تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1393

برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب)بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 25443
2 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 25365
3 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 25358
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 25343
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 25118
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 25024
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 24865
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 24858
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 24821
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 24792
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 24775
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 24718
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 24700
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 24583
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 24575
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 24546
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 24507
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 24506
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 24416
20 عبدالکریم محمدی م 320,000,000 مصطفی 24395
21 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 24390
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 24382
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 24364
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 24348
25 حسن محمدی 330,000,000 حسین 24318
26 محمدنظیف عبدی 280,000,000 عنایت 24302
27 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 24290
28 داود کریمی 275,000,000 محمود 24228
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 24122
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 24113
31 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 24074
32 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 23999
33 شیوا حسینی 285,000,000 اسمعیل 23997
34 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 23975
35 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 23964
36 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 23932
37 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 23918
38 پری سلیمی 330,000,000 خیراله 23905
39 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 23895
40 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 23880
41 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 23849
42 فرشته ولدی 280,000,000 عبدالمحمد 23846
43 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 23841
44 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 23838
45 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 23826
46 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 23808
47 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 23807
48 امیر رحمانی 330,000,000 نادر 23774
49 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 23766
50 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 23756
51 بختیار فخری 280,000,000 علی 23743
52 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 23735
53 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 23726
54 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 23714
55 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 23707
56 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 23694
57 احمد نادری 330,000,000 عبدالمجید 23683
58 فانوس رحیم خانی 330,000,000 عبدالرحمان 23661
59 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 23659
60 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 23656
61 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 23633
62 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 23588
63 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 23575
64 خالد شکوری 330,000,000 حسن 23556
65 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23548
66 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23548
67 وزیر کاکائی 320,000,000 اکبر 23542
68 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 23519
69 اسماعیل مرادی 280,000,000 محمد 23516
70 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 23514
71 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 23512
72 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 23507
73 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 23507
74 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 23497
75 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 23494
76 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 23490
77 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 23484
78 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 23467
79 سلام احمدی 320,000,000 عبدالکریم 23450
80 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 23446
81 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 23436
82 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 23436
83 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 23427
84 وزیر احمدی 310,000,000 احمد 23421
85 کریم یوسفی 280,000,000 امین 23406
86 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 23406
87 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 23369
88 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 23361
89 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 23337
90 مختار رستمی 280,000,000 بهرام 23319
91 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 23315
92 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 23291
93 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 23278
94 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 23269
95 ابراهیم مرادی تبار 280,000,000 درویش حسین 23261
96 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 23258
97 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 23240
98 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 23228
99 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 23201
100 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 23194
101 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 23181
102 امین حبیبی 330,000,000 کریم 23176
103 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 23167
104 محمد کریمی 280,000,000 وسین 23160
105 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 23127
106 سیدعبدالکریم رضائی 330,000,000 سیدغنی 23099
107 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 23096
108 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 23095
109 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 23094
110 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 23093
111 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 23075
112 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 23073
113 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 23059
114 صابر امیری 280,000,000 مجید 23055
115 امین شکوری 330,000,000 حسن 23043
116 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 23037
117 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 23003
118 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 22973
119 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 22972
120 حسین فتحی 280,000,000 محمد 22956
121 سیدوهبی میرانی 330,000,000 سیدفتحی 22955
122 شاهپور مقدس 280,000,000 احمد 22937
123 فریده برزگر 250,000,000 علی 22924
124 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 22920
125 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 22852
126 سهراب مهربانی 330,000,000 محمدرحیم 22839
127 ستار مرادی نژاد 275,000,000 محمدرشید 22809
128 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 22778
129 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 22758
130 علی مرادی زاد 320,000,000 عزیز 22754
131 فاتح نقدی پور 330,000,000 حسین 22753
132 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 22737
133 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 22736
134 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 22727
135 عثمان فخری 270,000,000 حسن 22727
136 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 22726
137 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 22703
138 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 22689
139 نظیر فتاحی 330,000,000 عزت 22688
140 محمد ویسی 310,000,000 فتح اله 22646
141 عباس حسینی 330,000,000 محمد 22638
142 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 22629
143 سیما سلیمانی 330,000,000 گل محمد 22624
144 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 22613
145 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 22607
146 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22592
147 سعدی قادری 330,000,000 مجید 22579
148 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 22579
149 محمود بابائی 330,000,000 محمد 22567
150 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 22556
151 حبیب اله احمدی 329,800,000 عبدالکریم 22528
152 عمر رحمانی 319,000,000 محمدعلی 22522
153 کامل نظری 330,000,000 محمود 22519
154 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 22508
155 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 22502
156 صابر ویسی 330,000,000 حسین 22492
157 منصور صادقی 250,000,000 مومن 22489
158 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 22480
159 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 22459
160 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22452
161 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 22415
162 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 22391
163 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 22389
164 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 22343
165 ادریس خسروی زاده 280,000,000 یونس 22335
166 قادر یوسفی 300,000,000 محمدرشید 22335
167 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 22306
168 صادق صوفی 280,000,000 عبداله 22293
169 مهری پیام 250,000,000 یونس 22256
170 لقمان نادری 280,000,000 قربانی 22237
171 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 22227
172 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 22218
173 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 22208
174 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 22191
175 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 22179
176 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 22158
177 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 22154
178 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 22150
179 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 22101
180 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 22101
181 کریم کریمی 326,000,000 عزیزمراد 22092
182 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 22067
183 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 22065
184 هادی محمودی 330,000,000 محمد حسین 22065
185 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 22065
186 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 22064
187 سلمی محمدمیرزائی 330,000,000 محمدمیرزا 22062
188 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 22058
189 لیمو عمری 250,000,000 احمد 22057
190 محسن رحمانی 260,000,000 غفور 22053
191 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 22048
192 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 22018
193 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 21983
194 علی قاسمی 310,450,000 محمد 21981
195 عثمان طهماسبی 250,000,000 عبداله 21962
196 زهره صولی 290,000,000 حسین 21951
197 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 21943
198 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 21930
199 آهو محمدی 280,000,000 احمد 21857
200 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 21850
201 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 21786
202 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 21747
203 محسن احمدی 325,000,000 انور 21747
204 فریدون صیادی نیا 330,000,000 حسن 21741
205 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 21737
206 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 21715
207 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 21710
208 حسن امیری 330,000,000 کریم 21694
209 صالح پولادخوای 250,000,000 سلیمان 21679
210 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 21668
211 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 21666
212 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 21663
213 توفیق ویسی 300,000,000 عبدالقادر 21656
214 علی سبحانی 280,000,000 صالح 21621
215 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 21599
216 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 21582
217 ضرغام ایوب زاده 280,000,000 محمد 21582
218 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 21562
219 مریم رضائی 330,000,000 محمد 21545
220 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 21537
221 حسن فقیهی 330,000,000 امین 21523
222 عثمان احمدی صوفی 250,000,000 محمد 21522
223 بختیار منوچهری 290,000,000 محمدعلی 21512
224 مختار محمودی 265,000,000 بهرام 21512
225 حسن صیدی 250,000,000 حسین 21510
226 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 21460
227 محمدصالح فتحی 280,000,000 سعید 21453
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 21442
229 احمد حسینی 330,000,000 حسن 21429
230 عثمان قادری 230,000,000 علی 21390
231 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 21368
232 ایوب عزیزی 280,000,000 علی 21351
233 علی ویسی 200,000,000 حسن 21336
234 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 21323
235 امین مرادی 330,000,000 فتاح 21275
236 کمال قادری 250,000,000 محمدنظیف 21251
237 انور منوچهری 330,000,000 امین 21209
238 خداداد صوفی 272,000,000 امین 21208
239 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 21205
240 فرهاد احمدی 280,000,000 امین 21187
241 عادل بابائی 250,000,000 غلام 21182
242 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 21178
243 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 21164
244 عزیز جشن سده 220,000,000 بهرام 21157
245 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 21155
246 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 21154
247 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 21150
248 بختیار صیادی 310,000,000 شاهمراد 21145
249 فریده مرادی 300,500,000 محمود 21143
250 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 21139
251 رضا فرجی 280,000,000 حسن 21135
252 کامل ویسی 330,000,000 کریم 21131
253 رستگار صالح زاده 270,000,000 امیر 21128
254 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 21106
255 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 21043
256 بختیار رازیانی 280,000,000 یونس 21040
257 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 21028
258 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 20997
259 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 20985
260 قادر نوری 279,500,000 محمدآقا 20951
261 حسین قادری 330,000,000 امین 20929
262 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 20927
263 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 20902
264 فریده نوزری 226,000,000 محمداسماعیل 20867
265 خالد فخری 200,000,000 علی 20838
266 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 20835
267 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 20832
268 قادر مرادی 280,000,000 محمد 20806
269 شیرین توان پور پاوه 260,000,000 حسن 20784
270 فرهاد خسروی 280,000,000 احمد 20781
271 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 20771
272 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 20760
273 فرشته حمیدی 260,500,000 حسین 20752
274 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 20662
275 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 20650
276 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 20626
277 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 20622
278 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 20615
279 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 20582
280 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 20576
281 سیدمحمدامین مرادی 225,000,000 سیدعثمان 20571
282 مختار حسینی 240,000,000 یونس 20450
283 نادیه رسول آبادی 290,070,000 محمود 20418
284 زینب کریمی 210,000,000 محمود 20418
285 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 20387
286 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 20363
287 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 20302
288 منصور رحمتی 280,000,000 حاتم 20298
289 برهان منوچهری 220,000,000 انور 20197
290 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 20181
291 عادل احمدی 330,000,000 محمد 20160
292 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 20156
293 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 20125
294 طوبی جمینی 270,000,000 فرج 20100
295 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 20087
296 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 20076
297 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 20068
298 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 20043
299 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 20039
300 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 20033
301 توران کارگری 280,000,000 صابر 20023
302 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 20019
303 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 20019
304 حمید فرجی 230,080,000 اعظم 20007
305 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 20001
306 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 19970
307 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 19921
308 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 19920
309 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 19904
310 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 19899
311 فریدون مطاعی 300,000,000 محمد 19898
312 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 19868
313 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 19849
314 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 19843
315 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 19834
316 سلام حسینی 250,000,000 محمود 19810
317 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 19805
318 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 19792
319 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 19764
320 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 19747
321 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 19745
322 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 19737
323 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 19720
324 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 19716
325 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 19687
326 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 19665
327 اکبر رحیمی نژاد 330,000,000 امامعلی 19643
328 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19632
329 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 19629
330 رضا لطفی 200,000,000 اله مراد 19592
331 محمدعلی مطاعی 190,000,000 توفیق 19536
332 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19475
333 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 19460
334 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 19398
335 فیروز رحیمی 270,000,000 قادر 19326
336 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 19308
337 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 19306
338 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 19302
339 ابراهیم یزدانی 250,000,000 عبدالرحیم 19301
340 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 19261
341 عایشه کریمی 205,000,000 حسن 19252
342 صلاح کاکائی پور 240,000,000 سهراب 19237
343 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19229
344 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19196
345 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 19158
346 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19148
347 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 19138
348 عرفان نادری 210,000,000 محمد 19118
349 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 19073
350 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 19069
351 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 19058
352 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 19053
353 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 19031
354 جهانشاه محمدنژاد 275,000,000 عبداله 18979
355 لقمان بهرامی ع 250,000,000 علی 18979
356 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 18977
357 هادی عزیزی ف 245,000,000 فیض اله 18974
358 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 18956
359 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 18924
360 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 18875
361 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 18834
362 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 18810
363 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 18807
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 18772
365 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 18720
366 لیمو رضائی 200,000,000 علی 18711
367 ابراهیم بازانی قلعه 299,020,000 عزیز 18668
368 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18628
369 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18604
370 تیمور حسینی 252,000,000 سیدطها 18564
371 علی حبیبی 200,000,000 فتح اله 18539
372 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 18538
373 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18530
374 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 18381
375 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 18337
376 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 18301
377 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18250
378 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18228
379 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 18113
380 آرزو محمدی 220,000,000 محمد 18079
381 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 18046
382 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 18007
383 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 17964
384 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 17932
385 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 17920
386 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 17889
387 تحسیم الیاسی 179,550,000 محمد رشید 17839
388 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 17831
389 غفار حیدری 175,000,000 سیف اله 17800
390 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 17796
391 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 17756
392 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 17742
393 حسین یوسفی 290,000,000 فتح اله 17742
394 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 17704
395 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17689
396 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17666
397 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 17665
398 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17651
399 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17644
400 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17632
401 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 17403
402 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 17382
403 فروه حسینی 180,000,000 سیدجعفر 17381
404 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 17343
405 لیلا یوسفی 190,000,000 حسین 17339
406 ناصح فتحی 190,000,000 محمد 17338
407 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17243
408 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 17057
409 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 17018
410 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 17005
411 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 16866
412 حمید صوفی 200,000,000 محمد 16666
413 نادر مرادی 170,000,000 محمد 16626
414 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 16600
415 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16522
416 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 16257
417 انور حسینی 137,500,000 احمد 16249
418 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16236
419 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 16141
420 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 16030
421 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 15979
422 امجد یامولا 154,000,000 ابوبکر 15906
423 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 15877
424 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 15847
425 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 15781
426 امین حق گویی 123,000,000 کاکابرار 15776
427 سیدتوفیق حسینی 173,450,000 سیدامین 15731
428 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15668
429 مسعود محمدی 160,500,000 محمدسعید 15582
430 سعدی خادمی 115,000,000 محمد 15499
431 فرحناز تشتر 280,000,000 علی 15491
432 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15481
433 روناک اسماعیلی 146,730,000 یداله 15381
434 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15315
435 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15283
436 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15190
437 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 15150
438 داود گل محمدی 100,000,000 حسین 14956
439 مظفر نظری 240,000,000 نظرویس 14955
440 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14799
441 خالد نوری 100,000,000 برزو 14766
442 فاطمه خلخال 200,000,000 عبداله 14634
443 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14518
444 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14481
445 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14364
446 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14351
447 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14165
448 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14104
449 فرج امینی 100,000,000 کریم 14085
450 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13279
451 گوهر ویسیانی 144,000,000 محمد 13126
452 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9100
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ