تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 25 تیر‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به  (ادامه مطلب)بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 30040
2 محمد احمدی 370,000,000 کاکابرا 30026
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 29998
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 29763
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 29668
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 29540
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 29538
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 29501
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 29467
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 29440
11 معصومه عزیزی 350,000,000 محی الدین 29426
12 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 29398
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 29342
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29245
15 لایق مرادی 352,000,000 عباس 29228
16 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 29226
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 29182
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 29151
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 29091
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 29066
21 احمد احمدی 370,000,000 حکیم 29054
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 29051
23 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 29038
24 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 29009
25 حسن محمدی 380,000,000 حسین 28993
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 28960
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 28877
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 28802
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 28778
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 28749
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 28664
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 28645
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 28636
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 28619
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 28612
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 28585
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 28575
38 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 28538
39 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 28527
40 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 28520
41 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 28516
42 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 28496
43 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 28482
44 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 28478
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 28441
46 امیر رحمانی 380,000,000 نادر 28435
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 28411
48 فرشته ولدی 370,000,000 عبدالمحمد 28402
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 28390
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 28389
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 28362
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 28344
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 28331
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 28329
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 28298
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 28296
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 28249
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 28231
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 28228
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28223
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28223
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 28192
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 28189
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 28172
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 28169
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 28144
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 28137
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 28120
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 28119
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 28112
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 28092
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 28083
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 28071
74 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 28056
75 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 28036
76 وزیر کاکائی 370,000,000 اکبر 28027
77 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 28017
78 وزیر احمدی 380,000,000 احمد 28017
79 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 28012
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 28001
81 فروغ اسدی 380,000,000 رحمت 27989
82 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 27958
83 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 27951
84 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 27927
85 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 27922
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 27905
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 27899
88 بختیار فخری 380,000,000 علی 27878
89 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 27878
90 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 27876
91 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 27873
92 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 27866
93 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 27865
94 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 27857
95 امین حبیبی 380,000,000 کریم 27856
96 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 27850
97 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 27832
98 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27811
99 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27801
100 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 27769
101 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 27766
102 سیدعبدالکریم رضائی 365,000,000 سیدغنی 27750
103 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 27748
104 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27747
105 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 27734
106 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 27733
107 امین شکوری 380,000,000 حسن 27723
108 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 27707
109 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27695
110 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 27690
111 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 27678
112 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 27654
113 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 27647
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 27600
115 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 27585
116 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 27560
117 برهان عباسی 340,000,000 فتح اله 27552
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 27542
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 27459
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 27423
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 27413
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 27401
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 27401
124 حسین فتحی 320,000,000 محمد 27364
125 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 27335
126 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 27321
127 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 27308
128 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 27291
129 عباس حسینی 360,000,000 محمد 27285
130 عثمان فخری 330,000,000 حسن 27281
131 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 27243
132 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 27227
133 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 27226
134 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 27212
135 سعدی قادری 330,000,000 مجید 27199
136 محمود بابائی 360,000,000 محمد 27178
137 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 27173
138 صابر ویسی 380,000,000 حسین 27161
139 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 27149
140 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 27145
141 کامل نظری 330,000,000 محمود 27139
142 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 27133
143 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 27100
144 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 27097
145 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 27096
146 محمد کریمی 280,000,000 وسین 27080
147 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 27010
148 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 27002
149 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 26986
150 صابر امیری 280,000,000 مجید 26975
151 منصور صادقی 330,000,000 مومن 26925
152 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 26910
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 26874
154 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 26844
155 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 26834
156 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26828
157 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26811
158 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26807
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26770
160 فریده برزگر 380,000,000 علی 26740
161 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 26737
162 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26706
163 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 26693
164 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 26687
165 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26685
166 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26685
167 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 26685
168 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26684
169 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26682
170 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26678
171 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 26677
172 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 26667
173 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26649
174 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 26648
175 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 26628
176 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 26588
177 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 26565
178 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 26475
179 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 26470
180 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 26469
181 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 26466
182 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 26448
183 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 26443
184 علی قاسمی 320,450,000 محمد 26433
185 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 26422
186 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 26379
187 محسن احمدی 363,000,000 انور 26372
188 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 26367
189 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 26361
190 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 26343
191 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 26314
192 حسن امیری 330,000,000 کریم 26314
193 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 26308
194 مهری پیام 280,000,000 یونس 26305
195 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 26255
196 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 26247
197 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 26243
198 فرشته دشتی 380,000,000 فرج 26240
199 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 26237
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 26220
201 مریم رضائی 330,000,000 محمد 26165
202 حسن فقیهی 330,000,000 امین 26143
203 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 26137
204 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26129
205 لیمو عمری 280,000,000 احمد 26106
206 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 26079
207 احمد حسینی 350,000,000 حسن 26067
208 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 26053
209 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 26021
210 عثمان احمدی صوفی 350,000,000 محمد 26018
211 علی سبحانی 330,000,000 صالح 26011
212 زهره صولی 290,000,000 حسین 26011
213 آهو محمدی 300,000,000 احمد 25977
214 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 25972
215 ایوب عزیزی 350,000,000 علی 25938
216 امین مرادی 350,000,000 فتاح 25915
217 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 25910
218 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 25891
219 انور منوچهری 330,000,000 امین 25829
220 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25827
221 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25815
222 کامل ویسی 380,000,000 کریم 25811
223 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25806
224 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25759
225 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25745
226 بختیار صیادی 350,000,000 شاهمراد 25741
227 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25740
228 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25718
229 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25663
230 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25658
231 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25657
232 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25648
233 خسرو محمودزاده 370,000,000 صالح 25640
234 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25635
235 سهیلا شاهرخ 360,000,000 محمدعلی 25619
236 رضا فرجی 380,000,000 حسن 25610
237 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 25605
238 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 25597
239 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25586
240 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 25554
241 حسین قادری 380,000,000 امین 25554
242 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 25499
243 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 25457
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 25416
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 25350
246 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 25337
247 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 25331
248 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 25279
249 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 25245
250 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 25243
251 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 25242
252 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 25210
253 عزیز جشن سده 360,000,000 بهرام 25176
254 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 25125
255 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 25098
256 عادل بابائی 280,000,000 غلام 25075
257 عثمان قادری 378,000,000 علی 25058
258 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 25024
259 خداداد صوفی 272,000,000 امین 25016
260 حسن صیدی 250,000,000 حسین 25010
261 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 24967
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 24920
263 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 24876
264 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24780
265 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24777
266 علی ویسی 276,000,000 حسن 24770
267 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24745
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24696
269 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24686
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24675
271 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24664
272 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24656
273 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24650
274 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24631
275 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 24570
276 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24542
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24535
278 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 24506
279 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 24431
280 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 24425
281 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 24381
282 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 24364
283 توران کارگری 310,000,000 صابر 24345
284 حسین ویسی م 265,000,000 محمود 24334
285 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 24331
286 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 24326
287 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 24299
288 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 24284
289 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 24260
290 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 24249
291 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 24186
292 طوبی جمینی 360,000,000 فرج 24104
293 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 24080
294 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 24045
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 24007
296 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 23937
297 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 23915
298 سلام حسینی 300,000,000 محمود 23915
299 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 23908
300 برهان منوچهری 280,000,000 انور 23894
301 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 23843
302 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23819
303 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23810
304 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23775
305 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 23713
306 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23681
307 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 23668
308 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23666
309 خالد فخری 200,000,000 علی 23638
310 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23607
311 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23543
312 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 23510
313 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 23481
314 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 23472
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 23420
316 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 23404
317 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23382
318 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 23380
319 وحدت شیخمرادی 330,000,000 میرزامراد 23366
320 زینب کریمی 210,000,000 محمود 23358
321 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 23351
322 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 23343
323 صلاح کاکائی پور 319,000,000 سهراب 23260
324 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 23254
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 23231
326 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 23166
327 مهدی اعتمادی 344,000,000 محمود 23164
328 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 23108
329 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 23106
330 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 23040
331 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 22993
332 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 22951
333 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 22946
334 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 22929
335 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22907
336 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22883
337 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22770
338 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22745
339 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 22677
340 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22664
341 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22658
342 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22627
343 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22602
344 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22598
345 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22588
346 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22574
347 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22572
348 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22553
349 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22547
350 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22545
351 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22539
352 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22516
353 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22512
354 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22382
355 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 22342
356 تیمور حسینی 284,000,000 سیدطها 22286
357 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22284
358 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 22248
359 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22080
360 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 22023
361 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 21992
362 حسین یوسفی 340,000,000 فتح اله 21991
363 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 21970
364 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 21964
365 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 21959
366 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 21871
367 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21826
368 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21749
369 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21719
370 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21678
371 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21668
372 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21589
373 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 21545
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21511
375 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21476
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 21406
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21327
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21283
379 امیر گل عنبری 255,000,000 محمد 21184
380 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21100
381 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 21050
382 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 21045
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 20988
384 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 20941
385 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20857
386 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20856
387 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20786
388 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20774
389 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20748
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20689
391 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20631
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20548
393 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20537
394 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20527
395 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20491
396 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20444
397 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 20431
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20427
399 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20426
400 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20280
401 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20246
402 ناصح فتحی 215,000,000 محمد 20218
403 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20209
404 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20201
405 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20172
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 19960
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19766
408 طلعت مرادی 260,000,000 علی 19713
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 19632
410 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19592
411 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 19510
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19466
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 19362
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19337
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19322
416 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 19213
417 روناک اسماعیلی 330,000,000 یداله 19192
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19118
419 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18967
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 18941
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18779
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18762
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18727
424 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18715
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18567
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 18273
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18240
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18188
429 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17907
430 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 17895
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17861
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17811
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17648
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17515
435 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17434
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17383
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17278
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17211
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17021
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16811
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16618
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 16313
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 15778
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15571
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14401
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10565
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ