تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.

  

نام نام خانوادگی نام پدر مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 32,510
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 32,492
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 32,468
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 32,233
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 32,138
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 32,010
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 32,008
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 31,971
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 31,937
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 31,910
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 31,868
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 31,854
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 31,812
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,715
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 31,696
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 31,678
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 31,652
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 31,621
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 31,561
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 31,536
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 31,508
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 31,508
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 31,479
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 31,463
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 31,461
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 31,430
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 31,347
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 31,272
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 31,248
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 31,219
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 31,134
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 31,115
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 31,106
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 31,089
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 31,082
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 31,055
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 31,045
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 30,997
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 30,990
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 30,986
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 30,966
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 30,952
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 30,948
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 30,926
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 30,911
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 30,905
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 30,881
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 30,877
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 30,860
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 30,859
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 30,832
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 30,814
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 30,801
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 30,799
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 30,768
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 30,766
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 30,719
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 30,701
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 30,698
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,693
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,693
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 30,662
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 30,659
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 30,642
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 30,639
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 30,614
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 30,607
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 30,590
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 30,589
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 30,582
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 30,562
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 30,553
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 30,541
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 30,506
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 30,487
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 30,487
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 30,478
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 30,459
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 30,451
80 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 30,428
81 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 30,427
82 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 30,421
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 30,397
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 30,392
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 30,376
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 30,375
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 30,369
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 30,348
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 30,346
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 30,343
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 30,336
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 30,335
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 30,327
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 30,326
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 30,320
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 30,302
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 30,239
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 30,236
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 30,236
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 30,218
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 30,204
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 30,204
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 30,203
104 ابراهیم مرادی تبار 380,000,000 درویش حسین 30,194
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 30,193
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 30,177
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 30,160
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 30,148
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 30,124
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 30,117
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 30,115
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 30,095
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 30,070
114 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 30,023
115 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 29,987
116 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 29,983
117 نسرین خادمی 380,000,000 محمدصالح 29,912
118 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 29,897
119 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 29,893
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 29,883
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 29,871
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 29,871
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 29,828
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 29,791
125 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 29,761
126 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 29,757
127 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 29,730
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 29,714
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 29,713
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 29,708
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 29,643
132 صابر ویسی 380,000,000 حسین 29,631
133 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 29,620
134 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 29,604
135 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 29,598
136 عثمان فخری 380,000,000 حسن 29,579
137 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 29,573
138 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 29,567
139 محمود بابائی 380,000,000 محمد 29,557
140 سعدی قادری 370,000,000 مجید 29,552
141 حسین فتحی 380,000,000 محمد 29,468
142 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 29,385
143 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 29,366
144 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 29,347
145 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 29,330
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 29,314
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 29,304
148 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 29,289
149 کامل نظری 330,000,000 محمود 29,284
150 منصور صادقی 380,000,000 مومن 29,270
151 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 29,253
152 فریده برزگر 380,000,000 علی 29,210
153 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 29,200
154 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 29,199
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 29,178
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 29,163
157 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 29,146
158 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 29,141
159 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 29,137
160 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 29,135
161 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 29,130
162 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 29,118
163 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 29,107
164 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 29,107
165 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 29,103
166 ستار مرادی نژاد 350,000,000 محمدرشید 29,102
167 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 29,098
168 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 29,077
169 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 29,063
170 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 29,058
171 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 29,035
172 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 28,895
173 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 28,857
174 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 28,851
175 محسن احمدی 379,000,000 انور 28,826
176 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 28,822
177 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 28,813
178 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 28,812
179 صابر امیری 280,000,000 مجید 28,795
180 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 28,790
181 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 28,776
182 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 28,774
183 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 28,767
184 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 28,766
185 علی قاسمی 375,450,000 محمد 28,743
186 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 28,729
187 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 28,726
188 حسن امیری 380,000,000 کریم 28,721
189 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 28,717
190 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 28,710
191 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 28,710
192 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 28,710
193 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 28,707
194 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 28,650
195 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 28,620
196 مریم رضائی 380,000,000 محمد 28,615
197 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 28,598
198 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 28,588
199 حسن فقیهی 380,000,000 امین 28,558
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 28,495
201 بختیار صیادی 380,000,000 شاهمراد 28,449
202 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 28,439
203 احمد حسینی 380,000,000 حسن 28,390
204 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 28,388
205 امین مرادی 380,000,000 فتاح 28,373
206 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 28,368
207 عثمان احمدی صوفی 370,000,000 محمد 28,363
208 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 28,327
209 علی محمودی ح 380,000,000 حسینعلی 28,302
210 کامل ویسی 380,000,000 کریم 28,281
211 علی سبحانی 350,000,000 صالح 28,232
212 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 28,224
213 انور منوچهری 380,000,000 امین 28,219
214 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 28,180
215 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 28,137
216 مهری پیام 280,000,000 یونس 28,125
217 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 28,121
218 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 28,106
219 عثمان طهماسبی 380,000,000 عبداله 28,087
220 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 28,081
221 رضا فرجی 380,000,000 حسن 28,080
222 کمال قادری 375,000,000 محمدنظیف 28,072
223 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 28,038
224 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 28,037
225 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 28,026
226 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 28,025
227 حسین قادری 380,000,000 امین 28,024
228 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 28,019
229 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 27,993
230 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 27,969
231 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 27,944
232 آهو محمدی 300,000,000 احمد 27,927
233 لیمو عمری 280,000,000 احمد 27,926
234 زهره صولی 300,000,000 حسین 27,920
235 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 27,884
236 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 27,808
237 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 27,754
238 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 27,717
239 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 27,684
240 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 27,673
241 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 27,656
242 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 27,654
243 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 27,636
244 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 27,602
245 قادر مرادی 330,000,000 محمد 27,561
246 فریده مرادی 380,500,000 محمود 27,560
247 فتح اله حسینی 380,000,000 محمد 27,542
248 عثمان قادری 380,000,000 علی 27,521
249 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 27,516
250 کبری پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 27,495
251 منوچهر ویسی 360,000,000 محمد 27,473
252 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 27,431
253 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 27,343
254 رستگار صالح زاده 380,000,000 امیر 27,332
255 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 27,283
256 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 27,168
257 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 27,095
258 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 27,092
259 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 27,063
260 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 27,037
261 عادل احمدی 370,000,000 محمد 27,025
262 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 27,021
263 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 26,945
264 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 26,918
265 عادل بابائی 280,000,000 غلام 26,895
266 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 26,851
267 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 26,795
268 خداداد صوفی 272,000,000 امین 26,784
269 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 26,754
270 فریدون مطاعی 380,000,000 محمد 26,740
271 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 26,698
272 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 26,654
273 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 26,645
274 حسن صیدی 250,000,000 حسین 26,635
275 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 26,603
276 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 26,571
277 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 26,570
278 علی ویسی 276,000,000 حسن 26,564
279 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 26,562
280 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 26,562
281 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 26,560
282 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 26,541
283 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 26,509
284 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 26,499
285 توران کارگری 350,000,000 صابر 26,492
286 صدیق مرادی 380,000,000 محمد 26,449
287 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 26,431
288 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 26,382
289 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 26,327
290 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 26,316
291 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 26,313
292 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 26,289
293 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 26,265
294 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 26,187
295 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 26,183
296 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 26,138
297 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 26,075
298 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 26,057
299 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 25,952
300 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 25,910
301 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 25,865
302 سلام حسینی 300,000,000 محمود 25,865
303 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 25,855
304 عایشه کریمی 340,000,000 حسن 25,842
305 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 25,811
306 برهان منوچهری 310,000,000 انور 25,806
307 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 25,706
308 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 25,672
309 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 25,639
310 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 25,611
311 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 25,576
312 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 25,568
313 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 25,431
314 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 25,399
315 مختار حسینی 240,000,000 یونس 25,370
316 علی عبدالهی خواه 380,000,000 کاکاعبداله 25,366
317 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 25,307
318 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 25,307
319 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 25,214
320 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 25,200
321 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 25,140
322 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 25,131
323 محمد عزیزی 380,000,000 مجید 25,125
324 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 25,114
325 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 25,038
326 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 25,029
327 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 24,968
328 زینب کریمی 260,000,000 محمود 24,953
329 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 24,944
330 خالد فخری 200,000,000 علی 24,938
331 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 24,795
332 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 24,741
333 صلاح سعیدی 353,000,000 کاکااحمد 24,693
334 حبیب سلیمانی 335,450,000 محمد 24,633
335 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 24,359
336 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 24,331
337 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 24,315
338 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 24,299
339 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 24,283
340 تیمور حسینی 316,000,000 سیدطها 24,228
341 عرفان نادری 250,000,000 محمد 24,227
342 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 24,203
343 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 24,175
344 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 24,169
345 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 24,168
346 آرزو محمدی 380,000,000 محمد 24,122
347 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 24,109
348 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 24,077
349 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 24,070
350 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 24,053
351 کیومرث فتحی 250,000,000 علی 24,029
352 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 23,937
353 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 23,865
354 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 23,847
355 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 23,837
356 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 23,816
357 محمدفاروق صوفی 245,000,000 عبداله 23,809
358 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 23,809
359 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 23,758
360 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 23,725
361 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 23,723
362 صدیق قیطولی 300,000,000 توفیق 23,563
363 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 23,487
364 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 23,454
365 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 23,430
366 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 23,315
367 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 23,311
368 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 22,996
369 لیمو رضائی 290,000,000 علی 22,928
370 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 22,919
371 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 22,889
372 امیر گل عنبری 263,500,000 محمد 22,888
373 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 22,870
374 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 22,838
375 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 22,786
376 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 22,759
377 فرهاد محمدنژاد 330,000,000 عبداله 22,701
378 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 22,606
379 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 22,516
380 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 22,497
381 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 22,480
382 برهان ویسی ف 330,000,000 فتح اله 22,443
383 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 22,402
384 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 22,380
385 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 22,367
386 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 22,257
387 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 22,254
388 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 22,220
389 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 22,205
390 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 22,097
391 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 22,027
392 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 21,998
393 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 21,989
394 ناصح فتحی 380,000,000 محمد 21,924
395 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 21,918
396 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 21,850
397 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 21,781
398 لیلا یوسفی 260,000,000 حسین 21,765
399 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 21,744
400 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 21,726
401 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 21,642
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 21,625
403 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 21,605
404 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 21,531
405 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 21,520
406 طلعت مرادی 260,000,000 علی 21,403
407 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 21,395
408 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 21,379
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 21,224
410 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 21,212
411 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 20,909
412 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 20,826
413 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 20,767
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 20,766
415 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 20,741
416 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 20,622
417 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20,502
418 سیدتوفیق حسینی 380,450,000 سیدامین 20,335
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 20,242
420 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 20,093
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 20,079
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 20,053
423 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 19,877
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 19,861
425 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 19,485
426 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 19,390
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 19,313
428 انور حسینی 160,500,000 احمد 19,236
429 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 19,007
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 18,966
431 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 18,734
432 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18,561
433 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 18,479
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18,477
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 18,358
436 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 18,068
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 18,026
438 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17,996
439 خالد نوری 150,000,000 برزو 17,786
440 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 16,702
441 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16,623
442 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 11,768






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ