تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 14 آبان‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.

  توجه :دو نفر ردیف 87 و97در مرحله اول انتخاب واحد ننموده اند ودر این مرحله از انتخاب واحد در اولویت اول ودوم هستند.
ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 34,296
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 34,279
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 34,254
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 34,019
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 33,924
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 33,796
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 33,794
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 33,757
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 33,723
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 33,696
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 33,654
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 33,640
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 33,598
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 33,501
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 33,482
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 33,464
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 33,438
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 33,407
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 33,347
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 33,322
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 33,294
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 33,294
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 33,265
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 33,249
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 33,247
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 33,216
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 33,133
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 33,058
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 33,034
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 33,005
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 32,920
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 32,901
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 32,892
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 32,875
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 32,868
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 32,841
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 32,831
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 32,783
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 32,776
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 32,772
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 32,752
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 32,738
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 32,734
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 32,712
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 32,697
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 32,691
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 32,667
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 32,663
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 32,646
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 32,645
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 32,618
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 32,600
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 32,587
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 32,585
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 32,554
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 32,552
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 32,506
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 32,487
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 32,483
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 32,479
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 32,479
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 32,448
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 32,445
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 32,428
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 32,425
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 32,400
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 32,393
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 32,376
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 32,375
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 32,368
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 32,348
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 32,339
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 32,327
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 32,292
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 32,273
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 32,273
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 32,264
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 32,245
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 32,237
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 32,214
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 32,207
82 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 32,183
83 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 32,178
84 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 32,174
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 32,162
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 32,161
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 32,155
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 32,134
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 32,132
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 32,129
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 32,122
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 32,121
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 32,113
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 32,112
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 32,106
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 32,088
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 32,025
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 32,022
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 32,022
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 32,004
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 31,990
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 31,990
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 31,989
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 31,980
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 31,979
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 31,963
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 31,946
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 31,934
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 31,909
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 31,903
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 31,901
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 31,881
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 31,856
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 31,773
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 31,769
116 هوشیار علیزاده 380,000,000 ولی 31,761
117 رحمان جعفرپور 375,000,000 عزیز 31,708
118 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 31,698
119 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 31,683
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 31,679
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 31,669
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 31,657
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 31,657
124 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 31,614
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 31,577
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 31,547
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 31,543
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 31,500
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 31,499
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 31,494
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 31,429
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 31,417
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 31,406
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 31,384
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 31,365
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 31,359
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 31,353
138 محمود بابائی 380,000,000 محمد 31,334
139 سعدی قادری 380,000,000 مجید 31,330
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 31,254
141 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 31,171
142 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 31,155
143 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 31,152
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 31,132
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 31,116
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 31,100
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 31,090
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 31,056
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 31,050
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 31,039
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 30,996
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 30,986
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 30,985
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 30,967
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 30,964
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 30,949
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 30,932
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 30,927
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 30,923
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 30,921
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 30,916
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 30,904
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 30,893
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 30,893
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 30,889
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 30,884
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 30,882
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 30,849
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 30,844
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 30,841
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 30,821
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 30,681
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 30,643
174 سعید فخری 380,000,000 ملاعبداله 30,619
175 محسن احمدی 380,000,000 انور 30,607
176 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 30,599
177 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 30,576
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 30,562
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 30,560
180 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 30,553
181 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 30,552
182 علی قاسمی 380,450,000 محمد 30,527
183 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 30,512
184 حسن امیری 380,000,000 کریم 30,507
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 30,503
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 30,496
187 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 30,493
188 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 30,473
189 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 30,463
190 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 30,455
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 30,436
192 خلیل احمدزاده 380,000,000 شکراله 30,412
193 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 30,406
194 مریم رضائی 380,000,000 محمد 30,401
195 حسن فقیهی 380,000,000 امین 30,344
196 رشید احمد پوران 380,000,000 محمود 30,338
197 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 30,235
198 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 30,233
199 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 30,225
200 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 30,212
201 احمد حسینی 380,000,000 حسن 30,176
202 امین مرادی 380,000,000 فتاح 30,159
203 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 30,154
204 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 30,121
205 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 30,113
206 صابر امیری 280,000,000 مجید 30,111
207 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 30,088
208 کامل ویسی 380,000,000 کریم 30,067
209 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 30,012
210 انور منوچهری 380,000,000 امین 30,005
211 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 29,966
212 علی سبحانی 380,000,000 صالح 29,960
213 صالح پولادخوای 380,000,000 سلیمان 29,939
214 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 29,923
215 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 29,907
216 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 29,892
217 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 29,873
218 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 29,867
219 رضا فرجی 380,000,000 حسن 29,866
220 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 29,848
221 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 29,824
222 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 29,823
223 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 29,811
224 حسین قادری 380,000,000 امین 29,810
225 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 29,805
226 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 29,779
227 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 29,755
228 قادر مرادی 380,000,000 محمد 29,724
229 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 29,665
230 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 29,658
231 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 29,601
232 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 29,546
233 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 29,493
234 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 29,470
235 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 29,459
236 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 29,442
237 مهری پیام 280,000,000 یونس 29,441
238 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 29,440
239 آهو محمدی 380,000,000 احمد 29,431
240 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 29,422
241 فریده مرادی 380,500,000 محمود 29,348
242 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 29,332
243 زهره صولی 380,000,000 حسین 29,330
244 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 29,328
245 عثمان قادری 380,000,000 علی 29,307
246 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29,281
247 لیمو عمری 280,000,000 احمد 29,242
248 منوچهر ویسی 380,000,000 محمد 29,220
249 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 29,153
250 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 29,118
251 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 29,024
252 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 28,954
253 پروین کاکائی 380,000,000 حسین 28,933
254 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 28,932
255 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 28,917
256 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 28,780
257 عادل احمدی 380,000,000 محمد 28,766
258 حاتم احمدی 380,000,000 محمد 28,700
259 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 28,691
260 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 28,691
261 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 28,637
262 رضیه مرادی 380,000,000 محمد 28,620
263 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 28,606
264 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 28,540
265 عادل بابائی 380,000,000 غلام 28,531
266 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 28,526
267 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 28,440
268 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 28,348
269 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 28,346
270 رضا لطفی 380,000,000 اله مراد 28,342
271 محمد دانش 320,000,000 لطف اله 28,270
272 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 28,261
273 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 28,235
274 عارف عظیمی 380,000,000 احمد 28,228
275 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 28,217
276 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 28,202
277 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 28,196
278 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 28,186
279 توران کارگری 380,000,000 صابر 28,143
280 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 28,113
281 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 28,102
282 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 28,099
283 خداداد صوفی 272,000,000 امین 28,062
284 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 28,060
285 فهیمه حمیدی 360,000,000 حسین 28,018
286 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 27,969
287 فریده نوزری 380,000,000 محمداسماعیل 27,961
288 حسین ویسی م 360,000,000 محمود 27,932
289 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 27,924
290 فرشته حمیدی 380,500,000 حسین 27,903
291 علی ویسی 276,000,000 حسن 27,862
292 حسن صیدی 250,000,000 حسین 27,810
293 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 27,711
294 فتح اله شاهمرادی 380,000,000 محمود 27,646
295 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 27,613
296 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 27,608
297 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 27,572
298 هدایت بهرامی 315,000,000 حسین 27,565
299 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 27,492
300 محمدامین سبحانی 338,000,000 حبیب اله 27,424
301 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 27,397
302 احمد عزیزی 380,000,000 محمد 27,336
303 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 27,335
304 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 27,299
305 برهان منوچهری 330,000,000 انور 27,293
306 سلام حسینی 380,000,000 محمود 27,291
307 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 27,221
308 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 27,152
309 عادل صحرائی 360,000,000 معروف 27,147
310 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 27,127
311 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 27,093
312 محمدصالح احمدی 380,000,000 محمدعلی 27,074
313 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 27,055
314 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 27,052
315 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 26,917
316 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 26,911
317 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 26,841
318 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 26,824
319 مختار حسینی 290,000,000 یونس 26,658
320 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 26,647
321 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 26,581
322 محمدعلی مطاعی 290,000,000 توفیق 26,527
323 حسین ریحانه 380,550,000 محمد 26,506
324 سردار عثمانی 340,000,000 محمدسلیم 26,504
325 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 26,482
326 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 26,448
327 صلاح سعیدی 363,000,000 کاکااحمد 26,380
328 حبیب سلیمانی 375,450,000 محمد 26,322
329 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 26,204
330 زینب کریمی 260,000,000 محمود 26,175
331 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 26,143
332 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 26,127
333 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 26,023
334 برهان الدین محمدیان 320,000,000 محمدعزیز 26,010
335 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 25,908
336 نادر میرزائی 380,000,000 فتاح 25,886
337 خالد فخری 200,000,000 علی 25,878
338 علی حبیبی 360,000,000 فتح اله 25,777
339 تیمور حسینی 326,000,000 سیدطها 25,724
340 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 25,719
341 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 25,713
342 ابراهیم زرساو 380,000,000 حیدر 25,680
343 کیومرث فتحی 345,000,000 علی 25,474
344 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 25,458
345 عرفان نادری 250,000,000 محمد 25,402
346 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 25,393
347 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 25,380
348 محمدفاروق صوفی 380,000,000 عبداله 25,286
349 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 25,209
350 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 25,098
351 حمید محمدزاده 325,000,000 حسن 25,071
352 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 25,010
353 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 24,973
354 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 24,924
355 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 24,923
356 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 24,918
357 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 24,899
358 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 24,890
359 جهانگیر قیطولی 300,000,000 محمدسعید 24,817
360 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 24,787
361 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 24,782
362 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 24,756
363 صابر حسین زاده 380,000,000 ولی 24,628
364 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 24,604
365 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 24,569
366 لیمو رضائی 380,000,000 علی 24,543
367 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 24,364
368 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 24,300
369 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 24,252
370 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 24,236
371 امیر گل عنبری 280,000,000 محمد 24,185
372 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 24,092
373 برهان ویسی ف 380,000,000 فتح اله 24,089
374 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 24,043
375 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 23,922
376 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 23,842
377 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 23,765
378 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 23,710
379 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 23,684
380 سلیم محمدی 208,050,000 محمد 23,683
381 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 23,633
382 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 23,605
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 23,559
384 فروه حسینی 310,000,000 سیدجعفر 23,456
385 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 23,428
386 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 23,407
387 چنور مهربانی نژاد 355,000,000 اسکندر 23,392
388 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 23,391
389 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 23,348
390 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 23,343
391 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 23,203
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 23,130
393 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 23,066
394 لیلا یوسفی 290,000,000 حسین 23,017
395 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 23,004
396 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 22,929
397 فرحناز تشتر 335,000,000 علی 22,888
398 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 22,873
399 طلعت مرادی 380,000,000 علی 22,841
400 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 22,792
401 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 22,764
402 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 22,684
403 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 22,648
404 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 22,619
405 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 22,598
406 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 22,510
407 نادر مرادی 245,000,000 محمد 22,376
408 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 22,330
409 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 22,225
410 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 22,123
411 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 22,027
412 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 22,002
413 حیدر سارایی 180,000,000 حسین 21,978
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 21,801
415 حمید صوفی 210,000,000 محمد 21,730
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 21,562
417 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 21,446
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 21,182
419 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 21,160
420 امجد یامولا 304,000,000 ابوبکر 21,022
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 21,019
422 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 20,798
423 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 20,796
424 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,536
425 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 20,471
426 مسعود محمدی 221,500,000 محمدسعید 20,418
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 20,126
428 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 19,998
429 انور حسینی 160,500,000 احمد 19,991
430 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 19,853
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 19,765
432 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 19,395
433 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 19,337
434 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 19,222
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 19,173
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 19,063
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 18,701
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 18,566
439 خالد نوری 150,000,000 برزو 18,491
440 گوهر ویسیانی 324,000,000 محمد 17,580
441 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 17,234
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 12,637
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ