تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 30230
2 محمد احمدی 370,000,000 کاکابرا 30211
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 30188
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 29953
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 29858
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 29730
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 29728
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 29691
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 29657
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 29630
11 معصومه عزیزی 350,000,000 محی الدین 29601
12 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 29588
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 29532
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29435
15 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 29416
16 لایق مرادی 352,000,000 عباس 29404
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 29372
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 29341
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 29281
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 29256
21 احمد احمدی 370,000,000 حکیم 29239
22 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 29228
23 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 29216
24 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 29199
25 حسن محمدی 380,000,000 حسین 29183
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 29150
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 29067
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 28992
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 28968
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 28939
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 28854
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 28835
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 28826
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 28809
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 28802
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 28775
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 28765
38 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 28717
39 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 28710
40 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 28706
41 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 28703
42 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 28686
43 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 28672
44 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 28668
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 28631
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 28625
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 28601
48 فرشته ولدی 370,000,000 عبدالمحمد 28587
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 28580
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 28579
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 28552
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 28534
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 28521
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 28519
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 28488
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 28486
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 28439
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 28421
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 28418
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28413
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28413
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 28382
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 28379
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 28362
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 28359
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 28334
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 28327
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 28310
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 28309
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 28302
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 28282
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 28273
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 28261
74 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 28226
75 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 28221
76 وزیر کاکائی 370,000,000 اکبر 28212
77 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 28207
78 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 28207
79 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 28197
80 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 28179
81 کریم یوسفی 380,000,000 امین 28171
82 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 28148
83 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 28141
84 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 28117
85 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 28112
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 28095
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 28089
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 28068
89 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 28066
90 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 28063
91 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 28056
92 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 28055
93 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 28047
94 امین حبیبی 380,000,000 کریم 28046
95 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 28043
96 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 28040
97 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 28022
98 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27976
99 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27966
100 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 27959
101 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 27956
102 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 27938
103 سیدعبدالکریم رضائی 365,000,000 سیدغنی 27933
104 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 27924
105 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 27923
106 امین شکوری 380,000,000 حسن 27913
107 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27912
108 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 27897
109 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 27880
110 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 27868
111 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27860
112 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 27844
113 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 27837
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 27790
115 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 27751
116 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 27750
117 برهان عباسی 360,000,000 فتح اله 27723
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 27707
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 27624
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 27613
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 27603
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 27591
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 27591
124 حسین فتحی 320,000,000 محمد 27524
125 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 27511
126 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 27500
127 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 27481
128 فاخر علیمرادی 380,000,000 رحیم 27477
129 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 27473
130 عباس حسینی 360,000,000 محمد 27465
131 عثمان فخری 350,000,000 حسن 27448
132 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 27433
133 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 27377
134 سعدی قادری 330,000,000 مجید 27364
135 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 27363
136 محمود بابائی 360,000,000 محمد 27357
137 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 27351
138 صابر ویسی 380,000,000 حسین 27351
139 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 27314
140 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 27310
141 کامل نظری 330,000,000 محمود 27304
142 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 27298
143 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 27287
144 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 27265
145 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 27261
146 محمد کریمی 280,000,000 وسین 27220
147 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 27175
148 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 27152
149 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 27141
150 صابر امیری 280,000,000 مجید 27115
151 منصور صادقی 330,000,000 مومن 27090
152 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 27048
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 27039
154 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 27034
155 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 27024
156 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26993
157 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26976
158 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26972
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26935
160 فریده برزگر 380,000,000 علی 26930
161 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 26917
162 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 26883
163 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26871
164 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 380,000,000 مرتضی 26857
165 جوانمیر نادری تبار 380,000,000 وزیر 26855
166 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26850
167 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26850
168 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26849
169 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26847
170 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26843
171 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 26842
172 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 26838
173 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 26832
174 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 26818
175 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26809
176 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 26778
177 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 26755
178 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 26640
179 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 26635
180 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 26631
181 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 26608
182 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 26608
183 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 26604
184 علی قاسمی 320,450,000 محمد 26593
185 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 26562
186 محسن احمدی 363,000,000 انور 26553
187 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 26533
188 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 26532
189 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 26526
190 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 26519
191 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 26479
192 حسن امیری 330,000,000 کریم 26479
193 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 26473
194 مهری پیام 280,000,000 یونس 26445
195 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 26437
196 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 26430
197 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 26427
198 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 26420
199 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 26408
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 26395
201 مریم رضائی 380,000,000 محمد 26335
202 حسن فقیهی 330,000,000 امین 26308
203 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 26287
204 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26254
205 لیمو عمری 280,000,000 احمد 26246
206 احمد حسینی 350,000,000 حسن 26242
207 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 26218
208 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 26204
209 عثمان احمدی صوفی 350,000,000 محمد 26193
210 علی سبحانی 330,000,000 صالح 26176
211 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 26161
212 زهره صولی 290,000,000 حسین 26156
213 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 26137
214 آهو محمدی 300,000,000 احمد 26127
215 ایوب عزیزی 350,000,000 علی 26113
216 امین مرادی 380,000,000 فتاح 26093
217 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 26049
218 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 26016
219 کامل ویسی 380,000,000 کریم 26001
220 انور منوچهری 330,000,000 امین 25994
221 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25992
222 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25980
223 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25931
224 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25924
225 بختیار صیادی 350,000,000 شاهمراد 25916
226 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25910
227 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25905
228 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25843
229 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25828
230 خسرو محمودزاده 380,000,000 صالح 25826
231 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25813
232 سهیلا شاهرخ 380,000,000 محمدعلی 25801
233 رضا فرجی 380,000,000 حسن 25800
234 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25797
235 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25783
236 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 25777
237 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25775
238 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 25770
239 حسین قادری 380,000,000 امین 25744
240 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25726
241 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 25719
242 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 25689
243 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 25622
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 25581
245 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 25502
246 فریده مرادی 300,500,000 محمود 25501
247 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 25496
248 شیرین توان پور پاوه 355,000,000 حسن 25447
249 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 25410
250 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 25407
251 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 25383
252 عزیز جشن سده 360,000,000 بهرام 25356
253 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 25355
254 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 25265
255 عثمان قادری 378,000,000 علی 25247
256 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 25238
257 عادل بابائی 280,000,000 غلام 25215
258 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 25179
259 خداداد صوفی 272,000,000 امین 25152
260 حسن صیدی 250,000,000 حسین 25135
261 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 25090
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 25073
263 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 25041
264 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24945
265 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24912
266 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24910
267 علی ویسی 276,000,000 حسن 24908
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24834
269 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24831
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24816
271 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24815
272 هادی احمدی 380,000,000 عزیز 24811
273 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24806
274 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24789
275 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24766
276 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24675
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24675
278 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 24671
279 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 24590
280 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 24548
281 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 24529
282 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 24512
283 توران کارگری 310,000,000 صابر 24500
284 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 24496
285 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 24491
286 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 24474
287 حسین ویسی م 265,000,000 محمود 24466
288 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 24448
289 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 24414
290 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 24385
291 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 24351
292 طوبی جمینی 360,000,000 فرج 24284
293 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 24202
294 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 24185
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 24147
296 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 24102
297 سلام حسینی 300,000,000 محمود 24065
298 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 24062
299 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 24060
300 برهان منوچهری 280,000,000 انور 24034
301 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 24033
302 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23959
303 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23930
304 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 23903
305 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23880
306 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 23858
307 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23831
308 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23806
309 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23747
310 خالد فخری 200,000,000 علی 23738
311 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 23695
312 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23668
313 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 23662
314 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 23631
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 23551
316 وحدت شیخمرادی 330,000,000 میرزامراد 23531
317 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 23529
318 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 23520
319 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23492
320 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 23474
321 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 23468
322 زینب کریمی 210,000,000 محمود 23463
323 صلاح کاکائی پور 380,000,000 سهراب 23426
324 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 23419
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 23384
326 مهدی اعتمادی 344,000,000 محمود 23336
327 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 23331
328 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 23261
329 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 23241
330 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 23165
331 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 23133
332 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 23111
333 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 23091
334 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 23039
335 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22997
336 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22973
337 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22870
338 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22855
339 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 22827
340 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22816
341 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22783
342 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22747
343 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22727
344 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22700
345 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22695
346 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22678
347 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22677
348 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22647
349 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22645
350 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22643
351 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22629
352 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22627
353 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22616
354 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 22493
355 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22492
356 تیمور حسینی 294,000,000 سیدطها 22429
357 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22374
358 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 22353
359 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 22188
360 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22175
361 حسین یوسفی 340,000,000 فتح اله 22161
362 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 22129
363 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 22129
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 22107
365 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 22105
366 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 22021
367 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21916
368 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21839
369 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21823
370 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21809
371 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21758
372 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 21690
373 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21679
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21611
375 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21566
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 21516
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21417
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21378
379 امیر گل عنبری 255,000,000 محمد 21311
380 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21185
381 فرخ محمدی 215,000,000 فرامرز 21144
382 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 21140
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 21102
384 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 21042
385 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20983
386 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20947
387 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20926
388 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20851
389 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20838
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20789
391 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20751
392 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20657
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20648
394 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20617
395 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20586
396 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 20552
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20544
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20530
399 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20511
400 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20383
401 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20334
402 ناصح فتحی 230,000,000 محمد 20331
403 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20316
404 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20299
405 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20252
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 20080
407 طلعت مرادی 260,000,000 علی 19843
408 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19841
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 19754
410 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19662
411 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 19655
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19566
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 19481
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19447
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19422
416 مظفر نظری 360,000,000 نظرویس 19381
417 روناک اسماعیلی 380,000,000 یداله 19362
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19193
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 19042
420 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 19037
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18879
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18873
423 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18840
424 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18829
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18667
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 18346
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18336
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18275
429 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 18010
430 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17979
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17946
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17906
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17718
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17589
435 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17534
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17458
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17336
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17309
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17096
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16886
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16693
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 16448
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 15843
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15658
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14466
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10658
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ