تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 18 اسفند‌ماه سال 1393

برای دیدن امتیاز بندی به(ادامه مطلب) بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 25751
2 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 25728
3 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 25722
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 25706
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 25481
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 25387
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 25228
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 25221
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 25184
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 25155
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 25138
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 25081
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 25063
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 24946
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 24938
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 24909
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 24870
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 24869
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 24779
20 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 24753
21 عبدالکریم محمدی م 330,000,000 مصطفی 24749
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 24745
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 24727
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 24711
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 24681
26 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 24653
27 محمدنظیف عبدی 280,000,000 عنایت 24610
28 داود کریمی 275,000,000 محمود 24530
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 24485
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 24476
31 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 24437
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 24362
33 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 24338
34 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 24327
35 شیوا حسینی 285,000,000 اسمعیل 24311
36 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 24295
37 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 24281
38 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 24268
39 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 24258
40 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 24212
41 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 24204
42 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 24201
43 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 24189
44 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 24188
45 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 24171
46 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 24170
47 فرشته ولدی 280,000,000 عبدالمحمد 24154
48 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 24137
49 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 24129
50 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 24119
51 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 24098
52 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 24077
53 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 24070
54 بختیار فخری 280,000,000 علی 24051
55 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 24046
56 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 24024
57 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 24022
58 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 24019
59 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 24002
60 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 24001
61 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 23996
62 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 23951
63 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 23938
64 خالد شکوری 330,000,000 حسن 23919
65 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23911
66 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23911
67 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 23894
68 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 23882
69 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 23877
70 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 23875
71 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 23870
72 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 23860
73 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 23857
74 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 23838
75 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 23830
76 اسماعیل مرادی 280,000,000 محمد 23824
77 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 23815
78 سلام احمدی 330,000,000 عبدالکریم 23813
79 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 23799
80 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 23798
81 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 23790
82 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 23769
83 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 23766
84 وزیر احمدی 310,000,000 احمد 23762
85 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 23754
86 کریم یوسفی 330,000,000 امین 23744
87 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 23732
88 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 23724
89 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 23700
90 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 23667
91 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 23641
92 مختار رستمی 330,000,000 بهرام 23637
93 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 23632
94 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 23621
95 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 23603
96 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 23599
97 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 23591
98 ابراهیم مرادی تبار 280,000,000 درویش حسین 23569
99 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 23564
100 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 23557
101 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 23544
102 امین حبیبی 330,000,000 کریم 23539
103 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 23530
104 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 23490
105 محمد کریمی 280,000,000 وسین 23468
106 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 23462
107 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 23459
108 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 23457
109 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 23456
110 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 23438
111 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 23436
112 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 23422
113 امین شکوری 330,000,000 حسن 23406
114 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 23400
115 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 23393
116 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 23366
117 صابر امیری 280,000,000 مجید 23363
118 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 23337
119 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 23335
120 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 23318
121 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 23283
122 حسین فتحی 280,000,000 محمد 23264
123 شاهپور مقدس 280,000,000 احمد 23245
124 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 23218
125 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 23202
126 فریده برزگر 250,000,000 علی 23199
127 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 23141
128 ستار مرادی نژاد 300,000,000 محمدرشید 23132
129 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 23116
130 علی مرادی زاد 320,000,000 عزیز 23106
131 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 23099
132 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 23089
133 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 23066
134 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 23051
135 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 23045
136 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 23035
137 عثمان فخری 270,000,000 حسن 23024
138 عباس حسینی 330,000,000 محمد 23001
139 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 22987
140 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 22987
141 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 22986
142 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 22978
143 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 22976
144 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 22970
145 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22955
146 سعدی قادری 330,000,000 مجید 22942
147 محمود بابائی 330,000,000 محمد 22927
148 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 22904
149 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 22891
150 کامل نظری 330,000,000 محمود 22882
151 عمر رحمانی 319,000,000 محمدعلی 22873
152 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 22871
153 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 22864
154 صابر ویسی 330,000,000 حسین 22855
155 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 22854
156 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 22843
157 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22815
158 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 22810
159 منصور صادقی 300,000,000 مومن 22799
160 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 22767
161 ادریس خسروی زاده 330,000,000 یونس 22753
162 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 22723
163 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 22697
164 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 22666
165 قادر یوسفی 300,000,000 محمدرشید 22665
166 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 22651
167 صادق صوفی 280,000,000 عبداله 22601
168 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 22581
169 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 22571
170 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 22554
171 لقمان نادری 330,000,000 قربانی 22550
172 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 22542
173 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 22535
174 مهری پیام 250,000,000 یونس 22531
175 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 22517
176 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 22513
177 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 22493
178 کریم کریمی 326,000,000 عزیزمراد 22451
179 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 22433
180 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 22430
181 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 22428
182 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 22428
183 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 22428
184 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 22427
185 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 22425
186 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 22421
187 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 22411
188 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 22409
189 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 22409
190 محسن رحمانی 310,000,000 غفور 22384
191 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 22346
192 لیمو عمری 250,000,000 احمد 22332
193 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 22324
194 علی قاسمی 310,450,000 محمد 22323
195 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 22306
196 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 22293
197 زهره صولی 290,000,000 حسین 22270
198 عثمان طهماسبی 300,000,000 عبداله 22267
199 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 22213
200 آهو محمدی 280,000,000 احمد 22165
201 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 22110
202 محسن احمدی 325,000,000 انور 22104
203 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 22104
204 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 22094
205 حسن امیری 330,000,000 کریم 22057
206 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 22045
207 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 22031
208 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 22023
209 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 22018
210 توفیق ویسی 330,000,000 عبدالقادر 21998
211 صالح پولادخوای 330,000,000 سلیمان 21986
212 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 21974
213 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 21971
214 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 21962
215 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 21945
216 علی سبحانی 280,000,000 صالح 21929
217 ضرغام ایوب زاده 330,000,000 محمد 21925
218 مریم رضائی 330,000,000 محمد 21908
219 حسن فقیهی 330,000,000 امین 21886
220 عثمان احمدی صوفی 320,000,000 محمد 21881
221 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 21870
222 بختیار منوچهری 290,000,000 محمدعلی 21831
223 مختار محمودی 285,000,000 بهرام 21807
224 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 21807
225 محمدصالح فتحی 330,000,000 سعید 21796
226 احمد حسینی 330,000,000 حسن 21792
227 حسن صیدی 250,000,000 حسین 21785
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 21750
229 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 21746
230 ایوب عزیزی 330,000,000 علی 21679
231 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 21643
232 عثمان قادری 230,000,000 علی 21643
233 امین مرادی 330,000,000 فتاح 21638
234 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 21631
235 انور منوچهری 330,000,000 امین 21572
236 فرهاد احمدی 330,000,000 امین 21570
237 کمال قادری 330,000,000 محمدنظیف 21558
238 علی ویسی 200,000,000 حسن 21556
239 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 21513
240 خداداد صوفی 272,000,000 امین 21507
241 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 21502
242 کامل ویسی 330,000,000 کریم 21494
243 بختیار صیادی 310,000,000 شاهمراد 21486
244 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 21486
245 فریده مرادی 300,500,000 محمود 21474
246 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 21469
247 عادل بابائی 280,000,000 غلام 21463
248 رضا فرجی 280,000,000 حسن 21443
249 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 21439
250 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 21425
251 عزیز جشن سده 270,000,000 بهرام 21424
252 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 21418
253 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 21412
254 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 21406
255 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 21391
256 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 21360
257 بختیار رازیانی 280,000,000 یونس 21348
258 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 21348
259 قادر نوری 329,500,000 محمدآقا 21304
260 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 21294
261 حسین قادری 330,000,000 امین 21292
262 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 21210
263 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 21208
264 فریده نوزری 276,000,000 محمداسماعیل 21136
265 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 21124
266 قادر مرادی 280,000,000 محمد 21114
267 فرهاد خسروی 280,000,000 احمد 21089
268 شیرین توان پور پاوه 260,000,000 حسن 21070
269 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 21066
270 خالد فخری 200,000,000 علی 21058
271 فرشته حمیدی 280,500,000 حسین 21057
272 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 21046
273 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 21035
274 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 21019
275 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 20985
276 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 20945
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 20923
278 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 20919
279 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 20890
280 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 20868
281 سیدمحمدامین مرادی 249,000,000 سیدعثمان 20852
282 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 20737
283 مختار حسینی 240,000,000 یونس 20714
284 زینب کریمی 210,000,000 محمود 20649
285 منصور رحمتی 330,000,000 حاتم 20626
286 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 20585
287 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 20561
288 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 20544
289 عادل احمدی 330,000,000 محمد 20523
290 برهان منوچهری 250,000,000 انور 20457
291 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 20456
292 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 20453
293 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 20433
294 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 20429
295 طوبی جمینی 270,000,000 فرج 20397
296 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 20395
297 توران کارگری 310,000,000 صابر 20346
298 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 20318
299 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 20316
300 حمید فرجی 250,080,000 اعظم 20274
301 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 20270
302 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20266
303 فریدون مطاعی 330,000,000 محمد 20249
304 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20231
305 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 20221
306 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20217
307 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 20207
308 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 20193
309 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 20191
310 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 20190
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 20179
312 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 20168
313 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 20118
314 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 20091
315 سلام حسینی 250,000,000 محمود 20085
316 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 20083
317 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 20082
318 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 20032
319 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 20012
320 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 20006
321 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 20004
322 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 19995
323 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 19992
324 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 19967
325 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 19965
326 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 19962
327 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 19936
328 رضا لطفی 330,000,000 اله مراد 19929
329 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 19907
330 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19863
331 محمدعلی مطاعی 230,000,000 توفیق 19773
332 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 19728
333 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 19691
334 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19673
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 19623
336 ابراهیم یزدانی 300,000,000 عبدالرحیم 19611
337 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 19544
338 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 19539
339 عایشه کریمی 270,000,000 حسن 19529
340 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 19525
341 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 19504
342 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 19501
343 صلاح کاکائی پور 240,000,000 سهراب 19501
344 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 19433
345 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19427
346 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 19421
347 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19394
348 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 19381
349 عرفان نادری 250,000,000 محمد 19377
350 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19346
351 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 19339
352 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 19328
353 جهانشاه محمدنژاد 275,000,000 عبداله 19282
354 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19267
355 لقمان بهرامی ع 265,000,000 علی 19254
356 هادی عزیزی ف 295,000,000 فیض اله 19254
357 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 19188
358 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 19175
359 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 19173
360 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 19154
361 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 19106
362 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 19084
363 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 19025
364 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 19005
365 ابراهیم بازانی قلعه 330,000,000 عزیز 18997
366 لیمو رضائی 200,000,000 علی 18931
367 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 18907
368 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 18901
369 تیمور حسینی 252,000,000 سیدطها 18842
370 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18836
371 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18774
372 علی حبیبی 240,000,000 فتح اله 18763
373 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 18733
374 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18728
375 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 18535
376 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 18517
377 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18460
378 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18426
379 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 18335
380 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 18321
381 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18233
382 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18205
383 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 18157
384 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 18140
385 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 18109
386 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 18108
387 حسین یوسفی 290,000,000 فتح اله 18061
388 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 18040
389 تحسیم الیاسی 179,550,000 محمد رشید 18037
390 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 18031
391 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 18012
392 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 17993
393 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 17989
394 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 17962
395 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 17962
396 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17889
397 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17887
398 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17864
399 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17831
400 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17786
401 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 17766
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 17609
403 فروه حسینی 220,000,000 سیدجعفر 17599
404 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 17563
405 ناصح فتحی 195,000,000 محمد 17556
406 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 17548
407 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17430
408 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 17322
409 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17183
410 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 17174
411 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17159
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 16886
413 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 16864
414 نادر مرادی 170,000,000 محمد 16813
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16742
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 16499
417 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16412
418 انور حسینی 137,500,000 احمد 16400
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 16361
420 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 16292
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 16199
422 امجد یامولا 204,000,000 ابوبکر 16096
423 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 16036
424 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 16000
425 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 15974
426 امین حق گویی 173,000,000 کاکابرار 15957
427 سیدتوفیق حسینی 200,450,000 سیدامین 15933
428 فرحناز تشتر 285,000,000 علی 15799
429 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15795
430 مسعود محمدی 176,500,000 محمدسعید 15773
431 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15668
432 سعدی خادمی 115,000,000 محمد 15626
433 روناک اسماعیلی 146,730,000 یداله 15542
434 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15480
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15448
436 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 15359
437 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15300
438 مظفر نظری 240,000,000 نظرویس 15219
439 داود گل محمدی 150,000,000 حسین 15086
440 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14909
441 خالد نوری 100,000,000 برزو 14876
442 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 14854
443 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14696
444 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14683
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14474
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14461
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14275
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14214
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14195
450 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13356
451 گوهر ویسیانی 174,000,000 محمد 13327
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9139
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ