تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 مهر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 33,650
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 33,632
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 33,608
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 33,373
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 33,278
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 33,150
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 33,148
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 33,111
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 33,077
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 33,050
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 33,008
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 32,994
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 32,952
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,855
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 32,836
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 32,818
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 32,792
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 32,761
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 32,701
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 32,676
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 32,648
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 32,648
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 32,619
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 32,603
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 32,601
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 32,570
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 32,487
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 32,412
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 32,388
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 32,359
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 32,274
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 32,255
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 32,246
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 32,229
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 32,222
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 32,195
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 32,185
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 32,137
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 32,130
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 32,126
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 32,106
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 32,092
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 32,088
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 32,066
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 32,051
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 32,045
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 32,021
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 32,017
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 32,000
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 31,999
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 31,972
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 31,954
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 31,941
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 31,939
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 31,908
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 31,906
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 31,859
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 31,841
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 31,838
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,833
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,833
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 31,802
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 31,799
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 31,782
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 31,779
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 31,754
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 31,747
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 31,730
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 31,729
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 31,722
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 31,702
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 31,693
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 31,681
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 31,646
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 31,627
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 31,627
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 31,618
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 31,599
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 31,591
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 31,568
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 31,561
82 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 31,542
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 31,537
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 31,532
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 31,516
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 31,515
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 31,509
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 31,488
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 31,486
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 31,483
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 31,476
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 31,475
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 31,467
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 31,466
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 31,460
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 31,442
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 31,379
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 31,376
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 31,376
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 31,358
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 31,344
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 31,344
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 31,343
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 31,334
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 31,333
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 31,317
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 31,300
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 31,288
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 31,264
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 31,257
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 31,255
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 31,235
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 31,210
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 31,127
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 31,123
116 رحمان جعفرپور 360,000,000 عزیز 31,091
117 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 31,052
118 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 31,037
119 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 31,033
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 31,023
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 31,011
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 31,011
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 30,968
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 30,931
125 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 30,901
126 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 30,897
127 عباس حسینی 380,000,000 محمد 30,854
128 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 30,853
129 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 30,848
130 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 30,783
131 صابر ویسی 380,000,000 حسین 30,771
132 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 30,760
133 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 30,738
134 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 30,720
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 30,719
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 30,713
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 30,707
138 محمود بابائی 380,000,000 محمد 30,691
139 سعدی قادری 380,000,000 مجید 30,684
140 حسین فتحی 380,000,000 محمد 30,608
141 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 30,594
142 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 30,525
143 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 30,506
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 30,487
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 30,470
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 30,454
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 30,444
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 30,410
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 30,404
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 30,393
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 30,350
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 30,340
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 30,339
154 حبیب اله احمدی 380,000,000 عبدالکریم 30,321
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 30,318
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 30,303
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 30,286
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 30,281
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 30,277
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 30,275
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 30,270
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 30,258
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 30,247
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 30,247
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 30,243
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 30,238
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 30,236
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 30,203
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 30,198
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 30,195
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 30,175
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 30,035
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 29,997
174 محسن احمدی 379,000,000 انور 29,963
175 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 29,953
176 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 29,930
177 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,916
178 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 29,914
179 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 29,907
180 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 29,906
181 علی قاسمی 380,450,000 محمد 29,880
182 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 29,866
183 حسن امیری 380,000,000 کریم 29,861
184 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 29,857
185 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 29,850
186 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 29,847
187 محمد رحمانی 380,000,000 عبداله 29,827
188 بیژن زارعی لبنی 380,000,000 کریم 29,817
189 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 29,809
190 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 29,790
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 29,790
192 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 29,760
193 مریم رضائی 380,000,000 محمد 29,755
194 حسن فقیهی 380,000,000 امین 29,698
195 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 29,689
196 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 29,678
197 صابر امیری 280,000,000 مجید 29,635
198 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 29,589
199 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 29,579
200 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 29,578
201 نصرالدین حسینی 380,000,000 وزیر 29,566
202 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 29,541
203 احمد حسینی 380,000,000 حسن 29,530
204 امین مرادی 380,000,000 فتاح 29,513
205 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 29,508
206 عثمان احمدی صوفی 380,000,000 محمد 29,475
207 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 29,467
208 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 29,442
209 کامل ویسی 380,000,000 کریم 29,421
210 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 29,378
211 انور منوچهری 380,000,000 امین 29,359
212 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 29,320
213 علی سبحانی 380,000,000 صالح 29,314
214 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 29,277
215 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 29,261
216 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 29,246
217 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 29,227
218 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 29,221
219 رضا فرجی 380,000,000 حسن 29,220
220 کمال قادری 380,000,000 محمدنظیف 29,202
221 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 29,178
222 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 29,177
223 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 29,165
224 حسین قادری 380,000,000 امین 29,164
225 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 29,159
226 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 29,133
227 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 29,109
228 قادر مرادی 380,000,000 محمد 29,078
229 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 29,034
230 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 29,031
231 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 29,021
232 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 29,012
233 مهری پیام 280,000,000 یونس 28,965
234 گلزار احمدی 380,000,000 محمد 28,900
235 آهو محمدی 300,000,000 احمد 28,827
236 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 28,824
237 زهره صولی 300,000,000 حسین 28,820
238 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 28,813
239 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 28,796
240 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 28,794
241 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 28,776
242 لیمو عمری 280,000,000 احمد 28,766
243 فریده مرادی 380,500,000 محمود 28,701
244 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 28,686
245 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 28,682
246 عثمان قادری 380,000,000 علی 28,661
247 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 28,635
248 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 28,592
249 منوچهر ویسی 370,000,000 محمد 28,575
250 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 28,551
251 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 28,472
252 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 28,308
253 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 28,286
254 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 28,271
255 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 28,266
256 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 28,181
257 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 28,150
258 عادل احمدی 370,000,000 محمد 28,135
259 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 28,113
260 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 28,093
261 پروین کاکائی 300,000,000 حسین 28,079
262 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 27,991
263 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 27,965
264 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 27,894
265 عادل بابائی 380,000,000 غلام 27,885
266 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 27,880
267 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 27,794
268 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 27,785
269 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 27,785
270 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 27,758
271 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 27,713
272 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 27,702
273 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 27,658
274 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 27,635
275 عارف عظیمی 350,000,000 احمد 27,612
276 خداداد صوفی 272,000,000 امین 27,600
277 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 27,591
278 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 27,589
279 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 27,571
280 توران کارگری 350,000,000 صابر 27,542
281 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 27,499
282 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 27,480
283 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 27,467
284 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 27,453
285 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 27,441
286 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 27,432
287 علی ویسی 276,000,000 حسن 27,392
288 حسن صیدی 250,000,000 حسین 27,385
289 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 27,340
290 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 27,323
291 حسین ویسی م 360,000,000 محمود 27,320
292 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 27,295
293 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 27,278
294 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 27,060
295 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 27,047
296 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 27,039
297 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 26,961
298 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 26,926
299 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 26,856
300 محمدامین سبحانی 338,000,000 حبیب اله 26,849
301 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 26,847
302 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 26,846
303 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 26,800
304 سلام حسینی 300,000,000 محمود 26,765
305 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 26,751
306 برهان منوچهری 310,000,000 انور 26,736
307 احمد عزیزی 330,000,000 محمد 26,705
308 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 26,654
309 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 26,566
310 عادل صحرائی 360,000,000 معروف 26,535
311 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 26,506
312 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 26,498
313 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 26,447
314 ابراهیم بازانی قلعه 380,000,000 عزیز 26,409
315 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 26,407
316 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 26,331
317 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 26,271
318 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 26,265
319 مختار حسینی 290,000,000 یونس 26,165
320 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 26,129
321 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 26,057
322 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 26,040
323 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 25,938
324 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 25,935
325 سردار عثمانی 340,000,000 محمدسلیم 25,926
326 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 25,896
327 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 25,779
328 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 25,770
329 صلاح سعیدی 363,000,000 کاکااحمد 25,763
330 زینب کریمی 260,000,000 محمود 25,733
331 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 25,718
332 حبیب سلیمانی 335,450,000 محمد 25,639
333 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 25,551
334 خالد فخری 200,000,000 علی 25,538
335 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 25,411
336 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 25,262
337 نادر میرزائی 370,000,000 فتاح 25,243
338 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 25,202
339 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 25,189
340 تیمور حسینی 316,000,000 سیدطها 25,176
341 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 25,158
342 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 25,099
343 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 25,033
344 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 25,019
345 عرفان نادری 250,000,000 محمد 24,977
346 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 24,954
347 کیومرث فتحی 345,000,000 علی 24,887
348 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 24,835
349 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 24,670
350 محمدفاروق صوفی 340,000,000 عبداله 24,668
351 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 24,617
352 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 24,593
353 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 24,567
354 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 24,535
355 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 24,527
356 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 24,499
357 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 24,463
358 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 24,451
359 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 24,450
360 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 24,447
361 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 24,416
362 جهانگیر قیطولی 300,000,000 محمدسعید 24,307
363 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 24,298
364 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 24,263
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 24,177
366 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 23,994
367 لیمو رضائی 380,000,000 علی 23,897
368 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 23,896
369 یعقوب سلیمی 380,800,000 اسداله 23,716
370 امیر گل عنبری 280,000,000 محمد 23,709
371 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 23,691
372 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 23,650
373 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 23,536
374 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 23,459
375 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 23,446
376 برهان ویسی ف 330,000,000 فتح اله 23,433
377 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 23,397
378 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 23,378
379 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 23,299
380 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 23,168
381 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 23,085
382 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 23,072
383 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 23,064
384 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 23,037
385 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 22,998
386 فروه حسینی 310,000,000 سیدجعفر 22,929
387 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 22,927
388 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 22,860
389 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 22,782
390 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 22,760
391 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 22,745
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 22,721
393 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 22,715
394 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 22,589
395 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 22,567
396 لیلا یوسفی 260,000,000 حسین 22,545
397 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 22,458
398 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 22,452
399 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 22,344
400 فرحناز تشتر 335,000,000 علی 22,319
401 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 22,296
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 22,246
403 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 22,246
404 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 22,240
405 طلعت مرادی 260,000,000 علی 22,183
406 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 22,041
407 نادر مرادی 245,000,000 محمد 21,959
408 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 21,919
409 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 21,692
410 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 21,623
411 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 21,577
412 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 21,476
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 21,427
414 حمید صوفی 210,000,000 محمد 21,373
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 21,222
416 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 21,191
417 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20,922
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 20,842
419 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 20,679
420 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 20,665
421 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 20,543
422 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 20,458
423 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,298
424 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 20,080
425 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 20,059
426 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 19,992
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 19,832
428 انور حسینی 160,500,000 احمد 19,718
429 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 19,547
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 19,476
431 فاطمه خلخال 380,000,000 عبداله 19,352
432 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 19,064
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18,983
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18,921
435 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 18,878
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 18,808
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 18,446
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 18,371
439 خالد نوری 150,000,000 برزو 18,236
440 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 17,224
441 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 17,013
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 12,323

 
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ