تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی  به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 35,094
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 35,077
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 35,052
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 34,817
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 34,722
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 34,594
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 34,592
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 34,555
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 34,521
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 34,494
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 34,452
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 34,438
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 34,396
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 34,299
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 34,280
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 34,262
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 34,236
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 34,205
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 34,145
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 34,120
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 34,092
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 34,092
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 34,063
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 34,047
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 34,045
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 34,014
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 33,931
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 33,856
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 33,832
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 33,803
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 33,718
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 33,699
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 33,690
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 33,673
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 33,666
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 33,639
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 33,629
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 33,581
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 33,574
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 33,570
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 33,550
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 33,536
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 33,532
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 33,510
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 33,495
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 33,489
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 33,465
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 33,461
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 33,444
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 33,443
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 33,416
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 33,398
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 33,385
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 33,383
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 33,352
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 33,350
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 33,304
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 33,285
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 33,281
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 33,277
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 33,277
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 33,246
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 33,243
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 33,226
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 33,223
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 33,198
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 33,191
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 33,174
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 33,173
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 33,166
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 33,146
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 33,137
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 33,125
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 33,090
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 33,071
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 33,071
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 33,062
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 33,043
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 33,035
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 33,012
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 33,005
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 32,981
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 32,976
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 32,960
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 32,959
86 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 32,954
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 32,953
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 32,932
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 32,930
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 32,927
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 32,920
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 32,919
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 32,911
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 32,910
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 32,904
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 32,886
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 32,823
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 32,820
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 32,820
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 32,802
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 32,788
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 32,788
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 32,787
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 32,778
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 32,777
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 32,761
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 32,744
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 32,732
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 32,708
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 32,701
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 32,698
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 32,679
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 32,654
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 32,571
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 32,568
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 32,559
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 32,505
118 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 32,496
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 32,481
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 32,477
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 32,467
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 32,455
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 32,455
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 32,412
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 32,375
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 32,345
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 32,341
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 32,298
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 32,297
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 32,292
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 32,227
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 32,215
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 32,204
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 32,182
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 32,163
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 32,157
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 32,151
138 سعدی قادری 380,000,000 مجید 32,128
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 32,127
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 32,052
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 31,969
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 31,950
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 31,933
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 31,930
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 31,914
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 31,898
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 31,888
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 31,854
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 31,848
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 31,837
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 31,794
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 31,784
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 31,783
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 31,765
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 31,762
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 31,747
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 31,730
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 31,725
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 31,721
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 31,719
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 31,714
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 31,702
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 31,691
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 31,691
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 31,687
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 31,682
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 31,680
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 31,647
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 31,642
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 31,639
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 31,619
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 31,479
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 31,440
174 سعید فخری 380,000,000 ملاعبداله 31,417
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 31,405
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 31,397
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 31,374
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 31,360
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 31,358
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 31,351
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 31,350
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 31,326
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 31,310
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 31,305
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 31,301
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 31,294
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 31,291
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 31,271
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 31,261
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 31,253
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 31,234
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 31,209
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 31,204
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 31,199
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 31,142
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 31,136
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 31,033
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 31,023
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 31,010
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 31,007
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 30,974
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 30,957
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 30,952
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 30,919
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 30,911
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 30,886
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 30,865
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 30,803
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 30,764
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 30,758
211 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 30,737
212 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 30,721
213 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 30,705
214 صابر امیری 280,000,000 مجید 30,699
215 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 30,690
216 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 30,671
217 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 30,665
218 رضا فرجی 380,000,000 حسن 30,664
219 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 30,646
220 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 30,622
221 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 30,621
222 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 30,609
223 حسین قادری 380,000,000 امین 30,608
224 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 30,603
225 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 30,594
226 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 30,577
227 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 30,553
228 قادر مرادی 380,000,000 محمد 30,522
229 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 30,461
230 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 30,456
231 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 30,376
232 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 30,344
233 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 30,268
234 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 30,258
235 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 30,257
236 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 30,240
237 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 30,238
238 آهو محمدی 380,000,000 احمد 30,229
239 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 30,220
240 فریده مرادی 380,500,000 محمود 30,147
241 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 30,130
242 زهره صولی 380,000,000 حسین 30,128
243 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 30,126
244 عثمان قادری 380,000,000 علی 30,105
245 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 30,079
246 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 30,047
247 مهری پیام 380,000,000 یونس 30,029
248 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 30,018
249 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 29,926
250 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 29,916
251 لیمو عمری 280,000,000 احمد 29,830
252 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 29,752
253 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 29,731
254 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 29,730
255 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 29,715
256 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 29,608
257 عادل احمدی 380,000,000 محمد 29,564
258 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 29,559
259 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 29,498
260 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 29,465
261 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 29,435
262 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 29,418
263 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 29,338
264 عادل بابائی 380,000,000 غلام 29,329
265 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 29,324
266 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 29,238
267 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 29,216
268 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 29,146
269 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 29,140
270 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 29,131
271 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 29,050
272 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 29,039
273 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 29,033
274 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 29,026
275 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 29,015
276 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 28,972
277 توران کارگری 380,000,000 صابر 28,941
278 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 28,911
279 احسن رحیمی نژاد 380,000,000 امام علی 28,899
280 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 28,897
281 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 28,874
282 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 28,871
283 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 28,849
284 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 28,838
285 خداداد صوفی 380,000,000 امین 28,828
286 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 28,809
287 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 28,767
288 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 28,759
289 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 28,722
290 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 28,722
291 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 28,702
292 حسن صیدی 380,000,000 حسین 28,543
293 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 28,444
294 علی ویسی 276,000,000 حسن 28,441
295 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 28,419
296 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 28,396
297 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 28,370
298 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 28,340
299 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 28,290
300 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 28,226
301 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 28,195
302 محمدامین سبحانی 355,000,000 حبیب اله 28,143
303 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 28,134
304 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 28,094
305 سلام حسینی 380,000,000 محمود 28,089
306 محی الدین رستمی 360,500,000 احمد 28,006
307 برهان منوچهری 330,000,000 انور 27,986
308 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 27,950
309 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 27,933
310 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 27,891
311 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 27,875
312 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 27,872
313 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 27,853
314 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 27,715
315 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 27,709
316 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 27,543
317 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 27,541
318 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 27,471
319 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 27,379
320 مختار حسینی 350,000,000 یونس 27,321
321 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 27,306
322 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 27,302
323 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 27,288
324 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 27,169
325 محمدعلی مطاعی 320,000,000 توفیق 27,144
326 حبیب سلیمانی 375,450,000 محمد 27,111
327 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 27,078
328 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 27,007
329 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 26,924
330 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 26,811
331 زینب کریمی 260,000,000 محمود 26,721
332 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 26,706
333 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 26,684
334 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 26,682
335 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 26,668
336 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 26,568
337 علی حبیبی 360,000,000 فتح اله 26,533
338 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 26,478
339 محمدرئوف مرادی 380,000,000 محمدسعید 26,417
340 تیمور حسینی 341,000,000 سیدطها 26,416
341 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 26,346
342 خالد فخری 200,000,000 علی 26,298
343 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 26,261
344 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 26,084
345 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 25,983
346 عرفان نادری 275,000,000 محمد 25,957
347 فریده امینی نیا 300,500,000 عزیز 25,941
348 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 25,896
349 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 25,885
350 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 25,855
351 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 25,671
352 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 25,603
353 توفیق منوچهری 330,000,000 محمدصالح 25,533
354 جهانگیر قیطولی 300,000,000 محمدسعید 25,447
355 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 25,430
356 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 25,426
357 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 25,401
358 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 25,373
359 لیمو رضائی 380,000,000 علی 25,341
360 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 25,301
361 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 25,277
362 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 25,207
363 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 25,191
364 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 25,176
365 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 25,163
366 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 24,982
367 فرهاد محمدنژاد 380,000,000 عبداله 24,980
368 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 24,947
369 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 24,887
370 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 24,841
371 امیر گل عنبری 285,000,000 محمد 24,778
372 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 24,678
373 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 24,656
374 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 24,638
375 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 24,510
376 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 24,508
377 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 24,343
378 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 24,326
379 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 24,226
380 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 24,220
381 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 24,189
382 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 24,175
383 فروه حسینی 350,000,000 سیدجعفر 24,153
384 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 24,062
385 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 24,041
386 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 23,983
387 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 23,805
388 فرخ محمدی 382,000,000 فرامرز 23,795
389 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 23,721
390 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 23,659
391 طلعت مرادی 380,000,000 علی 23,639
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 23,636
393 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 23,628
394 لیلا یوسفی 290,000,000 حسین 23,626
395 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 23,444
396 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 23,361
397 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 23,349
398 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 23,251
399 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 23,213
400 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 23,152
401 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 23,142
402 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 23,104
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 23,033
404 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 23,018
405 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 22,922
406 نادر مرادی 245,000,000 محمد 22,890
407 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 22,835
408 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 22,687
409 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 22,603
410 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 22,527
411 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 22,526
412 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 22,356
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 22,263
414 حمید صوفی 220,000,000 محمد 22,180
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 21,982
416 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 21,761
417 امجد یامولا 304,000,000 ابوبکر 21,660
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 21,602
419 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 21,454
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 21,439
421 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 21,214
422 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,113
423 محمدرئوف صادقی 380,000,000 اسمعیل 21,105
424 مسعود محمدی 221,500,000 محمدسعید 20,883
425 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,830
426 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 20,796
427 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 20,564
428 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 20,380
429 انور حسینی 160,500,000 احمد 20,328
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 20,231
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 20,122
432 صلاح الدین رحیمی 380,000,000 اسکندر 20,080
433 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 19,805
434 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 19,517
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 19,483
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 19,378
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 19,016
438 خالد نوری 150,000,000 برزو 18,806
439 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 18,261
440 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 17,507
441 محمود عزیزی 280,000,000 محمد 15,881
442 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمد علی 13,903
443 محترم محمودی 188,000,000 محمود 13,740
444 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 13,026
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ