تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ادامه مطلب بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 31,902
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 31,884
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 31,860
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 31,625
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 31,530
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 31,402
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 31,400
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 31,363
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 31,329
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 31,302
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 31,260
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 31,246
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 31,204
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 31,107
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 31,088
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 31,070
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 31,044
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 31,013
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 30,953
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 30,928
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 30,900
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 30,900
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 30,871
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 30,855
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 30,853
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 30,822
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 30,739
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 30,664
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 30,640
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 30,611
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 30,526
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 30,507
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 30,498
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 30,481
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 30,474
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 30,447
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 30,437
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 30,389
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 30,382
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 30,378
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 30,358
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 30,344
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 30,340
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 30,318
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 30,303
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 30,297
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 30,273
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 30,269
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 30,252
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 30,251
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 30,224
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 30,206
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 30,193
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 30,191
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 30,160
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 30,158
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 30,112
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 30,093
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 30,090
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,085
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 30,085
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 30,054
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 30,051
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 30,034
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 30,031
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 30,006
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 29,999
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 29,982
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 29,981
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 29,974
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 29,954
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 29,945
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 29,933
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 29,898
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 29,879
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 29,879
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 29,870
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 29,851
79 کریم یوسفی 380,000,000 امین 29,843
80 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 29,833
81 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 29,820
82 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 29,813
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 29,789
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 29,784
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 29,768
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 29,767
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 29,761
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 29,740
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 29,738
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 29,735
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 29,728
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 29,727
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 29,719
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 29,718
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 29,712
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 29,694
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 29,631
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 29,628
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 29,628
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 29,610
101 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 29,596
102 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 29,596
103 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 29,595
104 ابراهیم مرادی تبار 370,000,000 درویش حسین 29,588
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 29,585
106 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 29,569
107 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 29,552
108 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 29,540
109 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 29,515
110 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 29,509
111 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 29,507
112 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 29,495
113 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 29,487
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 29,462
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 29,432
116 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 29,379
117 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 29,364
118 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 29,289
119 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 29,285
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 29,275
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 29,263
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 29,263
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 29,220
124 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 29,202
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 29,183
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 29,153
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 29,149
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 29,106
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 29,105
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 29,100
131 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 29,076
132 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 29,035
133 صابر ویسی 380,000,000 حسین 29,023
134 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 29,012
135 عثمان فخری 360,000,000 حسن 29,003
136 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28,990
137 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 28,965
138 سعدی قادری 370,000,000 مجید 28,960
139 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28,959
140 محمود بابائی 380,000,000 محمد 28,952
141 حسین فتحی 320,000,000 محمد 28,932
142 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 28,777
143 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 28,761
144 عمر رحمانی 380,000,000 محمدعلی 28,758
145 کامل نظری 330,000,000 محمود 28,756
146 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 28,739
147 صباح نوری 380,000,000 محمدآقا 28,722
148 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 28,706
149 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 28,696
150 منصور صادقی 380,000,000 مومن 28,662
151 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 28,645
152 فریده برزگر 380,000,000 علی 28,602
153 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 28,592
154 لقمان نادری 380,000,000 قربانی 28,591
155 محمد ویسی 380,000,000 فتح اله 28,570
156 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 28,555
157 ستار مرادی نژاد 350,000,000 محمدرشید 28,542
158 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 28,538
159 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 28,533
160 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 28,529
161 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 28,527
162 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 28,522
163 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 28,510
164 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 28,501
165 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 28,499
166 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 28,499
167 هادی محمودی 380,000,000 محمد حسین 28,495
168 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 28,490
169 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 28,455
170 محمد کریمی 280,000,000 وسین 28,452
171 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 28,451
172 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 28,450
173 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 28,427
174 صابر امیری 280,000,000 مجید 28,347
175 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 28,294
176 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 28,287
177 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 28,284
178 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 28,267
179 لقمان بهرامی ع 380,000,000 علی 28,249
180 محسن احمدی 379,000,000 انور 28,219
181 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 28,217
182 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 28,205
183 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 28,182
184 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 28,168
185 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 28,166
186 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 28,159
187 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 28,158
188 علی قاسمی 375,450,000 محمد 28,142
189 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 28,134
190 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 28,118
191 حسن امیری 380,000,000 کریم 28,113
192 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 28,109
193 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 28,102
194 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 28,099
195 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 28,060
196 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 28,042
197 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 28,022
198 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 28,012
199 مریم رضائی 380,000,000 محمد 28,007
200 حسن فقیهی 380,000,000 امین 27,950
201 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 27,935
202 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 27,860
203 بختیار منوچهری 380,000,000 محمدعلی 27,831
204 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 27,794
205 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 27,792
206 احمد حسینی 380,000,000 حسن 27,782
207 امین مرادی 380,000,000 فتاح 27,765
208 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 27,760
209 عثمان احمدی صوفی 350,000,000 محمد 27,733
210 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 27,719
211 مهری پیام 280,000,000 یونس 27,677
212 کامل ویسی 380,000,000 کریم 27,673
213 علی سبحانی 350,000,000 صالح 27,672
214 انور منوچهری 380,000,000 امین 27,611
215 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 27,607
216 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 27,572
217 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 27,529
218 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 27,513
219 بختیار صیادی 360,000,000 شاهمراد 27,499
220 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 27,498
221 عزیز حسینی 335,000,000 سیدکریم 27,490
222 لیمو عمری 280,000,000 احمد 27,478
223 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 27,473
224 کمال قادری 375,000,000 محمدنظیف 27,472
225 رضا فرجی 380,000,000 حسن 27,472
226 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 27,464
227 آهو محمدی 300,000,000 احمد 27,447
228 زهره صولی 300,000,000 حسین 27,440
229 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 27,430
230 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 27,429
231 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 27,417
232 حسین قادری 380,000,000 امین 27,416
233 عطاء رحمانی 380,000,000 مجید 27,411
234 بهرام صالحی 380,000,000 محمود 27,385
235 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 27,361
236 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 27,354
237 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 27,280
238 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 27,278
239 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 27,273
240 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 27,116
241 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 27,076
242 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 27,074
243 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 27,065
244 فرهاد تمجیدی 380,000,000 احمد 27,048
245 فرهاد خسروی 380,000,000 احمد 27,046
246 قادر مرادی 330,000,000 محمد 27,033
247 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 27,031
248 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 27,028
249 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 27,007
250 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 26,954
251 فریده مرادی 380,500,000 محمود 26,951
252 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 26,943
253 عثمان قادری 380,000,000 علی 26,913
254 منوچهر ویسی 360,000,000 محمد 26,897
255 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 26,883
256 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 26,631
257 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 26,615
258 رستگار صالح زاده 320,000,000 امیر 26,574
259 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 26,560
260 عبدالکریم پیرویسی 340,020,000 الماس 26,548
261 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 26,497
262 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 26,493
263 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 26,470
264 عادل بابائی 280,000,000 غلام 26,447
265 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 26,443
266 عادل احمدی 370,000,000 محمد 26,433
267 خداداد صوفی 272,000,000 امین 26,348
268 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 26,267
269 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 26,243
270 حسن صیدی 250,000,000 حسین 26,235
271 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 26,186
272 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 26,168
273 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 26,146
274 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 26,123
275 علی ویسی 276,000,000 حسن 26,123
276 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 26,117
277 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 26,107
278 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 26,100
279 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 26,098
280 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 26,050
281 عایشه رحیمی دهچراغی 380,000,000 حاتم 26,046
282 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 26,042
283 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 26,011
284 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 25,981
285 حمید فرجی 350,080,000 اعظم 25,981
286 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 25,954
287 توران کارگری 350,000,000 صابر 25,932
288 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 25,889
289 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 25,866
290 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 25,841
291 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 25,835
292 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 25,823
293 سیدمحمدامین مرادی 366,000,000 سیدعثمان 25,796
294 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 25,788
295 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 25,719
296 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 25,705
297 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 25,658
298 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 25,577
299 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 25,575
300 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 25,530
301 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 25,529
302 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 25,417
303 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 25,417
304 سلام حسینی 300,000,000 محمود 25,385
305 عبدالرحیم عبدالهی 315,000,000 حسین 25,351
306 برهان منوچهری 300,000,000 انور 25,324
307 عایشه کریمی 340,000,000 حسن 25,298
308 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 25,280
309 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 25,197
310 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 25,191
311 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 25,098
312 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 25,072
313 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 25,048
314 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 25,003
315 مختار حسینی 240,000,000 یونس 24,986
316 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 24,951
317 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 24,907
318 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 24,871
319 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 24,804
320 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 24,783
321 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 24,752
322 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 24,726
323 هادی عزیزی ف 380,000,000 فیض اله 24,699
324 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 24,697
325 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 24,629
326 خالد فخری 200,000,000 علی 24,618
327 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 24,568
328 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 24,558
329 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 24,552
330 محمد عزیزی 350,000,000 مجید 24,547
331 زینب کریمی 260,000,000 محمود 24,537
332 مختار شهسواری 380,000,000 غلام 24,523
333 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 24,309
334 محمدنعیم گل محمدی 380,000,000 حسن 24,187
335 صلاح سعیدی 311,000,000 کاکااحمد 24,170
336 حبیب سلیمانی 310,450,000 محمد 24,078
337 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 24,007
338 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 23,883
339 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 23,835
340 عرفان نادری 250,000,000 محمد 23,827
341 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 23,823
342 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 23,817
343 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 23,802
344 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 23,789
345 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 23,765
346 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 23,755
347 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 23,750
348 تیمور حسینی 304,000,000 سیدطها 23,739
349 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 23,640
350 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 23,639
351 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 23,625
352 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 23,601
353 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 23,581
354 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 23,553
355 آرزو محمدی 362,000,000 محمد 23,539
356 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 23,527
357 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 23,496
358 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 23,470
359 اسماعیل دارستانی 230,000,000 عبداله 23,469
360 حبیب عبدالهی 230,000,000 عبداله 23,441
361 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 23,435
362 محمدفاروق صوفی 245,000,000 عبداله 23,417
363 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 23,293
364 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 23,166
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 23,119
366 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 23,099
367 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 23,011
368 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 22,966
369 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 22,708
370 ابوبکر حسینی 380,250,000 جعفر 22,702
371 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 22,631
372 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 22,550
373 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 22,520
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 22,491
375 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 22,471
376 امیر گل عنبری 263,500,000 محمد 22,466
377 فریدون یوسفی ن 260,000,000 نادر 22,454
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 22,212
379 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 22,209
380 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 22,158
381 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 22,122
382 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 22,113
383 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 22,105
384 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 22,079
385 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 22,051
386 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21,933
387 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 21,931
388 برهان ویسی ف 330,000,000 فتح اله 21,915
389 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 21,739
390 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 21,713
391 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 21,669
392 غفار حیدری 380,000,000 سیف اله 21,649
393 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 21,630
394 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 21,612
395 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 21,533
396 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 21,530
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 21,424
398 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 21,422
399 ناصح فتحی 240,000,000 محمد 21,370
400 لیلا یوسفی 260,000,000 حسین 21,349
401 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 21,294
402 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 21,259
403 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 21,136
404 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 21,091
405 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 21,034
406 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 20,997
407 طلعت مرادی 260,000,000 علی 20,987
408 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20,956
409 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 20,931
410 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 20,912
411 نادر مرادی 245,000,000 محمد 20,832
412 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 20,528
413 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 20,501
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 20,446
415 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 20,426
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 20,415
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 20,302
418 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20,278
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 19,922
420 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19,853
421 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 19,843
422 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 19,759
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 19,727
424 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 19,653
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 19,542
426 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 19,178
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 19,036
428 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 19,022
429 انور حسینی 147,500,000 احمد 18,995
430 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 18,742
431 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 18,719
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 18,694
433 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 18,414
434 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18,337
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18,240
436 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 18,167
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 18,118
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17,842
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17,756
440 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 17,636
441 خالد نوری 150,000,000 برزو 17,546
442 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 17,353
443 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 16,424
444 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16,415
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 15,038
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 11,472
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ