تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی روی(( ادامه مطلب)) کلیک کنید 

 

ردیفنامنام خانوادگیمبلغ واریزینام پدرامتیاز
1نعمت الهمنوچهری380,000,000محمدعزیز30534
2محمداحمدی370,000,000کاکابرا30508
3مظهرنعمتی380,000,000احمد30492
4احمدرازیانی380,000,000قبادبیک30257
5مظفریوسفی380,000,000جمال30162
6مولودشمسی380,000,000حسین30034
7بهرامرحمانیان380,000,000حسین30032
8حسنظاهری380,000,000کریم29995
9هادینیک روش380,000,000سهراب29961
10مظفررمضانی تبار380,000,000سلیمان29934
11معصومهعزیزی370,000,000محی الدین29895
12مختارمحمودیان380,000,000سلیمان29892
13طاهرنقشبندی380,000,000قادر29836
14طلیعهپرافشای380,000,000عبدالرحمان29739
15فاتحصحرائی380,000,000فیض اله29720
16لایقمرادی380,000,000عباس29702
17عادلرحیمی380,000,000محمد29676
18عبدالکریمزارعی380,000,000محمود29645
19جبارشیخمرادی380,000,000عبداله29585
20عبدالکریممحمدی م380,000,000مصطفی29560
21احمداحمدی370,000,000حکیم29535
22ابراهیمخسروی380,000,000علی29532
23ناصربهرامی380,000,000حسن29503
24حسنمحمدی380,000,000حسین29487
25مجیدمحمودی380,000,000عبدالقادر29485
26صلاححسینی380,000,000حسین29454
27محمدنظیفعبدی380,000,000عنایت29371
28خاصهمحمدعلیان380,000,000گل محمد29296
29گوهرسلیمانی ناب380,000,000احمد29272
30محمدطاهریعقوبی380,000,000محمدجعفر29243
31ناصررستم زاده380,000,000داود29158
32عرفاننوری فرد380,000,000قاضی29139
33داودکریمی380,000,000محمود29130
34فاضلفدوی فر380,000,000ناصر29113
35رسولعلیزاده380,000,000رستم29106
36پریسلیمی380,000,000خیراله29079
37شهنازرشیدی رستمی380,000,000محمود29069
38غلامرضاکرمی نیا380,000,000مرتضی29021
39محمدشریفمحمدی منفرد380,000,000علی29014
40شکوهخزائی380,000,000رحیم29010
41سیدمحمداحسانحسینی380,000,000سیدنازار28990
42خاتماحمدی زاده380,000,000محمد28976
43فرج الهامینی380,000,000غفار28972
44سوسنظاهری330,000,000حشمت اله28967
45محمدصالحمرادی ع380,000,000علی28935
46امیررحمانی380,000,000نادر28929
47جمیلمحمودی380,000,000مجید28905
48فرشتهولدی380,000,000عبدالمحمد28901
49لقمانبهرامی ک380,000,000کریم28884
50اسماعیلحیدری فر380,000,000اصغر28883
51یونسمحمدی380,000,000اله مراد28856
52احمدنادری380,000,000عبدالمجید28838
53عمرحسینی380,000,000میرزا28825
54سیف الدینمنوچهری380,000,000علی28823
55جیرانقبادی380,000,000محمدسعید28792
56فانوسرحیم خانی380,000,000عبدالرحمان28790
57محسنصدیقی380,000,000جعفر28744
58خالدشکوری380,000,000حسن28725
59حرمتعینی وینه380,000,000احمد28721
60کیومرثمیرزائی380,000,000محمدصالح28717
61فرامرزمیرزائی380,000,000محمدصالح28717
62پروانهمحمدی نشاء380,000,000ولی28686
63امیناعتمادی380,000,000احمد28683
64سعیدمحمدی امامی380,000,000محمدعزیز28666
65حسنفیض الهی380,000,000حسین28663
66اقبالرمضانی380,000,000عبداله28638
67عبدالهعزیزی 1380,000,000محی الدین28631
68سلاماحمدی380,000,000عبدالکریم28614
69محموداحمدی380,000,000عبداله28613
70مظهرحسامی380,000,000محمود28606
71حشمتمرادی380,000,000توفیق28586
72شیواحسینی380,000,000اسمعیل28577
73محمدطاهرمرادی380,000,000محمدعزیز28565
74فرهادعلیمرادی380,000,000علی محمد28530
75فواددبیقی380,000,000محمدقاسم28511
76وزیراحمدی380,000,000احمد28511
77وزیرکاکائی370,000,000اکبر28508
78عبدالباسیدقمری380,000,000محمدتوفیق28495
79بهرامکنعانی330,000,000قادر28485
80فروغاسدی380,000,000رحمت28483
81کریمیوسفی380,000,000امین28475
82فرشادرحمانی380,000,000محمود28452
83مختارقادری380,000,000کاکااحمد28445
84سهیلامعاذی380,000,000نظام28421
85اسماعیلمرادی380,000,000محمد28416
86سید محمد رحیماحمدی380,000,000سید محمد امین28399
87مختاررستمی380,000,000بهرام28393
88بختیارفخری380,000,000علی28372
89خسرومرادی380,000,000محمد28370
90صابرصالحی380,000,000عبدالکریم28367
91مختارعزیزیانی380,000,000عزیز28360
92نجیبهامیری380,000,000ابراهیم28359
93حشمت الهطاهری خوشنو380,000,000گلمراد28351
94امینحبیبی380,000,000کریم28350
95بختیارمحمودی380,000,000محمد28344
96فریدهرضائی380,000,000محمدامین28326
97رحمانجعفرپور330,000,000عزیز28307
98احمدملاح380,000,000محمدعلی28263
99بهارهامینی380,000,000لطیف28260
100شمسیفتحی380,000,000محمدفرج28260
101ابراهیممرادی تبار370,000,000درویش حسین28256
102امیرعباسجعفری380,000,000علی28242
103فرشتهامینی380,000,000محمد طاهر28228
104سیدعبدالکریمرضائی380,000,000سیدغنی28228
105فرامرزاحمدی380,000,000عبدالفتاح28227
106امینشکوری380,000,000حسن28217
107ابراهیمحیدری380,000,000محمدجعفر28201
108محمدرحیمعباس زاده380,000,000عزیز28184
109نسرینخادمی330,000,000محمدصالح28176
110محمدتوفیقسلیمانی380,000,000احمد28172
111حسنصدیقی380,000,000محمدخان28148
112مختارمنوچهری380,000,000صدیق28141
113لطیفنیازی330,000,000آقا28124
114سیدوهبیمیرانی380,000,000سیدفتحی28094
115امینعزیزی382,000,000یعقوب28057
116هوشیارعلیزاده330,000,000ولی28014
117برهانعباسی380,000,000فتح اله28011
118شاهپورمقدس330,000,000احمد27971
119فاتحنقدی پور380,000,000حسین27917
120نورالدینیوسفی380,000,000محمدامین27907
121گلاویژخدری380,000,000علی27895
122محی الدینکرمی380,000,000احمد27895
123سهرابمهربانی330,000,000محمدرحیم27888
124نظیرفتاحی380,000,000عزت27852
125کرم خانمرادی380,000,000محمدخان27815
126سیماسلیمانی380,000,000گل محمد27785
127فاخرعلیمرادی380,000,000رحیم27781
128حسینفتحی320,000,000محمد27780
129علیمرادی زاد345,000,000عزیز27767
130عباسحسینی370,000,000محمد27759
131پسندکیانی زاده380,000,000عبدالقادر27737
132عثمانفخری350,000,000حسن27728
133پروانهفتحی380,000,000محمد27667
134صابرویسی380,000,000حسین27655
135سعدیقادری360,000,000مجید27652
136محمودبابائی360,000,000محمد27643
137کریمرحیمی330,000,000عبدالعزیز27641
138آقابرارحیمی380,000,000عبدالعزیز27591
139فانوسمرادی330,000,000اخمد27578
140حبیب الهاحمدی329,800,000عبدالکریم27574
141کاملنظری330,000,000محمود27568
142فهمیولدبیگی330,000,000توفیق27562
143فرحنازامیری250,000,000شکر اله27551
144صباحنوری330,000,000محمدآقا27529
145عمررحمانی330,000,000محمدعلی27525
146محمدکریمی280,000,000وسین27444
147ادریسخسروی زاده330,000,000یونس27439
148ستارمرادی نژاد300,000,000محمدرشید27392
149محمدویسی310,000,000فتح اله27389
150منصورصادقی330,000,000مومن27354
151صابرامیری280,000,000مجید27339
152سلیمکریمی نیلاوره380,000,000کریم27338
153شاهمرادبابائی380,000,000عزیز27328
154قادریوسفی380,000,000محمدرشید27323
155رستمشمسی277,000,000نجم الدین27270
156بتولمرادی330,000,000توفیق27257
157لقماننادری340,000,000قربانی27243
158ابراهیمشاهمرادی330,000,000حسن27240
159فریدهبرزگر380,000,000علی27234
160صادقصوفی360,000,000عبداله27205
161بایزیدحسامی330,000,000محمود27199
162سالاررحمانی380,000,000حسن27187
163کریمکریمی380,000,000عزیزمراد27170
164قطعهکرمی سرتیپ آبادی380,000,000مرتضی27161
165جوانمیرنادری تبار380,000,000وزیر27159
166صدیقحسینی380,000,000عبدالحمید27154
167شب بوملاح380,000,000محمدعلی27142
168عزیزرشیدی360,000,000رشید27131
169سلمیمحمدمیرزائی380,000,000محمدمیرزا27131
170علی اکبرمصطفائی380,000,000محمدعزیز27122
171هادیمحمودی330,000,000محمد حسین27114
172سیف الهحسینی330,000,000محمدطاهر27107
173محمدرحمانی330,000,000عبداله27106
174بیژنزارعی لبنی330,000,000کریم27096
175ایوبمرادی380,000,000حبیب27082
176فاتحرحیمی320,000,000رشید27065
177جمالمحمودی مزرانی380,000,000حسن27059
178عبدالرحمنطاهری330,000,000سلیمان26904
179شهینمرادی330,000,000توفیق26899
180فائزهنادری تبار330,000,000وزیر26895
181سعیدفخری330,000,000ملاعبداله26872
182محسنرحمانی320,000,000غفور26864
183محسناحمدی379,000,000انور26855
184علیقاسمی330,450,000محمد26853
185فاروقخسروی380,000,000احمد26837
186عسکرمحمدی270,000,000عبدالمحمد26820
187سلیمرشیدی رستمی330,000,000علی26796
188فریدونصیادی نیا330,000,000حسن26790
189علیمحمودی ح280,000,000حسینعلی26786
190اسماعیلگل محمدی370,000,000حسین26768
191حسنامیری372,000,000کریم26764
192حیدرمرادی سرابیانی280,000,000ویسمراد26743
193اقدسناصری380,000,000سیدعلی26741
194رشیداحمد پوران330,000,000محمود26737
195فرشتهدشتی380,000,000فرج26734
196ضرغامایوب زاده380,000,000محمد26731
197توفیقویسی330,000,000عبدالقادر26684
198نصرالدینحسینی350,000,000وزیر26675
199صالحپولادخوای330,000,000سلیمان26672
200مهریپیام280,000,000یونس26669
201مریمرضائی380,000,000محمد26639
202حسنفقیهی380,000,000امین26582
203عثمانطهماسبی300,000,000عبداله26527
204احمدحسینی350,000,000حسن26522
205بختیارمنوچهری370,000,000محمدعلی26497
206محمدصالحفتحی330,000,000سعید26482
207عثماناحمدی صوفی350,000,000محمد26473
208لیموعمری280,000,000احمد26470
209مصطفیبابائی250,000,000امین26454
210علیسبحانی330,000,000صالح26440
211گلزاراحمدی250,000,000محمد26404
212امینمرادی380,000,000فتاح26397
213ایوبعزیزی350,000,000علی26393
214زهرهصولی290,000,000حسین26388
215عزیزحسینی280,000,000سیدکریم26385
216آهومحمدی300,000,000احمد26367
217کاملویسی380,000,000کریم26305
218نعمت الهگل محمدی278,000,000نورمحمد26272
219انورمنوچهری330,000,000امین26258
220فرهاداحمدی330,000,000امین26256
221کمالقادری330,000,000محمدنظیف26244
222شهنازوکیلی250,000,000احمد26216
223مختارمحمودی380,000,000بهرام26204
224بختیارصیادی360,000,000شاهمراد26203
225عطاءرحمانی330,000,000مجید26188
226سهیلاناصری330,000,000خسرو26169
227زیباصیدی250,000,000احمد26131
228خسرومحمودزاده380,000,000صالح26130
229سهیلاشاهرخ380,000,000محمدعلی26105
230رضافرجی380,000,000حسن26104
231یاوریعقوبی330,000,000منصور26092
232حسنویسی ا330,000,000انور26077
233بهرامصالحی360,000,000محمود26065
234عبدالکریمویسی380,000,000عبدالعزیز26061
235بختیاررازیانی380,000,000یونس26049
236حسینقادری380,000,000امین26048
237حاتماحمدی250,000,000محمد26043
238کبریپرافشای280,000,000عبدالرحمان25999
239آرامعبدالهی380,000,000محمدعلی25993
240احمدابراهیمی تبار250,000,000کاکا عبداله25983
241قادرنوری329,500,000محمدآقا25983
242فرهادتمجیدی280,000,000احمد25950
243احمدصوفی330,000,000عبدالرحمان25886
244قادرمرادی330,000,000محمد25845
245فتح الهحسینی330,000,000محمد25766
246فرهادخسروی330,000,000احمد25760
247فریدهمرادی300,500,000محمود25741
248شیرینتوان پور پاوه365,000,000حسن25740
249خالدویسی زاده330,000,000امیر25674
250منوچهرویسی330,000,000محمد25671
251عزیزجشن سده380,000,000بهرام25660
252پروینکاکائی280,000,000حسین25607
253رضیهمرادی290,000,000محمد25587
254عثمانقادری378,000,000علی25549
255محمدزارعی280,000,000عبدالکریم25489
256محمددانش280,000,000لطف اله25462
257عادلبابائی280,000,000غلام25439
258رستگارصالح زاده310,000,000امیر25427
259خدادادصوفی272,000,000امین25369
260حسنصیدی250,000,000حسین25335
261عبدالکریمپیرویسی330,020,000الماس25324
262منصوررحمتی330,000,000حاتم25305
263گلالهکریمی245,000,000عمر25286
264عادلاحمدی330,000,000محمد25209
265نادیهرسول آبادی330,070,000محمود25174
266علیویسی276,000,000حسن25129
267فرزادیوسفی270,000,000محمدکریم25128
268هادیاحمدی380,000,000عزیز25107
269حسنطاهری منش330,000,000محمد25079
270فهیمهحمیدی290,000,000حسین25063
271فریدهنوزری276,000,000محمداسماعیل25055
272عارفمطاعی300,000,000حمید25046
273فرشتهحمیدی280,500,000حسین25040
274فتح الهشاهمرادی250,000,000محمود24989
275محمدطاهرمحمدی270,000,000علی24982
276فریدونمطاعی330,000,000محمد24935
277احسنرحیمی نژاد330,000,000امام علی24929
278هدایتبهرامی265,000,000حسین24887
279عارفعظیمی330,000,000احمد24854
280حسیممرادی330,000,000عزیز24793
281اکبررحیمی نژاد380,000,000امامعلی24778
282عایشهرحیمی دهچراغی330,000,000حاتم24760
283حمیدفرجی330,080,000اعظم24755
284تورانکارگری310,000,000صابر24748
285جوامیربابائی234,000,000صیداحمد24735
286محی الدینرستمی260,500,000احمد24720
287سیدمحمدامینمرادی299,000,000سیدعثمان24687
288حسینویسی م265,000,000محمود24678
289صدیقمرادی330,000,000محمد24678
290رضالطفی330,000,000اله مراد24615
291طوبیجمینی380,000,000فرج24586
292اسمعیلمحمودی250,000,000محمد24585
293احمدعزیزی280,000,000محمد24409
294نهیهقادری245,000,000عبدالعزیز24398
295احسنقاضی زاده280,000,000محمدهادی24371
296فرامرزعظیمی330,000,000کاکااحمد24366
297فتاحعزیزی380,000,000سیداحمد24337
298محمدامینسبحانی308,000,000حبیب اله24309
299سلامحسینی300,000,000محمود24305
300عبدالرحیمعبدالهی290,000,000حسین24292
301برهانمنوچهری290,000,000انور24265
302عبدالعزیزرحیمی380,000,000رسول24207
303عادلصحرائی280,000,000معروف24183
304ادریسکرمی380,000,000نجیب24162
305مختارحسینی240,000,000یونس24122
306عایشهکریمی330,000,000حسن24095
307فرحنازویسمرادی210,000,000نعمت24048
308ناصرمصری250,040,000توفیق24006
309لقمانبهرامی ع370,000,000علی23991
310محمدصالحاحمدی280,000,000محمدعلی23971
311یحییشمسی380,000,000محی الدین23966
312خالدفخری200,000,000علی23898
313ابراهیمیزدانی300,000,000عبدالرحیم23871
314صغریعزیزی250,000,000محمد23868
315وحدتشیخمرادی383,500,000میرزامراد23817
316حسینریحانه260,550,000محمد23759
317محمدعلیمطاعی280,000,000توفیق23744
318صلاحکاکائی پور380,000,000سهراب23730
319اعظمامیری250,000,000عزیز23729
320ابراهیمبازانی قلعه330,000,000عزیز23683
321سردارعثمانی245,000,000محمدسلیم23670
322رمضانسلیمانی220,000,000محمد23668
323معتصممحمودی250,000,000مصطفی23668
324مهدیاعتمادی370,000,000محمود23632
325زینبکریمی210,000,000محمود23631
326جهانشاهمحمدنژاد305,000,000عبداله23628
327علیعبدالهی خواه330,000,000کاکاعبداله23595
328هادیعزیزی ف305,000,000فیض اله23505
329فیروزرحیمی300,000,000قادر23478
330خلیلاحمدزاده330,000,000شکراله23375
331برهان الدینمحمدیان250,000,000محمدعزیز23365
332محمدعزیزی280,000,000مجید23357
333مختارشهسواری280,000,000غلام23315
334فاتححسینی220,000,000محمدامین23215
335سعیدویسی180,000,000گل محمد23141
336احمدابراهیمی180,000,000توفیق23117
337محمدنعیمگل محمدی300,000,000حسن23067
338صلاحسعیدی304,000,000کاکااحمد23059
339بهمنکرمی220,000,000محمد23031
340سلیمانپولادخوای200,000,000احمدبیک23030
341امینعلیزاده250,000,000عبداله22983
342حبیبسلیمانی240,450,000محمد22940
343عرفاننادری250,000,000محمد22927
344فریدهامینی نیا250,500,000عزیز22900
345بهمنمرادی سرابیان195,000,000ویسمراد22851
346توفیقمنوچهری210,000,000محمدصالح22845
347محمدظاهرمشایخی180,000,000محمدصالح22822
348کیومرثفتحی230,000,000علی22811
349گلاویژصحرایی200,000,000لطف اله22807
350نادرمیرزائی200,000,000فتاح22805
351حبیب الهسبزواری180,000,000محمود22787
352وزیررازیانی200,000,000محمد22776
353حبیبعبدالهی180,000,000عبداله22773
354آرزومرادی نیا301,000,000فیض اله22734
355اسماعیلدارستانی220,000,000عبداله22668
356تیمورحسینی294,000,000سیدطها22664
357محمدفاروقصوفی245,000,000عبداله22535
358مجیدحسینی180,000,000سیدعلی22518
359حسینیوسفی360,000,000فتح اله22459
360محمدرئوفمرادی330,000,000محمدسعید22452
361علیحبیبی340,000,000فتح اله22401
362ابراهیمزرساو330,000,000حیدر22393
363احمدفیض الهی190,000,000علی22327
364حمیدمحمدزاده270,000,000حسن22321
365صابرحسین زاده230,000,000ولی22291
366آرزومحمدی300,000,000محمد22261
367قادرشیخمرادی180,000,000احمد22060
368صدیققیطولی290,000,000توفیق22055
369آمنهمحمدی180,000,000مصطفی21983
370ابوبکرحسینی180,250,000جعفر21953
371جهانگیرقیطولی290,000,000محمدسعید21922
372هاشمفیضی180,000,000کریم21902
373رضامجیدی180,000,000مجید21823
374لیمورضائی200,000,000علی21771
375فریدونیوسفی ن180,000,000نادر21710
376یعقوبسلیمی220,800,000اسداله21693
377عبدالرحمنعبدالهی خواه180,000,000کاکاعبداله21561
378علیالهی فر189,660,000نریمان21529
379امیرگل عنبری263,500,000محمد21518
380آسیه خانمحسینی170,000,000سیدعبدالرحمن21321
381فرخمحمدی215,000,000فرامرز21309
382تحسیمالیاسی229,550,000محمد رشید21286
383آرشعباسی180,000,000کاکه برا21284
384عبدالرحمنامیری202,000,000کاکاعبداله21204
385فرهادمحمدنژاد255,000,000عبداله21187
386محمدمرادی نژاد280,000,000محمدصالح21150
387جوهرمرادی180,000,000مصطفی21091
388مصطفیسهرابی180,000,000بهرام20982
389صدیققاسمی155,000,000عبدالکریم20975
390محمدحسن زاده200,000,000حسن20949
391برهانویسی ف240,000,000فتح اله20943
392فروهحسینی240,000,000سیدجعفر20849
393جمشیدفتحی200,410,000احمد20808
394عبدالعزیزمهربانی180,000,000عبدالرحیم20761
395فیروزفتاحی241,000,000مراد20744
396عطاالماسی190,000,000ابراهیم20738
397مختارجعفری200,000,000کاکاعبداله20704
398غفارحیدری205,000,000سیف اله20694
399محمدعزیزاحمدی170,000,000محمدمراد20647
400نافعهاحمدی225,000,000سیدحسین20549
401ناصحفتحی230,000,000محمد20515
402لیلایوسفی230,000,000حسین20500
403چنورمهربانی نژاد175,000,000اسکندر20474
404صلاحنوروزی180,000,000فتح اله20443
405حیدرسارایی160,000,000حسین20380
406سعدالهاحمدی فر240,000,000مراد20272
407طلعتمرادی260,000,000علی20051
408اسکندرنظری150,000,000محمد19961
409نادرمرادی245,000,000محمد19950
410فرحنازتشتر290,000,000علی19887
411انورسهرابی140,000,000علی اکبر19774
412حمیدصوفی200,000,000محمد19726
413ناصربابائی238,000,000حسن19671
414مظفرنظری360,000,000نظرویس19669
415روناکاسماعیلی380,000,000یداله19666
416محمودرضازاده220,000,000احمد19623
417اکبرمحمدیان چشمه نزاری200,000,000فتاح19582
418فریبادبیقی150,000,000محمدقاسم19313
419فاروقخادمی200,040,000محمدصالح19202
420جهانگیرمحمودی140,110,000علی19149
421سیدتوفیقحسینی220,450,000سیدامین19049
422آرشامین پور250,040,000ناصر19040
423عثماننظری نیا200,000,000فایق19039
424امجدیامولا204,000,000ابوبکر18992
425احمدرمضانی199,000,000محمدعلی18826
426مسعودمحمدی191,500,000محمدسعید18489
427انورحسینی147,500,000احمد18464
428امینحق گویی173,000,000کاکابرار18413
429محمدرئوفصادقی240,000,000اسمعیل18194
430حیدرعبدالمحمدی145,000,000حسین18095
431عرفانمرادی زاد170,000,000علی18082
432سلیممحمدی190,050,000محمد18058
433هیواویسی140,500,000محمود17831
434سعدیخادمی148,000,000محمد17707
435فاطمهخلخال200,000,000عبداله17694
436محمدسارایی150,000,000حسین17578
437مهدیخدامرادی195,000,000میرزامراد17465
438الههامیری باوندپور115,000,000محمد17428
439داودگل محمدی150,000,000حسین17216
440خالدنوری150,000,000برزو17006
441جزاءفرجی150,000,000حسن16813
442صلاح الدینرحیمی270,000,000اسکندر16664
443پروینکاظمی130,000,000بابامراد15947
444گوهرویسیانی174,000,000محمد15798
445حسینعزیزی130,000,000عبدالکریم14570
446محمدبایرعثمان زاده185,000,000طاهر10806
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ