تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 24 تیر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به  ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 30002
2 محمد احمدی 370,000,000 کاکابرا 29989
3 مظهر نعمتی 380,000,000 احمد 29960
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 29725
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 29630
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 29502
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 29500
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 29463
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 29429
10 مظفر رمضانی تبار 380,000,000 سلیمان 29402
11 معصومه عزیزی 350,000,000 محی الدین 29391
12 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 29360
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 29304
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29207
15 لایق مرادی 352,000,000 عباس 29192
16 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 29188
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 29144
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 29113
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 29053
20 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 29028
21 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 29018
22 احمد احمدی 370,000,000 حکیم 29017
23 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 29000
24 ناصر بهرامی 380,000,000 حسن 28971
25 حسن محمدی 380,000,000 حسین 28955
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 28922
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 28839
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 28764
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 28740
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 28711
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 28626
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 28607
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 28598
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 28581
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 28574
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 28547
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 28537
38 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 28505
39 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 28489
40 محمدشریف محمدی منفرد 380,000,000 علی 28482
41 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 28478
42 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 28458
43 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 28444
44 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 28440
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 28403
46 امیر رحمانی 370,000,000 نادر 28398
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 28373
48 فرشته ولدی 370,000,000 عبدالمحمد 28365
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 28352
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 28351
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 28324
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 28306
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 28293
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 28291
55 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 28260
56 فانوس رحیم خانی 380,000,000 عبدالرحمان 28258
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 28212
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 28193
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 28190
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28185
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28185
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 28154
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 28151
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 28134
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 28131
66 اقبال رمضانی 380,000,000 عبداله 28106
67 عبداله عزیزی 1 380,000,000 محی الدین 28099
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 28082
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 28081
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 28074
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 28054
72 شیوا حسینی 380,000,000 اسمعیل 28045
73 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 28033
74 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 28023
75 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 27998
76 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 27990
77 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 27984
78 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 27979
79 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 27975
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 27968
81 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 27956
82 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 27920
83 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 27913
84 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 27889
85 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 27884
86 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 27867
87 مختار رستمی 380,000,000 بهرام 27861
88 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 27845
89 بختیار فخری 380,000,000 علی 27840
90 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 27838
91 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 27835
92 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 27828
93 نجیبه امیری 380,000,000 ابراهیم 27827
94 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 27819
95 امین حبیبی 380,000,000 کریم 27818
96 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 27812
97 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 27794
98 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27778
99 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27768
100 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 27731
101 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 27728
102 سیدعبدالکریم رضائی 365,000,000 سیدغنی 27714
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27714
104 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 27710
105 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 27696
106 فرامرز احمدی 380,000,000 عبدالفتاح 27695
107 امین شکوری 380,000,000 حسن 27685
108 ابراهیم حیدری 380,000,000 محمدجعفر 27669
109 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27662
110 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 27652
111 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 27640
112 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 27615
113 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 27609
114 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 27562
115 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 27552
116 امین عزیزی 382,000,000 یعقوب 27522
117 برهان عباسی 340,000,000 فتح اله 27518
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 27509
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 27426
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 27385
121 نورالدین یوسفی 380,000,000 محمدامین 27375
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 27363
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 27363
124 حسین فتحی 320,000,000 محمد 27332
125 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 27302
126 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 27283
127 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 27275
128 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 27253
129 عباس حسینی 360,000,000 محمد 27249
130 عثمان فخری 330,000,000 حسن 27248
131 پسند کیانی زاده 380,000,000 عبدالقادر 27205
132 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 27201
133 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 27194
134 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 27179
135 سعدی قادری 330,000,000 مجید 27166
136 محمود بابائی 360,000,000 محمد 27142
137 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 27135
138 صابر ویسی 380,000,000 حسین 27123
139 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 27116
140 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 27112
141 کامل نظری 330,000,000 محمود 27106
142 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 27100
143 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 27067
144 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 27063
145 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 27059
146 محمد کریمی 280,000,000 وسین 27052
147 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 26977
148 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 26972
149 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 26955
150 صابر امیری 280,000,000 مجید 26947
151 منصور صادقی 330,000,000 مومن 26892
152 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 26882
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 26841
154 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 26806
155 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 26796
156 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26795
157 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26778
158 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26774
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26737
160 فریده برزگر 380,000,000 علی 26702
161 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 26701
162 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26673
163 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 26655
164 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 26654
165 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26652
166 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26652
167 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 26652
168 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26651
169 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26649
170 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26645
171 محمد رحمانی 330,000,000 عبداله 26644
172 بیژن زارعی لبنی 330,000,000 کریم 26634
173 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26617
174 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 26610
175 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 26590
176 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 26550
177 جمال محمودی مزرانی 380,000,000 حسن 26527
178 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 26442
179 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 26442
180 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 26437
181 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 26433
182 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 26416
183 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 26410
184 علی قاسمی 320,450,000 محمد 26401
185 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 26394
186 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 26351
187 محسن احمدی 363,000,000 انور 26335
188 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 26334
189 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 26328
190 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 26305
191 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 26281
192 حسن امیری 330,000,000 کریم 26281
193 مهری پیام 280,000,000 یونس 26277
194 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 26275
195 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 26222
196 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 26210
197 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 26209
198 فرشته دشتی 360,000,000 فرج 26204
199 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 26199
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 26185
201 مریم رضائی 330,000,000 محمد 26132
202 حسن فقیهی 330,000,000 امین 26110
203 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 26107
204 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26104
205 لیمو عمری 280,000,000 احمد 26078
206 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 26054
207 احمد حسینی 350,000,000 حسن 26032
208 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 26020
209 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 25993
210 زهره صولی 290,000,000 حسین 25982
211 علی سبحانی 330,000,000 صالح 25978
212 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 25977
213 آهو محمدی 300,000,000 احمد 25947
214 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 25939
215 ایوب عزیزی 350,000,000 علی 25903
216 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 25883
217 امین مرادی 350,000,000 فتاح 25880
218 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 25866
219 انور منوچهری 330,000,000 امین 25796
220 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25794
221 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25782
222 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25781
223 کامل ویسی 380,000,000 کریم 25773
224 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25726
225 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25712
226 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25707
227 بختیار صیادی 350,000,000 شاهمراد 25706
228 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25693
229 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25633
230 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25630
231 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25629
232 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25615
233 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25607
234 خسرو محمودزاده 370,000,000 صالح 25603
235 سهیلا شاهرخ 360,000,000 محمدعلی 25583
236 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 25572
237 رضا فرجی 380,000,000 حسن 25572
238 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 25561
239 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25558
240 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 25521
241 حسین قادری 380,000,000 امین 25516
242 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 25461
243 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 25424
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 25383
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 25320
246 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 25304
247 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 25298
248 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 25246
249 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 25215
250 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 25212
251 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 25209
252 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 25181
253 عزیز جشن سده 330,000,000 بهرام 25143
254 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 25097
255 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 25070
256 عادل بابائی 280,000,000 غلام 25047
257 عثمان قادری 378,000,000 علی 25020
258 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 24993
259 خداداد صوفی 272,000,000 امین 24988
260 حسن صیدی 250,000,000 حسین 24985
261 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 24943
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 24890
263 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 24843
264 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24750
265 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24747
266 علی ویسی 276,000,000 حسن 24743
267 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24712
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24669
269 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24657
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24647
271 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24639
272 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24626
273 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24617
274 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24604
275 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 24538
276 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24516
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24507
278 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 24473
279 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 24407
280 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 24392
281 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 24355
282 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 24331
283 توران کارگری 310,000,000 صابر 24314
284 حسین ویسی م 265,000,000 محمود 24307
285 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 24298
286 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 24293
287 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 24269
288 اکبر رحیمی نژاد 380,000,000 امامعلی 24246
289 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 24235
290 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 24216
291 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 24153
292 طوبی جمینی 360,000,000 فرج 24068
293 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 24055
294 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 24017
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 23979
296 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 23904
297 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 23886
298 سلام حسینی 300,000,000 محمود 23885
299 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 23877
300 برهان منوچهری 280,000,000 انور 23866
301 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 23805
302 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23791
303 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23786
304 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23754
305 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 23675
306 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23656
307 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23633
308 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 23630
309 خالد فخری 200,000,000 علی 23618
310 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23579
311 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23518
312 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 23473
313 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 23451
314 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 23434
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 23394
316 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 23379
317 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23360
318 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 23352
319 وحدت شیخمرادی 280,000,000 میرزامراد 23338
320 زینب کریمی 210,000,000 محمود 23337
321 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 23327
322 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 23318
323 صلاح کاکائی پور 319,000,000 سهراب 23229
324 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 23221
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 23201
326 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 23133
327 مهدی اعتمادی 344,000,000 محمود 23129
328 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 23079
329 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 23078
330 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 23015
331 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 22965
332 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 22923
333 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 22913
334 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 22907
335 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22889
336 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22865
337 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22750
338 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22723
339 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 22647
340 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22633
341 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22633
342 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22603
343 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22578
344 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22577
345 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22570
346 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22551
347 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22549
348 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22535
349 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22527
350 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22525
351 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22521
352 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22496
353 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22489
354 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22360
355 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 22312
356 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22266
357 تیمور حسینی 284,000,000 سیدطها 22258
358 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 22227
359 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22061
360 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 21990
361 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 21969
362 حسین یوسفی 340,000,000 فتح اله 21957
363 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 21943
364 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 21931
365 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 21925
366 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 21841
367 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21808
368 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21731
369 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21701
370 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21650
371 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21649
372 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21571
373 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 21516
374 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21491
375 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21458
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 21384
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21309
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21264
379 امیر گل عنبری 255,000,000 محمد 21158
380 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21083
381 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 21032
382 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 21026
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 20965
384 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 20921
385 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20839
386 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20830
387 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20758
388 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20758
389 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20730
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20669
391 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20607
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20528
393 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20513
394 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20509
395 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20472
396 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20424
397 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20409
398 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 20407
399 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20407
400 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20259
401 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20229
402 ناصح فتحی 215,000,000 محمد 20196
403 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20191
404 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20178
405 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20156
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 19936
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19751
408 طلعت مرادی 260,000,000 علی 19687
409 نادر مرادی 245,000,000 محمد 19607
410 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19578
411 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 19481
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19446
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 19338
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19315
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19302
416 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 19180
417 روناک اسماعیلی 330,000,000 یداله 19159
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19103
419 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18953
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 18921
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18759
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18740
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18707
424 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18690
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18547
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 18258
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18221
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18171
429 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17892
430 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 17872
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17844
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17792
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17634
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17500
435 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17414
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17368
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17267
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17192
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 17006
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16796
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16603
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 16286
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 15765
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15554
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14388
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10547
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ