تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 21 دی‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 36,842
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 36,824
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 36,800
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 36,565
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 36,470
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 36,342
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 36,340
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 36,303
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 36,269
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 36,242
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 36,200
12 فریبا عزیزی 380,000,000 امین 36,186
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 36,144
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 36,047
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 36,028
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 36,010
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 35,984
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 35,953
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 35,893
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 35,868
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 35,840
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 35,840
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 35,811
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 35,795
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 35,793
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 35,762
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 35,679
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 35,604
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 35,580
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 35,551
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 35,466
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 35,447
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 35,438
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 35,421
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 35,414
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 35,387
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 35,377
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 35,329
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 35,322
40 نسترن خزائی 380,000,000 رحیم 35,318
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 35,298
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 35,284
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 35,280
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 35,258
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 35,243
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 35,237
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 35,213
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 35,209
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 35,192
50 حسین مرادی 380,000,000 کاکه عبداله 35,191
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 35,164
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 35,146
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 35,133
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 35,131
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 35,100
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 35,098
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 35,052
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 35,033
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 35,030
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,025
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 35,025
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 34,994
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 34,991
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 34,974
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 34,971
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 34,946
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 34,939
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,922
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 34,921
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 34,914
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 34,894
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 34,885
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 34,873
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 34,838
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 34,819
76 احمد احمدی 380,000,000 محمود 34,819
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 34,810
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 34,791
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 34,783
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 34,760
81 آهو احمدی 380,000,000 نور محمد 34,753
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 34,729
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 34,724
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 34,708
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 34,707
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 34,701
87 بختیار فخری 380,000,000 علی 34,680
88 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 34,678
89 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 34,675
90 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 34,668
91 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 34,667
92 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 34,663
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 34,659
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 34,658
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 34,652
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 34,634
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 34,571
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 34,568
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 34,568
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 34,550
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 34,536
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 34,536
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 34,535
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 34,526
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 34,525
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 34,509
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 34,492
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 34,480
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 34,455
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 34,449
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 34,447
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 34,427
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 34,402
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 34,319
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 34,315
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 34,307
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 34,253
118 فریده پژوهی نیا 380,000,000 عبدالکریم 34,244
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 34,229
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 34,225
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 34,215
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 34,203
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 34,203
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 34,160
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 34,123
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 34,093
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 34,089
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 34,046
129 پیام پیرمرادی 380,000,000 مصطفی 34,045
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 34,040
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 33,975
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 33,963
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 33,952
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,930
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 33,911
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 33,905
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,899
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 33,876
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 33,866
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 33,800
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 33,717
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 33,698
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 33,681
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 33,678
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 33,662
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 33,646
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 33,636
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 33,602
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 33,596
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 33,585
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 33,542
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 33,532
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 33,531
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 33,513
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 33,510
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 33,495
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 33,478
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 33,473
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 33,469
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,467
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 33,462
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 33,450
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 33,439
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 33,439
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 33,435
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 33,430
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 33,428
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 33,395
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 33,390
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 33,387
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 33,367
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 33,227
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 33,189
174 برهان رسولی 380,000,000 سلیمان 33,165
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 33,153
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 33,145
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 33,122
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 33,108
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 33,106
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 33,099
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 33,098
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 33,076
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 33,058
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 33,053
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 33,049
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 33,042
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 33,039
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 33,019
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 33,009
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 33,001
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 32,982
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 32,958
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 32,952
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 32,947
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 32,890
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 32,884
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 32,781
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 32,771
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 32,758
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 32,755
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 32,722
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 32,705
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 32,700
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 32,667
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 32,659
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 32,634
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 32,613
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 32,551
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 32,512
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 32,506
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 32,485
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 32,469
213 ذلیخا فرخی 380,000,000 عزیز 32,453
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 32,438
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 32,419
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 32,413
217 تیمور رستمی 380,000,000 کیکاوس 32,412
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 32,394
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 32,370
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 32,369
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 32,357
222 حسین قادری 380,000,000 امین 32,356
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 32,351
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 32,325
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 32,301
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 32,270
227 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 32,205
228 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 32,204
229 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 32,124
230 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 32,092
231 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 32,016
232 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 32,006
233 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 32,005
234 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 31,988
235 صابر امیری 280,000,000 مجید 31,987
236 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 31,986
237 آهو محمدی 380,000,000 احمد 31,977
238 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 31,968
239 فریده مرادی 380,500,000 محمود 31,897
240 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 31,878
241 زهره صولی 380,000,000 حسین 31,876
242 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 31,874
243 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 31,868
244 عثمان قادری 380,000,000 علی 31,853
245 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,827
246 مهری پیام 380,000,000 یونس 31,777
247 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 31,766
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 31,674
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 31,664
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 31,501
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 31,479
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 31,478
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 31,463
254 عادل احمدی 380,000,000 محمد 31,312
255 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 31,266
256 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 31,246
257 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 31,213
258 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 31,183
259 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 31,166
260 لیمو عمری 280,000,000 احمد 31,118
261 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 31,086
262 عادل بابائی 380,000,000 غلام 31,077
263 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 31,072
264 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 30,986
265 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 30,894
266 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 30,888
267 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 30,887
268 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 30,798
269 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 30,781
270 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 30,774
271 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 30,763
272 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 30,721
273 توران کارگری 380,000,000 صابر 30,689
274 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 30,659
275 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 30,647
276 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 30,645
277 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 30,602
278 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 30,586
279 خداداد صوفی 380,000,000 امین 30,576
280 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 30,557
281 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 30,557
282 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 30,515
283 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 30,507
284 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 30,470
285 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 30,470
286 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 30,452
287 عارف مطاعی 350,000,000 حمید 30,426
288 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 30,366
289 حسن صیدی 380,000,000 حسین 30,291
290 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 30,281
291 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 30,192
292 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 30,183
293 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 30,144
294 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 30,137
295 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 30,118
296 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 30,088
297 سهراب کاکائی پور 380,000,000 محمد خان 30,038
298 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 29,943
299 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 29,882
300 محمدامین سبحانی 380,000,000 حبیب اله 29,842
301 سلام حسینی 380,000,000 محمود 29,837
302 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 29,791
303 علی ویسی 276,000,000 حسن 29,711
304 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 29,698
305 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 29,681
306 محی الدین رستمی 360,500,000 احمد 29,664
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 29,639
308 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 29,623
309 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 29,620
310 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 29,601
311 برهان منوچهری 350,000,000 انور 29,526
312 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 29,463
313 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 29,457
314 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 29,353
315 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 29,289
316 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 29,127
317 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 29,056
318 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 29,051
319 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 29,050
320 مختار حسینی 370,000,000 یونس 29,009
321 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 28,917
322 حبیب سلیمانی 380,450,000 محمد 28,846
323 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 28,695
324 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 28,691
325 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 28,672
326 جوامیر بابائی 250,000,000 صیداحمد 28,648
327 محمدعلی مطاعی 320,000,000 توفیق 28,616
328 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 28,559
329 فیروز رحیمی 310,000,000 قادر 28,476
330 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 28,454
331 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 28,432
332 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 28,226
333 علی حبیبی 380,000,000 فتح اله 28,203
334 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 28,165
335 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 28,157
336 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 28,154
337 معتصم محمودی 380,000,000 مصطفی 28,087
338 تیمور حسینی 380,000,000 سیدطها 28,045
339 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 28,009
340 زینب کریمی 260,000,000 محمود 27,917
341 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 27,832
342 آرزو مرادی نیا 331,000,000 فیض اله 27,751
343 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 27,645
344 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 27,633
345 فرحناز ویسمرادی 370,000,000 نعمت 27,550
346 فریده امینی نیا 347,000,000 عزیز 27,485
347 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 27,430
348 عرفان نادری 275,000,000 محمد 27,222
349 خالد فخری 200,000,000 علی 27,218
350 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 27,174
351 فاتح حسینی 380,000,000 محمدامین 27,123
352 لیمو رضائی 380,000,000 علی 27,089
353 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 27,051
354 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 26,983
355 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 26,915
356 جهانگیر قیطولی 360,000,000 محمدسعید 26,909
357 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 26,728
358 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 26,683
359 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 26,635
360 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 26,589
361 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 26,459
362 حاجیعلی احمدی 230,000,000 حکیم 26,431
363 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 26,350
364 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 26,256
365 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 26,129
366 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 26,127
367 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 26,105
368 امیر گل عنبری 290,000,000 محمد 26,103
369 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 26,096
370 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 26,091
371 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 25,974
372 عبدالعزیز مهربانی 380,000,000 عبدالرحیم 25,949
373 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 25,937
374 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 25,923
375 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 25,897
376 فریدون یوسفی ن 360,000,000 نادر 25,854
377 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 25,810
378 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 25,798
379 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 25,775
380 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 25,576
381 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 25,510
382 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 25,506
383 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 25,407
384 طلعت مرادی 380,000,000 علی 25,387
385 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 25,097
386 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 25,077
387 لیلا یوسفی 310,000,000 حسین 25,048
388 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 25,048
389 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 24,890
390 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 24,811
391 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 24,745
392 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 24,678
393 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 24,672
394 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 24,557
395 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 24,549
396 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 24,272
397 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 24,269
398 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 24,256
399 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 24,143
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 24,135
401 مصطفی سهرابی 380,000,000 بهرام 24,122
402 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 24,079
403 نادر مرادی 245,000,000 محمد 24,017
404 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 23,985
405 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 23,892
406 صلاح نوروزی 380,000,000 فتح اله 23,791
407 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 23,677
408 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 23,622
409 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 23,548
410 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,469
411 محمود رضازاده 275,000,000 احمد 23,303
412 امجد یامولا 380,000,000 ابوبکر 23,221
413 حمید صوفی 220,000,000 محمد 23,192
414 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 23,184
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 22,902
416 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 22,807
417 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 22,544
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 22,522
419 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,451
420 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 22,426
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 22,359
422 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 22,129
423 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 22,098
424 اسکندر رحیمی 380,000,000 جعفر 21,828
425 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,803
426 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 21,590
427 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,475
428 عرفان مرادی زاد 380,000,000 علی 21,256
429 انور حسینی 160,500,000 احمد 21,066
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 21,059
431 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 20,702
432 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 20,164
433 رحمان ویسی 140,500,000 احمد 20,163
434 محمد سارایی 150,000,000 حسین 20,068
435 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 19,751
436 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,706
437 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,496
438 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 18,105
439 محمود عزیزی 330,000,000 محمد 17,561
440 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمدعلی 15,652
441 محترم محمودی 320,000,000 محمود 15,062
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 13,877
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ