 30,987
277 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 30,944
278 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 30,928
279 خداداد صوفی 380,000,000 امین 30,918
280 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 30,899
281 حسن طاهری منش 380,000,000 محمد 30,884
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 30,857
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 30,849
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 30,812
285 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 30,812
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 30,795
287 عارف مطاعی 380,000,000 حمید 30,789
288 حسن صیدی 380,000,000 حسین 30,633
289 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 30,591
290 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 30,534
291 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 30,528
292 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 30,506
293 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 30,486
294 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 30,460
295 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 30,430
296 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 30,389
297 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 30,380
298 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 30,285
299 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 30,224
300 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 30,184
301 سلام حسینی 380,000,000 محمود 30,179
302 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 30,124
303 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 30,040
304 علی ویسی 380,000,000 حسن 30,032
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 30,023
306 محی الدین رستمی 380,500,000 احمد 30,001
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 29,981
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 29,965
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 29,962
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 29,943
311 برهان منوچهری 350,000,000 انور 29,841
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 29,805
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 29,799
314 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 29,631
315 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 29,573
316 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 29,469
317 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 29,399
318 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 29,393
319 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 29,392
320 مختار حسینی 380,000,000 یونس 29,344
321 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 29,259
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 29,188
323 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 29,014
324 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 28,965
325 رمضان سلیمانی 380,000,000 محمد 28,957
326 محمدعلی مطاعی 320,000,000 توفیق 28,904
327 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 28,901
328 جوامیر بابائی 250,000,000 صیداحمد 28,873
329 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 28,796
330 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 28,774
331 فیروز رحیمی 310,000,000 قادر 28,755
332 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 28,568
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 28,545
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 28,507
335 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 28,442
336 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 28,429
337 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 28,387
338 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 28,382
339 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 28,351
340 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 28,174
341 زینب کریمی 260,000,000 محمود 28,151
342 آرزو مرادی نیا 331,000,000 فیض اله 28,049
343 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 27,988
344 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 27,975
345 فرحناز ویسمرادی 380,000,000 نعمت 27,889
346 فریده امینی نیا 347,000,000 عزیز 27,797
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 27,736
348 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 27,516
349 عرفان نادری 275,000,000 محمد 27,469
350 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 27,465
351 لیمو رضائی 380,000,000 علی 27,431
352 خالد فخری 200,000,000 علی 27,398
353 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 27,348
354 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 27,258
355 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 27,253
356 جهانگیر قیطولی 380,000,000 محمدسعید 27,245
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 27,070
358 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 26,977
359 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 26,931
360 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 26,881
361 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 26,666
362 حاجیعلی احمدی 230,000,000 حکیم 26,638
363 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 26,598
364 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 26,530
365 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 26,433
366 امیر گل عنبری 290,000,000 محمد 26,364
367 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 26,316
368 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,307
369 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 26,291
370 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,291
371 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 26,279
372 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,276
373 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,267
374 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 26,265
375 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 26,239
376 فریدون یوسفی ن 360,000,000 نادر 26,178
377 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 26,050
378 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 25,972
379 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 25,937
380 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 25,846
381 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 25,756
382 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 25,749
383 طلعت مرادی 380,000,000 علی 25,729
384 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 25,668
385 لیلا یوسفی 310,000,000 حسین 25,327
386 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 25,303
387 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 25,264
388 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,210
389 هاشم فیضی 380,000,000 کریم 25,052
390 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 25,014
391 فیروز فتاحی 380,000,000 مراد 24,995
392 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 24,973
393 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 24,848
394 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 24,739
395 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 24,711
396 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 24,472
397 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 24,464
398 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,449
399 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,434
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,315
401 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 24,296
402 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,241
403 نادر مرادی 245,000,000 محمد 24,238
404 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 24,171
405 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 24,133
406 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 24,063
407 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 23,902
408 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 23,836
409 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 23,688
410 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,622
411 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 23,563
412 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 23,550
413 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,390
414 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,346
415 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 23,140
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 23,082
417 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 22,886
418 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 22,769
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 22,702
420 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,586
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 22,539
422 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,309
423 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,224
424 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 22,170
425 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,938
426 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 21,791
427 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,601
428 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 21,598
429 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,221
430 انور حسینی 160,500,000 احمد 21,211
431 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 20,877
432 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,297
433 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,290
434 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,203
435 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 20,043
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,841
437 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,631
438 یاور پولادخواهی 100,230,000 سلیمان 18,478
439 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,222
440 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 18,079
441 محمود عزیزی 350,000,000 محمد 17,862
442 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 17,644
443 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 17,384
444 فرج امینی 100,000,000 کریم 17,365
445 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 15,994
446 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 15,575
447 محترم محمودی 320,000,000 محمود 15,350
448 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 14,043
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ