تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 32,130
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 32,112
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 32,088
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 31,853
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 31,758
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 31,630
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 31,628
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 31,591
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 31,557
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 31,530
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 31,488
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 31,474
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 31,432
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,335
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 31,316
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 31,298
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 31,272
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 31,241
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 31,181
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 31,156
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 31,128
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 31,128
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 31,099
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 31,083
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 31,081
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 31,050
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 30,967
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 30,892
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 30,868
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 30,839
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 30,754
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 30,735
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 30,726
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 30,709
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 30,702
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 30,675
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 30,665
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 30,617
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 30,610
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 30,606
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 30,586
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 30,572
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 30,568
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 30,546
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 30,531
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 30,525
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 30,501
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 30,497
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 30,480
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 30,479
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 30,452
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 30,434
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 30,421
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 30,419
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 30,388
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 30,386
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 30,339
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 30,321
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 30,318
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,313
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,313
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 30,282
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 30,279
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 30,262
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 30,259
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 30,234
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 30,227
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 30,210
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 30,209
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 30,202
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 30,182
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 30,173
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 30,161
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 30,126
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 30,107
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 30,107
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 3


طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin