تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 31104
2 محمد احمدی 380,000,000 کاکابرا 31087
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 31062
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 30827
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 30732
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 30604
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 30602
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 30565
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 30531
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 30504
11 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 30462
12 معصومه عزیزی 370,000,000 محی الدین 30450
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 30406
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 30309
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 30290
16 لایق مرادی 380,000,000 عباس 30272
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 30246
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 30215
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 30155
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 30130
21 احمد احمدی 380,000,000 حکیم 30102
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 30102
23 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 30073
24 حسن محمدی 380,000,000 حسین 30057
25 مجید محمودی 380,000,000 عبدالقادر 30055
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 30024
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 29941
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 29866
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 29842
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 29813
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 29728
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 29709
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 29700
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 29683
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 29676
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 29649
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 29639
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 29591
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 29584
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 29580
41 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 29560
42 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 29546
43 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 29542
44 سوسن ظاهری 380,000,000 حشمت اله 29520
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 29505
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 29499
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 29475
48 فرشته ولدی 380,000,000 عبدالمحمد 29471
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 29454
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 29453
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 29426
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 29408
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 29395
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 29393
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 29362
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 29360
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 29314
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 29295
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 29291
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 29287
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 29287
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 29256
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 29253
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 29236
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 29233
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 29208
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 29201
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 29184
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 29183
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 29176
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 29156
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 29147
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 29135
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 29100
75 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 29081
76 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 29081
77 وزیر کاکائی 380,000,000 اکبر 29072
78 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 29053
79 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 29052
80 کریم یوسفی 380,000,000 امین 29045
81 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 29022
82 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 29015
83 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 28991
84 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 28986
85 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 28980
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 28969
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 28963
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 28942
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 28940
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 28937
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 28930
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 28929
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 28921
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 28920
95 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 28914
96 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 28896
97 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 28833
98 بهاره امینی 380,000,000 لطیف 28830
99 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 28830
100 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 28812
101 ابراهیم مرادی تبار 370,000,000 درویش حسین 28811
102 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 28802
103 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 28798
104 سیدعبدالکریم رضائی 380,000,000 سیدغنی 28798
105 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 28797
106 امین شکوری 380,000,000 حسن 28787
107 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 28771
108 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 28754
109 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 28742
110 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 28718
111 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 28711
112 لطیف نیازی 380,000,000 آقا 28689
113 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 28671
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 28664
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 28630
116 برهان عباسی 380,000,000 فتح اله 28581
117 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 28509
118 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 28487
119 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 28477
120 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 28466
121 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 28465
122 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 28465
123 نظیر فتاحی 380,000,000 عزت 28422
124 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 28385
125 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 28383
126 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 28355
127 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 28351
128 عباس حسینی 370,000,000 محمد 28314
129 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 28307
130 علی مرادی زاد 380,000,000 عزیز 28302
131 حسین فتحی 320,000,000 محمد 28260
132 عثمان فخری 350,000,000 حسن 28253
133 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 28237
134 صابر ویسی 380,000,000 حسین 28225
135 فانوس مرادی 380,000,000 اخمد 28214
136 کریم رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28192
137 سعدی قادری 360,000,000 مجید 28192
138 محمود بابائی 360,000,000 محمد 28180
139 فهمی ولدبیگی 380,000,000 توفیق 28167
140 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 28161
141 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 28068
142 کامل نظری 330,000,000 محمود 28063
143 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 28024
144 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 28020
145 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 27934
146 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 27926
147 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 27908
148 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 27898
149 قادر یوسفی 380,000,000 محمدرشید 27893
150 محمد کریمی 280,000,000 وسین 27864
151 منصور صادقی 380,000,000 مومن 27864
152 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 27854
153 بتول مرادی 380,000,000 توفیق 27847
154 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 27842
155 فریده برزگر 380,000,000 علی 27804
156 لقمان نادری 378,000,000 قربانی 27794
157 صابر امیری 280,000,000 مجید 27759
158 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 27757
159 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 27745
160 کریم کریمی 380,000,000 عزیزمراد 27740
161 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 27735
162 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 27731
163 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 27729
164 صدیق حسینی 380,000,000 عبدالحمید 27724
165 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 27712
166 عزیز رشیدی 380,000,000 رشید 27701
167 سلمی محمدمیرزائی 380,000,000 محمدمیرزا 27701
168 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 27694
169 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 27692
170 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 27685
171 سیف اله حسینی 380,000,000 محمدطاهر 27657
172 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 27652
173 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 27629
174 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 27609
175 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 27601
176 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 27591
177 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 27545
178 شهین مرادی 380,000,000 توفیق 27489
179 محسن احمدی 379,000,000 انور 27423
180 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 27407
181 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 27399
182 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 27390
183 محسن رحمانی 380,000,000 غفور 27368
184 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 27367
185 سلیم رشیدی رستمی 380,000,000 علی 27361
186 فریدون صیادی نیا 380,000,000 حسن 27360
187 علی قاسمی 375,450,000 محمد 27353
188 اسماعیل گل محمدی 370,000,000 حسین 27323
189 حسن امیری 372,000,000 کریم 27322
190 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 27311
191 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 27304
192 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 27301
193 حیدر مرادی سرابیانی 370,000,000 ویسمراد 27244
194 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 27232
195 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 27225
196 توفیق ویسی 380,000,000 عبدالقادر 27214
197 مریم رضائی 380,000,000 محمد 27209
198 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 27206
199 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 27200
200 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 27167
201 حسن فقیهی 380,000,000 امین 27152
202 مهری پیام 280,000,000 یونس 27089
203 بختیار منوچهری 370,000,000 محمدعلی 27052
204 احمد حسینی 350,000,000 حسن 27047
205 عثمان احمدی صوفی 350,000,000 محمد 26998
206 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 26977
207 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 26977
208 امین مرادی 380,000,000 فتاح 26967
209 علی سبحانی 330,000,000 صالح 26935
210 ایوب عزیزی 350,000,000 علی 26918
211 لیمو عمری 280,000,000 احمد 26890
212 کامل ویسی 380,000,000 کریم 26875
213 گلزار احمدی 300,000,000 محمد 26834
214 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26829
215 زهره صولی 290,000,000 حسین 26823
216 عزیز حسینی 315,000,000 سیدکریم 26823
217 آهو محمدی 300,000,000 احمد 26817
218 انور منوچهری 380,000,000 امین 26813
219 مختار محمودی 380,000,000 بهرام 26774
220 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 26751
221 بختیار صیادی 360,000,000 شاهمراد 26743
222 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 26739
223 سهیلا ناصری 380,000,000 خسرو 26715
224 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 26700
225 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 26689
226 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 26683
227 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 26675
228 رضا فرجی 380,000,000 حسن 26674
229 حسن ویسی ا 380,000,000 انور 26632
230 عبدالکریم ویسی 380,000,000 عبدالعزیز 26631
231 بختیار رازیانی 380,000,000 یونس 26619
232 حسین قادری 380,000,000 امین 26618
233 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 26605
234 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 26591
235 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 26587
236 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 26563
237 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 26506
238 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 26477
239 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 26419
240 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 26418
241 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 26381
242 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 26370
243 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 26358
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 26340
245 شیرین توان پور پاوه 365,000,000 حسن 26287
246 فرهاد خسروی 360,000,000 احمد 26270
247 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 26261
248 عزیز جشن سده 380,000,000 بهرام 26230
249 فریده مرادی 300,500,000 محمود 26192
250 منوچهر ویسی 340,000,000 محمد 26171
251 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 26169
252 عثمان قادری 378,000,000 علی 26116
253 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 26027
254 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 26022
255 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 25909
256 رستگار صالح زاده 320,000,000 امیر 25902
257 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 25882
258 عادل بابائی 280,000,000 غلام 25859
259 عبدالکریم پیرویسی 330,020,000 الماس 25819
260 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 25800
261 خداداد صوفی 272,000,000 امین 25777
262 نادیه رسول آبادی 380,070,000 محمود 25761
263 حسن صیدی 250,000,000 حسین 25710
264 عادل احمدی 330,000,000 محمد 25704
265 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 25664
266 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 25653
267 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 25574
268 علی ویسی 276,000,000 حسن 25543
269 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 25533
270 عارف مطاعی 320,000,000 حمید 25514
271 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 25498
272 فریده نوزری 290,000,000 محمداسماعیل 25489
273 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 25461
274 محمدطاهر محمدی 380,000,000 علی 25445
275 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 25430
276 احسن رحیمی نژاد 330,000,000 امام علی 25424
277 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 25364
278 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 25349
279 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 25348
280 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 25288
281 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 25284
282 عایشه رحیمی دهچراغی 360,000,000 حاتم 25270
283 حمید فرجی 340,080,000 اعظم 25256
284 رضا لطفی 370,000,000 اله مراد 25234
285 توران کارگری 310,000,000 صابر 25213
286 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 25173
287 طوبی جمینی 380,000,000 فرج 25156
288 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 25136
289 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 25111
290 حسین ویسی م 330,000,000 محمود 25095
291 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 25086
292 اسمعیل محمودی 380,000,000 محمد 25025
293 فرامرز عظیمی 380,000,000 کاکااحمد 24921
294 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 24907
295 احسن قاضی زاده 330,000,000 محمدهادی 24836
296 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 24829
297 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 24777
298 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 24771
299 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 24766
300 سلام حسینی 300,000,000 محمود 24755
301 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 24732
302 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 24727
303 برهان منوچهری 290,000,000 انور 24700
304 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 24603
305 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 24590
306 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 24546
307 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 24536
308 مختار حسینی 240,000,000 یونس 24482
309 محمدصالح احمدی 310,000,000 محمدعلی 24421
310 وحدت شیخمرادی 383,500,000 میرزامراد 24392
311 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 24382
312 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 24363
313 صغری عزیزی 330,000,000 محمد 24355
314 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 24321
315 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 24300
316 مهدی اعتمادی 380,000,000 محمود 24205
317 خالد فخری 200,000,000 علی 24198
318 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 24178
319 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 24164
320 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 24150
321 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 24104
322 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 24090
323 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 24085
324 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 24043
325 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 24037
326 هادی عزیزی ف 325,000,000 فیض اله 24000
327 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23998
328 زینب کریمی 260,000,000 محمود 23991
329 فیروز رحیمی 300,000,000 قادر 23928
330 خلیل احمدزاده 360,000,000 شکراله 23900
331 محمد عزیزی 350,000,000 مجید 23812
332 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 23740
333 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 23735
334 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 23545
335 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 23517
336 صلاح سعیدی 311,000,000 کاکااحمد 23517
337 حبیب سلیمانی 310,450,000 محمد 23426
338 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 23411
339 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 23387
340 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 23361
341 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 23358
342 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 23330
343 عرفان نادری 250,000,000 محمد 23302
344 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 23276
345 نادر میرزائی 300,000,000 فتاح 23205
346 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 23185
347 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 23160
348 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 23156
349 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 23144
350 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 23107
351 تیمور حسینی 294,000,000 سیدطها 23105
352 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 23092
353 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 23076
354 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 23057
355 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 23043
356 حسین یوسفی 360,000,000 فتح اله 22999
357 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22998
358 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 22947
359 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 22911
360 محمدفاروق صوفی 245,000,000 عبداله 22903
361 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 22888
362 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22788
363 آرزو محمدی 362,000,000 محمد 22779
364 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 22726
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 22636
366 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22612
367 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 22490
368 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 22357
369 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 22330
370 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 22253
371 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 22224
372 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 22172
373 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 22093
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 22071
375 یعقوب سلیمی 230,800,000 اسداله 22035
376 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21980
377 امیر گل عنبری 263,500,000 محمد 21913
378 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21831
379 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21814
380 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 21630
381 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 21618
382 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21576
383 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 21570
384 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 21570
385 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 21554
386 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 21507
387 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 21361
388 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 21303
389 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 21252
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 21249
391 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 21209
392 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 21208
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 21109
394 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 21106
395 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 21031
396 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 21023
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 21004
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 21001
399 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20902
400 ناصح فتحی 230,000,000 محمد 20860
401 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20859
402 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20845
403 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20736
404 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20713
405 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 20632
406 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20620
407 طلعت مرادی 260,000,000 علی 20441
408 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 20322
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 20318
410 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 20236
411 مظفر نظری 360,000,000 نظرویس 20209
412 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 20186
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 20028
414 حمید صوفی 200,000,000 محمد 20026
415 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19984
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19953
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19882
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19538
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 19502
420 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 19415
421 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 19380
422 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 19359
423 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 19339
424 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 19298
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 19125
426 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18776
427 انور حسینی 147,500,000 احمد 18686
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18673
429 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 18539
430 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 18343
431 حیدر عبدالمحمدی 180,000,000 حسین 18341
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 18337
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 18042
434 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17994
435 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17929
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17803
437 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17757
438 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17600
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17441
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 17231
441 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 17069
442 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 17038
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 16142
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 16059
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14765
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 11083
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ