تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف  نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 31332
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 31314
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 31290
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 31055
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 30960
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 30832
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 30830
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 30793
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 30759
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 30732
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 30690
12 معصومه عزیزی 380,000,000 محی الدین 30676
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 30634
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 30537
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 30518
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 30500
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 30474
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 30443
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 30383
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 30358
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 30330
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 30330
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 30301
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 30285
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 30283
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 30252
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 30169
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 30094
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 30070
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 30041
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 29956
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 29937
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 29928
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 29911
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 29904
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 29877
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 29867
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 29819
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 29812
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 29808
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 29788
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 29774
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 29770
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 29748
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 29733
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 29727
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 29703
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 29699
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 29682
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 29681
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 29654
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 29636
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 29623
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 29621
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 29590
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 29588
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 29542
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 29523
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 29520
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 29515
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 29515
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 29484
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 29481
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 29464
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 29461
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 29436
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 29429
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 29412
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 29411
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 29404
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 29384
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 29375
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 29363
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 29328
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 29309
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 29309
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 29300
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 29281
79 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 29275
80 کریم یوسفی 380,000,000 امین 29273
81 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 29250
82 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 29243
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 29219
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 29214
85 بهرام کنعانی 380,000,000 قادر 29198
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 29197
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 29191
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 29170
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 29168
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 29165
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 29158
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 29157
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 29149
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 29148
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 29142
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 29124
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 29061
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 29058
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 29058
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 29040
101 ابراهیم مرادی تبار 370,000,000 درویش حسین 29033
102 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 29026
103 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 29026
104 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 29025
105 امین شکوری 380,000,000 حسن 29015
106 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 29000
107 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 28999
108 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 28982
109 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 28970
110 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 28945
111 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 28939
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 28917
113 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 28892
114 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 28869
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 28859
116 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 28809
117 شاهپور مقدس 380,000,000 احمد 28719
118 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 28715
119 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 28707
120 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 28705
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 28693
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 28693
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 28650
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 28613
125 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 28583
126 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 28581
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 28579
128 عباس حسینی 380,000,000 محمد 28536
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 28535
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 28530
131 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 28465
132 عثمان فخری 350,000,000 حسن 28463
133 صابر ویسی 380,000,000 حسین 28453
134 حسین فتحی 320,000,000 محمد 28452
135 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 28442
136 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28420
137 سعدی قادری 360,000,000 مجید 28408
138 محمود بابائی 360,000,000 محمد 28395
139 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 28395
140 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28389
141 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 28266
142 کامل نظری 330,000,000 محمود 28261
143 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 28222
144 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 28218
145 ادریس خسروی زاده 380,000,000 یونس 28207
146 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 28136
147 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 28126
148 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 28121
149 منصور صادقی 380,000,000 مومن 28092
150 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 28076
151 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 28075
152 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 28040
153 محمد کریمی 280,000,000 وسین 28032
154 فریده برزگر 380,000,000 علی 28032
155 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 28022
156 لقمان نادری 378,000,000 قربانی 28021
157 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 27985
158 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 27968
159 ابراهیم شاهمرادی 380,000,000 حسن 27963
160 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 27961
161 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 27959
162 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 27957
163 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 27952
164 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 27940
165 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 27929
166 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 27929
167 صابر امیری 280,000,000 مجید 27927
168 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 27920
169 بایزید حسامی 380,000,000 محمود 27913
170 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 27885
171 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 27880
172 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 27857
173 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 27852
174 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 27807
175 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 27799
176 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 27789
177 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 27737
178 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 27717
179 محسن احمدی 379,000,000 انور 27651
180 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 27635
181 عبدالرحمن طاهری 380,000,000 سلیمان 27612
182 فائزه نادری تبار 380,000,000 وزیر 27598
183 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 27596
184 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 27589
185 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 27588
186 علی قاسمی 375,450,000 محمد 27579
187 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 27565
188 اسماعیل گل محمدی 380,000,000 حسین 27548
189 حسن امیری 372,000,000 کریم 27545
190 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 27539
191 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 27532
192 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 27529
193 رشید احمد پوران 360,000,000 محمود 27482
194 حیدر مرادی سرابیانی 380,000,000 ویسمراد 27472
195 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 27442
196 مریم رضائی 380,000,000 محمد 27437
197 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 27410
198 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 27387
199 حسن فقیهی 380,000,000 امین 27380
200 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 27374
201 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 27365
202 بختیار منوچهری 370,000,000 محمدعلی 27274
203 مهری پیام 280,000,000 یونس 27257
204 احمد حسینی 350,000,000 حسن 27257
205 عثمان احمدی صوفی 350,000,000 محمد 27208
206 امین مرادی 380,000,000 فتاح 27195
207 محمدصالح فتحی 380,000,000 سعید 27190
208 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 27157
209 ایوب عزیزی 380,000,000 علی 27149
210 علی سبحانی 350,000,000 صالح 27147
211 کامل ویسی 380,000,000 کریم 27103
212 لیمو عمری 280,000,000 احمد 27058
213 انور منوچهری 380,000,000 امین 27041
214 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 27014
215 عزیز حسینی 315,000,000 سیدکریم 27012
216 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 27002
217 زهره صولی 290,000,000 حسین 26997
218 آهو محمدی 300,000,000 احمد 26997
219 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26979
220 بختیار صیادی 360,000,000 شاهمراد 26959
221 فرهاد احمدی 380,000,000 امین 26959
222 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 26943
223 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 26937
224 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 26928
225 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 26903
226 رضا فرجی 380,000,000 حسن 26902
227 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 26881
228 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 26860
229 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 26859
230 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 26856
231 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 26847
232 حسین قادری 380,000,000 امین 26846
233 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 26821
234 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 26791
235 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 26785
236 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 26741
237 قادر نوری 379,000,000 محمدآقا 26709
238 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 26656
239 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 26587
240 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 26579
241 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 26568
242 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 26538
243 قادر مرادی 330,000,000 محمد 26538
244 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 26508
245 شیرین توان پور پاوه 380,000,000 حسن 26506
246 خالد ویسی زاده 380,000,000 امیر 26495
247 فرهاد خسروی 360,000,000 احمد 26486
248 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 26459
249 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 26458
250 فریده مرادی 380,500,000 محمود 26380
251 منوچهر ویسی 340,000,000 محمد 26375
252 عثمان قادری 378,000,000 علی 26343
253 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 26196
254 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 26195
255 رستگار صالح زاده 320,000,000 امیر 26094
256 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 26077
257 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 26050
258 عادل بابائی 280,000,000 غلام 26027
259 عبدالکریم پیرویسی 330,020,000 الماس 26017
260 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 25998
261 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 25990
262 خداداد صوفی 272,000,000 امین 25940
263 عادل احمدی 330,000,000 محمد 25902
264 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 25887
265 حسن صیدی 250,000,000 حسین 25860
266 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 25800
267 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 25772
268 علی ویسی 276,000,000 حسن 25709
269 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 25706
270 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 25695
271 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 25673
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 25672
273 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 25663
274 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 25629
275 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 25628
276 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 25622
277 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 25576
278 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 25547
279 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 25514
280 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 25486
281 عایشه رحیمی دهچراغی 360,000,000 حاتم 25486
282 حمید فرجی 340,080,000 اعظم 25460
283 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 25456
284 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 25443
285 توران کارگری 350,000,000 صابر 25407
286 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 25384
287 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 25371
288 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 25315
289 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 25293
290 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 25267
291 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 25253
292 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 25226
293 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 25149
294 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 25135
295 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 25034
296 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 25005
297 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 24997
298 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 24960
299 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 24955
300 سلام حسینی 300,000,000 محمود 24935
301 عبدالرحیم عبدالهی 340,000,000 حسین 24931
302 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 24913
303 برهان منوچهری 300,000,000 انور 24874
304 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 24788
305 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 24771
306 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 24768
307 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 24764
308 مختار حسینی 240,000,000 یونس 24626
309 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 24622
310 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 24607
311 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 24553
312 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 24532
313 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 24528
314 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 24501
315 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 24489
316 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 24433
317 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 24376
318 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 24332
319 خالد فخری 200,000,000 علی 24318
320 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 24306
321 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 24288
322 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 24268
323 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 24254
324 هادی عزیزی ف 325,000,000 فیض اله 24195
325 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 24193
326 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 24184
327 زینب کریمی 260,000,000 محمود 24147
328 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 24130
329 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 24116
330 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 24108
331 محمد عزیزی 350,000,000 مجید 24022
332 مختار شهسواری 330,000,000 غلام 23953
333 برهان الدین محمدیان 270,000,000 محمدعزیز 23904
334 صلاح سعیدی 311,000,000 کاکااحمد 23703
335 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 23697
336 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 23677
337 حبیب سلیمانی 310,450,000 محمد 23613
338 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 23519
339 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 23508
340 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 23495
341 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 23493
342 عرفان نادری 250,000,000 محمد 23452
343 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 23450
344 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 23426
345 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 23385
346 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 23366
347 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 23294
348 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 23286
349 تیمور حسینی 304,000,000 سیدطها 23283
350 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 23261
351 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 23227
352 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 23215
353 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 23200
354 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 23196
355 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 23165
356 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 23151
357 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 23145
358 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 23130
359 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 23115
360 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 23086
361 محمدفاروق صوفی 245,000,000 عبداله 23050
362 آرزو محمدی 362,000,000 محمد 22996
363 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22896
364 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 22888
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 22774
366 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22726
367 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 22664
368 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 22531
369 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 22438
370 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 22361
371 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 22332
372 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 22280
373 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 22201
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 22191
375 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 22174
376 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 22088
377 امیر گل عنبری 263,500,000 محمد 22071
378 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21939
379 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21928
380 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 21768
381 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 21742
382 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 21738
383 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 21723
384 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21678
385 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 21662
386 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 21628
387 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 21469
388 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 21447
389 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 21369
390 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 21360
391 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 21353
392 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 21301
393 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 21251
394 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 21229
395 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 21139
396 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 21137
397 غفار حیدری 220,000,000 سیف اله 21127
398 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 21124
399 ناصح فتحی 240,000,000 محمد 21010
400 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 21004
401 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20983
402 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20983
403 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20841
404 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20821
405 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 20776
406 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20716
407 طلعت مرادی 260,000,000 علی 20597
408 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 20496
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 20465
410 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 20464
411 مظفر نظری 380,000,000 نظرویس 20427
412 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 20276
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 20171
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 20146
415 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 20085
416 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 20068
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 20002
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19628
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 19622
420 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 19565
421 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 19512
422 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 19459
423 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 19443
424 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 19421
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 19244
426 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18891
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18776
428 انور حسینی 147,500,000 احمد 18774
429 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 18677
430 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 18457
431 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 18449
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 18439
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18126
434 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 18114
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 18018
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17893
437 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17874
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17669
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17531
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 17321
441 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 17231
442 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 17128
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16220
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 16163
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14843
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 11194
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ