تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب )بروید

  

ردیف نام نام خانوادگی میلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 27180
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 27173
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 27158
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 26983
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 26933
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 26839
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26680
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26673
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26636
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26607
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26590
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26533
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 26515
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 26398
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 26390
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 26361
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 26322
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 26321
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 26231
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 26205
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 26201
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 26197
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 26179
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 26163
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 26133
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 26105
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 26037
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 25937
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 25928
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 25889
31 داود کریمی 305,000,000 محمود 25824
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 25814
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 25790
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 25779
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 25747
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25733
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25720
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25710
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25664
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25662
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25656
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25641
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25623
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25622
45 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25589
46 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25581
47 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25581
48 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25576
49 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25571
50 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25550
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25529
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 25522
53 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 25498
54 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 25476
55 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 25474
56 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 25471
57 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 25448
58 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 25420
59 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 25403
60 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 25390
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 25371
62 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25363
63 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25363
64 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 25334
65 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 25329
66 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 25327
67 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 25322
68 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 25312
69 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 25309
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 25302
71 بختیار فخری 280,000,000 علی 25283
72 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 25282
73 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 25265
74 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 25264
75 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 25253
76 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 25251
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 25242
78 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 25221
79 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 25212
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 25196
81 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 25184
82 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 25179
83 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 25176
84 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 25152
85 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 25101
86 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 25093
87 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 25089
88 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 25086
89 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 25086
90 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 25084
91 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 25073
92 سید محمد رحیم احمدی 330,000,000 سید محمد امین 25062
93 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 25055
94 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 25043
95 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 25030
96 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 25027
97 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 25016
98 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 25009
99 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 25006
100 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 24996
101 امین حبیبی 330,000,000 کریم 24991
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 24982
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 24942
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 24914
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 24911
106 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 24909
107 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 24908
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 24890
109 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 24888
110 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 24874
111 امین شکوری 330,000,000 حسن 24858
112 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 24852
113 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 24831
114 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 24818
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 24788
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 24787
117 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 24770
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 24737
119 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24735
120 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24700
121 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24678
122 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24654
123 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24644
124 صابر امیری 280,000,000 مجید 24595
125 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24593
126 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24585
127 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24568
128 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24551
129 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24541
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24530
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 24503
132 عثمان فخری 330,000,000 حسن 24476
133 عباس حسینی 330,000,000 محمد 24453
134 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 24452
135 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 24439
136 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 24428
137 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 24422
138 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24407
139 سعدی قادری 330,000,000 مجید 24394
140 محمود بابائی 330,000,000 محمد 24371
141 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 24351
142 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 24346
143 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 24342
144 کامل نظری 330,000,000 محمود 24334
145 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 24328
146 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 24323
147 صابر ویسی 330,000,000 حسین 24307
148 فریده برزگر 250,000,000 علی 24299
149 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 24295
150 عمر رحمانی 327,000,000 محمدعلی 24291
151 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 24277
152 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 24267
153 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24267
154 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 24205
155 منصور صادقی 320,000,000 مومن 24193
156 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 24174
157 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 24078
158 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 24069
159 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 24042
160 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 24023
161 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 24006
162 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 24004
163 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 24002
164 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 23999
165 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 23994
166 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 23989
167 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 23969
168 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 23965
169 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 23955
170 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 23954
171 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 23929
172 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 23901
173 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 23883
174 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 23882
175 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 23880
176 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 23880
177 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 23880
178 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 23879
179 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 23877
180 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 23873
181 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 23863
182 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 23798
183 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23767
184 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23766
185 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 23758
186 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23748
187 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 23745
188 علی قاسمی 320,450,000 محمد 23709
189 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23681
190 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23665
191 فائزه نادری تبار 330,000,000 وزیر 23661
192 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23641
193 مهری پیام 250,000,000 یونس 23631
194 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23593
195 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23587
196 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23562
197 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23556
198 محسن احمدی 330,000,000 انور 23554
199 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23547
200 زهره صولی 290,000,000 حسین 23546
201 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23533
202 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 23509
203 حسن امیری 330,000,000 کریم 23509
204 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 23483
205 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 23450
206 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 23438
207 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23432
208 آهو محمدی 300,000,000 احمد 23427
209 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 23414
210 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 23397
211 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 23377
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 23360
213 حسن فقیهی 330,000,000 امین 23338
214 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 23289
215 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 23277
216 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 23255
217 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 23250
218 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 23248
219 احمد حسینی 330,000,000 حسن 23244
220 علی سبحانی 310,000,000 صالح 23206
221 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 23206
222 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 23203
223 بختیار منوچهری 310,000,000 محمدعلی 23169
224 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 23131
225 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 23102
226 امین مرادی 330,000,000 فتاح 23090
227 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 23061
228 انور منوچهری 330,000,000 امین 23024
229 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 23022
230 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 23010
231 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 22982
232 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 22954
233 کامل ویسی 330,000,000 کریم 22946
234 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 22926
235 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 22890
236 حسن صیدی 250,000,000 حسین 22885
237 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 22885
238 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 22863
239 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 22858
240 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 22843
241 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 22800
242 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 22800
243 فریده مرادی 300,500,000 محمود 22796
244 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 22753
245 رضا فرجی 330,000,000 حسن 22750
246 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22745
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22745
248 حسین قادری 330,000,000 امین 22744
249 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22743
250 عثمان قادری 250,000,000 علی 22739
251 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22718
252 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22704
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22695
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22613
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22612
256 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22539
257 علی ویسی 256,000,000 حسن 22536
258 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22532
259 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 22526
260 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22482
261 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22474
262 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 22473
263 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 22449
264 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22442
265 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 22437
266 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22374
267 عبدالکریم پیرویسی 275,020,000 الماس 22358
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 22350
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 22346
270 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 22291
271 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 22290
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 22221
273 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 22155
274 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 22146
275 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 22135
276 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 22122
277 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 22078
278 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 22034
279 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 22014
280 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 21997
281 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21990
282 عادل احمدی 330,000,000 محمد 21975
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 21947
284 خالد فخری 200,000,000 علی 21938
285 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 21845
286 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 21842
287 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21770
288 توران کارگری 310,000,000 صابر 21710
289 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21701
290 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21665
291 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21627
292 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21620
293 طوبی جمینی 280,000,000 فرج 21600
294 برهان منوچهری 270,000,000 انور 21575
295 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21573
296 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21556
297 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21543
298 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21535
299 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21512
300 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21504
301 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 21458
302 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 21444
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 21439
304 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21418
305 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 21381
306 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21377
307 سلام حسینی 300,000,000 محمود 21365
308 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21353
309 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 21313
310 محمدامین سبحانی 308,000,000 حبیب اله 21290
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 21279
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 21269
313 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 21227
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 21218
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 21206
316 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 21132
317 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 21119
318 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 21070
319 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 21059
320 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 21058
321 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 21023
322 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 21009
323 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 21000
324 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 20953
325 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20940
326 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 20931
327 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 20915
328 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20892
329 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20875
330 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 20873
331 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 20861
332 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20847
333 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20845
334 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20816
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 20811
336 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20787
337 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20754
338 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20681
339 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20639
340 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20625
341 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20615
342 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20613
343 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20591
344 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20583
345 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20571
346 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20552
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20533
348 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20512
349 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20477
350 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20465
351 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20463
352 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 20449
353 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 20445
354 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 20361
355 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 20353
356 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20296
357 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20219
358 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20187
359 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 20141
360 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 20138
361 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 20088
362 صلاح سعیدی 260,000,000 کاکااحمد 20085
363 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 20059
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 20037
365 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19967
366 تیمور حسینی 264,000,000 سیدطها 19962
367 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19946
368 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 19819
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19811
370 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19797
371 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19671
372 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19655
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19520
374 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19456
375 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19379
376 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 19372
377 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19327
378 آرزو محمدی 300,000,000 محمد 19321
379 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19299
380 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 19244
381 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 19240
382 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19224
383 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 19218
384 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19218
385 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 19150
386 امیر گل عنبری 223,000,000 محمد 19122
387 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 19037
388 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18997
389 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18989
390 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18981
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18876
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18844
393 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18844
394 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18812
395 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18763
396 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18759
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18744
398 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 18688
399 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18679
400 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18591
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18567
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18520
403 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18491
404 ناصح فتحی 200,000,000 محمد 18432
405 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 18406
406 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18402
407 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 18384
408 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 18383
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18178
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 17920
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17843
412 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17776
413 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17766
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17729
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17622
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17467
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 17339
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17241
419 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 17116
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 17079
421 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 17053
422 انور حسینی 137,500,000 احمد 17005
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16993
424 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 16889
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16876
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16718
427 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16674
428 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16618
429 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16612
430 هیوا ویسی 130,500,000 محمود 16485
431 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 16479
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16416
433 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16301
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16257
435 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16196
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 16140
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 16108
438 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15746
439 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15742
440 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15734
441 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15554
442 خالد نوری 150,000,000 برزو 15536
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15349
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15343
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14914
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14901
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14715
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14654
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14635
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 14092
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13664
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9293
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ