تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 24 اسفند‌ماه سال 1393
برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب )بروید

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 25926
2 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 25920
3 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 25919
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 25904
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 25679
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 25585
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 25426
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 25419
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 25382
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 25353
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 25336
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 25279
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 25261
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 25144
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 25136
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 25107
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 25068
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 25067
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 24977
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 24951
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 24947
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 24943
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 24925
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 24909
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 24879
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 24851
27 محمدنظیف عبدی 330,000,000 عنایت 24783
28 داود کریمی 275,000,000 محمود 24695
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 24683
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 24674
31 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 24635
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 24560
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 24536
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 24525
35 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 24493
36 شیوا حسینی 285,000,000 اسمعیل 24482
37 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 24479
38 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 24466
39 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 24456
40 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 24410
41 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 24408
42 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 24402
43 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 24387
44 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 24369
45 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 24368
46 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 24356
47 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 24335
48 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 24327
49 فرشته ولدی 330,000,000 عبدالمحمد 24327
50 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 24317
51 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 24296
52 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 24275
53 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 24268
54 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 24244
55 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 24222
56 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 24220
57 بختیار فخری 280,000,000 علی 24219
58 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 24217
59 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 24194
60 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 24170
61 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 24151
62 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 24148
63 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 24136
64 خالد شکوری 330,000,000 حسن 24117
65 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 24109
66 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 24109
67 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 24086
68 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 24080
69 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 24075
70 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 24073
71 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 24068
72 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 24058
73 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 24055
74 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 24031
75 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 24028
76 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 24011
77 اسماعیل مرادی 310,000,000 محمد 24001
78 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 23997
79 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 23988
80 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 23983
81 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 23967
82 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 23966
83 وزیر احمدی 330,000,000 احمد 23958
84 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 23946
85 کریم یوسفی 330,000,000 امین 23942
86 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 23930
87 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 23922
88 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 23922
89 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 23898
90 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 23859
91 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 23839
92 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 23835
93 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 23830
94 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 23819
95 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 23801
96 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 23789
97 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 23767
98 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 23762
99 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 23755
100 ابراهیم مرادی تبار 330,000,000 درویش حسین 23752
101 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 23742
102 امین حبیبی 330,000,000 کریم 23737
103 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 23728
104 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 23688
105 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 23660
106 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 23657
107 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 23655
108 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 23654
109 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 23636
110 محمد کریمی 280,000,000 وسین 23636
111 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 23634
112 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 23620
113 امین شکوری 330,000,000 حسن 23604
114 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 23598
115 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 23564
116 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 23556
117 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 23535
118 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 23533
119 صابر امیری 280,000,000 مجید 23531
120 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 23516
121 شاهپور مقدس 330,000,000 احمد 23483
122 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 23481
123 حسین فتحی 280,000,000 محمد 23432
124 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 23417
125 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 23400
126 فریده برزگر 250,000,000 علی 23349
127 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 23339
128 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 23314
129 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 23312
130 علی مرادی زاد 320,000,000 عزیز 23298
131 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 23297
132 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 23287
133 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 23249
134 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 23234
135 عثمان فخری 330,000,000 حسن 23222
136 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 23213
137 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 23203
138 عباس حسینی 330,000,000 محمد 23199
139 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 23185
140 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 23174
141 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 23173
142 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 23168
143 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 23153
144 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 23148
145 سعدی قادری 330,000,000 مجید 23140
146 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 23128
147 محمود بابائی 330,000,000 محمد 23124
148 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 23088
149 کامل نظری 330,000,000 محمود 23080
150 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 23069
151 عمر رحمانی 319,000,000 محمدعلی 23064
152 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 23054
153 صابر ویسی 330,000,000 حسین 23053
154 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 23041
155 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 23032
156 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 23013
157 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 23004
158 منصور صادقی 300,000,000 مومن 22979
159 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 22978
160 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 22951
161 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 22935
162 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 22891
163 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 22865
164 قادر یوسفی 300,000,000 محمدرشید 22845
165 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 22819
166 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 22816
167 صادق صوفی 320,000,000 عبداله 22773
168 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 22769
169 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 22752
170 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 22748
171 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 22740
172 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 22731
173 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 22715
174 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 22710
175 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 22703
176 مهری پیام 250,000,000 یونس 22681
177 کریم کریمی 330,000,000 عزیزمراد 22647
178 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 22643
179 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 22628
180 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 22626
181 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 22626
182 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 22626
183 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 22625
184 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 22623
185 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 22619
186 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 22609
187 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 22583
188 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 22577
189 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 22577
190 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 22570
191 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 22544
192 علی قاسمی 310,450,000 محمد 22509
193 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 22504
194 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 22491
195 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 22491
196 لیمو عمری 250,000,000 احمد 22482
197 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 22447
198 زهره صولی 290,000,000 حسین 22444
199 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 22411
200 آهو محمدی 280,000,000 احمد 22333
201 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 22308
202 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 22302
203 محسن احمدی 330,000,000 انور 22300
204 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 22262
205 حسن امیری 330,000,000 کریم 22255
206 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 22229
207 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 22213
208 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 22196
209 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 22191
210 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 22186
211 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 22184
212 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 22160
213 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 22143
214 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 22142
215 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 22139
216 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 22123
217 مریم رضائی 330,000,000 محمد 22106
218 علی سبحانی 280,000,000 صالح 22097
219 حسن فقیهی 330,000,000 امین 22084
220 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 22073
221 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 22038
222 بختیار منوچهری 300,000,000 محمدعلی 22006
223 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 21994
224 احمد حسینی 330,000,000 حسن 21990
225 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 21978
226 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 21954
227 حسن صیدی 250,000,000 حسین 21935
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 21918
229 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 21902
230 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 21877
231 امین مرادی 330,000,000 فتاح 21836
232 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 21799
233 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 21793
234 عثمان قادری 250,000,000 علی 21789
235 انور منوچهری 330,000,000 امین 21770
236 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 21768
237 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 21756
238 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 21700
239 کامل ویسی 330,000,000 کریم 21692
240 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 21681
241 علی ویسی 200,000,000 حسن 21676
242 بختیار صیادی 330,000,000 شاهمراد 21672
243 خداداد صوفی 272,000,000 امین 21670
244 فریده مرادی 300,500,000 محمود 21654
245 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 21654
246 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 21643
247 عادل بابائی 280,000,000 غلام 21631
248 رضا فرجی 280,000,000 حسن 21611
249 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 21604
250 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 21589
251 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 21589
252 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 21587
253 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 21586
254 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 21562
255 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 21553
256 بختیار رازیانی 330,000,000 یونس 21546
257 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 21546
258 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 21501
259 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 21498
260 حسین قادری 330,000,000 امین 21490
261 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 21456
262 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 21378
263 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 21361
264 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 21301
265 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 21283
266 قادر مرادی 280,000,000 محمد 21282
267 فرهاد خسروی 330,000,000 احمد 21272
268 شیرین توان پور پاوه 260,000,000 حسن 21226
269 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 21225
270 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 21214
271 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 21196
272 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21192
273 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 21185
274 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 21183
275 خالد فخری 200,000,000 علی 21178
276 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 21119
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 21091
278 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 21066
279 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 21058
280 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 21027
281 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 21001
282 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 20911
283 مختار حسینی 240,000,000 یونس 20858
284 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 20824
285 زینب کریمی 210,000,000 محمود 20775
286 عادل احمدی 330,000,000 محمد 20721
287 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 20693
288 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 20676
289 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 20669
290 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 20622
291 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 20615
292 برهان منوچهری 250,000,000 انور 20607
293 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 20606
294 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 20601
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 20563
296 طوبی جمینی 270,000,000 فرج 20559
297 توران کارگری 310,000,000 صابر 20532
298 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 20478
299 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 20468
300 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 20447
301 حمید فرجی 280,080,000 اعظم 20424
302 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 20396
303 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 20375
304 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20374
305 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 20366
306 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 20342
307 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 20342
308 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20339
309 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 20338
310 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 20329
311 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20325
312 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 20310
313 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 20281
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 20268
315 سلام حسینی 250,000,000 محمود 20235
316 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 20223
317 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 20204
318 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20199
319 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 20190
320 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 20163
321 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 20150
322 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 20140
323 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20132
324 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 20127
325 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 20087
326 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 20085
327 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 20070
328 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 20056
329 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 20039
330 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19989
331 محمدعلی مطاعی 280,000,000 توفیق 19936
332 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 19908
333 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 19817
334 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 19791
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 19785
336 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19781
337 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 19699
338 عایشه کریمی 270,000,000 حسن 19691
339 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 19676
340 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 19670
341 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 19665
342 صلاح کاکائی پور 240,000,000 سهراب 19645
343 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 19619
344 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 19612
345 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 19583
346 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 19549
347 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19535
348 عرفان نادری 250,000,000 محمد 19527
349 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 19507
350 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19502
351 جهانشاه محمدنژاد 305,000,000 عبداله 19480
352 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 19478
353 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19454
354 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 19431
355 لقمان بهرامی ع 265,000,000 علی 19413
356 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19375
357 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 19371
358 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 19332
359 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19283
360 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19262
361 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 19232
362 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 19221
363 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 19195
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 19163
365 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19113
366 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 19099
367 لیمو رضائی 200,000,000 علی 19051
368 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 19009
369 تیمور حسینی 252,000,000 سیدطها 18993
370 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18950
371 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 18925
372 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 18907
373 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18867
374 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18836
375 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 18643
376 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 18634
377 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18574
378 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18534
379 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 18456
380 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 18453
381 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18335
382 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18313
383 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 18286
384 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18236
385 حسین یوسفی 290,000,000 فتح اله 18235
386 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18229
387 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18204
388 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 18181
389 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 18180
390 تحسیم الیاسی 229,550,000 محمد رشید 18164
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18154
392 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 18124
393 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 18098
394 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 18094
395 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 18083
396 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17995
397 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17985
398 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17984
399 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 17964
400 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17921
401 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17870
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 17734
403 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 17731
404 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 17683
405 ناصح فتحی 195,000,000 محمد 17673
406 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 17662
407 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17532
408 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 17467
409 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 17342
410 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17273
411 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17243
412 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 17008
413 حمید صوفی 200,000,000 محمد 17006
414 نادر مرادی 210,000,000 محمد 16931
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16862
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 16631
417 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16508
418 انور حسینی 137,500,000 احمد 16482
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 16481
420 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 16434
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 16319
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16218
423 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16123
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16120
425 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 16060
426 سیدتوفیق حسینی 200,450,000 سیدامین 16053
427 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 16043
428 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 15970
429 مسعود محمدی 191,500,000 محمدسعید 15884
430 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15864
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15770
432 سعدی خادمی 148,000,000 محمد 15695
433 روناک اسماعیلی 225,730,000 یداله 15644
434 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15570
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15538
436 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 15473
437 مظفر نظری 240,000,000 نظرویس 15363
438 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15361
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15176
440 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 14974
441 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14969
442 خالد نوری 150,000,000 برزو 14966
443 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14813
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14773
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14534
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14521
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14335
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14274
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14255
450 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 13431
451 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13398
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9160
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ