تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب )بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 27444
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 27438
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 27422
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 27207
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 27197
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 27103
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26944
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26937
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26900
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26871
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26854
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26797
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 26779
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 26662
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 26654
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 26625
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 26586
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 26585
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 26495
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 26469
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 26465
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 26461
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 26443
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 26427
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 26397
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 26369
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 26301
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 26201
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 26192
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 26153
31 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 26078
32 داود کریمی 330,000,000 محمود 26075
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 26054
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 26043
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 26011
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25997
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25984
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25974
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25928
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25926
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25920
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25905
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25887
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25886
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25853
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25845
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25845
48 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25835
49 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25814
50 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25808
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25793
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 25786
53 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 25762
54 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 25740
55 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 25738
56 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 25735
57 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 25712
58 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 25666
59 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 25654
60 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 25644
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 25635
62 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25627
63 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25627
64 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 25598
65 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 25593
66 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 25591
67 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 25586
68 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 25576
69 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 25573
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 25558
71 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 25546
72 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 25529
73 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 25528
74 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 25515
75 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 25510
76 بختیار فخری 280,000,000 علی 25507
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 25506
78 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 25485
79 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 25476
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 25460
81 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 25448
82 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 25440
83 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 25427
84 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 25416
85 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 25357
86 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 25353
87 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 25350
88 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 25348
89 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 25337
90 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 25326
91 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 25326
92 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 25319
93 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 25307
94 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 25301
95 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 25291
96 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 25280
97 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 25273
98 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 25270
99 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 25260
100 امین حبیبی 330,000,000 کریم 25255
101 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 25254
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 25246
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 25206
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 25178
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 25175
106 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 25173
107 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 25172
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 25154
109 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 25152
110 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 25138
111 امین شکوری 330,000,000 حسن 25122
112 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 25116
113 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 25082
114 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 25055
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 25053
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 25051
117 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 25034
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 25001
119 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24999
120 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24944
121 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24924
122 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24918
123 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24900
124 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24857
125 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24832
126 صابر امیری 280,000,000 مجید 24819
127 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24815
128 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24805
129 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24802
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24794
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 24767
132 عثمان فخری 330,000,000 حسن 24740
133 عباس حسینی 330,000,000 محمد 24717
134 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 24703
135 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 24692
136 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 24692
137 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 24686
138 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24671
139 سعدی قادری 330,000,000 مجید 24658
140 محمود بابائی 330,000,000 محمد 24633
141 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 24610
142 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 24605
143 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 24599
144 کامل نظری 330,000,000 محمود 24598
145 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 24592
146 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 24587
147 صابر ویسی 330,000,000 حسین 24571
148 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 24559
149 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 24555
150 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24531
151 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 24501
152 فریده برزگر 250,000,000 علی 24499
153 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 24491
154 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 24469
155 منصور صادقی 320,000,000 مومن 24449
156 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 24390
157 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 24333
158 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 24287
159 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 24278
160 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 24270
161 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 24266
162 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 24266
163 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 24258
164 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 24245
165 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 24233
166 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 24229
167 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 24223
168 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 24204
169 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 24185
170 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 24179
171 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 24165
172 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 24154
173 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 24146
174 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 24144
175 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 24144
176 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 24144
177 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 24143
178 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 24141
179 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 24137
180 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 24127
181 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 24107
182 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 24062
183 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 24022
184 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 24009
185 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23996
186 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23991
187 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23966
188 علی قاسمی 320,450,000 محمد 23965
189 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23929
190 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 23925
191 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23881
192 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23865
193 مهری پیام 250,000,000 یونس 23831
194 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23827
195 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23826
196 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23820
197 محسن احمدی 330,000,000 انور 23818
198 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23793
199 زهره صولی 290,000,000 حسین 23778
200 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 23773
201 حسن امیری 330,000,000 کریم 23773
202 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23770
203 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 23747
204 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23733
205 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 23714
206 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 23702
207 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 23678
208 آهو محمدی 300,000,000 احمد 23667
209 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 23661
210 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 23641
211 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23632
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 23624
213 حسن فقیهی 330,000,000 امین 23602
214 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 23545
215 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 23512
216 احمد حسینی 330,000,000 حسن 23508
217 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 23501
218 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 23479
219 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 23474
220 علی سبحانی 330,000,000 صالح 23470
221 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 23431
222 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 23430
223 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 23427
224 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 23395
225 امین مرادی 330,000,000 فتاح 23354
226 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 23326
227 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 23289
228 انور منوچهری 330,000,000 امین 23288
229 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 23286
230 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 23273
231 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 23218
232 کامل ویسی 330,000,000 کریم 23210
233 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 23206
234 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 23190
235 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 23122
236 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 23107
237 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 23098
238 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 23087
239 حسن صیدی 250,000,000 حسین 23085
240 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 23081
241 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 23064
242 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 23064
243 فریده مرادی 300,500,000 محمود 23037
244 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 23017
245 رضا فرجی 330,000,000 حسن 23014
246 حسین قادری 330,000,000 امین 23008
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22977
248 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22969
249 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22943
250 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22942
251 عثمان قادری 250,000,000 علی 22939
252 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22921
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22919
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22829
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22828
256 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22796
257 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 22790
258 علی ویسی 256,000,000 حسن 22741
259 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22739
260 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 22737
261 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 22709
262 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 22701
263 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22698
264 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22666
265 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22629
266 عبدالکریم پیرویسی 295,020,000 الماس 22592
267 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 22571
268 قادر مرادی 280,000,000 محمد 22570
269 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22559
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 22515
271 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 22502
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 22453
273 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 22379
274 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 22346
275 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 22346
276 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 22342
277 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 22335
278 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 22246
279 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 22246
280 عادل احمدی 330,000,000 محمد 22239
281 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 22193
282 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 22158
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 22146
284 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 22109
285 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 22098
286 خالد فخری 200,000,000 علی 22098
287 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21965
288 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21962
289 توران کارگری 310,000,000 صابر 21958
290 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21889
291 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21884
292 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21851
293 طوبی جمینی 280,000,000 فرج 21824
294 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21799
295 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21791
296 برهان منوچهری 270,000,000 انور 21791
297 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21756
298 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21741
299 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 21722
300 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21720
301 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 21708
302 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21688
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 21663
304 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 21645
305 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21618
306 سلام حسینی 300,000,000 محمود 21605
307 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 21537
308 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 21537
309 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21521
310 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21497
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 21479
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 21465
313 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 21451
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 21418
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 21414
316 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 21396
317 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 21324
318 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 21235
319 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 21230
320 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 21224
321 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 21217
322 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 21202
323 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 21171
324 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 21167
325 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 21153
326 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 21137
327 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 21125
328 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 21115
329 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 21096
330 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 21052
331 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 21051
332 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 21027
333 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 21007
334 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 21005
335 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20976
336 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20955
337 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20905
338 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20898
339 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20889
340 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20883
341 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20839
342 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20837
343 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20795
344 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20788
345 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20783
346 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20776
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20733
348 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 20713
349 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20688
350 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20677
351 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 20646
352 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20631
353 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 20625
354 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 20617
355 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20609
356 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20440
357 خلیل احمدزاده 330,000,000 شکراله 20405
358 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20363
359 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20331
360 صلاح سعیدی 304,000,000 کاکااحمد 20323
361 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 20282
362 آرزو مرادی نیا 241,000,000 فیض اله 20277
363 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 20221
364 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 20203
365 تیمور حسینی 264,000,000 سیدطها 20173
366 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 20111
367 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 20090
368 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 20011
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19971
370 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19941
371 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19822
372 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19791
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19664
374 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 19612
375 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19580
376 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 19561
377 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19536
378 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 19482
379 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19471
380 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 19468
381 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 19464
382 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19452
383 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19386
384 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 19366
385 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19362
386 امیر گل عنبری 223,000,000 محمد 19300
387 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 19220
388 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 19149
389 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 19141
390 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 19117
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 19028
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 19005
393 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18972
394 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18940
395 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18904
396 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18903
397 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18899
398 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 18892
399 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18823
400 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18783
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18743
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18686
403 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 18630
404 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18611
405 ناصح فتحی 205,000,000 محمد 18596
406 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 18575
407 لیلا یوسفی 210,000,000 حسین 18540
408 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18514
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18314
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 18112
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17963
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17926
413 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17897
414 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17888
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17782
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17643
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 17529
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17401
419 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 17281
420 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 17244
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 17239
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 17156
423 انور حسینی 147,500,000 احمد 17137
424 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 17065
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 17035
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16856
427 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16836
428 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16790
429 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16765
430 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 16719
431 هیوا ویسی 130,500,000 محمود 16589
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16552
433 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16393
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16375
435 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16348
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 16260
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 16228
438 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15894
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15866
440 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15822
441 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15710
442 خالد نوری 150,000,000 برزو 15656
443 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15463
444 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15429
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14994
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14981
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14795
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14734
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14715
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 14232
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13720
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9321
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ