تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : شنبه 29 فروردین‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به ( ادامه مطلب )بروید

 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 27048
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 27042
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 27026
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 26871
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 26801
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 26707
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26548
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26541
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26504
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26475
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26458
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26401
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 26383
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 26266
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 26258
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 26229
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 26190
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 26189
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 26099
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 26073
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 26069
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 26065
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 26047
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 26031
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 26001
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 25973
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 25905
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 25805
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 25796
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 25757
31 داود کریمی 305,000,000 محمود 25702
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 25682
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 25658
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 25647
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 25615
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25601
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25588
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25578
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25532
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25530
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25524
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25509
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25491
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25490
45 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25460
46 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25457
47 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25449
48 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25449
49 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25439
50 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25418
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25397
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 25390
53 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 25366
54 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 25344
55 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 25342
56 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 25339
57 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 25316
58 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 25308
59 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 25271
60 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 25258
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 25239
62 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25231
63 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25231
64 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 25202
65 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 25197
66 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 25195
67 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 25190
68 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 25180
69 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 25177
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 25174
71 بختیار فخری 280,000,000 علی 25171
72 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 25150
73 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 25133
74 محمود احمدی 330,000,000 عبداله 25132
75 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 25124
76 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 25119
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 25110
78 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 25089
79 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 25080
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 25064
81 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 25055
82 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 25052
83 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 25044
84 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 25020
85 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 25001
86 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 24966
87 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 24961
88 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 24957
89 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 24954
90 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 24952
91 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 24941
92 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 24935
93 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 24923
94 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 24918
95 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 24911
96 حشمت اله طاهری خوشنو 330,000,000 گلمراد 24895
97 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 24884
98 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 24877
99 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 24874
100 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 24864
101 امین حبیبی 330,000,000 کریم 24859
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 24850
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 24810
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 24782
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 24779
106 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 24777
107 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 24776
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 24758
109 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 24756
110 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 24742
111 امین شکوری 330,000,000 حسن 24726
112 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 24720
113 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 24719
114 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 24686
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 24657
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 24655
117 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 24638
118 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 24605
119 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24603
120 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24588
121 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24546
122 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24522
123 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24516
124 صابر امیری 280,000,000 مجید 24483
125 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24477
126 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24461
127 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24436
128 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24419
129 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24409
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24398
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 24371
132 عثمان فخری 330,000,000 حسن 24344
133 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 24332
134 عباس حسینی 330,000,000 محمد 24321
135 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 24307
136 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 24296
137 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 24290
138 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24275
139 سعدی قادری 330,000,000 مجید 24262
140 محمود بابائی 330,000,000 محمد 24239
141 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 24227
142 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 24214
143 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 24210
144 کامل نظری 330,000,000 محمود 24202
145 فریده برزگر 250,000,000 علی 24199
146 فهمی ولدبیگی 330,000,000 توفیق 24196
147 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 24191
148 صابر ویسی 330,000,000 حسین 24175
149 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 24165
150 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 24163
151 عمر رحمانی 323,000,000 محمدعلی 24161
152 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 24155
153 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24135
154 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 24073
155 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 24066
156 منصور صادقی 320,000,000 مومن 24065
157 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 23978
158 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 23937
159 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 23930
160 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 23904
161 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 23891
162 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 23887
163 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 23874
164 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 23870
165 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 23862
166 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 23861
167 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 23854
168 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 23843
169 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 23837
170 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 23833
171 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 23817
172 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 23771
173 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 23769
174 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 23750
175 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 23748
176 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 23748
177 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 23748
178 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 23747
179 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 23745
180 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 23741
181 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 23731
182 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 23666
183 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23666
184 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23655
185 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 23626
186 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23624
187 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 23613
188 علی قاسمی 315,450,000 محمد 23581
189 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23581
190 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23533
191 مهری پیام 250,000,000 یونس 23531
192 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23529
193 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 23529
194 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23493
195 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23467
196 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23436
197 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23433
198 زهره صولی 290,000,000 حسین 23430
199 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23430
200 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23424
201 محسن احمدی 330,000,000 انور 23422
202 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 23377
203 حسن امیری 330,000,000 کریم 23377
204 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 23351
205 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23332
206 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 23318
207 آهو محمدی 300,000,000 احمد 23307
208 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 23306
209 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 23282
210 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 23265
211 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 23245
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 23228
213 حسن فقیهی 330,000,000 امین 23206
214 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 23165
215 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 23161
216 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 23143
217 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 23138
218 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 23116
219 احمد حسینی 330,000,000 حسن 23112
220 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 23094
221 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 23091
222 علی سبحانی 310,000,000 صالح 23082
223 بختیار منوچهری 310,000,000 محمدعلی 23045
224 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 22999
225 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 22990
226 امین مرادی 330,000,000 فتاح 22958
227 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 22947
228 انور منوچهری 330,000,000 امین 22892
229 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 22890
230 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 22878
231 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 22870
232 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 22822
233 کامل ویسی 330,000,000 کریم 22814
234 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 22794
235 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 22787
236 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 22786
237 حسن صیدی 250,000,000 حسین 22785
238 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 22751
239 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 22726
240 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 22711
241 فریده مرادی 300,500,000 محمود 22676
242 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 22668
243 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 22668
244 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22643
245 عثمان قادری 250,000,000 علی 22639
246 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22633
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22629
248 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 22622
249 رضا فرجی 330,000,000 حسن 22618
250 حسین قادری 330,000,000 امین 22612
251 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22606
252 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22595
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22583
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22505
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22504
256 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22439
257 علی ویسی 256,000,000 حسن 22434
258 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22400
259 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 22394
260 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22378
261 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22374
262 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22348
263 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 22341
264 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 22319
265 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 22305
266 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22282
267 عبدالکریم پیرویسی 275,020,000 الماس 22248
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 22240
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 22234
270 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 22184
271 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 22179
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 22105
273 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 22046
274 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 22043
275 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 22035
276 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 22010
277 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 21946
278 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 21928
279 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21906
280 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 21899
281 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 21898
282 خالد فخری 200,000,000 علی 21858
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 21848
284 عادل احمدی 330,000,000 محمد 21843
285 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 21713
286 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 21713
287 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21674
288 توران کارگری 310,000,000 صابر 21586
289 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21569
290 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21553
291 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21515
292 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21489
293 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21488
294 طوبی جمینی 280,000,000 فرج 21488
295 برهان منوچهری 270,000,000 انور 21467
296 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21456
297 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21424
298 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21419
299 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21403
300 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21396
301 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 21327
302 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 21326
303 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21318
304 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 21312
305 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21305
306 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21281
307 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 21249
308 سلام حسینی 300,000,000 محمود 21245
309 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 21201
310 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 21185
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 21179
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 21171
313 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 21118
314 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 21115
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 21101
316 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 21016
317 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 21000
318 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 20990
319 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20986
320 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 20971
321 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20951
322 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20937
323 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 20888
324 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20862
325 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 20821
326 برهان الدین محمدیان 250,000,000 محمدعزیز 20815
327 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20812
328 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 20811
329 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20787
330 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20767
331 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20765
332 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 20741
333 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20736
334 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 20729
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 20703
336 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20703
337 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20682
338 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20569
339 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20531
340 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20517
341 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20501
342 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20493
343 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20487
344 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20467
345 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20459
346 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20434
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20433
348 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20424
349 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20393
350 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20379
351 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20377
352 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 20345
353 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 20317
354 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 20229
355 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20224
356 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 20221
357 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20147
358 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20115
359 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 20066
360 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 20013
361 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 19996
362 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19987
363 صلاح سعیدی 260,000,000 کاکااحمد 19981
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 19945
365 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19895
366 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19874
367 تیمور حسینی 255,000,000 سیدطها 19859
368 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19731
369 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19725
370 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 19723
371 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19595
372 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19587
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19448
374 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19394
375 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19301
376 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19255
377 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 19252
378 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19223
379 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 19201
380 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19146
381 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19143
382 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 19132
383 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 19128
384 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 19086
385 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 19042
386 امیر گل عنبری 223,000,000 محمد 19033
387 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 18945
388 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18925
389 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18913
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18909
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18800
392 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18780
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18764
394 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18748
395 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18693
396 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18689
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18664
398 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18607
399 فرهاد محمدنژاد 255,000,000 عبداله 18586
400 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18495
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18479
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18437
403 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18431
404 ناصح فتحی 200,000,000 محمد 18352
405 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18346
406 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 18308
407 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 18294
408 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 18286
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18110
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 17824
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17783
412 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17720
413 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17686
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17645
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17542
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17379
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 17244
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17161
419 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 17052
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 16999
421 انور حسینی 137,500,000 احمد 16950
422 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 16939
423 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16912
424 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 16800
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16796
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16649
427 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16616
428 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16536
429 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16509
430 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 16436
431 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 16359
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16348
433 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16255
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16198
435 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16120
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 16080
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 16048
438 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15701
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15686
440 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15654
441 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15476
442 خالد نوری 150,000,000 برزو 15476
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15309
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15283
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14874
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14861
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14675
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14614
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14595
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 14023
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13636
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9279
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ