X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1394
ردیفنامنام خانوادگیمبلغ واریزینام پدرامتیاز
1نعمت الهمنوچهری380,000,000محمدعزیز30306
2محمداحمدی370,000,000کاکابرا30286
3مظهرنعمتی380,000,000احمد30264
4احمدرازیانی380,000,000قبادبیک30029
5مظفریوسفی380,000,000جمال29934
6مولودشمسی380,000,000حسین29806
7بهرامرحمانیان380,000,000حسین29804
8حسنظاهری380,000,000کریم29767
9هادینیک روش380,000,000سهراب29733
10مظفررمضانی تبار380,000,000سلیمان29706
11معصومهعزیزی370,000,000محی الدین29673
12مختارمحمودیان380,000,000سلیمان29664
13طاهرنقشبندی380,000,000قادر29608
14طلیعهپرافشای380,000,000عبدالرحمان29511
15فاتحصحرائی380,000,000فیض اله29492
16لایقمرادی352,000,000عباس29474
17عادلرحیمی380,000,000محمد29448
18عبدالکریمزارعی380,000,000محمود29417
19جبارشیخمرادی380,000,000عبداله29357
20عبدالکریممحمدی م380,000,000مصطفی29332
21احمداحمدی370,000,000حکیم29313
22ابراهیمخسروی380,000,000علی29304
23مجیدمحمودی330,000,000عبدالقادر29282
24ناصربهرامی380,000,000حسن29275
25حسنمحمدی380,000,000حسین29259
26صلاححسینی380,000,000حسین29226
27محمدنظیفعبدی380,000,000عنایت29143
28خاصهمحمدعلیان380,000,000گل محمد29068
29گوهرسلیمانی ناب380,000,000احمد29044
30محمدطاهریعقوبی380,000,000محمدجعفر29015
31ناصررستم زاده380,000,000داود28930
32عرفاننوری فرد380,000,000قاضی28911
33داودکریمی380,000,000محمود28902
34فاضلفدوی فر380,000,000ناصر28885
35رسولعلیزاده380,000,000رستم28878
36پریسلیمی380,000,000خیراله28851
37شهنازرشیدی رستمی380,000,000محمود28841
38غلامرضاکرمی نیا380,000,000مرتضی28793
39محمدشریفمحمدی منفرد380,000,000علی28786
40شکوهخزائی380,000,000رحیم28782
41سوسنظاهری330,000,000حشمت اله28769
42سیدمحمداحسانحسینی380,000,000سیدنازار28762
43خاتماحمدی زاده380,000,000محمد28748
44فرج الهامینی380,000,000غفار28744
45محمدصالحمرادی ع380,000,000علی28707
46امیررحمانی380,000,000نادر28701
47جمیلمحمودی380,000,000مجید28677
48فرشتهولدی380,000,000عبدالمحمد28673
49لقمانبهرامی ک380,000,000کریم28656
50اسماعیلحیدری فر380,000,000اصغر28655
51یونسمحمدی380,000,000اله مراد28628
52احمدنادری380,000,000عبدالمجید28610
53عمرحسینی380,000,000میرزا28597
54سیف الدینمنوچهری380,000,000علی28595
55جیرانقبادی380,000,000محمدسعید28564
56فانوسرحیم خانی380,000,000عبدالرحمان28562
57محسنصدیقی380,000,000جعفر28516
58خالدشکوری380,000,000حسن28497
59حرمتعینی وینه380,000,000احمد28493
60کیومرثمیرزائی380,000,000محمدصالح28489
61فرامرزمیرزائی380,000,000محمدصالح28489
62پروانهمحمدی نشاء380,000,000ولی28458
63امیناعتمادی380,000,000احمد28455
64سعیدمحمدی امامی380,000,000محمدعزیز28438
65حسنفیض الهی380,000,000حسین28435
66اقبالرمضانی380,000,000عبداله28410
67عبدالهعزیزی 1380,000,000محی الدین28403
68سلاماحمدی380,000,000عبدالکریم28386
69محموداحمدی380,000,000عبداله28385
70مظهرحسامی380,000,000محمود28378
71حشمتمرادی380,000,000توفیق28358
72شیواحسینی380,000,000اسمعیل28349
73محمدطاهرمرادی380,000,000محمدعزیز28337
74فرهادعلیمرادی380,000,000علی محمد28302
75بهرامکنعانی330,000,000قادر28287
76وزیرکاکائی370,000,000اکبر28286
77فواددبیقی380,000,000محمدقاسم28283
78وزیراحمدی380,000,000احمد28283
79عبدالباسیدقمری380,000,000محمدتوفیق28272
80فروغاسدی380,000,000رحمت28255
81کریمیوسفی380,000,000امین28247
82فرشادرحمانی380,000,000محمود28224
83مختارقادری380,000,000کاکااحمد28217
84سهیلامعاذی380,000,000نظام28193
85اسماعیلمرادی380,000,000محمد28188
86سید محمد رحیماحمدی380,000,000سید محمد امین28171
87مختاررستمی380,000,000بهرام28165
88بختیارفخری380,000,000علی28144
89خسرومرادی380,000,000محمد28142
90صابرصالحی380,000,000عبدالکریم28139
91مختارعزیزیانی380,000,000عزیز28132
92نجیبهامیری380,000,000ابراهیم28131
93حشمت الهطاهری خوشنو380,000,000گلمراد28123
94امینحبیبی380,000,000کریم28122
95بختیارمحمودی380,000,000محمد28116
96رحمانجعفرپور330,000,000عزیز28109
97فریدهرضائی380,000,000محمدامین28098
98ابراهیممرادی تبار330,000,000درویش حسین28042
99احمدملاح380,000,000محمدعلی28035
100بهارهامینی380,000,000لطیف28032
101شمسیفتحی380,000,000محمدفرج28032
102امیرعباسجعفری380,000,000علی28014
103سیدعبدالکریمرضائی365,000,000سیدغنی28006
104فرشتهامینی380,000,000محمد طاهر28000
105فرامرزاحمدی380,000,000عبدالفتاح27999
106امینشکوری380,000,000حسن27989
107نسرینخادمی330,000,000محمدصالح27978
108ابراهیمحیدری380,000,000محمدجعفر27973
109محمدرحیمعباس زاده380,000,000عزیز27956
110محمدتوفیقسلیمانی380,000,000احمد27944
111لطیفنیازی330,000,000آقا27926
112حسنصدیقی380,000,000محمدخان27919
113مختارمنوچهری380,000,000صدیق27913
114سیدوهبیمیرانی380,000,000سیدفتحی27866
115امینعزیزی382,000,000یعقوب27828
116هوشیارعلیزاده330,000,000ولی27816
117برهانعباسی360,000,000فتح اله27795
118شاهپورمقدس330,000,000احمد27773
119سهرابمهربانی330,000,000محمدرحیم27690
120فاتحنقدی پور380,000,000حسین27689
121نورالدینیوسفی380,000,000محمدامین27679
122گلاویژخدری380,000,000علی27667
123محی الدینکرمی380,000,000احمد27667
124نظیرفتاحی380,000,000عزت27624
125حسینفتحی320,000,000محمد27588
126کرم خانمرادی380,000,000محمدخان27587
127علیمرادی زاد330,000,000عزیز27566
128سیماسلیمانی380,000,000گل محمد27557
129فاخرعلیمرادی380,000,000رحیم27553
130عباسحسینی370,000,000محمد27537
131عثمانفخری350,000,000حسن27518
132پسندکیانی زاده380,000,000عبدالقادر27509
133کریمرحیمی330,000,000عبدالعزیز27443
134پروانهفتحی380,000,000محمد27439
135سعدیقادری360,000,000مجید27436
136محمودبابائی360,000,000محمد27429
137صابرویسی380,000,000حسین27427
138فرحنازامیری250,000,000شکر اله27401
139فانوسمرادی330,000,000اخمد27380
140حبیب الهاحمدی329,800,000عبدالکریم27376
141کاملنظری330,000,000محمود27370
142فهمیولدبیگی330,000,000توفیق27364
143آقابرارحیمی380,000,000عبدالعزیز27363
144صباحنوری330,000,000محمدآقا27331
145عمررحمانی330,000,000محمدعلی27327
146محمدکریمی280,000,000وسین27276
147ادریسخسروی زاده330,000,000یونس27241
148ستارمرادی نژاد300,000,000محمدرشید27212
149محمدویسی310,000,000فتح اله27203
150صابرامیری280,000,000مجید27171
151منصورصادقی330,000,000مومن27156
152سلیمکریمی نیلاوره380,000,000کریم27110
153قادریوسفی330,000,000محمدرشید27105
154رستمشمسی277,000,000نجم الدین27104
155شاهمرادبابائی380,000,000عزیز27100
156بتولمرادی330,000,000توفیق27059
157ابراهیمشاهمرادی330,000,000حسن27042
158لقماننادری340,000,000قربانی27039
159فریدهبرزگر380,000,000علی27006
160بایزیدحسامی330,000,000محمود27000
161صادقصوفی360,000,000عبداله26989
162سالاررحمانی380,000,000حسن26959
163کریمکریمی380,000,000عزیزمراد26942
164قطعهکرمی سرتیپ آبادی380,000,000مرتضی26933
165جوانمیرنادری تبار380,000,000وزیر26931
166صدیقحسینی380,000,000عبدالحمید26926
167هادیمحمودی330,000,000محمد حسین26916
168عزیزرشیدی360,000,000رشید26915
169شب بوملاح380,000,000محمدعلی26914
170سلمیمحمدمیرزائی330,000,000محمدمیرزا26913
171سیف الهحسینی330,000,000محمدطاهر26909
172محمدرحمانی330,000,000عبداله26908
173بیژنزارعی لبنی330,000,000کریم26898
174علی اکبرمصطفائی380,000,000محمدعزیز26894
175فاتحرحیمی320,000,000رشید26873
176ایوبمرادی380,000,000حبیب26854
177جمالمحمودی مزرانی380,000,000حسن26831
178عبدالرحمنطاهری330,000,000سلیمان26706
179شهینمرادی330,000,000توفیق26701
180فائزهنادری تبار330,000,000وزیر26697
181سعیدفخری330,000,000ملاعبداله26674
182محسنرحمانی320,000,000غفور26672
183عسکرمحمدی270,000,000عبدالمحمد26658
184علیقاسمی320,450,000محمد26657
185محسناحمدی379,000,000انور26627
186علیمحمودی ح280,000,000حسینعلی26618
187فاروقخسروی380,000,000احمد26609
188سلیمرشیدی رستمی330,000,000علی26598
189فریدونصیادی نیا330,000,000حسن26592
190حیدرمرادی سرابیانی280,000,000ویسمراد26575
191اسماعیلگل محمدی360,000,000حسین26551
192حسنامیری352,000,000کریم26545
193رشیداحمد پوران330,000,000محمود26539
194اقدسناصری380,000,000سیدعلی26513
195فرشتهدشتی380,000,000فرج26506
196ضرغامایوب زاده380,000,000محمد26503
197مهریپیام280,000,000یونس26501
198توفیقویسی330,000,000عبدالقادر26486
199صالحپولادخوای330,000,000سلیمان26474
200نصرالدینحسینی350,000,000وزیر26465
201مریمرضائی380,000,000محمد26411
202حسنفقیهی330,000,000امین26374
203عثمانطهماسبی300,000,000عبداله26347
204احمدحسینی350,000,000حسن26312
205مصطفیبابائی250,000,000امین26304
206لیموعمری280,000,000احمد26302
207محمدصالحفتحی330,000,000سعید26284
208بختیارمنوچهری370,000,000محمدعلی26275
209عثماناحمدی صوفی350,000,000محمد26263
210گلزاراحمدی250,000,000محمد26254
211علیسبحانی330,000,000صالح26242
212عزیزحسینی280,000,000سیدکریم26217
213زهرهصولی290,000,000حسین26214
214آهومحمدی300,000,000احمد26187
215ایوبعزیزی350,000,000علی26183
216امینمرادی380,000,000فتاح26169
217نعمت الهگل محمدی278,000,000نورمحمد26105
218کاملویسی380,000,000کریم26077
219شهنازوکیلی250,000,000احمد26066
220انورمنوچهری330,000,000امین26060
221فرهاداحمدی330,000,000امین26058
222کمالقادری330,000,000محمدنظیف26046
223عطاءرحمانی330,000,000مجید25990
224بختیارصیادی360,000,000شاهمراد25987
225زیباصیدی250,000,000احمد25981
226مختارمحمودی380,000,000بهرام25976
227سهیلاناصری330,000,000خسرو25971
228خسرومحمودزاده380,000,000صالح25902
229یاوریعقوبی330,000,000منصور25894
230حاتماحمدی250,000,000محمد25893
231حسنویسی ا330,000,000انور25879
232سهیلاشاهرخ380,000,000محمدعلی25877
233رضافرجی380,000,000حسن25876
234عبدالکریمویسی280,000,000عبدالعزیز25853
235بهرامصالحی360,000,000محمود25849
236بختیاررازیانی330,000,000یونس25836
237احمدابراهیمی تبار250,000,000کاکا عبداله25833
238کبریپرافشای280,000,000عبدالرحمان25831
239حسینقادری380,000,000امین25820
240قادرنوری329,500,000محمدآقا25785
241فرهادتمجیدی280,000,000احمد25782
242آرامعبدالهی380,000,000محمدعلی25765
243احمدصوفی330,000,000عبدالرحمان25688
244قادرمرادی330,000,000محمد25647
245فتح الهحسینی330,000,000محمد25568
246فرهادخسروی330,000,000احمد25562
247فریدهمرادی300,500,000محمود25561
248شیرینتوان پور پاوه355,000,000حسن25518
249خالدویسی زاده330,000,000امیر25476
250منوچهرویسی330,000,000محمد25473
251پروینکاکائی280,000,000حسین25439
252عزیزجشن سده380,000,000بهرام25432
253رضیهمرادی290,000,000محمد25413
254عثمانقادری378,000,000علی25322
255محمدزارعی280,000,000عبدالکریم25321
256محمددانش280,000,000لطف اله25294
257عادلبابائی280,000,000غلام25271
258رستگارصالح زاده310,000,000امیر25241
259خدادادصوفی272,000,000امین25206
260حسنصیدی250,000,000حسین25185
261گلالهکریمی245,000,000عمر25139
262عبدالکریمپیرویسی305,020,000الماس25134
263منصوررحمتی330,000,000حاتم25107
264عادلاحمدی330,000,000محمد25011
265نادیهرسول آبادی330,070,000محمود24976
266فرزادیوسفی270,000,000محمدکریم24966
267علیویسی276,000,000حسن24964
268فریدهنوزری276,000,000محمداسماعیل24889
269فهیمهحمیدی290,000,000حسین24889
270هادیاحمدی380,000,000عزیز24885
271حسنطاهری منش330,000,000محمد24881
272فرشتهحمیدی280,500,000حسین24872
273عارفمطاعی300,000,000حمید24866
274فتح الهشاهمرادی250,000,000محمود24839
275محمدطاهرمحمدی270,000,000علی24820
276فریدونمطاعی330,000,000محمد24737
277احسنرحیمی نژاد280,000,000امام علی24731
278هدایتبهرامی265,000,000حسین24728
279عارفعظیمی330,000,000احمد24656
280حسیممرادی330,000,000عزیز24595
281جوامیربابائی234,000,000صیداحمد24595
282محی الدینرستمی260,500,000احمد24564
283عایشهرحیمی دهچراغی330,000,000حاتم24562
284تورانکارگری310,000,000صابر24562
285حمیدفرجی330,080,000اعظم24557
286اکبررحیمی نژاد380,000,000امامعلی24550
287حسینویسی م265,000,000محمود24519
288سیدمحمدامینمرادی299,000,000سیدعثمان24508
289صدیقمرادی330,000,000محمد24480
290اسمعیلمحمودی250,000,000محمد24435
291رضالطفی330,000,000اله مراد24417
292طوبیجمینی380,000,000فرج24358
293نهیهقادری245,000,000عبدالعزیز24251
294احمدعزیزی280,000,000محمد24241
295احسنقاضی زاده280,000,000محمدهادی24203
296فرامرزعظیمی330,000,000کاکااحمد24168
297سلامحسینی300,000,000محمود24125
298محمدامینسبحانی308,000,000حبیب اله24124
299عبدالرحیمعبدالهی290,000,000حسین24118
300فتاحعزیزی380,000,000سیداحمد24109
301برهانمنوچهری290,000,000انور24091
302عادلصحرائی280,000,000معروف24015
303عبدالعزیزرحیمی380,000,000رسول23979
304مختارحسینی240,000,000یونس23978
305ادریسکرمی380,000,000نجیب23934
306فرحنازویسمرادی210,000,000نعمت23922
307عایشهکریمی330,000,000حسن23897
308ناصرمصری250,040,000توفیق23856
309محمدصالحاحمدی280,000,000محمدعلی23803
310خالدفخری200,000,000علی23778
311لقمانبهرامی ع370,000,000علی23769
312یحییشمسی380,000,000محی الدین23738
313صغریعزیزی250,000,000محمد23718
314ابراهیمیزدانی300,000,000عبدالرحیم23691
315حسینریحانه260,550,000محمد23603
316وحدتشیخمرادی330,000,000میرزامراد23597
317اعظمامیری250,000,000عزیز23579
318محمدعلیمطاعی280,000,000توفیق23576
319رمضانسلیمانی220,000,000محمد23536
320سردارعثمانی245,000,000محمدسلیم23523
321معتصممحمودی250,000,000مصطفی23518
322زینبکریمی210,000,000محمود23505
323صلاحکاکائی پور380,000,000سهراب23502
324ابراهیمبازانی قلعه330,000,000عزیز23485
325جهانشاهمحمدنژاد305,000,000عبداله23445
326مهدیاعتمادی370,000,000محمود23410
327علیعبدالهی خواه330,000,000کاکاعبداله23397
328هادیعزیزی ف305,000,000فیض اله23322
329فیروزرحیمی300,000,000قادر23298
330برهان الدینمحمدیان250,000,000محمدعزیز23215
331محمدعزیزی280,000,000مجید23189
332خلیلاحمدزاده330,000,000شکراله23177
333مختارشهسواری280,000,000غلام23147
334فاتححسینی220,000,000محمدامین23083
335سعیدویسی180,000,000گل محمد23033
336احمدابراهیمی180,000,000توفیق23009
337سلیمانپولادخوای200,000,000احمدبیک22910
338بهمنکرمی220,000,000محمد22899
339محمدنعیمگل محمدی300,000,000حسن22887
340صلاحسعیدی304,000,000کاکااحمد22876
341امینعلیزاده250,000,000عبداله22833
342حبیبسلیمانی240,450,000محمد22796
343عرفاننادری250,000,000محمد22777
344فریدهامینی نیا250,500,000عزیز22750
345بهمنمرادی سرابیان195,000,000ویسمراد22734
346توفیقمنوچهری210,000,000محمدصالح22719
347محمدظاهرمشایخی180,000,000محمدصالح22714
348گلاویژصحرایی200,000,000لطف اله22687
349نادرمیرزائی200,000,000فتاح22685
350حبیب الهسبزواری180,000,000محمود22679
351کیومرثفتحی230,000,000علی22673
352حبیبعبدالهی180,000,000عبداله22665
353وزیررازیانی200,000,000محمد22656
354آرزومرادی نیا301,000,000فیض اله22553
355اسماعیلدارستانی220,000,000عبداله22536
356تیمورحسینی294,000,000سیدطها22488
357مجیدحسینی180,000,000سیدعلی22410
358محمدفاروقصوفی210,000,000عبداله22395
359محمدرئوفمرادی330,000,000محمدسعید22254
360حسینیوسفی340,000,000فتح اله22229
361احمدفیض الهی190,000,000علی22213
362علیحبیبی340,000,000فتح اله22197
363ابراهیمزرساو330,000,000حیدر22195
364حمیدمحمدزاده270,000,000حسن22159
365صابرحسین زاده230,000,000ولی22153
366آرزومحمدی300,000,000محمد22081
367قادرشیخمرادی180,000,000احمد21952
368صدیققیطولی290,000,000توفیق21881
369آمنهمحمدی180,000,000مصطفی21875
370ابوبکرحسینی180,250,000جعفر21845
371هاشمفیضی180,000,000کریم21794
372جهانگیرقیطولی290,000,000محمدسعید21748
373رضامجیدی180,000,000مجید21715
374لیمورضائی200,000,000علی21651
375فریدونیوسفی ن180,000,000نادر21602
376یعقوبسلیمی220,800,000اسداله21560
377عبدالرحمنعبدالهی خواه180,000,000کاکاعبداله21453
378علیالهی فر189,660,000نریمان21416
379امیرگل عنبری255,000,000محمد21362
380آسیه خانمحسینی170,000,000سیدعبدالرحمن21219
381فرخمحمدی215,000,000فرامرز21185
382آرشعباسی180,000,000کاکه برا21176
383تحسیمالیاسی229,550,000محمد رشید21148
384عبدالرحمنامیری202,000,000کاکاعبداله21082
385فرهادمحمدنژاد255,000,000عبداله21034
386جوهرمرادی180,000,000مصطفی20983
387محمدمرادی نژاد280,000,000محمدصالح20982
388صدیققاسمی155,000,000عبدالکریم20882
389مصطفیسهرابی180,000,000بهرام20874
390محمدحسن زاده200,000,000حسن20829
391برهانویسی ف240,000,000فتح اله20799
392فروهحسینی240,000,000سیدجعفر20705
393جمشیدفتحی200,410,000احمد20688
394عبدالعزیزمهربانی180,000,000عبدالرحیم20653
395عطاالماسی190,000,000ابراهیم20624
396فیروزفتاحی241,000,000مراد20600
397مختارجعفری200,000,000کاکاعبداله20584
398غفارحیدری205,000,000سیف اله20571
399محمدعزیزاحمدی170,000,000محمدمراد20545
400نافعهاحمدی225,000,000سیدحسین20425
401ناصحفتحی230,000,000محمد20377
402چنورمهربانی نژاد175,000,000اسکندر20369
403لیلایوسفی230,000,000حسین20362
404صلاحنوروزی180,000,000فتح اله20335
405حیدرسارایی160,000,000حسین20284
406سعدالهاحمدی فر240,000,000مراد20128
407طلعتمرادی260,000,000علی19895
408اسکندرنظری150,000,000محمد19871
409نادرمرادی245,000,000محمد19803
410فرحنازتشتر290,000,000علی19713
411انورسهرابی140,000,000علی اکبر19690
412حمیدصوفی200,000,000محمد19606
413ناصربابائی238,000,000حسن19528
414محمودرضازاده220,000,000احمد19491
415اکبرمحمدیان چشمه نزاری200,000,000فتاح19462
416مظفرنظری360,000,000نظرویس19453
417روناکاسماعیلی380,000,000یداله19438
418فریبادبیقی150,000,000محمدقاسم19223
419فاروقخادمی200,040,000محمدصالح19082
420جهانگیرمحمودی140,110,000علی19065
421عثماننظری نیا200,000,000فایق18919
422سیدتوفیقحسینی220,450,000سیدامین18917
423آرشامین پور250,040,000ناصر18890
424امجدیامولا204,000,000ابوبکر18870
425احمدرمضانی199,000,000محمدعلی18707
426انورحسینی147,500,000احمد18376
427مسعودمحمدی191,500,000محمدسعید18374
428امینحق گویی173,000,000کاکابرار18309
429محمدرئوفصادقی240,000,000اسمعیل18056
430حیدرعبدالمحمدی145,000,000حسین18008
431عرفانمرادی زاد170,000,000علی17980
432سلیممحمدی190,050,000محمد17944
433هیواویسی140,500,000محمود17747
434سعدیخادمی148,000,000محمد17619
435فاطمهخلخال200,000,000عبداله17574
436محمدسارایی150,000,000حسین17488
437الههامیری باوندپور115,000,000محمد17359
438مهدیخدامرادی195,000,000میرزامراد17348
439داودگل محمدی150,000,000حسین17126
440خالدنوری150,000,000برزو16916
441جزاءفرجی150,000,000حسن16723
442صلاح الدینرحیمی270,000,000اسکندر16502
443پروینکاظمی130,000,000بابامراد15869
444گوهرویسیانی174,000,000محمد15693
445حسینعزیزی130,000,000عبدالکریم14492
446محمدبایرعثمان زاده185,000,000طاهر10695طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ