تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 30 آبان‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 34,904
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 34,887
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 34,862
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 34,627
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 34,532
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 34,404
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 34,402
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 34,365
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 34,331
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 34,304
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 34,262
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 34,248
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 34,206
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 34,109
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 34,090
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 34,072
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 34,046
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 34,015
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 33,955
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 33,930
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 33,902
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 33,902
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 33,873
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 33,857
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 33,855
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 33,824
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 33,741
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 33,666
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 33,642
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 33,613
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 33,528
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 33,509
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 33,500
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 33,483
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 33,476
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 33,449
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 33,439
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 33,391
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 33,384
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 33,380
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 33,360
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 33,346
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 33,342
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 33,320
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 33,305
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 33,299
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 33,275
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 33,271
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 33,254
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 33,253
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 33,226
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 33,208
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 33,195
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 33,193
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 33,162
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 33,160
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 33,114
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 33,095
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 33,091
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 33,087
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 33,087
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 33,056
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 33,053
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 33,036
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 33,033
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 33,008
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 33,001
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 32,984
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 32,983
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 32,976
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 32,956
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 32,947
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 32,935
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 32,900
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 32,881
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 32,881
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 32,872
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 32,853
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 32,845
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 32,822
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 32,815
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 32,791
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 32,786
84 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 32,770
85 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 32,769
86 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 32,768
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 32,763
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 32,742
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 32,740
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 32,737
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 32,730
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 32,729
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 32,721
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 32,720
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 32,714
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 32,696
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 32,633
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 32,630
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 32,630
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 32,612
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 32,598
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 32,598
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 32,597
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 32,588
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 32,587
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 32,571
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 32,554
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 32,542
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 32,518
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 32,511
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 32,504
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 32,489
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 32,464
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 32,381
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 32,376
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 32,369
117 رحمان جعفرپور 380,000,000 عزیز 32,315
118 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 32,306
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 32,291
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 32,287
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 32,277
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 32,265
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 32,265
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 32,222
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 32,185
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 32,155
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 32,151
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 32,108
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 32,107
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 32,102
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 32,037
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 32,025
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 32,014
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 31,992
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 31,973
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 31,967
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 31,961
138 محمود بابائی 380,000,000 محمد 31,938
139 سعدی قادری 380,000,000 مجید 31,938
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 31,862
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 31,779
142 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 31,760
143 سهراب مهربانی 380,000,000 محمدرحیم 31,743
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 31,740
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 31,724
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 31,708
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 31,698
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 31,664
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 31,658
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 31,647
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 31,604
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 31,594
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 31,593
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 31,575
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 31,572
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 31,557
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 31,540
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 31,535
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 31,531
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 31,529
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 31,524
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 31,512
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 31,501
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 31,501
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 31,497
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 31,492
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 31,490
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 31,457
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 31,452
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 31,449
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 31,429
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 31,289
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 31,250
174 سعید فخری 380,000,000 ملاعبداله 31,227
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 31,215
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 31,207
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 31,184
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 31,170
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 31,168
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 31,161
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 31,160
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 31,136
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 31,120
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 31,115
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 31,111
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 31,104
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 31,101
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 31,081
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 31,071
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 31,063
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 31,044
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 31,019
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 31,014
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 31,009
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 30,952
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 30,946
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 30,843
198 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 30,833
199 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 30,820
200 فاتح رحیمی 380,000,000 رشید 30,817
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 30,784
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 30,767
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 30,762
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 30,729
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 30,721
206 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 30,696
207 کامل ویسی 380,000,000 کریم 30,675
208 انور منوچهری 380,000,000 امین 30,613
209 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 30,574
210 علی سبحانی 380,000,000 صالح 30,568
211 صابر امیری 280,000,000 مجید 30,559
212 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 30,547
213 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 30,531
214 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 30,515
215 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 30,500
216 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 30,481
217 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 30,475
218 رضا فرجی 380,000,000 حسن 30,474
219 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 30,456
220 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 30,455
221 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 30,432
222 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 30,431
223 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 30,419
224 حسین قادری 380,000,000 امین 30,418
225 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 30,413
226 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 30,387
227 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 30,363
228 قادر مرادی 380,000,000 محمد 30,332
229 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 30,272
230 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 30,266
231 عزیز حسینی 380,000,000 سیدکریم 30,186
232 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 30,154
233 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 30,078
234 عسکر محمدی 380,000,000 عبدالمحمد 30,068
235 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 30,067
236 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 30,050
237 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 30,048
238 آهو محمدی 380,000,000 احمد 30,039
239 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 30,030
240 فریده مرادی 380,500,000 محمود 29,957
241 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 29,940
242 زهره صولی 380,000,000 حسین 29,938
243 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 29,936
244 عثمان قادری 380,000,000 علی 29,915
245 مهری پیام 280,000,000 یونس 29,889
246 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29,889
247 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 29,828
248 احمد صوفی 380,000,000 عبدالرحمان 29,736
249 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 29,726
250 لیمو عمری 280,000,000 احمد 29,690
251 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 29,562
252 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 29,541
253 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 29,540
254 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 29,525
255 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 29,469
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 29,374
257 عادل احمدی 380,000,000 محمد 29,374
258 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 29,308
259 عبدالکریم پیرویسی 380,020,000 الماس 29,275
260 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 29,245
261 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 29,228
262 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 29,148
263 عادل بابائی 380,000,000 غلام 29,139
264 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 29,134
265 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 29,091
266 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 29,048
267 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 29,006
268 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 28,956
269 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 28,950
270 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 28,874
271 محمد دانش 380,000,000 لطف اله 28,860
272 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 28,843
273 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 28,836
274 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 28,825
275 حمید فرجی 380,080,000 اعظم 28,782
276 توران کارگری 380,000,000 صابر 28,751
277 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 28,724
278 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 28,721
279 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 28,714
280 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 28,709
281 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 28,707
282 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 28,688
283 حسیم مرادی 380,000,000 عزیز 28,648
284 خداداد صوفی 380,000,000 امین 28,638
285 فهیمه حمیدی 380,000,000 حسین 28,619
286 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 28,577
287 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 28,569
288 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 28,532
289 حسین ویسی م 380,000,000 محمود 28,532
290 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 28,512
291 حسن صیدی 380,000,000 حسین 28,353
292 علی ویسی 276,000,000 حسن 28,303
293 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 28,254
294 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 28,227
295 احسن قاضی زاده 380,000,000 محمدهادی 28,206
296 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 28,180
297 هدایت بهرامی 380,000,000 حسین 28,150
298 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 28,103
299 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 28,100
300 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 28,005
301 محمدامین سبحانی 338,000,000 حبیب اله 27,965
302 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 27,944
303 عبدالرحیم عبدالهی 369,000,000 حسین 27,910
304 سلام حسینی 380,000,000 محمود 27,899
305 محی الدین رستمی 360,500,000 احمد 27,826
306 برهان منوچهری 330,000,000 انور 27,821
307 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 27,760
308 عادل صحرائی 380,000,000 معروف 27,743
309 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 27,701
310 صغری عزیزی 380,000,000 محمد 27,685
311 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 27,682
312 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 27,663
313 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 27,572
314 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 27,525
315 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 27,519
316 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 27,426
317 نهیه قادری 380,000,000 عبدالعزیز 27,351
318 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 27,321
319 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 27,189
320 مختار حسینی 350,000,000 یونس 27,146
321 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 27,135
322 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 27,115
323 سردار عثمانی 380,000,000 محمدسلیم 27,112
324 محمدعلی مطاعی 290,000,000 توفیق 26,991
325 صلاح سعیدی 380,000,000 کاکااحمد 26,979
326 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 26,928
327 حبیب سلیمانی 375,450,000 محمد 26,923
328 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 26,882
329 اعظم امیری 380,000,000 عزیز 26,734
330 حسین یوسفی 380,000,000 فتح اله 26,621
331 زینب کریمی 260,000,000 محمود 26,591
332 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 26,543
333 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 26,522
334 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 26,516
335 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 26,494
336 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 26,463
337 علی حبیبی 360,000,000 فتح اله 26,353
338 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 26,288
339 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 26,247
340 تیمور حسینی 341,000,000 سیدطها 26,245
341 خالد فخری 200,000,000 علی 26,198
342 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 26,195
343 کیومرث فتحی 380,000,000 علی 26,071
344 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 25,894
345 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 25,858
346 عرفان نادری 265,000,000 محمد 25,821
347 فریده امینی نیا 300,500,000 عزیز 25,791
348 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 25,745
349 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 25,706
350 حمید محمدزاده 380,000,000 حسن 25,695
351 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 25,561
352 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 25,453
353 توفیق منوچهری 320,000,000 محمدصالح 25,370
354 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 25,330
355 جهانگیر قیطولی 300,000,000 محمدسعید 25,297
356 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 25,286
357 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 25,258
358 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 25,236
359 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 25,211
360 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 25,187
361 لیمو رضائی 380,000,000 علی 25,151
362 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 25,107
363 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 25,094
364 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 25,076
365 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 24,973
366 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 24,892
367 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 24,857
368 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 24,780
369 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 24,697
370 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 24,651
371 امیر گل عنبری 285,000,000 محمد 24,636
372 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 24,588
373 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 24,556
374 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 24,508
375 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 24,370
376 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 24,318
377 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 24,161
378 آمنه محمدی 380,000,000 مصطفی 24,153
379 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 24,130
380 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 24,036
381 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 24,016
382 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 23,999
383 چنور مهربانی نژاد 380,000,000 اسکندر 23,985
384 فروه حسینی 350,000,000 سیدجعفر 23,978
385 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 23,972
386 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 23,926
387 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 23,893
388 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 23,710
389 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 23,678
390 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 23,631
391 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 23,527
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 23,516
393 لیلا یوسفی 290,000,000 حسین 23,481
394 فرحناز تشتر 380,000,000 علی 23,469
395 طلعت مرادی 380,000,000 علی 23,449
396 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 23,354
397 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 23,276
398 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 23,249
399 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 23,161
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 23,113
401 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 23,052
402 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 23,032
403 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 23,004
404 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 22,929
405 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 22,923
406 نادر مرادی 245,000,000 محمد 22,768
407 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 22,758
408 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 22,731
409 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 22,602
410 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 22,513
411 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 22,408
412 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 22,401
413 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 22,266
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 22,153
415 حمید صوفی 220,000,000 محمد 22,070
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 21,882
417 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 21,686
418 امجد یامولا 304,000,000 ابوبکر 21,508
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 21,502
420 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 21,384
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 21,339
422 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 21,115
423 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 21,038
424 محمدرئوف صادقی 375,000,000 اسمعیل 20,920
425 مسعود محمدی 221,500,000 محمدسعید 20,772
426 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,760
427 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 20,606
428 امین حق گویی 223,000,000 کاکابرار 20,453
429 انور حسینی 160,500,000 احمد 20,248
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 20,141
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 20,037
432 صلاح الدین رحیمی 380,000,000 اسکندر 19,890
433 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 19,707
434 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 19,447
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 19,409
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 19,303
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 18,941
438 خالد نوری 150,000,000 برزو 18,731
439 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 18,099
440 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 17,442
441 محمود عزیزی 280,000,000 محمد 15,741
442 هادی تیموری زاده 380,000,000 محمد علی 13,713
443 محترم محمودی 188,000,000 محمود 13,646
444 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 12,933
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ