تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 21 تیر‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به  ( ادامه مطلب ) بروید.
 

ردیف نام  نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز بندی
1 نعمت اله منوچهری 380,000,000 محمدعزیز 29888
2 محمد احمدی 370,000,000 کاکابرا 29879
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 29831
4 احمد رازیانی 380,000,000 قبادبیک 29611
5 مظفر یوسفی 380,000,000 جمال 29516
6 مولود شمسی 380,000,000 حسین 29388
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 29386
8 حسن ظاهری 380,000,000 کریم 29349
9 هادی نیک روش 380,000,000 سهراب 29315
10 معصومه عزیزی 350,000,000 محی الدین 29286
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 29263
12 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 29246
13 طاهر نقشبندی 380,000,000 قادر 29190
14 طلیعه پرافشای 380,000,000 عبدالرحمان 29093
15 لایق مرادی 352,000,000 عباس 29087
16 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 29074
17 عادل رحیمی 380,000,000 محمد 29030
18 عبدالکریم زارعی 380,000,000 محمود 28999
19 جبار شیخمرادی 380,000,000 عبداله 28939
20 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 28919
21 عبدالکریم محمدی م 380,000,000 مصطفی 28914
22 احمد احمدی 370,000,000 حکیم 28906
23 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 28886
24 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 28852
25 حسن محمدی 380,000,000 حسین 28841
26 صلاح حسینی 380,000,000 حسین 28808
27 محمدنظیف عبدی 380,000,000 عنایت 28725
28 خاصه محمدعلیان 380,000,000 گل محمد 28650
29 گوهر سلیمانی ناب 380,000,000 احمد 28626
30 محمدطاهر یعقوبی 380,000,000 محمدجعفر 28597
31 ناصر رستم زاده 380,000,000 داود 28512
32 عرفان نوری فرد 380,000,000 قاضی 28493
33 داود کریمی 380,000,000 محمود 28484
34 فاضل فدوی فر 380,000,000 ناصر 28467
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 28460
36 پری سلیمی 380,000,000 خیراله 28433
37 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 28423
38 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 28406
39 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 28375
40 محمدشریف محمدی منفرد 375,000,000 علی 28369
41 شکوه خزائی 380,000,000 رحیم 28364
42 سیدمحمداحسان حسینی 380,000,000 سیدنازار 28344
43 خاتم احمدی زاده 380,000,000 محمد 28330
44 فرج اله امینی 380,000,000 غفار 28326
45 محمدصالح مرادی ع 380,000,000 علی 28289
46 امیر رحمانی 370,000,000 نادر 28287
47 جمیل محمودی 380,000,000 مجید 28259
48 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 28254
49 لقمان بهرامی ک 380,000,000 کریم 28238
50 اسماعیل حیدری فر 380,000,000 اصغر 28237
51 یونس محمدی 380,000,000 اله مراد 28210
52 احمد نادری 380,000,000 عبدالمجید 28192
53 عمر حسینی 380,000,000 میرزا 28179
54 سیف الدین منوچهری 380,000,000 علی 28177
55 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 28149
56 جیران قبادی 380,000,000 محمدسعید 28146
57 محسن صدیقی 380,000,000 جعفر 28098
58 خالد شکوری 380,000,000 حسن 28079
59 حرمت عینی وینه 380,000,000 احمد 28076
60 کیومرث میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28071
61 فرامرز میرزائی 380,000,000 محمدصالح 28071
62 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 28040
63 امین اعتمادی 380,000,000 احمد 28037
64 سعید محمدی امامی 380,000,000 محمدعزیز 28020
65 حسن فیض الهی 380,000,000 حسین 28017
66 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 28002
67 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 27985
68 سلام احمدی 380,000,000 عبدالکریم 27968
69 محمود احمدی 380,000,000 عبداله 27967
70 مظهر حسامی 380,000,000 محمود 27960
71 حشمت مرادی 380,000,000 توفیق 27940
72 شیوا حسینی 341,500,000 اسمعیل 27934
73 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 27924
74 محمدطاهر مرادی 380,000,000 محمدعزیز 27919
75 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 27894
76 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 27885
77 فرهاد علیمرادی 380,000,000 علی محمد 27884
78 کریم یوسفی 330,000,000 امین 27869
79 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 27865
80 عبدالباسید قمری 380,000,000 محمدتوفیق 27863
81 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 27857
82 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 27806
83 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 27799
84 سهیلا معاذی 380,000,000 نظام 27775
85 اسماعیل مرادی 380,000,000 محمد 27770
86 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 27762
87 سید محمد رحیم احمدی 380,000,000 سید محمد امین 27753
88 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 27746
89 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 27728
90 بختیار فخری 380,000,000 علی 27726
91 خسرو مرادی 380,000,000 محمد 27724
92 صابر صالحی 380,000,000 عبدالکریم 27721
93 مختار عزیزیانی 380,000,000 عزیز 27714
94 حشمت اله طاهری خوشنو 380,000,000 گلمراد 27705
95 امین حبیبی 380,000,000 کریم 27704
96 بختیار محمودی 380,000,000 محمد 27698
97 فریده رضائی 380,000,000 محمدامین 27680
98 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27679
99 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27669
100 احمد ملاح 380,000,000 محمدعلی 27617
101 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27615
102 شمسی فتحی 380,000,000 محمدفرج 27614
103 سیدعبدالکریم رضائی 365,000,000 سیدغنی 27604
104 امیرعباس جعفری 380,000,000 علی 27596
105 فرشته امینی 380,000,000 محمد طاهر 27582
106 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 27581
107 امین شکوری 380,000,000 حسن 27571
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27563
109 محمدرحیم عباس زاده 380,000,000 عزیز 27538
110 محمدتوفیق سلیمانی 380,000,000 احمد 27526
111 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 27525
112 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 27502
113 مختار منوچهری 380,000,000 صدیق 27495
114 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 27453
115 سیدوهبی میرانی 380,000,000 سیدفتحی 27448
116 برهان عباسی 340,000,000 فتح اله 27416
117 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 27410
118 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 27368
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 27327
120 فاتح نقدی پور 380,000,000 حسین 27271
121 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 27266
122 گلاویژ خدری 380,000,000 علی 27249
123 محی الدین کرمی 380,000,000 احمد 27249
124 حسین فتحی 320,000,000 محمد 27236
125 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 27203
126 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 27176
127 کرم خان مرادی 380,000,000 محمدخان 27169
128 عثمان فخری 330,000,000 حسن 27149
129 عباس حسینی 360,000,000 محمد 27141
130 سیما سلیمانی 380,000,000 گل محمد 27139
131 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 27126
132 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 27101
133 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 27095
134 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 27080
135 سعدی قادری 330,000,000 مجید 27067
136 محمود بابائی 360,000,000 محمد 27035
137 پروانه فتحی 380,000,000 محمد 27021
138 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 27017
139 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 27013
140 صابر ویسی 380,000,000 حسین 27009
141 کامل نظری 330,000,000 محمود 27007
142 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 27001
143 محمد کریمی 280,000,000 وسین 26968
144 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 26968
145 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 26964
146 آقابرا رحیمی 380,000,000 عبدالعزیز 26945
147 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 26882
148 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 26878
149 صابر امیری 280,000,000 مجید 26863
150 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 26862
151 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 26799
152 منصور صادقی 330,000,000 مومن 26793
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 26742
154 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26696
155 سلیم کریمی نیلاوره 380,000,000 کریم 26692
156 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 26682
157 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26679
158 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26675
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26638
160 صادق صوفی 360,000,000 عبداله 26593
161 فریده برزگر 330,000,000 علی 26588
162 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26574
163 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 26555
164 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26553
165 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26553
166 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 26553
167 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26552
168 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26550
169 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26546
170 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 26545
171 سالار رحمانی 380,000,000 حسن 26541
172 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 26535
173 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26521
174 شب بو ملاح 380,000,000 محمدعلی 26496
175 علی اکبر مصطفائی 380,000,000 محمدعزیز 26476
176 ایوب مرادی 380,000,000 حبیب 26436
177 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 26418
178 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 26361
179 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 26343
180 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 26338
181 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 26334
182 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 26320
183 سعید فخری 330,000,000 ملاعبداله 26311
184 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 26310
185 علی قاسمی 320,450,000 محمد 26304
186 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 26267
187 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 26235
188 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 26229
189 محسن احمدی 363,000,000 انور 26227
190 مهری پیام 280,000,000 یونس 26193
191 فاروق خسروی 380,000,000 احمد 26191
192 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 26182
193 حسن امیری 330,000,000 کریم 26182
194 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 26176
195 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 26123
196 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 26111
197 فرشته دشتی 360,000,000 فرج 26096
198 اقدس ناصری 380,000,000 سیدعلی 26095
199 ضرغام ایوب زاده 380,000,000 محمد 26085
200 نصرالدین حسینی 350,000,000 وزیر 26080
201 مریم رضائی 330,000,000 محمد 26033
202 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 26029
203 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 26017
204 حسن فقیهی 330,000,000 امین 26011
205 لیمو عمری 280,000,000 احمد 25994
206 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 25979
207 احمد حسینی 350,000,000 حسن 25927
208 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 25921
209 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 25909
210 زهره صولی 290,000,000 حسین 25895
211 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 25881
212 علی سبحانی 330,000,000 صالح 25879
213 آهو محمدی 300,000,000 احمد 25857
214 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 25840
215 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 25804
216 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 25799
217 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 25791
218 امین مرادی 350,000,000 فتاح 25775
219 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25706
220 انور منوچهری 330,000,000 امین 25697
221 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25695
222 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25683
223 کامل ویسی 380,000,000 کریم 25659
224 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25627
225 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25618
226 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25613
227 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25608
228 بختیار صیادی 350,000,000 شاهمراد 25601
229 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25558
230 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25545
231 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25531
232 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25523
233 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25516
234 خسرو محمودزاده 360,000,000 صالح 25494
235 سهیلا شاهرخ 360,000,000 محمدعلی 25475
236 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25474
237 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 25473
238 رضا فرجی 380,000,000 حسن 25458
239 بهرام صالحی 360,000,000 محمود 25453
240 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 25422
241 حسین قادری 330,000,000 امین 25417
242 آرام عبدالهی 380,000,000 محمدعلی 25347
243 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 25325
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 25284
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 25230
246 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 25205
247 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 25199
248 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 25147
249 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 25131
250 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 25113
251 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 25110
252 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 25094
253 عزیز جشن سده 330,000,000 بهرام 25044
254 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 25013
255 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 24986
256 عادل بابائی 280,000,000 غلام 24963
257 حسن صیدی 250,000,000 حسین 24910
258 خداداد صوفی 272,000,000 امین 24907
259 عثمان قادری 378,000,000 علی 24907
260 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 24900
261 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 24869
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 24798
263 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 24744
264 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24669
265 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24648
266 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24613
267 علی ویسی 256,000,000 حسن 24610
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24586
269 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24570
270 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24564
271 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24563
272 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24536
273 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24523
274 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24518
275 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 24442
276 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24436
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24423
278 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 24374
279 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 24337
280 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 24293
281 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 24277
282 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 24232
283 حسین ویسی م 265,000,000 محمود 24228
284 توران کارگری 310,000,000 صابر 24221
285 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 24199
286 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 24194
287 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 24179
288 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 24160
289 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 24131
290 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 24117
291 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 24054
292 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 23982
293 طوبی جمینی 320,000,000 فرج 23964
294 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 23933
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 23895
296 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 23805
297 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 23799
298 سلام حسینی 300,000,000 محمود 23795
299 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 23785
300 برهان منوچهری 280,000,000 انور 23782
301 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23714
302 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23707
303 فتاح عزیزی 380,000,000 سیداحمد 23691
304 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23691
305 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23581
306 عبدالعزیز رحیمی 380,000,000 رسول 23561
307 خالد فخری 200,000,000 علی 23558
308 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23534
309 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 23516
310 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23495
311 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23443
312 لقمان بهرامی ع 370,000,000 علی 23362
313 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 23361
314 یحیی شمسی 380,000,000 محی الدین 23320
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 23316
316 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 23304
317 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23294
318 زینب کریمی 210,000,000 محمود 23274
319 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 23268
320 وحدت شیخمرادی 280,000,000 میرزامراد 23254
321 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 23253
322 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 23243
323 صلاح کاکائی پور 319,000,000 سهراب 23133
324 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 23122
325 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 23109
326 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 23034
327 مهدی اعتمادی 344,000,000 محمود 23026
328 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 22998
329 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 22986
330 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 22940
331 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 22881
332 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 22841
333 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 22839
334 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22835
335 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 22814
336 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22811
337 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22690
338 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22657
339 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22558
340 محمدنعیم گل محمدی 300,000,000 حسن 22557
341 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22542
342 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22531
343 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22520
344 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22516
345 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22502
346 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22488
347 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22481
348 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22474
349 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22467
350 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22467
351 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22465
352 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22436
353 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22420
354 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22294
355 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 22222
356 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22212
357 تیمور حسینی 284,000,000 سیدطها 22173
358 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 22164
359 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 22004
360 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 21900
361 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 21891
362 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 21862
363 حسین یوسفی 340,000,000 فتح اله 21855
364 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 21832
365 علی حبیبی 340,000,000 فتح اله 21823
366 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21754
367 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 21751
368 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21677
369 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21647
370 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21596
371 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21562
372 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21517
373 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21431
374 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 21429
375 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21404
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 21318
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21255
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21207
379 امیر گل عنبری 255,000,000 محمد 21082
380 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 21032
381 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 20978
382 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 20967
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 20896
384 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 20860
385 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20785
386 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20754
387 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20712
388 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20676
389 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20674
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20609
391 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20535
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20468
393 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20455
394 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20441
395 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20415
396 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20364
397 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20358
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20345
399 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 20335
400 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20197
401 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20176
402 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 20137
403 ناصح فتحی 215,000,000 محمد 20132
404 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 20109
405 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 20108
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 19864
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19706
408 طلعت مرادی 260,000,000 علی 19609
409 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19536
410 نادر مرادی 245,000,000 محمد 19534
411 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 19394
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19386
413 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 19267
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19249
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19242
416 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 19081
417 روناک اسماعیلی 330,000,000 یداله 19060
418 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 19058
419 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18911
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 18861
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18699
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18674
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18646
424 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18615
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18488
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 18214
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18163
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 18119
429 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17849
430 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 17803
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17793
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17735
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17592
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17456
435 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17354
436 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17323
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17232
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 17133
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 16961
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16751
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16558
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 16205
443 پروین کاظمی 130,000,000 بابامراد 15726
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15502
445 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14349
446 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10491
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ