تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 18 مهر‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلاب ) بروید.

 

 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 33,308
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 33,291
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 33,266
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 33,031
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 32,936
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 32,808
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 32,806
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 32,769
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 32,735
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 32,708
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 32,666
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 32,652
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 32,610
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,513
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 32,494
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 32,476
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 32,450
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 32,419
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 32,359
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 32,334
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 32,306
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 32,306
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 32,277
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 32,261
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 32,259
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 32,228
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 32,145
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 32,070
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 32,046
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 32,017
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 31,932
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 31,913
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 31,904
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 31,887
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 31,880
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 31,853
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 31,843
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 31,795
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 31,788
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 31,784
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 31,764
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 31,750
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 31,746
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 31,724
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 31,709
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 31,703
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 31,679
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 31,675
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 31,658
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 31,657
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 31,630
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 31,612
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 31,599
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 31,597
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 31,566
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 31,564
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 31,518
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 31,499
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 31,496
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,491
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,491
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 31,460
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 31,457
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 31,440
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 31,437
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 31,412
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 31,405
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 31,388
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 31,387
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 31,380
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 31,360
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 31,351
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 31,339
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 31,304
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 31,285
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 31,285
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 31,276
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 31,257
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 31,249
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 31,226
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 31,219
82 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 31,207
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 31,195
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 31,190
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 31,174
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 31,173
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 31,167
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 31,146
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 31,144
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 31,141
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 31,134
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 31,133
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 31,125
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 31,124
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 31,118
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 31,100
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 31,037
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 31,034
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 31,034
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 31,016
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 31,002
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 31,002
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 31,001
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 30,992
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 30,991
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 30,975
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 30,958
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 30,946
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 30,922
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 30,915
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 30,913
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 30,893
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 30,868
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 30,785
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 30,781
116 رحمان جعفرپور 360,000,000 عزیز 30,767
117 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 30,710
118 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 30,695
119 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 30,691
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 30,681
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 30,669
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 30,669
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 30,626
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 30,589
125 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 30,559
126 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 30,555
127 عباس حسینی 380,000,000 محمد 30,512
128 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 30,511
129 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 30,506
130 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 30,441
131 صابر ویسی 380,000,000 حسین 30,429
132 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 30,423
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 30,418
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 30,396
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 30,377
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 30,371
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 30,365
138 محمود بابائی 380,000,000 محمد 30,351
139 سعدی قادری 380,000,000 مجید 30,342
140 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 30,297
141 حسین فتحی 380,000,000 محمد 30,266
142 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 30,183
143 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 30,164
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 30,145
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 30,128
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 30,112
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 30,102
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 30,068
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 30,062
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 30,051
151 فریده برزگر 380,000,000 علی 30,008
152 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 29,998
153 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 29,997
154 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 29,981
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 29,976
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 29,961
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 29,944
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 29,939
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 29,935
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,933
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 29,928
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 29,916
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 29,905
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 29,905
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 29,901
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 29,896
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 29,894
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 29,861
169 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 29,856
170 صادق صوفی 380,000,000 عبداله 29,853
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 29,833
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 29,693
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 29,655
174 محسن احمدی 379,000,000 انور 29,622
175 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 29,611
176 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 29,588
177 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,574
178 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 29,572
179 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 29,565
180 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 29,564
181 علی قاسمی 380,450,000 محمد 29,538
182 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 29,524
183 حسن امیری 380,000,000 کریم 29,519
184 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 29,515
185 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 29,515
186 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 29,508
187 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 29,505
188 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 29,505
189 فرحناز امیری 380,000,000 شکر اله 29,467
190 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 29,466
191 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 29,448
192 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 29,418
193 مریم رضائی 380,000,000 محمد 29,413
194 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 29,401
195 صابر امیری 280,000,000 مجید 29,383
196 حسن فقیهی 380,000,000 امین 29,356
197 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 29,354
198 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 29,292
199 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 29,281
200 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 29,247
201 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 29,237
202 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 29,230
203 احمد حسینی 380,000,000 حسن 29,188
204 امین مرادی 380,000,000 فتاح 29,171
205 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 29,166
206 عثمان احمدی صوفی 370,000,000 محمد 29,140
207 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 29,125
208 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 29,100
209 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 29,081
210 کامل ویسی 380,000,000 کریم 29,079
211 انور منوچهری 380,000,000 امین 29,017
212 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 28,978
213 علی سبحانی 360,000,000 صالح 28,972
214 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 28,935
215 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 28,919
216 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 28,904
217 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 28,885
218 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 28,879
219 رضا فرجی 380,000,000 حسن 28,878
220 کمال قادری 375,000,000 محمدنظیف 28,860
221 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 28,836
222 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 28,835
223 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 28,823
224 حسین قادری 380,000,000 امین 28,822
225 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 28,817
226 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 28,791
227 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 28,791
228 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 28,767
229 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 28,730
230 مهری پیام 280,000,000 یونس 28,713
231 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 28,680
232 یاور یعقوبی 380,000,000 منصور 28,670
233 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 28,574
234 آهو محمدی 300,000,000 احمد 28,557
235 زهره صولی 300,000,000 حسین 28,550
236 لیمو عمری 280,000,000 احمد 28,514
237 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 28,482
238 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 28,471
239 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 28,454
240 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 28,452
241 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 28,434
242 فریده مرادی 380,500,000 محمود 28,359
243 مصطفی بابائی 380,000,000 امین 28,344
244 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 28,340
245 عثمان قادری 380,000,000 علی 28,319
246 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 28,301
247 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 28,295
248 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 28,293
249 قادر مرادی 330,000,000 محمد 28,254
250 منوچهر ویسی 370,000,000 محمد 28,242
251 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 28,130
252 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 28,041
253 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 27,966
254 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 27,956
255 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 27,944
256 احمد ابراهیمی تبار 380,000,000 کاکا عبداله 27,929
257 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 27,868
258 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 27,816
259 پروین کاکائی 300,000,000 حسین 27,809
260 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 27,807
261 عادل احمدی 370,000,000 محمد 27,802
262 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 27,704
263 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 27,649
264 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 27,552
265 عادل بابائی 380,000,000 غلام 27,543
266 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 27,538
267 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 27,533
268 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 27,506
269 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 27,488
270 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 27,452
271 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 27,380
272 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 27,370
273 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 27,360
274 خداداد صوفی 272,000,000 امین 27,355
275 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 27,338
276 عارف عظیمی 350,000,000 احمد 27,297
277 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 27,276
278 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 27,247
279 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 27,229
280 توران کارگری 350,000,000 صابر 27,227
281 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 27,202
282 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 27,180
283 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 27,171
284 حسن صیدی 250,000,000 حسین 27,160
285 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 27,151
286 علی ویسی 276,000,000 حسن 27,144
287 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 27,125
288 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 27,111
289 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 27,088
290 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 27,074
291 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 27,009
292 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 26,981
293 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 26,936
294 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 26,821
295 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 26,814
296 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 26,750
297 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 26,649
298 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 26,622
299 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 26,616
300 عایشه کریمی 380,000,000 حسن 26,584
301 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 26,557
302 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 26,516
303 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 26,504
304 سلام حسینی 300,000,000 محمود 26,495
305 برهان منوچهری 310,000,000 انور 26,457
306 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 26,453
307 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 26,443
308 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 26,409
309 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 26,269
310 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 26,227
311 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 26,219
312 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 26,187
313 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 26,164
314 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 26,105
315 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 26,092
316 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 26,061
317 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 25,929
318 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 25,923
319 مختار حسینی 290,000,000 یونس 25,904
320 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 25,854
321 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 25,832
322 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 25,788
323 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 25,668
324 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 25,661
325 سردار عثمانی 340,000,000 محمدسلیم 25,620
326 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 25,593
327 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 25,581
328 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 25,554
329 زینب کریمی 260,000,000 محمود 25,499
330 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 25,493
331 صلاح سعیدی 353,000,000 کاکااحمد 25,434
332 خالد فخری 200,000,000 علی 25,358
333 حبیب سلیمانی 335,450,000 محمد 25,337
334 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 25,308
335 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 25,087
336 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 24,945
337 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 24,931
338 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 24,920
339 تیمور حسینی 316,000,000 سیدطها 24,891
340 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 24,883
341 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 24,861
342 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 24,821
343 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 24,808
344 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 24,802
345 عرفان نادری 250,000,000 محمد 24,752
346 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 24,729
347 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 24,637
348 کیومرث فتحی 270,000,000 علی 24,592
349 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 24,490
350 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 24,455
351 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 24,431
352 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 24,378
353 محمدفاروق صوفی 340,000,000 عبداله 24,362
354 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 24,320
355 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 24,292
356 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 24,292
357 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 24,275
358 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 24,267
359 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 24,236
360 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 24,193
361 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 24,136
362 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 24,109
363 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 24,101
364 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 24,039
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 23,970
366 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 23,832
367 احمد فیض الهی 200,000,000 علی 23,716
368 لیمو رضائی 380,000,000 علی 23,555
369 امیر گل عنبری 275,500,000 محمد 23,461
370 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 23,416
371 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 23,394
372 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 23,374
373 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 23,374
374 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 23,297
375 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 23,216
376 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 23,194
377 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 23,185
378 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 23,137
379 برهان ویسی ف 330,000,000 فتح اله 23,136
380 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 23,055
381 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 22,962
382 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 22,914
383 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 22,875
384 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 22,813
385 عبدالعزیز مهربانی 330,000,000 عبدالرحیم 22,775
386 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 22,769
387 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 22,722
388 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 22,678
389 فروه حسینی 310,000,000 سیدجعفر 22,650
390 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 22,598
391 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 22,562
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 22,504
393 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 22,440
394 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 22,409
395 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 22,405
396 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 22,403
397 لیلا یوسفی 260,000,000 حسین 22,311
398 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 22,296
399 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 22,271
400 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 22,164
401 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 22,125
402 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 22,107
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 22,060
404 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 22,024
405 فرحناز تشتر 335,000,000 علی 22,017
406 طلعت مرادی 260,000,000 علی 21,949
407 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 21,888
408 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 21,757
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 21,739
410 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 21,548
411 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 21,409
412 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 21,352
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 21,229
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 21,186
415 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 21,133
416 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 21,056
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 21,042
418 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20,796
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 20,662
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 20,499
421 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 20,482
422 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 20,408
423 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 20,279
424 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,172
425 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 19,887
426 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 19,873
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 19,676
428 انور حسینی 160,500,000 احمد 19,574
429 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 19,385
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 19,323
431 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 19,154
432 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 18,888
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18,856
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18,788
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 18,673
436 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 18,635
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 18,311
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 18,267
439 خالد نوری 150,000,000 برزو 18,101
440 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 17,068
441 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16,896
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 12,156
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ