تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 13 تیر‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید.

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 29589
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 29583
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 29567
4 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 29342
5 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 29248
6 مولود شمسی 330,000,000 حسین 29089
7 بهرام رحمانیان 380,000,000 حسین 29082
8 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 29045
9 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 29027
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 29016
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 28999
12 مختار محمودیان 380,000,000 سلیمان 28942
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 28921
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 28807
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 28799
16 فاتح صحرائی 380,000,000 فیض اله 28770
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 28731
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 28730
19 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 28655
20 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 28640
21 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 28614
22 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 28610
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 28588
24 ابراهیم خسروی 380,000,000 علی 28582
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 28542
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 28514
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 28446
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 28346
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 28337
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 28298
31 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 28223
32 داود کریمی 330,000,000 محمود 28220
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 28199
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 28188
35 رسول علیزاده 380,000,000 رستم 28156
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 28142
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 28129
38 شهناز رشیدی رستمی 380,000,000 محمود 28119
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 28073
40 غلامرضا کرمی نیا 380,000,000 مرتضی 28071
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 28065
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 28050
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 28032
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 28031
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 27998
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 27990
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 27990
48 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 27980
49 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 27959
50 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 27938
51 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 27931
52 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 27907
53 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 27885
54 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 27883
55 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 27880
56 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 27857
57 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 27811
58 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 27799
59 خالد شکوری 330,000,000 حسن 27780
60 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 27772
61 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 27772
62 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 27743
63 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 27738
64 پروانه محمدی نشاء 380,000,000 ولی 27736
65 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 27731
66 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 27721
67 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 27718
68 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 27693
69 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 27691
70 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 27674
71 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 27673
72 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 27660
73 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 27651
74 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 27638
75 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 27630
76 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 27621
77 کریم یوسفی 330,000,000 امین 27605
78 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 27601
79 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 27593
80 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 27585
81 فواد دبیقی 380,000,000 محمدقاسم 27561
82 فرشاد رحمانی 380,000,000 محمود 27502
83 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 27498
84 مختار قادری 380,000,000 کاکااحمد 27495
85 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 27493
86 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 27482
87 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 27471
88 اسماعیل مرادی 330,000,000 محمد 27471
89 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 27464
90 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 27464
91 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 27452
92 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 27436
93 بختیار فخری 330,000,000 علی 27427
94 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 27425
95 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 27418
96 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27415
97 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27405
98 امین حبیبی 380,000,000 کریم 27400
99 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 27391
100 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27351
101 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 27323
102 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 27320
103 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 27318
104 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 27317
105 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27299
106 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 27297
107 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 27283
108 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 27276
109 امین شکوری 330,000,000 حسن 27267
110 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 27261
111 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 27227
112 حسن صدیقی 380,000,000 محمدخان 27198
113 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 27196
114 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 27189
115 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 27179
116 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 27146
117 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 27144
118 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 27102
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 27063
120 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 27002
121 حسین فتحی 320,000,000 محمد 26980
122 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 26977
123 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 26960
124 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 26950
125 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 26939
126 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 26926
127 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 26912
128 عثمان فخری 330,000,000 حسن 26885
129 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 26875
130 عباس حسینی 330,000,000 محمد 26862
131 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 26848
132 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 26837
133 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 26831
134 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 26816
135 سعدی قادری 330,000,000 مجید 26803
136 محمود بابائی 330,000,000 محمد 26765
137 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 26753
138 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 26749
139 محمد کریمی 280,000,000 وسین 26744
140 کامل نظری 330,000,000 محمود 26743
141 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 26737
142 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 26732
143 صابر ویسی 330,000,000 حسین 26716
144 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 26704
145 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 26700
146 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 26676
147 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 26642
148 صابر امیری 280,000,000 مجید 26639
149 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 26614
150 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 26614
151 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 26577
152 منصور صادقی 330,000,000 مومن 26529
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 26478
154 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26432
155 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26415
156 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26411
157 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 26403
158 شاهمراد بابائی 380,000,000 عزیز 26378
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26374
160 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 26325
161 فریده برزگر 330,000,000 علی 26324
162 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 26321
163 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 26311
164 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26310
165 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 26291
166 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26289
167 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26289
168 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 26289
169 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26288
170 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26286
171 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26282
172 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 26272
173 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26265
174 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 26207
175 شب بو ملاح 330,000,000 محمدعلی 26197
176 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 26167
177 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 26154
178 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 26145
179 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 26086
180 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 26079
181 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 26074
182 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 26070
183 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 26064
184 علی قاسمی 320,450,000 محمد 26048
185 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 26043
186 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 25971
187 مهری پیام 280,000,000 یونس 25969
188 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 25965
189 محسن احمدی 330,000,000 انور 25963
190 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 25918
191 حسن امیری 330,000,000 کریم 25918
192 رشید احمد پوران 330,000,000 محمود 25912
193 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 25903
194 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 25892
195 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 25859
196 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 25847
197 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 25829
198 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 25823
199 نصرالدین حسینی 290,000,000 وزیر 25818
200 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 25806
201 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 25786
202 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 25779
203 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 25777
204 لیمو عمری 280,000,000 احمد 25770
205 مریم رضائی 330,000,000 محمد 25769
206 حسن فقیهی 330,000,000 امین 25747
207 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 25685
208 زهره صولی 290,000,000 حسین 25663
209 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 25657
210 احمد حسینی 330,000,000 حسن 25653
211 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 25625
212 آهو محمدی 300,000,000 احمد 25617
213 علی سبحانی 330,000,000 صالح 25615
214 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 25591
215 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 25577
216 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 25576
217 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 25540
218 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25506
219 امین مرادی 330,000,000 فتاح 25499
220 انور منوچهری 330,000,000 امین 25433
221 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25431
222 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25418
223 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25418
224 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25363
225 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25358
226 کامل ویسی 380,000,000 کریم 25355
227 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25349
228 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25344
229 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 25335
230 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25321
231 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25299
232 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25267
233 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25252
234 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25250
235 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 25209
236 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 25209
237 سهیلا شاهرخ 330,000,000 محمدعلی 25196
238 بهرام صالحی 330,000,000 محمود 25180
239 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 25159
240 رضا فرجی 330,000,000 حسن 25159
241 حسین قادری 330,000,000 امین 25153
242 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 25061
243 آرام عبدالهی 330,000,000 محمدعلی 25048
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 25020
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 24990
246 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 24941
247 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 24935
248 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 24907
249 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 24883
250 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 24862
251 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 24849
252 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 24846
253 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 24789
254 عزیز جشن سده 330,000,000 بهرام 24780
255 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 24762
256 عادل بابائی 280,000,000 غلام 24739
257 حسن صیدی 250,000,000 حسین 24710
258 خداداد صوفی 272,000,000 امین 24689
259 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 24673
260 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 24652
261 عثمان قادری 305,000,000 علی 24622
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 24554
263 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 24480
264 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24453
265 علی ویسی 256,000,000 حسن 24405
266 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24384
267 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24365
268 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24364
269 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24349
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24339
271 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24338
272 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24307
273 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24296
274 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24254
275 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24224
276 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24199
277 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 24185
278 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 24150
279 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 24110
280 محی الدین رستمی 260,500,000 احمد 24069
281 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 24029
282 حسین ویسی م 260,000,000 محمود 24017
283 توران کارگری 310,000,000 صابر 23973
284 حسیم مرادی 330,000,000 عزیز 23968
285 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 23960
286 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 23940
287 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 23935
288 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 23930
289 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 23867
290 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 23853
291 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 23790
292 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 23786
293 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 23709
294 طوبی جمینی 320,000,000 فرج 23708
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 23671
296 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 23567
297 برهان منوچهری 280,000,000 انور 23558
298 سلام حسینی 300,000,000 محمود 23555
299 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 23541
300 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 23539
301 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23523
302 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23522
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23483
304 فتاح عزیزی 330,000,000 سیداحمد 23422
305 خالد فخری 200,000,000 علی 23398
306 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23381
307 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 23282
308 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23271
309 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23270
310 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23243
311 ادریس کرمی 380,000,000 نجیب 23212
312 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 23121
313 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 23118
314 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 23108
315 زینب کریمی 210,000,000 محمود 23106
316 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 23104
317 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 23057
318 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 23044
319 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 23043
320 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 23034
321 وحدت شیخمرادی 267,000,000 میرزامراد 23033
322 صلاح کاکائی پور 319,000,000 سهراب 22878
323 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 22865
324 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 22858
325 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 22854
326 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 22782
327 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 22770
328 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 22762
329 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 22742
330 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 22740
331 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22691
332 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22667
333 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 22665
334 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 22657
335 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 22615
336 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 22550
337 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22530
338 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22481
339 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22372
340 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22364
341 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22358
342 محمدنعیم گل محمدی 250,000,000 حسن 22352
343 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22339
344 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22337
345 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22323
346 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22320
347 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22307
348 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22305
349 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22302
350 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22299
351 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22276
352 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22274
353 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22236
354 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 22118
355 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 22068
356 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 21996
357 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 21981
358 تیمور حسینی 284,000,000 سیدطها 21945
359 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 21852
360 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 21716
361 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 21646
362 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 21627
363 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21610
364 حسین یوسفی 310,000,000 فتح اله 21604
365 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 21571
366 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 21568
367 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21533
368 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 21511
369 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21503
370 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21452
371 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21373
372 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21330
373 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21271
374 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21260
375 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 21197
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 21141
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 21111
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 21055
379 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 20896
380 امیر گل عنبری 246,000,000 محمد 20879
381 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 20834
382 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 20810
383 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 20712
384 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 20699
385 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20641
386 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20588
387 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20550
388 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20532
389 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20450
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20449
391 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20343
392 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20311
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20307
394 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20263
395 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20249
396 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20222
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20204
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20181
399 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 20142
400 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 20036
401 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 20031
402 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 19993
403 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 19980
404 ناصح فتحی 210,000,000 محمد 19951
405 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 19925
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 19672
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19586
408 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19424
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 19419
410 نادر مرادی 245,000,000 محمد 19338
411 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19226
412 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 19162
413 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 19082
414 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 19076
415 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 19073
416 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 18938
417 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 18817
418 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18799
419 روناک اسماعیلی 330,000,000 یداله 18796
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 18701
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18539
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18498
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18482
424 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18415
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18329
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 18096
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 18010
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 17981
429 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17733
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17657
431 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 17619
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17583
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17480
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17337
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17203
436 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17194
437 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17140
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 16977
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 16841
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16631
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16438
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 15989
443 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15363
444 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14245
445 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10343
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ