تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب ) بروید

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 28269
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 28263
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 28247
4 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 28022
5 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 27928
6 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 27907
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 27769
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 27762
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 27725
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 27696
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 27679
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 27622
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 27604
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 27487
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 27479
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 27450
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 27411
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 27410
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 27320
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 27294
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 27290
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 27286
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 27268
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 27252
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 27222
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 27194
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 27126
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 27026
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 27017
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 26978
31 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 26903
32 داود کریمی 330,000,000 محمود 26900
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 26879
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 26868
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 26836
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 26822
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 26809
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 26799
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 26753
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 26751
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 26745
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 26730
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 26712
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 26711
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 26678
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 26670
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 26670
48 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 26660
49 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 26639
50 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 26618
51 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 26611
52 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 26587
53 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 26565
54 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 26563
55 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 26560
56 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 26537
57 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 26533
58 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 26491
59 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 26479
60 خالد شکوری 330,000,000 حسن 26460
61 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 26452
62 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 26452
63 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 26423
64 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 26418
65 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 26416
66 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 26411
67 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 26401
68 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 26398
69 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 26371
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 26358
71 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 26354
72 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 26353
73 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 26344
74 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 26340
75 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 26331
76 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 26314
77 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 26310
78 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 26301
79 کریم یوسفی 330,000,000 امین 26285
80 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 26273
81 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 26265
82 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 26241
83 بختیار فخری 280,000,000 علی 26207
84 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 26202
85 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 26182
86 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 26178
87 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 26175
88 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 26173
89 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 26162
90 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 26151
91 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 26144
92 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 26132
93 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 26116
94 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 26105
95 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 26098
96 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 26095
97 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 26085
98 امین حبیبی 330,000,000 کریم 26080
99 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 26076
100 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 26071
101 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 26031
102 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 26003
103 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 26000
104 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 25998
105 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 25997
106 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 25979
107 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 25977
108 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 25963
109 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 25954
110 امین شکوری 330,000,000 حسن 25947
111 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 25941
112 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 25926
113 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 25907
114 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 25878
115 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 25876
116 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 25859
117 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 25826
118 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 25824
119 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 25774
120 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 25755
121 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 25743
122 حسین فتحی 320,000,000 محمد 25700
123 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 25682
124 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 25657
125 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 25640
126 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 25630
127 محمد کریمی 280,000,000 وسین 25624
128 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 25619
129 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 25592
130 عثمان فخری 330,000,000 حسن 25565
131 عباس حسینی 330,000,000 محمد 25542
132 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 25528
133 صابر امیری 280,000,000 مجید 25519
134 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 25517
135 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 25511
136 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 25496
137 سعدی قادری 330,000,000 مجید 25483
138 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 25480
139 محمود بابائی 330,000,000 محمد 25453
140 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 25442
141 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 25435
142 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 25430
143 کامل نظری 330,000,000 محمود 25423
144 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 25417
145 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 25412
146 صابر ویسی 330,000,000 حسین 25396
147 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 25384
148 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 25380
149 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 25374
150 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 25356
151 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 25294
152 منصور صادقی 320,000,000 مومن 25249
153 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 25201
154 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 25191
155 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 25158
156 فریده برزگر 250,000,000 علی 25124
157 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 25112
158 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 25095
159 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 25091
160 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 25083
161 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 25065
162 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 25058
163 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 25054
164 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 25045
165 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 24990
166 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 24985
167 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 24971
168 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 24969
169 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 24969
170 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 24969
171 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 24968
172 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 24966
173 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 24966
174 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 24962
175 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 24952
176 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 24923
177 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 24903
178 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 24887
179 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 24879
180 شب بو ملاح 330,000,000 محمدعلی 24877
181 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 24847
182 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 24834
183 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 24829
184 محسن رحمانی 320,000,000 غفور 24784
185 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 24779
186 علی قاسمی 320,450,000 محمد 24766
187 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 24754
188 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 24750
189 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 24691
190 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 24651
191 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 24645
192 محسن احمدی 330,000,000 انور 24643
193 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 24598
194 حسن امیری 330,000,000 کریم 24598
195 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 24591
196 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 24577
197 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 24572
198 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 24565
199 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 24539
200 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 24527
201 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 24506
202 زهره صولی 290,000,000 حسین 24503
203 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 24503
204 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 24486
205 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 24466
206 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 24465
207 مهری پیام 250,000,000 یونس 24456
208 مریم رضائی 330,000,000 محمد 24449
209 حسن فقیهی 330,000,000 امین 24427
210 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 24418
211 آهو محمدی 300,000,000 احمد 24417
212 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 24358
213 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 24345
214 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 24337
215 احمد حسینی 330,000,000 حسن 24333
216 علی سبحانی 330,000,000 صالح 24295
217 لیمو عمری 250,000,000 احمد 24257
218 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 24256
219 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 24220
220 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 24201
221 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 24179
222 امین مرادی 330,000,000 فتاح 24179
223 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 24174
224 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 24130
225 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 24127
226 انور منوچهری 330,000,000 امین 24113
227 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 24111
228 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 24098
229 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 24043
230 کامل ویسی 330,000,000 کریم 24035
231 مختار محمودی 330,000,000 بهرام 24029
232 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 24026
233 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 24015
234 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 23947
235 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 23932
236 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 23906
237 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 23889
238 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 23889
239 بهرام صالحی 330,000,000 محمود 23860
240 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 23841
241 رضا فرجی 330,000,000 حسن 23839
242 حسین قادری 330,000,000 امین 23833
243 فریده مرادی 300,500,000 محمود 23788
244 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 23787
245 آرام عبدالهی 330,000,000 محمدعلی 23728
246 حسن صیدی 250,000,000 حسین 23710
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 23702
248 قادر مرادی 330,000,000 محمد 23700
249 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 23693
250 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 23669
251 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 23642
252 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 23621
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 23619
254 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 23615
255 خداداد صوفی 272,000,000 امین 23601
256 عثمان قادری 250,000,000 علی 23564
257 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 23562
258 عزیز جشن سده 300,000,000 بهرام 23532
259 خالد ویسی زاده 330,000,000 امیر 23529
260 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 23526
261 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 23504
262 علی ویسی 256,000,000 حسن 23381
263 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 23373
264 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 23364
265 عبدالکریم پیرویسی 305,020,000 الماس 23334
266 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 23266
267 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 23261
268 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 23217
269 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 23214
270 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 23178
271 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 23167
272 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 23164
273 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 23135
274 عارف مطاعی 300,000,000 حمید 23096
275 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 23079
276 عادل احمدی 330,000,000 محمد 23064
277 نادیه رسول آبادی 330,070,000 محمود 23029
278 حسین ویسی م 260,000,000 محمود 22977
279 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 22960
280 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 22934
281 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 22908
282 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 22901
283 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 22806
284 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 22790
285 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 22769
286 توران کارگری 310,000,000 صابر 22733
287 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 22709
288 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 22683
289 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 22624
290 حمید فرجی 330,080,000 اعظم 22610
291 خالد فخری 200,000,000 علی 22598
292 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 22589
293 مختار حسینی 240,000,000 یونس 22562
294 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 22551
295 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 22547
296 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 22533
297 طوبی جمینی 290,000,000 فرج 22525
298 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 22470
299 برهان منوچهری 270,000,000 انور 22466
300 عبدالرحیم عبدالهی 290,000,000 حسین 22407
301 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 22381
302 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 22363
303 سلام حسینی 300,000,000 محمود 22355
304 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 22307
305 زینب کریمی 210,000,000 محمود 22266
306 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 22243
307 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 22238
308 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 22237
309 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 22221
310 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 22151
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 22104
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 22077
313 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 22065
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 22043
315 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 22042
316 وحدت شیخمرادی 262,000,000 میرزامراد 21975
317 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21971
318 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 21962
319 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 21950
320 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21947
321 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 21924
322 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 21921
323 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 21785
324 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 21740
325 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 21730
326 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 21714
327 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 21702
328 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 21652
329 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 21645
330 صلاح کاکائی پور 309,000,000 سهراب 21630
331 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 21617
332 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 21614
333 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 21603
334 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 21601
335 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 21584
336 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 21552
337 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 21538
338 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 21537
339 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 21525
340 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 21507
341 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 21505
342 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 21495
343 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 21480
344 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 21476
345 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 21450
346 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 21442
347 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 21377
348 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 21358
349 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 21348
350 کیومرث فتحی 230,000,000 علی 21316
351 عرفان نادری 250,000,000 محمد 21302
352 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 21272
353 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 21238
354 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 21230
355 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 21156
356 احمد فیض الهی 190,000,000 علی 21092
357 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 21083
358 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20890
359 آرزو مرادی نیا 241,000,000 فیض اله 20879
360 تیمور حسینی 272,000,000 سیدطها 20837
361 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20813
362 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 20796
363 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20782
364 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 20732
365 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 20653
366 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 20611
367 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 20561
368 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 20540
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 20471
370 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 20391
371 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 20362
372 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 20311
373 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 20307
374 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 20297
375 ابراهیم زرساو 330,000,000 حیدر 20248
376 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 20216
377 صدیق قیطولی 290,000,000 توفیق 20170
378 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 20114
379 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 20041
380 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 20026
381 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19968
382 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19929
383 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19921
384 امیر گل عنبری 246,000,000 محمد 19895
385 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19891
386 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19812
387 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 19794
388 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 19649
389 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 19591
390 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 19542
391 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 19530
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 19506
393 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 19503
394 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 19404
395 غفار حیدری 195,000,000 سیف اله 19384
396 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 19383
397 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 19372
398 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 19340
399 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 19336
400 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 19330
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 19293
402 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 19273
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 19203
404 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 19178
405 ناصح فتحی 205,000,000 محمد 19109
406 لیلا یوسفی 210,000,000 حسین 19065
407 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18986
408 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18864
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18739
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 18712
411 حمید صوفی 200,000,000 محمد 18426
412 نادر مرادی 210,000,000 محمد 18422
413 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 18338
414 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 18282
415 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 18238
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 18193
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 18124
418 فرحناز تشتر 290,000,000 علی 18002
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17901
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 17739
421 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 17666
422 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 17644
423 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 17616
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 17533
425 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 17517
426 انور حسینی 147,500,000 احمد 17506
427 مظفر نظری 330,000,000 نظرویس 17497
428 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 17289
429 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 17244
430 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 17153
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16977
432 هیوا ویسی 130,500,000 محمود 16916
433 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16823
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16745
435 محمدرئوف صادقی 240,000,000 اسمعیل 16699
436 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16680
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 16603
438 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 16394
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 16241
440 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 16197
441 خالد نوری 150,000,000 برزو 16031
442 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15838
443 صلاح الدین رحیمی 210,000,000 اسکندر 15089
444 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 14667
445 محمدبایر عثمان زاده 185,000,000 طاهر 9603
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ