تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 6 تیر‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب ) بروید

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 29358
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 29352
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 29336
4 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 29111
5 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 29017
6 مولود شمسی 330,000,000 حسین 28858
7 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 28851
8 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 28831
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 28814
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 28785
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 28768
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 28711
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 28690
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 28576
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 28568
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 28539
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 28500
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 28499
19 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 28424
20 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 28409
21 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 28383
22 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 28379
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 28357
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 28351
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 28311
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 28283
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 28215
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 28115
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 28106
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 28067
31 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 27992
32 داود کریمی 330,000,000 محمود 27989
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 27968
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 27957
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 27925
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 27911
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 27898
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 27888
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 27842
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 27840
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 27834
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 27819
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 27801
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 27800
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 27767
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 27759
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 27759
48 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 27749
49 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 27728
50 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 27707
51 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 27700
52 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 27676
53 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 27654
54 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 27652
55 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 27649
56 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 27626
57 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 27581
58 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 27568
59 خالد شکوری 330,000,000 حسن 27549
60 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 27541
61 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 27541
62 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 27512
63 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 27507
64 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 27505
65 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 27500
66 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 27490
67 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 27490
68 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 27487
69 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 27460
70 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 27443
71 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 27442
72 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 27429
73 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 27420
74 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 27414
75 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 27399
76 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 27390
77 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 27376
78 کریم یوسفی 330,000,000 امین 27374
79 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 27362
80 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 27354
81 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 27330
82 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 27271
83 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 27268
84 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 27267
85 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 27264
86 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 27262
87 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 27251
88 اسماعیل مرادی 320,000,000 محمد 27241
89 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 27240
90 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 27233
91 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 27221
92 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 27205
93 بختیار فخری 330,000,000 علی 27196
94 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 27194
95 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 27187
96 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 27184
97 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 27174
98 امین حبیبی 330,000,000 کریم 27169
99 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 27160
100 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 27120
101 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 27092
102 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 27089
103 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 27087
104 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 27086
105 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 27068
106 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 27066
107 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 27066
108 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 27052
109 امین شکوری 330,000,000 حسن 27036
110 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 27030
111 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 26996
112 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 26967
113 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 26965
114 هوشیار علیزاده 330,000,000 ولی 26958
115 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 26948
116 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 26915
117 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 26913
118 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 26870
119 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 26832
120 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 26771
121 حسین فتحی 320,000,000 محمد 26756
122 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 26751
123 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 26746
124 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 26729
125 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 26719
126 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 26708
127 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 26681
128 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 26679
129 عثمان فخری 330,000,000 حسن 26654
130 عباس حسینی 330,000,000 محمد 26631
131 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 26617
132 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 26606
133 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 26600
134 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 26585
135 سعدی قادری 330,000,000 مجید 26572
136 محمد کریمی 280,000,000 وسین 26548
137 محمود بابائی 330,000,000 محمد 26535
138 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 26522
139 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 26518
140 کامل نظری 330,000,000 محمود 26512
141 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 26506
142 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 26501
143 صابر ویسی 330,000,000 حسین 26485
144 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 26473
145 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 26469
146 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 26445
147 صابر امیری 280,000,000 مجید 26443
148 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 26432
149 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 26397
150 رستم شمسی 277,000,000 نجم الدین 26383
151 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 26383
152 منصور صادقی 320,000,000 مومن 26305
153 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 26247
154 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 26201
155 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 26184
156 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 26180
157 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 26172
158 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 26147
159 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 26143
160 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 26125
161 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 26115
162 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 26101
163 فریده برزگر 330,000,000 علی 26093
164 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 26079
165 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 26060
166 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 26058
167 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 26058
168 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 26058
169 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 26057
170 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 26055
171 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 26051
172 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 26041
173 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 26041
174 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 25976
175 شب بو ملاح 330,000,000 محمدعلی 25966
176 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 25956
177 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 25936
178 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 25923
179 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 25890
180 عبدالرحمن طاهری 330,000,000 سلیمان 25848
181 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 25847
182 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 25843
183 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 25840
184 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 25839
185 علی قاسمی 320,450,000 محمد 25824
186 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 25740
187 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 25734
188 محسن احمدی 330,000,000 انور 25732
189 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 25728
190 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 25687
191 حسن امیری 330,000,000 کریم 25687
192 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 25661
193 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 25654
194 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 25628
195 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 25616
196 نصرالدین حسینی 290,000,000 وزیر 25615
197 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 25604
198 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 25592
199 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 25575
200 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 25567
201 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 25555
202 مریم رضائی 330,000,000 محمد 25538
203 حسن فقیهی 330,000,000 امین 25516
204 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 25489
205 زهره صولی 290,000,000 حسین 25460
206 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 25426
207 احمد حسینی 330,000,000 حسن 25422
208 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 25416
209 آهو محمدی 300,000,000 احمد 25407
210 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 25401
211 علی سبحانی 330,000,000 صالح 25384
212 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 25382
213 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 25345
214 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 25331
215 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 25309
216 مهری پیام 250,000,000 یونس 25281
217 امین مرادی 330,000,000 فتاح 25268
218 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 25243
219 انور منوچهری 330,000,000 امین 25202
220 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 25200
221 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 25188
222 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 25183
223 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 25132
224 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 25125
225 کامل ویسی 330,000,000 کریم 25124
226 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 25118
227 سهیلا ناصری 330,000,000 خسرو 25113
228 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 25104
229 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 25103
230 لیمو عمری 250,000,000 احمد 25082
231 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 25054
232 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 25051
233 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 25036
234 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 25021
235 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 24978
236 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 24978
237 سهیلا شاهرخ 330,000,000 محمدعلی 24965
238 بهرام صالحی 330,000,000 محمود 24949
239 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 24928
240 رضا فرجی 330,000,000 حسن 24928
241 حسین قادری 330,000,000 امین 24922
242 احمد صوفی 330,000,000 عبدالرحمان 24830
243 آرام عبدالهی 330,000,000 محمدعلی 24817
244 قادر مرادی 330,000,000 محمد 24789
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 24779
246 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 24711
247 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 24710
248 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 24704
249 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 24659
250 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 24652
251 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 24618
252 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 24615
253 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 24593
254 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 24566
255 عزیز جشن سده 330,000,000 بهرام 24549
256 عادل بابائی 280,000,000 غلام 24543
257 حسن صیدی 250,000,000 حسین 24535
258 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 24502
259 خداداد صوفی 272,000,000 امین 24499
260 رستگار صالح زاده 310,000,000 امیر 24435
261 عثمان قادری 285,000,000 علی 24410
262 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 24341
263 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 24264
264 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 24249
265 علی ویسی 256,000,000 حسن 24226
266 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 24189
267 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 24172
268 عادل احمدی 330,000,000 محمد 24153
269 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 24142
270 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 24135
271 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 24118
272 محمدطاهر محمدی 270,000,000 علی 24118
273 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 24086
274 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 24039
275 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 24023
276 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 24003
277 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 23986
278 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 23960
279 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 23895
280 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 23879
281 حسین ویسی م 260,000,000 محمود 23835
282 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 23798
283 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 23785
284 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 23783
285 توران کارگری 310,000,000 صابر 23756
286 سیدمحمدامین مرادی 299,000,000 سیدعثمان 23731
287 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 23704
288 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 23699
289 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 23636
290 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 23622
291 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 23614
292 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 23559
293 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 23513
294 طوبی جمینی 300,000,000 فرج 23486
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 23475
296 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 23376
297 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 23364
298 برهان منوچهری 280,000,000 انور 23362
299 مختار حسینی 240,000,000 یونس 23354
300 سلام حسینی 300,000,000 محمود 23345
301 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 23323
302 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 23310
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 23287
304 خالد فخری 200,000,000 علی 23258
305 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 23206
306 فتاح عزیزی 330,000,000 سیداحمد 23191
307 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 23075
308 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 23068
309 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 23051
310 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 23039
311 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 22981
312 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 22964
313 زینب کریمی 210,000,000 محمود 22959
314 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 22929
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 22925
316 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 22911
317 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 22886
318 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 22868
319 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 22848
320 وحدت شیخمرادی 267,000,000 میرزامراد 22846
321 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 22803
322 صلاح کاکائی پور 319,000,000 سهراب 22654
323 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 22652
324 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 22637
325 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 22627
326 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 22593
327 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 22565
328 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 22565
329 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 22541
330 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 22539
331 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 22531
332 هادی عزیزی ف 305,000,000 فیض اله 22529
333 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 22511
334 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 22461
335 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 22419
336 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 22390
337 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 22327
338 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 22319
339 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 22246
340 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 22227
341 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 22212
342 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 22211
343 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 22197
344 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 22183
345 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 22173
346 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 22170
347 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 22167
348 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 22165
349 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 22136
350 عرفان نادری 250,000,000 محمد 22127
351 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 22099
352 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 22086
353 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 22075
354 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 21964
355 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 21942
356 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 21849
357 آرزو مرادی نیا 301,000,000 فیض اله 21770
358 تیمور حسینی 284,000,000 سیدطها 21747
359 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 21719
360 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 21555
361 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 21484
362 حمید محمدزاده 270,000,000 حسن 21457
363 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 21407
364 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 21403
365 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 21396
366 حسین یوسفی 310,000,000 فتح اله 21387
367 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 21377
368 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 21337
369 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 21326
370 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 21301
371 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 21247
372 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 21134
373 لیمو رضائی 200,000,000 علی 21131
374 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 21127
375 جهانگیر قیطولی 290,000,000 محمدسعید 20994
376 یعقوب سلیمی 220,800,000 اسداله 20986
377 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 20985
378 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 20922
379 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 20777
380 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 20708
381 امیر گل عنبری 246,000,000 محمد 20706
382 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 20673
383 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 20557
384 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 20552
385 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 20515
386 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 20479
387 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 20406
388 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 20371
389 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 20309
390 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 20254
391 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 20185
392 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 20175
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 20167
394 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 20130
395 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 20103
396 فروه حسینی 240,000,000 سیدجعفر 20081
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 20064
398 غفار حیدری 205,000,000 سیف اله 20038
399 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 19973
400 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 19914
401 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 19886
402 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 19868
403 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 19867
404 ناصح فتحی 210,000,000 محمد 19804
405 لیلا یوسفی 230,000,000 حسین 19764
406 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 19504
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 19481
408 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 19326
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 19300
410 نادر مرادی 230,000,000 محمد 19177
411 حمید صوفی 200,000,000 محمد 19086
412 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 18959
413 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 18942
414 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 18919
415 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 18910
416 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 18833
417 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18700
418 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 18586
419 روناک اسماعیلی 330,000,000 یداله 18565
420 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 18561
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 18399
422 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 18344
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 18340
424 آرش امین پور 250,040,000 ناصر 18240
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 18189
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 17992
427 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 17876
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 17860
429 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17631
430 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 17538
431 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 17458
432 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 17450
433 هیوا ویسی 140,500,000 محمود 17381
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 17234
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 17098
436 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 17060
437 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 17054
438 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 16841
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 16736
440 خالد نوری 150,000,000 برزو 16526
441 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 16333
442 صلاح الدین رحیمی 270,000,000 اسکندر 15800
443 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 15241
444 حسین عزیزی 130,000,000 عبدالکریم 14154
445 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 10214
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ