تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 30 آذر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 36,044.20
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 36,026.50
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 36,002.00
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 35,767.00
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 35,672.00
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 35,544.00
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 35,542.00
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 35,505.40
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 35,470.50
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 35,443.50
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 35,401.75
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 35,388.00
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 35,346.00
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 35,249.05
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 35,230.00
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 35,211.95
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 35,186.46
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 35,155.00
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 35,094.50
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 35,069.50
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 35,042.30
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 35,041.50
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 35,013.30
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 34,996.50
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 34,995.00
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 34,963.75
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 34,881.39
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 34,805.90
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 34,782.00
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 34,752.50
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 34,667.75
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 34,649.00
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 34,640.00
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 34,622.92
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 34,615.50
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 34,588.50
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 34,578.50
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 34,530.50
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 34,523.50
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 34,520.00
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 34,499.50
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 34,485.75
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 34,481.50
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 34,459.70
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 34,445.00
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 34,439.10
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 34,415.32
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 34,411.00
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 34,394.14
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 34,393.00
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 34,366.00
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 34,348.00
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 34,335.37
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 34,332.60
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 34,301.50
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 34,299.50
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 34,253.50
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 34,234.75
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 34,231.50
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 34,227.14
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 34,226.55
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 34,196.00
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 34,192.70
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 34,176.00
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 34,172.50
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 34,148.00
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 34,140.50
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 34,123.50
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 34,123.30
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 34,115.60
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 34,096.00
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 34,086.60
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 34,074.50
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 34,040.00
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 34,021.25
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 34,020.80
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 34,012.48
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 33,992.50
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 33,985.00
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 33,962.00
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 33,955.00
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 33,930.75
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 33,925.70
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 33,909.50
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 33,908.50
86 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 33,902.50
87 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 33,882.98
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 33,882.25
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 33,880.00
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 33,877.00
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 33,870.00
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 33,868.50
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 33,861.20
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 33,860.00
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 33,854.00
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 33,836.00
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 33,773.00
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 33,770.00
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 33,770.00
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 33,752.00
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 33,738.46
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 33,737.52
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 33,736.50
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 33,727.90
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 33,727.40
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 33,711.00
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 33,693.50
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 33,682.00
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 33,657.50
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 33,650.50
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 33,648.00
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 33,629.30
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 33,604.05
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 33,520.70
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 33,516.00
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 33,508.50
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 33,454.50
118 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 33,445.50
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 33,431.00
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 33,427.00
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 33,416.75
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 33,405.00
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 33,404.50
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 33,361.50
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 33,324.50
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 33,295.22
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 33,291.20
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 33,247.65
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 33,247.00
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 33,242.00
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 33,176.50
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 33,164.50
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 33,153.50
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,132.00
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 33,113.30
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 33,107.00
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 33,101.00
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 33,078.00
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 33,072.40
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 33,002.05
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 32,918.80
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 32,899.90
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 32,882.50
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 32,880.00
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 32,864.00
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 32,848.00
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 32,838.00
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 32,803.50
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 32,797.75
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 32,787.00
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 32,743.50
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 32,734.00
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 32,733.00
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 32,715.28
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 32,711.50
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 32,696.50
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 32,680.40
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 32,675.29
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 32,671.00
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 32,668.50
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 32,664.00
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 32,652.10
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 32,641.00
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 32,641.00
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 32,637.00
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 32,632.00
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 32,629.50
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 32,597.00
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 32,592.00
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 32,589.00
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 32,569.00
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 32,429.00
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 32,390.00
174 سعید فخری 380,000,000 ملاعبداله 32,367.00
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 32,355.10
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 32,347.00
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 32,324.00
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 32,310.00
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 32,308.30
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 32,301.00
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 32,299.50
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 32,277.26
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 32,260.25
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 32,255.00
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 32,251.00
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 32,243.60
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 32,240.70
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 32,221.00
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 32,211.40
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 32,202.50
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 32,183.50
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 32,159.00
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 32,154.30
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 32,148.50
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 32,092.20
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 32,085.50
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 31,983.00
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 31,973.00
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 31,959.50
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 31,957.00
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 31,924.25
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 31,906.50
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 31,902.00
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 31,869.00
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 31,861.00
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 31,836.00
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 31,815.00
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 31,752.50
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 31,713.90
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 31,708.05
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 31,687.00
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 31,671.00
213 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 31,654.85
214 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 31,640.00
215 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 31,621.00
216 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 31,615.25
217 رضا فرجی 380,000,000 حسن 31,613.50
218 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 31,595.50
219 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 31,572.00
220 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 31,571.00
221 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 31,559.25
222 حسین قادری 380,000,000 امین 31,558.00
223 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 31,553.00
224 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 31,527.00
225 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 31,503.00
226 قادر مرادی 380,000,000 محمد 31,471.60
227 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 31,408.70
228 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 31,406.00
229 صابر امیری 280,000,000 مجید 31,399.10
230 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 31,326.00
231 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 31,293.50
232 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 31,286.40
233 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 31,218.00
234 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 31,207.75
235 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 31,207.17
236 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 31,190.00
237 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 31,188.00
238 آهو محمدی 380,000,000 احمد 31,178.50
239 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 31,170.00
240 فریده مرادی 380,500,000 محمود 31,098.30
241 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 31,080.00
242 زهره صولی 380,000,000 حسین 31,078.02
243 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 31,075.70
244 عثمان قادری 380,000,000 علی 31,054.70
245 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,028.50
246 مهری پیام 380,000,000 یونس 30,979.25
247 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 30,968.00
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 30,876.00
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 30,865.50
250 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 30,702.38
251 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 30,681.35
252 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 30,679.50
253 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 30,665.10
254 لیمو عمری 280,000,000 احمد 30,529.50
255 عادل احمدی 380,000,000 محمد 30,513.95
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 30,486.95
257 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 30,448.00
258 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 30,414.67
259 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 30,385.00
260 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 30,367.50
261 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 30,302.80
262 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 30,288.00
263 عادل بابائی 380,000,000 غلام 30,279.00
264 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 30,274.00
265 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 30,187.80
266 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 30,095.50
267 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 30,090.00
268 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 29,999.76
269 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 29,982.50
270 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 29,976.00
271 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 29,964.50
272 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 29,922.63
273 توران کارگری 380,000,000 صابر 29,890.60
274 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 29,864.00
275 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 29,860.50
276 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 29,848.50
277 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 29,847.00
278 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 29,841.00
279 سیدمحمدامین مرادی 380,000,000 سیدعثمان 29,804.00
280 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 29,788.00
281 خداداد صوفی 380,000,000 امین 29,777.60
282 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 29,759.20
283 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 29,755.50
284 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 29,716.50
285 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 29,708.60
286 عارف مطاعی 345,000,000 حمید 29,694.00
287 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 29,672.00
288 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 29,672.00
289 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 29,653.20
290 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 29,548.80
291 حسن صیدی 380,000,000 حسین 29,492.75
292 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 29,394.10
293 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 29,377.45
294 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 29,345.50
295 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 29,320.00
296 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 29,289.50
297 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 29,240.05
298 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 29,144.60
299 علی ویسی 276,000,000 حسن 29,131.10
300 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 29,084.04
301 محمدامین سبحانی 365,000,000 حبیب اله 29,048.90
302 سلام حسینی 380,000,000 محمود 29,039.00
303 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 29,016.50
304 محی الدین رستمی 360,500,000 احمد 28,907.33
305 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 28,900.00
306 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 28,883.00
307 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 28,841.00
308 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 28,838.00
309 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 28,825.00
310 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 28,821.50
311 برهان منوچهری 330,000,000 انور 28,810.50
312 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 28,802.53
313 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 28,665.00
314 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 28,659.00
315 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 28,490.72
316 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 28,329.00
317 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 28,257.00
318 ابراهیم یزدانی 380,000,000 عبدالرحیم 28,252.60
319 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 28,251.50
320 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 28,233.00
321 مختار حسینی 370,000,000 یونس 28,231.50
322 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 28,127.90
323 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 28,119.36
324 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 28,050.00
325 حبیب سلیمانی 375,450,000 محمد 28,049.32
326 محمدعلی مطاعی 320,000,000 توفیق 27,943.50
327 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 27,874.00
328 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 27,828.00
329 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 27,760.50
330 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 27,656.20
331 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 27,634.40
332 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 27,632.07
333 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 27,481.50
334 علی حبیبی 360,000,000 فتح اله 27,432.50
335 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 27,428.00
336 زینب کریمی 260,000,000 محمود 27,371.00
337 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 27,367.00
338 معتصم محمودی 315,000,000 مصطفی 27,341.50
339 تیمور حسینی 341,000,000 سیدطها 27,268.35
340 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 27,211.25
341 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 27,098.00
342 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 27,092.50
343 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 27,033.50
344 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 26,846.95
345 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 26,835.00
346 خالد فخری 200,000,000 علی 26,797.70
347 فریده امینی نیا 330,500,000 عزیز 26,761.35
348 امین علیزاده 340,000,000 عبداله 26,716.00
349 عرفان نادری 275,000,000 محمد 26,644.10
350 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 26,404.50
351 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 26,376.00
352 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 26,357.50
353 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 26,353.00
354 لیمو رضائی 380,000,000 علی 26,291.00
355 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 26,221.00
356 جهانگیر قیطولی 300,000,000 محمدسعید 26,196.50
357 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 26,115.48
358 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 25,975.50
359 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 25,947.80
360 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 25,929.60
361 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 25,929.50
362 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 25,837.00
363 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 25,791.00
364 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 25,750.90
365 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 25,727.00
366 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 25,707.00
367 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 25,678.50
368 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 25,676.00
369 امیر گل عنبری 285,000,000 محمد 25,490.70
370 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 25,458.10
371 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 25,432.00
372 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 25,396.50
373 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 25,292.50
374 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 25,288.00
375 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 25,210.00
376 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 25,176.25
377 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 25,156.37
378 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 25,151.00
379 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 25,139.00
380 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 25,128.25
381 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 25,125.00
382 فروه حسینی 380,000,000 سیدجعفر 25,099.00
383 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 24,727.00
384 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 24,669.50
385 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 24,640.00
386 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 24,614.60
387 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 24,609.30
388 طلعت مرادی 380,000,000 علی 24,589.30
389 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 24,512.00
390 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 24,433.00
391 لیلا یوسفی 310,000,000 حسین 24,396.75
392 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 24,279.46
393 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 24,238.90
394 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 24,171.00
395 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 24,132.65
396 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 23,894.00
397 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 23,872.69
398 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 23,849.25
399 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 23,786.00
400 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 23,752.00
401 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 23,714.22
402 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 23,701.00
403 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 23,604.00
404 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 23,592.00
405 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 23,550.20
406 نادر مرادی 245,000,000 محمد 23,502.80
407 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 23,493.00
408 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 23,222.50
409 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 23,151.00
410 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 23,122.20
411 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 23,112.40
412 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 23,053.00
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 22,813.00
414 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 22,806.00
415 حمید صوفی 220,000,000 محمد 22,729.50
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 22,482.00
417 امجد یامولا 324,000,000 ابوبکر 22,428.45
418 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 22,135.65
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 22,102.12
420 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 22,030.00
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 21,939.00
422 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 21,804.00
423 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 21,746.25
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 21,711.60
425 مسعود محمدی 380,500,000 محمدسعید 21,627.40
426 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,487.75
427 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 21,180.41
428 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 21,121.60
429 صلاح الدین رحیمی 380,000,000 اسکندر 21,030.00
430 انور حسینی 160,500,000 احمد 20,729.10
431 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 20,680.50
432 عرفان مرادی زاد 310,000,000 علی 20,575.00
433 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 20,292.00
434 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 19,868.05
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 19,853.30
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 19,753.00
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,390.75
438 خالد نوری 150,000,000 برزو 19,180.50
439 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 19,070.60
440 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 17,832.00
441 محمود عزیزی 300,000,000 محمد 16,885.00
442 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمد علی 14,853.00
443 محترم محمودی 310,000,000 محمود 14,393.00
444 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 13,488.00
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ