تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب )بروید

 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 26916
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 26910
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 26894
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 26759
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 26669
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 26575
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26416
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26409
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26372
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26343
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26326
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26269
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 26251
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 26134
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 26126
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 26097
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 26058
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 26057
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 25967
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 25941
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 25937
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 25933
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 25915
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 25899
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 25869
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 25841
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 25773
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 25673
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 25664
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 25625
31 داود کریمی 305,000,000 محمود 25580
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 25550
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 25526
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 25515
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 25483
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25469
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25456
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25446
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25400
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25398
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25392
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25377
43 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25359
44 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25358
45 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25344
46 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25325
47 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25317
48 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25317
49 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25307
50 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25286
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25265
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 25258
53 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 25234
54 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 25212
55 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 25210
56 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 25207
57 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 25196
58 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 25184
59 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 25138
60 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 25126
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 25107
62 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25099
63 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 25099
64 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 25070
65 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 25065
66 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 25063
67 بختیار فخری 280,000,000 علی 25059
68 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 25058
69 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 25048
70 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 25046
71 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 25045
72 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 25018
73 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 25010
74 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 25001
75 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 24996
76 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 24987
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 24978
78 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 24957
79 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 24948
80 کریم یوسفی 330,000,000 امین 24932
81 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 24931
82 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 24920
83 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 24912
84 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 24901
85 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 24888
86 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 24846
87 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 24829
88 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 24825
89 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 24823
90 مختار قادری 330,000,000 کاکااحمد 24822
91 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 24820
92 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 24809
93 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 24806
94 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 24791
95 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 24779
96 حشمت اله طاهری خوشنو 310,000,000 گلمراد 24765
97 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 24752
98 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 24745
99 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 24742
100 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 24732
101 امین حبیبی 330,000,000 کریم 24727
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 24718
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 24678
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 24650
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 24647
106 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 24645
107 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 24644
108 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 24626
109 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 24624
110 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 24610
111 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 24607
112 امین شکوری 330,000,000 حسن 24594
113 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 24588
114 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 24554
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 24525
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 24523
117 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 24506
118 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24476
119 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 24473
120 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24471
121 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24413
122 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24390
123 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24388
124 صابر امیری 280,000,000 مجید 24371
125 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24369
126 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24329
127 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24304
128 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24287
129 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24277
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24266
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 24239
132 عثمان فخری 330,000,000 حسن 24212
133 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 24212
134 عباس حسینی 330,000,000 محمد 24189
135 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 24175
136 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 24164
137 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 24158
138 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24143
139 سعدی قادری 330,000,000 مجید 24130
140 محمود بابائی 330,000,000 محمد 24108
141 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 24103
142 فریده برزگر 250,000,000 علی 24099
143 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 24082
144 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 24078
145 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 24074
146 کامل نظری 330,000,000 محمود 24070
147 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 24059
148 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 24053
149 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 24043
150 صابر ویسی 330,000,000 حسین 24043
151 عمر رحمانی 323,000,000 محمدعلی 24032
152 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 24031
153 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 24003
154 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 23958
155 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 23941
156 منصور صادقی 320,000,000 مومن 23937
157 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 23878
158 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 23818
159 قادر یوسفی 330,000,000 محمدرشید 23805
160 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 23804
161 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 23775
162 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 23759
163 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 23754
164 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 23742
165 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 23738
166 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 23733
167 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 23731
168 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 23730
169 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 23705
170 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 23705
171 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 23700
172 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 23659
173 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 23637
174 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 23618
175 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 23616
176 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 23616
177 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 23616
178 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 23615
179 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 23613
180 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 23609
181 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 23599
182 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23566
183 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23543
184 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 23534
185 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23500
186 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 23494
187 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 23481
188 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23481
189 علی قاسمی 315,450,000 محمد 23454
190 مهری پیام 250,000,000 یونس 23431
191 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23417
192 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 23417
193 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23401
194 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23393
195 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23347
196 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23333
197 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23325
198 زهره صولی 290,000,000 حسین 23314
199 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23298
200 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23292
201 محسن احمدی 330,000,000 انور 23290
202 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 23245
203 حسن امیری 330,000,000 کریم 23245
204 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23232
205 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 23219
206 آهو محمدی 300,000,000 احمد 23187
207 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 23186
208 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 23174
209 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 23150
210 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 23133
211 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 23113
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 23096
213 حسن فقیهی 330,000,000 امین 23074
214 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 23053
215 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 23033
216 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 23031
217 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 23026
218 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 22984
219 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 22982
220 احمد حسینی 330,000,000 حسن 22980
221 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 22979
222 علی سبحانی 310,000,000 صالح 22958
223 بختیار منوچهری 310,000,000 محمدعلی 22921
224 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 22878
225 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 22867
226 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 22833
227 امین مرادی 330,000,000 فتاح 22826
228 انور منوچهری 330,000,000 امین 22760
229 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 22758
230 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 22758
231 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 22746
232 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 22690
233 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 22689
234 حسن صیدی 250,000,000 حسین 22685
235 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 22682
236 کامل ویسی 330,000,000 کریم 22682
237 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 22662
238 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 22639
239 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 22594
240 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 22579
241 فریده مرادی 300,500,000 محمود 22556
242 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22543
243 عثمان قادری 250,000,000 علی 22539
244 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 22536
245 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 22536
246 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22521
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22513
248 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22494
249 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 22490
250 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22486
251 رضا فرجی 330,000,000 حسن 22486
252 حسین قادری 330,000,000 امین 22480
253 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22471
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22397
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22396
256 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22339
257 علی ویسی 256,000,000 حسن 22332
258 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22282
259 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22268
260 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22266
261 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 22262
262 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22255
263 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 22209
264 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22190
265 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 22189
266 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 22173
267 عبدالکریم پیرویسی 275,020,000 الماس 22138
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 22129
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 22122
270 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 22078
271 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 22067
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 21989
273 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 21946
274 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 21935
275 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 21931
276 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 21898
277 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 21822
278 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21822
279 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 21814
280 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 21801
281 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 21782
282 خالد فخری 200,000,000 علی 21778
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 21748
284 عادل احمدی 330,000,000 محمد 21711
285 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 21585
286 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 21581
287 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21578
288 توران کارگری 310,000,000 صابر 21462
289 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21441
290 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21437
291 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21405
292 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21403
293 طوبی جمینی 280,000,000 فرج 21376
294 برهان منوچهری 270,000,000 انور 21359
295 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21356
296 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21356
297 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21336
298 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21295
299 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21288
300 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21271
301 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21233
302 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21218
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 21215
304 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21209
305 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 21194
306 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 21180
307 سلام حسینی 300,000,000 محمود 21125
308 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 21117
309 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 21089
310 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 21086
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 21079
312 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 21073
313 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 21018
314 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 21003
315 حسین ریحانه 260,550,000 محمد 20997
316 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 20914
317 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20914
318 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 20910
319 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 20883
320 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20879
321 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 20868
322 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20865
323 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20784
324 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 20776
325 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20732
326 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20699
327 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 20691
328 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 20689
329 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20687
330 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20685
331 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 20680
332 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20656
333 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20619
334 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20610
335 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 20609
336 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 20597
337 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 20595
338 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20457
339 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20447
340 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20395
341 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20391
342 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20389
343 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20361
344 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20347
345 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20343
346 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20336
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20333
348 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20321
349 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20316
350 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20295
351 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20277
352 فریده امینی نیا 250,500,000 عزیز 20245
353 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 20185
354 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20152
355 علی عبدالهی خواه 330,000,000 کاکاعبداله 20097
356 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 20089
357 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 20075
358 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 20043
359 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19994
360 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19915
361 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 19905
362 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 19885
363 صلاح سعیدی 260,000,000 کاکااحمد 19877
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 19853
365 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19823
366 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19802
367 تیمور حسینی 255,000,000 سیدطها 19757
368 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19653
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19651
370 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 19627
371 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19519
372 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19519
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19376
374 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19332
375 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19222
376 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19183
377 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 19146
378 حسین یوسفی 300,000,000 فتح اله 19132
379 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 19113
380 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 19074
381 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 19062
382 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 19020
383 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 19016
384 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 18954
385 امیر گل عنبری 223,000,000 محمد 18944
386 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 18934
387 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18853
388 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 18853
389 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18845
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18829
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18724
392 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18716
393 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18684
394 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18684
395 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18623
396 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18619
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18584
398 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18535
399 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 18465
400 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18399
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18391
402 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18371
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18355
404 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18290
405 ناصح فتحی 200,000,000 محمد 18272
406 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 18232
407 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 18190
408 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 18182
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 18042
410 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 17728
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17723
412 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17664
413 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17606
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17561
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17462
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17291
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 17148
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 17081
419 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16988
420 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 16919
421 انور حسینی 137,500,000 احمد 16895
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16830
423 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 16825
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16717
425 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 16712
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16579
427 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16558
428 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16459
429 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16401
430 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 16390
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16280
432 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 16239
433 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16209
434 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16139
435 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 16044
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 16020
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15988
438 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15661
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15626
440 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15574
441 خالد نوری 150,000,000 برزو 15416
442 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15398
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15269
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15223
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14834
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14821
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14635
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14574
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14555
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 13953
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13608
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9265
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ