تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 17 فروردین‌ماه سال 1394

برای دیدن امتیاز بندی به(ادامه مطلب)بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 26652
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 26646
3 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 26630
4 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 26535
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 26405
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 26311
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 26152
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 26145
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 26108
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 26079
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 26062
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 26005
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 25987
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 25870
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 25862
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 25833
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 25794
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 25793
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 25703
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 25677
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 25673
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 25669
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 25651
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 25635
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 25605
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 25577
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 25509
28 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 25409
29 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 25400
30 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 25361
31 داود کریمی 305,000,000 محمود 25336
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 25286
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 25262
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 25251
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 25219
36 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 25205
37 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 25192
38 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 25182
39 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 25136
40 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 25134
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 25128
42 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 25113
43 شیوا حسینی 290,000,000 اسمعیل 25112
44 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 25095
45 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 25094
46 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 25061
47 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 25053
48 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 25053
49 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 25043
50 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 25022
51 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 25001
52 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 24994
53 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 24972
54 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 24970
55 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 24948
56 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 24946
57 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 24943
58 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 24920
59 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 24875
60 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 24862
61 خالد شکوری 330,000,000 حسن 24843
62 بختیار فخری 280,000,000 علی 24835
63 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 24835
64 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 24835
65 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 24806
66 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 24801
67 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 24799
68 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 24794
69 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 24790
70 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 24786
71 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 24784
72 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 24781
73 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 24754
74 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 24739
75 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 24737
76 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 24723
77 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 24714
78 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 24701
79 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 24693
80 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 24684
81 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 24683
82 کریم یوسفی 330,000,000 امین 24668
83 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 24656
84 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 24648
85 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 24624
86 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 24606
87 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 24599
88 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 24582
89 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 24565
90 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 24563
91 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 24561
92 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 24556
93 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 24545
94 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 24538
95 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 24527
96 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 24515
97 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 24488
98 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 24481
99 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 24478
100 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 24468
101 امین حبیبی 330,000,000 کریم 24463
102 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 24454
103 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 24414
104 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 24386
105 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 24383
106 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 24383
107 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 24381
108 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 24380
109 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 24362
110 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 24360
111 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 24346
112 امین شکوری 330,000,000 حسن 24330
113 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 24324
114 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 24290
115 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 24260
116 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 24259
117 محمد کریمی 280,000,000 وسین 24252
118 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 24242
119 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 24209
120 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 24207
121 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 24152
122 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 24147
123 صابر امیری 280,000,000 مجید 24147
124 حسین فتحی 320,000,000 محمد 24132
125 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 24126
126 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 24065
127 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 24040
128 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 24023
129 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 24013
130 علی مرادی زاد 330,000,000 عزیز 24002
131 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 23975
132 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 23972
133 عثمان فخری 330,000,000 حسن 23948
134 عباس حسینی 330,000,000 محمد 23925
135 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 23911
136 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 23900
137 فریده برزگر 250,000,000 علی 23899
138 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 23894
139 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 23879
140 سعدی قادری 330,000,000 مجید 23866
141 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 23855
142 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 23850
143 محمود بابائی 330,000,000 محمد 23846
144 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 23829
145 فانوس مرادی 330,000,000 اخمد 23828
146 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 23819
147 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 23814
148 کامل نظری 330,000,000 محمود 23806
149 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 23795
150 صابر ویسی 330,000,000 حسین 23779
151 عمر رحمانی 323,000,000 محمدعلی 23774
152 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 23767
153 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 23742
154 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 23739
155 منصور صادقی 320,000,000 مومن 23681
156 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 23678
157 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 23677
158 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 23604
159 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 23594
160 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 23554
161 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 23551
162 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 23507
163 قادر یوسفی 300,000,000 محمدرشید 23505
164 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 23495
165 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 23481
166 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 23478
167 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 23477
168 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 23474
169 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 23466
170 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 23441
171 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 23437
172 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 23435
173 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 23373
174 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 23366
175 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 23354
176 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 23352
177 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 23352
178 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 23352
179 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 23351
180 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 23349
181 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 23345
182 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 23335
183 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 23319
184 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 23281
185 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 23270
186 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 23252
187 مهری پیام 250,000,000 یونس 23231
188 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 23230
189 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 23217
190 علی قاسمی 315,450,000 محمد 23202
191 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 23193
192 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 23193
193 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 23193
194 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 23137
195 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 23133
196 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 23107
197 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 23103
198 زهره صولی 290,000,000 حسین 23082
199 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 23034
200 لیمو عمری 250,000,000 احمد 23032
201 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 23028
202 محسن احمدی 330,000,000 انور 23026
203 اسماعیل گل محمدی 330,000,000 حسین 22981
204 حسن امیری 330,000,000 کریم 22981
205 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 22955
206 آهو محمدی 280,000,000 احمد 22949
207 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 22922
208 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 22910
209 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 22886
210 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 22869
211 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 22849
212 مریم رضائی 330,000,000 محمد 22832
213 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 22829
214 حسن فقیهی 330,000,000 امین 22810
215 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 22807
216 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 22802
217 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 22777
218 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 22758
219 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 22755
220 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 22720
221 احمد حسینی 330,000,000 حسن 22716
222 علی سبحانی 280,000,000 صالح 22713
223 بختیار منوچهری 300,000,000 محمدعلی 22666
224 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 22654
225 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 22605
226 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 22603
227 امین مرادی 330,000,000 فتاح 22562
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 22534
229 انور منوچهری 330,000,000 امین 22496
230 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 22494
231 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 22493
232 حسن صیدی 250,000,000 حسین 22485
233 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 22482
234 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 22474
235 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 22426
236 کامل ویسی 330,000,000 کریم 22418
237 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 22415
238 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 22398
239 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 22343
240 عثمان قادری 250,000,000 علی 22339
241 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 22330
242 فریده مرادی 300,500,000 محمود 22315
243 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 22315
244 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 22297
245 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 22281
246 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 22272
247 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 22272
248 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 22270
249 خداداد صوفی 272,000,000 امین 22268
250 عادل بابائی 280,000,000 غلام 22247
251 رضا فرجی 280,000,000 حسن 22227
252 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 22226
253 حسین قادری 330,000,000 امین 22216
254 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 22181
255 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 22180
256 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 22139
257 علی ویسی 256,000,000 حسن 22127
258 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 22090
259 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 22067
260 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 22050
261 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 22005
262 فتح اله حسینی 330,000,000 محمد 22004
263 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 21998
264 شیرین توان پور پاوه 330,000,000 حسن 21945
265 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 21929
266 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 21922
267 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 21909
268 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 21909
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 21898
270 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 21866
271 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 21842
272 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 21757
273 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 21746
274 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 21735
275 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 21707
276 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 21674
277 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21654
278 خالد فخری 200,000,000 علی 21618
279 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 21610
280 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 21605
281 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 21550
282 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 21550
283 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 21549
284 عادل احمدی 330,000,000 محمد 21447
285 مختار حسینی 240,000,000 یونس 21386
286 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 21328
287 حسن طاهری منش 330,000,000 محمد 21317
288 زینب کریمی 210,000,000 محمود 21237
289 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 21217
290 توران کارگری 310,000,000 صابر 21214
291 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 21179
292 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 21173
293 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 21160
294 برهان منوچهری 250,000,000 انور 21157
295 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 21156
296 طوبی جمینی 270,000,000 فرج 21153
297 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 21092
298 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 21089
299 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 21072
300 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 21065
301 حمید فرجی 310,080,000 اعظم 21047
302 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 21018
303 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 21007
304 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 20991
305 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 20930
306 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 20916
307 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 20887
308 سلام حسینی 300,000,000 محمود 20885
309 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 20879
310 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 20877
311 فتاح عزیزی 280,000,000 سیداحمد 20865
312 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 20853
313 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 20818
314 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 20783
315 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 20779
316 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20770
317 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 20750
318 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20735
319 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20721
320 وحدت شیخمرادی 256,000,000 میرزامراد 20709
321 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 20707
322 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20628
323 فرامرز عظیمی 330,000,000 کاکااحمد 20604
324 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20572
325 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 20552
326 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 20536
327 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20527
328 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20525
329 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20523
330 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20496
331 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20466
332 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 20451
333 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 20451
334 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 20425
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 20379
336 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 20345
337 عایشه کریمی 330,000,000 حسن 20333
338 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 20279
339 صلاح کاکائی پور 280,000,000 سهراب 20233
340 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 20199
341 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 20177
342 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 20165
343 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 20160
344 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 20151
345 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 20133
346 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 20127
347 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 20123
348 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 20097
349 لقمان بهرامی ع 310,000,000 علی 20095
350 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 20080
351 عرفان نادری 250,000,000 محمد 20077
352 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 20028
353 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 20008
354 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19931
355 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 19921
356 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19898
357 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 19860
358 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19850
359 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 19825
360 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19771
361 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 19723
362 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 19694
363 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19679
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 19669
365 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19658
366 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 19629
367 تیمور حسینی 255,000,000 سیدطها 19553
368 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19509
369 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19491
370 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 19435
371 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19383
372 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 19367
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 19232
374 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 19208
375 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 19066
376 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 19039
377 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18994
378 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 18937
379 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18930
380 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 18901
381 حسین یوسفی 290,000,000 فتح اله 18873
382 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 18796
383 صدیق قیطولی 280,000,000 توفیق 18792
384 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 18759
385 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 18718
386 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18709
387 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18709
388 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 18690
389 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 18669
390 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18669
391 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18588
392 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18572
393 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18556
394 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18524
395 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18483
396 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18479
397 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 18424
398 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 18391
399 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 18337
400 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 18251
401 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 18215
402 برهان ویسی ف 240,000,000 فتح اله 18207
403 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 18189
404 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 18178
405 ناصح فتحی 200,000,000 محمد 18112
406 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 18080
407 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 17997
408 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 17958
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17906
410 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17603
411 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17552
412 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 17536
413 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17446
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 17393
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 17302
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 17115
417 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 16958
418 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 16921
419 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16860
420 انور حسینی 137,500,000 احمد 16785
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 16759
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16667
423 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 16597
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16557
425 سیدتوفیق حسینی 220,450,000 سیدامین 16536
426 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16442
427 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16441
428 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 16306
429 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 16297
430 روناک اسماعیلی 272,230,000 یداله 16183
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 16144
432 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 16117
433 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 16020
434 مظفر نظری 300,000,000 نظرویس 15999
435 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15900
436 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 15891
437 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15868
438 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15581
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15506
440 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 15414
441 خالد نوری 150,000,000 برزو 15296
442 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 15242
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 15189
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 15103
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14754
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14741
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14555
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14494
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14475
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 13814
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13552
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9237
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ