تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب )بروید.

 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 27312
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 27306
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 27290
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 27095
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 27065
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 26971
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26812
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26805
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26768
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26739
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26722
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26665
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 26647
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 26530
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 26522
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 26493
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 26454
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 26453
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 26363
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 26337
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 26333
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 26329
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 26311
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 26295
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 26265
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 26237
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 26169
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 26069
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 26060
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 26021
31 داود کریمی 305,000,000 محمود 25946
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 25946
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 25922
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 25911
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 25879
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25865
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25852
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25842
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25796
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25794
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25788
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25773
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25755
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25754
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25721
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25713
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25713
48 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25703
49 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25692
50 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25682
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25661
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 25654
53 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 25630
54 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 25608
55 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 25606
56 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 25603
57 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 25580
58 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 25535
59 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 25532
60 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 25522
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 25503
62 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25495
63 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25495
64 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 25466
65 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 25461
66 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 25459
67 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 25454
68 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 25444
69 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 25441
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 25430
71 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 25414
72 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 25397
73 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 25396
74 بختیار فخری 280,000,000 علی 25395
75 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 25383
76 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 25382
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 25374
78 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 25353
79 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 25344
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 25328
81 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 25316
82 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 25308
83 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 25303
84 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 25284
85 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 25225
86 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 25221
87 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 25218
88 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 25216
89 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 25206
90 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 25205
91 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 25201
92 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 25194
93 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 25187
94 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 25175
95 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 25159
96 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 25148
97 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 25142
98 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 25141
99 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 25138
100 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 25128
101 امین حبیبی 330,000,000 کریم 25123
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 25114
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 25074
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 25046
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 25043
106 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 25041
107 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 25040
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 25022
109 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 25020
110 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 25006
111 امین شکوری 330,000,000 حسن 24990
112 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 24984
113 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 24950
114 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 24943
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 24920
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 24919
117 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 24902
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 24869
119 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24867
120 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24812
121 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24811
122 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24786
123 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24772
124 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24725
125 صابر امیری 280,000,000 مجید 24707
126 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24700
127 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24694
128 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24683
129 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24673
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24662
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 24635
132 عثمان فخری 330,000,000 حسن 24608
133 عباس حسینی 330,000,000 محمد 24585
134 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 24572
135 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 24571
136 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 24560
137 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 24554
138 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24539
139 سعدی قادری 330,000,000 مجید 24526
140 محمود بابائی 330,000,000 محمد 24502
141 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 24478
142 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 24475
143 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 24474
144 کامل نظری 330,000,000 محمود 24466
145 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 24460
146 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 24455
147 صابر ویسی 330,000,000 حسین 24439
148 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 24427
149 عمر رحمانی 330,000,000 محمدعلی 24423
150 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24399
151 فریده برزگر 250,000,000 علی 24399
152 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 24389
153 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 24379
154 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 24337
155 منصور صادقی 320,000,000 مومن 24321
156 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 24282
157 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 24201
158 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 24178
159 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 24155
160 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 24154
161 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 24138
162 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 24134
163 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 24126
164 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 24117
165 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 24111
166 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 24104
167 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 24101
168 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 24097
169 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 24067
170 فاتح رحیمی 320,000,000 رشید 24057
171 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 24054
172 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 24033
173 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 24014
174 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 24012
175 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 24012
176 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 24012
177 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 24011
178 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 24009
179 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 24005
180 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 23995
181 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 23995
182 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 23930
183 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 23890
184 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23879
185 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 23877
186 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23872
187 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23866
188 علی قاسمی 320,450,000 محمد 23837
189 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23797
190 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 23793
191 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23781
192 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23753
193 مهری پیام 250,000,000 یونس 23731
194 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23707
195 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23694
196 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23693
197 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23688
198 محسن احمدی 330,000,000 انور 23686
199 زهره صولی 290,000,000 حسین 23662
200 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23659
201 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 23641
202 حسن امیری 330,000,000 کریم 23641
203 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23633
204 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 23615
205 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 23582
206 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 23570
207 آهو محمدی 300,000,000 احمد 23547
208 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 23546
209 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23532
210 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 23529
211 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 23509
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 23492
213 حسن فقیهی 330,000,000 امین 23470
214 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 23417
215 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 23389
216 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 23380
217 احمد حسینی 330,000,000 حسن 23376
218 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 23367
219 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 23362
220 علی سبحانی 330,000,000 صالح 23338
221 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 23318
222 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 23315
223 بختیار منوچهری 330,000,000 محمدعلی 23299
224 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 23263
225 امین مرادی 330,000,000 فتاح 23222
226 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 23214
227 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 23175
228 انور منوچهری 330,000,000 امین 23156
229 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 23154
230 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 23142
231 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 23094
232 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 23086
233 کامل ویسی 330,000,000 کریم 23078
234 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 23058
235 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 22994
236 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 22990
237 حسن صیدی 250,000,000 حسین 22985
238 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 22983
239 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 22975
240 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 22975
241 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 22932
242 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 22932
243 فریده مرادی 300,500,000 محمود 22916
244 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 22885
245 رضا فرجی 330,000,000 حسن 22882
246 حسین قادری 330,000,000 امین 22876
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22861
248 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22857
249 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22843
250 عثمان قادری 250,000,000 علی 22839
251 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22830
252 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22812
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22807
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22721
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22720
256 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22664
257 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 22658
258 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22639
259 علی ویسی 256,000,000 حسن 22639
260 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 22605
261 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22590
262 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 22579
263 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22570
264 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 22569
265 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22535
266 عبدالکریم پیرویسی 295,020,000 الماس 22474
267 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22466
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 22461
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 22458
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 22403
271 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 22396
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 22337
273 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 22267
274 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 22246
275 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 22235
276 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 22234
277 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 22210
278 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 22140
279 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 22130
280 عادل احمدی 330,000,000 محمد 22107
281 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 22095
282 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 22074
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 22047
284 خالد فخری 200,000,000 علی 22018
285 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 21977
286 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 21970
287 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21866
288 توران کارگری 310,000,000 صابر 21834
289 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21833
290 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21777
291 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21752
292 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21739
293 طوبی جمینی 280,000,000 فرج 21712
294 برهان منوچهری 270,000,000 انور 21683
295 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21667
296 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21667
297 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21657
298 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21656
299 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21612
300 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21600
301 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 21590
302 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 21576
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 21551
304 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21518
305 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 21513
306 سلام حسینی 300,000,000 محمود 21485
307 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21449
308 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21425
309 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 21425
310 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 21413
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 21379
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 21367
313 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 21339
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 21318
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 21310
316 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 21264
317 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 21221
318 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 21150
319 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 21147
320 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 21130
321 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 21112
322 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 21095
323 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 21085
324 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 21081
325 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 21051
326 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 21018
327 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 21015
328 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 21005
329 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 20993
330 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20972
331 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20963
332 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20927
333 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20925
334 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 20919
335 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20896
336 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20871
337 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20826
338 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20793
339 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20761
340 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20757
341 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20725
342 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20715
343 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20699
344 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20683
345 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20680
346 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20670
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20633
348 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20600
349 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 20581
350 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20577
351 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20547
352 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 20545
353 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20537
354 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 20493
355 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 20485
356 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20368
357 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20291
358 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 20269
359 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20259
360 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 20210
361 صلاح سعیدی 280,000,000 کاکااحمد 20201
362 آرزو مرادی نیا 241,000,000 فیض اله 20180
363 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 20131
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 20129
365 تیمور حسینی 264,000,000 سیدطها 20067
366 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 20039
367 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 20018
368 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 19915
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19891
370 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19869
371 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19747
372 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19723
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19592
374 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19518
375 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 19492
376 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19458
377 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 19441
378 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19399
379 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19375
380 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 19356
381 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 19352
382 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 19350
383 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19305
384 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19290
385 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 19258
386 امیر گل عنبری 223,000,000 محمد 19211
387 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 19128
388 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 19069
389 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 19069
390 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 19049
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18952
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18924
393 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18908
394 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18876
395 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18833
396 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18829
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18824
398 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 18790
399 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18751
400 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18687
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18655
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18603
403 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18551
404 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 18518
405 ناصح فتحی 205,000,000 محمد 18514
406 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 18479
407 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 18460
408 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18458
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18246
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 18016
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17903
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17846
413 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17832
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17813
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17702
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17555
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 17434
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17321
419 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 17180
420 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 17167
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 17159
422 انور حسینی 147,500,000 احمد 17078
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 17075
424 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 16977
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16955
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16787
427 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16732
428 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16727
429 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16689
430 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 16599
431 هیوا ویسی 130,500,000 محمود 16537
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16484
433 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16347
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16316
435 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16272
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 16200
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 16168
438 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15814
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15806
440 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15782
441 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15632
442 خالد نوری 150,000,000 برزو 15596
443 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15403
444 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15389
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14954
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14941
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14755
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14694
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14675
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 14162
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13692
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9307
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ