تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 6 مهر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 32,852
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 32,834
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 32,810
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 32,575
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 32,480
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 32,352
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 32,350
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 32,313
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 32,279
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 32,252
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 32,210
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 32,196
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 32,154
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 32,057
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 32,038
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 32,020
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 31,994
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 31,963
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 31,903
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 31,878
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 31,850
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 31,850
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 31,821
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 31,805
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 31,803
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 31,772
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 31,689
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 31,614
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 31,590
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 31,561
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 31,476
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 31,457
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 31,448
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 31,431
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 31,424
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 31,397
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 31,387
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 31,339
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 31,332
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 31,328
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 31,308
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 31,294
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 31,290
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 31,268
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 31,253
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 31,247
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 31,223
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 31,219
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 31,202
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 31,201
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 31,174
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 31,156
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 31,143
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 31,141
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 31,110
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 31,108
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 31,062
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 31,043
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 31,040
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,035
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 31,035
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 31,004
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 31,001
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 30,984
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 30,981
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 30,956
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 30,949
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 30,932
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 30,931
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 30,924
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 30,904
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 30,895
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 30,883
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 30,848
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 30,829
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 30,829
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 30,820
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 30,801
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 30,793
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 30,770
81 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 30,763
82 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 30,762
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 30,739
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 30,734
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 30,718
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 30,717
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 30,711
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 30,690
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 30,688
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 30,685
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 30,678
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 30,677
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 30,669
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 30,668
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 30,662
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 30,644
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 30,581
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 30,578
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 30,578
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 30,560
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 30,546
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 30,546
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 30,545
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 30,536
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 30,535
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 30,519
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 30,502
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 30,490
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 30,465
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 30,459
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 30,457
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 30,437
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 30,412
114 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 30,329
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 30,325
116 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 30,320
117 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 30,254
118 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 30,239
119 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 30,235
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 30,225
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 30,213
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 30,213
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 30,170
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 30,133
125 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 30,103
126 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 30,099
127 عباس حسینی 380,000,000 محمد 30,056
128 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 30,055
129 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 30,050
130 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 30,027
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 29,985
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 29,973
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 29,962
134 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 29,940
135 عثمان فخری 380,000,000 حسن 29,921
136 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 29,915
137 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 29,909
138 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 29,901
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 29,897
140 سعدی قادری 380,000,000 مجید 29,886
141 حسین فتحی 380,000,000 محمد 29,810
142 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 29,727
143 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 29,708
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 29,688
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 29,672
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 29,656
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 29,646
148 منصور صادقی 380,000,000 مومن 29,612
149 کامل نظری 380,000,000 محمود 29,606
150 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 29,595
151 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 29,585
152 فریده برزگر 380,000,000 علی 29,552
153 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 29,542
154 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 29,541
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 29,520
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 29,505
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 29,488
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 29,483
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 29,479
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,477
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 29,472
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 29,460
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 29,449
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 29,449
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 29,445
166 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 29,440
167 ستار مرادی نژاد 380,000,000 محمدرشید 29,438
168 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 29,405
169 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 29,401
170 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 29,400
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 29,377
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 29,237
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 29,199
174 محسن احمدی 379,000,000 انور 29,167
175 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 29,155
176 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 29,132
177 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 29,119
178 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,118
179 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 29,116
180 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 29,109
181 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 29,109
182 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 29,108
183 علی قاسمی 380,450,000 محمد 29,081
184 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 29,076
185 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 29,068
186 حسن امیری 380,000,000 کریم 29,063
187 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 29,059
188 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 29,052
189 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 29,049
190 صابر امیری 280,000,000 مجید 29,047
191 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 29,034
192 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 29,017
193 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 28,992
194 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 28,962
195 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 28,960
196 مریم رضائی 380,000,000 محمد 28,957
197 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 28,922
198 حسن فقیهی 380,000,000 امین 28,900
199 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 28,885
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 28,810
201 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 28,791
202 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 28,781
203 احمد حسینی 380,000,000 حسن 28,732
204 امین مرادی 380,000,000 فتاح 28,715
205 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 28,710
206 عثمان احمدی صوفی 370,000,000 محمد 28,696
207 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 28,685
208 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 28,669
209 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 28,644
210 کامل ویسی 380,000,000 کریم 28,623
211 انور منوچهری 380,000,000 امین 28,561
212 علی سبحانی 350,000,000 صالح 28,547
213 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 28,522
214 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 28,479
215 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 28,467
216 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 28,463
217 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 28,448
218 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 28,429
219 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 28,423
220 رضا فرجی 380,000,000 حسن 28,422
221 کمال قادری 375,000,000 محمدنظیف 28,410
222 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 28,380
223 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 28,379
224 مهری پیام 280,000,000 یونس 28,377
225 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 28,367
226 حسین قادری 380,000,000 امین 28,366
227 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 28,361
228 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 28,335
229 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 28,328
230 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 28,311
231 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 28,225
232 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 28,214
233 آهو محمدی 300,000,000 احمد 28,197
234 زهره صولی 300,000,000 حسین 28,190
235 لیمو عمری 280,000,000 احمد 28,178
236 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 28,105
237 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 28,026
238 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 28,015
239 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 27,998
240 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 27,996
241 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 27,979
242 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 27,978
243 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 27,968
244 فریده مرادی 380,500,000 محمود 27,902
245 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 27,899
246 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 27,884
247 عثمان قادری 380,000,000 علی 27,863
248 قادر مرادی 330,000,000 محمد 27,858
249 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 27,837
250 منوچهر ویسی 370,000,000 محمد 27,798
251 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 27,741
252 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 27,674
253 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 27,656
254 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 27,568
255 احمد ابراهیمی تبار 300,000,000 کاکا عبداله 27,513
256 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 27,510
257 منصور رحمتی 380,000,000 حاتم 27,488
258 پروین کاکائی 300,000,000 حسین 27,449
259 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 27,398
260 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 27,371
261 عادل احمدی 370,000,000 محمد 27,358
262 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 27,356
263 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 27,197
264 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 27,193
265 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 27,170
266 عادل بابائی 280,000,000 غلام 27,147
267 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 27,096
268 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 27,092
269 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 27,082
270 خداداد صوفی 272,000,000 امین 27,028
271 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 26,996
272 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 26,986
273 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 26,942
274 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 26,936
275 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 26,904
276 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 26,867
277 حسن صیدی 250,000,000 حسین 26,860
278 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 26,856
279 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 26,832
280 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 26,823
281 علی ویسی 276,000,000 حسن 26,813
282 توران کارگری 350,000,000 صابر 26,807
283 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 26,806
284 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 26,791
285 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 26,780
286 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 26,773
287 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 26,751
288 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 26,711
289 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 26,669
290 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 26,655
291 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 26,613
292 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 26,525
293 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 26,514
294 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 26,503
295 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 26,480
296 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 26,385
297 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 26,354
298 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 26,309
299 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 26,187
300 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 26,162
301 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 26,156
302 عایشه کریمی 340,000,000 حسن 26,148
303 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 26,138
304 سلام حسینی 300,000,000 محمود 26,135
305 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 26,117
306 برهان منوچهری 310,000,000 انور 26,085
307 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 26,048
308 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 25,953
309 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 25,893
310 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 25,891
311 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 25,873
312 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 25,847
313 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 25,708
314 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 25,701
315 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 25,696
316 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 25,649
317 مختار حسینی 240,000,000 یونس 25,586
318 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 25,532
319 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 25,488
320 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 25,473
321 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 25,467
322 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 25,452
323 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 25,348
324 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 25,329
325 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 25,308
326 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 25,254
327 سردار عثمانی 340,000,000 محمدسلیم 25,212
328 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 25,193
329 زینب کریمی 260,000,000 محمود 25,187
330 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 25,137
331 خالد فخری 200,000,000 علی 25,118
332 صلاح سعیدی 353,000,000 کاکااحمد 25,010
333 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 24,984
334 حبیب سلیمانی 335,450,000 محمد 24,935
335 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 24,655
336 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 24,585
337 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 24,570
338 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 24,557
339 تیمور حسینی 316,000,000 سیدطها 24,512
340 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 24,508
341 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 24,475
342 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 24,465
343 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 24,464
344 عرفان نادری 250,000,000 محمد 24,452
345 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 24,428
346 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 24,406
347 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 24,373
348 کیومرث فتحی 270,000,000 علی 24,268
349 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 24,250
350 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 24,239
351 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 24,215
352 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 24,126
353 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 24,044
354 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 24,041
355 محمدفاروق صوفی 245,000,000 عبداله 24,030
356 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 24,027
357 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 24,016
358 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 23,996
359 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 23,968
360 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 23,920
361 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 23,885
362 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 23,833
363 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 23,694
364 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 23,691
365 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 23,653
366 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 23,616
367 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 23,486
368 لیمو رضائی 290,000,000 علی 23,189
369 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 23,158
370 امیر گل عنبری 263,500,000 محمد 23,125
371 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 23,104
372 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 23,097
373 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 23,081
374 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 23,000
375 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 22,998
376 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 22,956
377 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 22,921
378 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 22,858
379 برهان ویسی ف 330,000,000 فتح اله 22,740
380 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 22,686
381 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 22,686
382 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 22,659
383 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 22,599
384 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 22,566
385 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 22,559
386 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 22,529
387 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 22,436
388 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 22,382
389 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 22,358
390 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 22,313
391 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 22,266
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 22,215
393 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 22,189
394 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 22,169
395 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 22,080
396 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 22,031
397 لیلا یوسفی 260,000,000 حسین 21,999
398 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 21,984
399 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 21,947
400 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 21,924
401 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 21,921
402 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 21,897
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 21,811
404 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 21,736
405 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 21,684
406 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 21,656
407 طلعت مرادی 260,000,000 علی 21,637
408 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 21,541
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 21,445
410 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 21,356
411 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 21,123
412 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 21,051
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 20,965
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 20,946
415 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 20,876
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 20,802
417 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 20,677
418 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20,628
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 20,422
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 20,259
421 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 20,237
422 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 20,228
423 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 20,040
424 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 20,003
425 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 19,657
426 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 19,597
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 19,468
428 انور حسینی 160,500,000 احمد 19,381
429 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 19,169
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 19,119
431 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 18,914
432 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18,688
433 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 18,654
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18,610
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 18,493
436 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 18,311
437 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 18,131
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 18,129
439 خالد نوری 150,000,000 برزو 17,921
440 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 16,859
441 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16,740
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 11,934
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ