تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1393

برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطالب )بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 25247
2 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 25134
3 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 25128
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 25112
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 24887
6 مظفر یوسفی 330,000,000 جمال 24793
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 24634
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 24627
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 24590
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 24561
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 24544
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 24487
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 24469
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 24352
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 24344
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 24315
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 24276
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 24275
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 24185
20 عبدالکریم محمدی م 320,000,000 مصطفی 24171
21 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 24159
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 24151
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 24133
24 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 24117
25 محمدنظیف عبدی 280,000,000 عنایت 24106
26 حسن محمدی 330,000,000 حسین 24087
27 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 24059
28 داود کریمی 275,000,000 محمود 24035
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 23891
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 23882
31 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 23843
32 شیوا حسینی 280,000,000 اسمعیل 23799
33 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 23768
34 عرفان نوری فرد 330,000,000 قاضی 23744
35 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 23733
36 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 23701
37 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 23687
38 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 23684
39 پری سلیمی 315,000,000 خیراله 23672
40 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 23664
41 فرشته ولدی 280,000,000 عبدالمحمد 23650
42 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 23618
43 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 23610
44 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 23607
45 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 23595
46 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 23577
47 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 23576
48 امیر رحمانی 310,000,000 نادر 23557
49 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 23551
50 بختیار فخری 280,000,000 علی 23547
51 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 23535
52 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 23525
53 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 23504
54 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 23498
55 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 23483
56 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 23476
57 احمد نادری 280,000,000 عبدالمجید 23460
58 فانوس رحیم خانی 300,000,000 عبدالرحمان 23445
59 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 23428
60 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 23425
61 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 23402
62 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 23356
63 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 23344
64 وزیر کاکائی 310,000,000 اکبر 23325
65 خالد شکوری 330,000,000 حسن 23325
66 اسماعیل مرادی 280,000,000 محمد 23320
67 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23317
68 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23317
69 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 23311
70 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 23294
71 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 23288
72 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 23283
73 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 23281
74 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 23276
75 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 23266
76 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 23263
77 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 23259
78 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 23250
79 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 23236
80 سلام احمدی 320,000,000 عبدالکریم 23226
81 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 23226
82 وزیر احمدی 300,000,000 احمد 23211
83 کریم یوسفی 280,000,000 امین 23210
84 بهرام کنعانی 330,000,000 قادر 23205
85 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 23196
86 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 23175
87 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 23138
88 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 23130
89 مختار رستمی 280,000,000 بهرام 23123
90 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 23106
91 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 23095
92 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 23091
93 ابراهیم مرادی تبار 280,000,000 درویش حسین 23065
94 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 23047
95 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 23038
96 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 23027
97 نجیبه امیری 330,000,000 ابراهیم 23009
98 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 22997
99 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 22970
100 محمد کریمی 280,000,000 وسین 22964
101 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 22963
102 بهاره امینی 330,000,000 لطیف 22950
103 امین حبیبی 330,000,000 کریم 22945
104 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 22936
105 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 22905
106 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 22896
107 سیدعبدالکریم رضائی 305,000,000 سیدغنی 22875
108 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 22865
109 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 22863
110 فرامرز احمدی 330,000,000 عبدالفتاح 22862
111 صابر امیری 280,000,000 مجید 22859
112 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 22844
113 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 22842
114 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 22828
115 امین شکوری 330,000,000 حسن 22812
116 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 22806
117 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 22772
118 حسین فتحی 280,000,000 محمد 22760
119 فریده برزگر 250,000,000 علی 22749
120 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 22743
121 شاهپور مقدس 280,000,000 احمد 22741
122 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 22741
123 سیدوهبی میرانی 310,000,000 سیدفتحی 22728
124 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 22689
125 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 22620
126 سهراب مهربانی 280,000,000 محمدرحیم 22618
127 ستار مرادی نژاد 275,000,000 محمدرشید 22617
128 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 22562
129 فاتح نقدی پور 280,000,000 حسین 22557
130 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 22547
131 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 22541
132 عثمان فخری 270,000,000 حسن 22538
133 علی مرادی زاد 310,000,000 عزیز 22533
134 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 22531
135 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 22528
136 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 22505
137 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 22500
138 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 22495
139 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 22454
140 نظیر فتاحی 305,000,000 عزت 22452
141 محمد ویسی 280,000,000 فتح اله 22438
142 سیما سلیمانی 280,000,000 گل محمد 22413
143 عباس حسینی 327,000,000 محمد 22408
144 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 22404
145 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 22382
146 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 22376
147 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22361
148 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 22360
149 سعدی قادری 330,000,000 مجید 22348
150 محمود بابائی 330,000,000 محمد 22337
151 عمر رحمانی 263,000,000 محمدعلی 22321
152 منصور صادقی 250,000,000 مومن 22314
153 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 22306
154 حبیب اله احمدی 309,800,000 عبدالکریم 22301
155 کامل نظری 330,000,000 محمود 22288
156 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 22277
157 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 22263
158 صابر ویسی 330,000,000 حسین 22261
159 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 22249
160 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22221
161 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 22219
162 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 22216
163 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 22193
164 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 22147
165 ادریس خسروی زاده 280,000,000 یونس 22139
166 قادر یوسفی 280,000,000 محمدرشید 22133
167 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 22131
168 صادق صوفی 280,000,000 عبداله 22097
169 مهری پیام 250,000,000 یونس 22081
170 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 22043
171 لقمان نادری 280,000,000 قربانی 22041
172 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 22031
173 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 21983
174 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 21977
175 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 21960
176 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 21948
177 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 21923
178 بایزید حسامی 330,000,000 محمود 21919
179 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 21905
180 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 21905
181 لیمو عمری 250,000,000 احمد 21882
182 محسن رحمانی 260,000,000 غفور 21871
183 کریم کریمی 326,000,000 عزیزمراد 21864
184 سلمی محمدمیرزائی 280,000,000 محمدمیرزا 21846
185 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 21836
186 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 21834
187 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 21834
188 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 21833
189 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 21827
190 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 21824
191 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 21817
192 عثمان طهماسبی 250,000,000 عبداله 21787
193 علی قاسمی 310,450,000 محمد 21764
194 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 21752
195 زهره صولی 290,000,000 حسین 21748
196 هادی محمودی 280,000,000 محمد حسین 21733
197 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 21712
198 جمال محمودی مزرانی 330,000,000 حسن 21699
199 آهو محمدی 280,000,000 احمد 21661
200 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 21619
201 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 21590
202 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 21541
203 فریدون صیادی نیا 280,000,000 حسن 21520
204 محسن احمدی 325,000,000 انور 21519
205 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 21519
206 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 21516
207 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 21514
208 صالح پولادخوای 250,000,000 سلیمان 21504
209 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 21470
210 حسن امیری 320,000,000 کریم 21469
211 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 21467
212 توفیق ویسی 300,000,000 عبدالقادر 21446
213 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 21437
214 علی سبحانی 280,000,000 صالح 21425
215 ضرغام ایوب زاده 280,000,000 محمد 21386
216 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 21368
217 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 21366
218 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 21366
219 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 21351
220 عثمان احمدی صوفی 250,000,000 محمد 21347
221 حسن صیدی 250,000,000 حسین 21335
222 حسن فقیهی 280,000,000 امین 21327
223 مختار محمودی 265,000,000 بهرام 21326
224 مریم رضائی 330,000,000 محمد 21314
225 بختیار منوچهری 280,000,000 محمدعلی 21311
226 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 21278
227 محمدصالح فتحی 280,000,000 سعید 21257
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 21246
229 عثمان قادری 230,000,000 علی 21229
230 احمد حسینی 330,000,000 حسن 21198
231 علی ویسی 200,000,000 حسن 21196
232 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 21193
233 ایوب عزیزی 280,000,000 علی 21155
234 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 21127
235 کمال قادری 250,000,000 محمدنظیف 21075
236 امین مرادی 330,000,000 فتاح 21044
237 خداداد صوفی 272,000,000 امین 21017
238 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 21009
239 عادل بابائی 250,000,000 غلام 21007
240 عزیز جشن سده 220,000,000 بهرام 21003
241 انور منوچهری 250,000,000 امین 20994
242 فرهاد احمدی 280,000,000 امین 20991
243 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 20991
244 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 20989
245 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 20986
246 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 20982
247 فریده مرادی 235,500,000 محمود 20972
248 رستگار صالح زاده 220,000,000 امیر 20959
249 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 20947
250 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 20945
251 رضا فرجی 280,000,000 حسن 20939
252 بختیار صیادی 310,000,000 شاهمراد 20928
253 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 20908
254 کامل ویسی 330,000,000 کریم 20900
255 بختیار رازیانی 280,000,000 یونس 20844
256 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 20812
257 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 20808
258 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 20797
259 قادر نوری 239,500,000 محمدآقا 20772
260 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 20754
261 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 20749
262 فریده نوزری 226,000,000 محمداسماعیل 20709
263 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 20706
264 حسین قادری 330,000,000 امین 20698
265 خالد فخری 200,000,000 علی 20698
266 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 20688
267 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 20647
268 فرهاد خسروی 230,000,000 احمد 20615
269 قادر مرادی 280,000,000 محمد 20610
270 شیرین توان پور پاوه 250,000,000 حسن 20602
271 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 20596
272 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 20585
273 فرشته حمیدی 260,500,000 حسین 20570
274 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 20478
275 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 20434
276 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 20423
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 20419
278 سیدمحمدامین مرادی 225,000,000 سیدعثمان 20413
279 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 20391
280 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 20391
281 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 20386
282 مختار حسینی 240,000,000 یونس 20282
283 زینب کریمی 210,000,000 محمود 20271
284 هادی عزیزی ع 200,000,000 عبدالقادر 20268
285 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 20261
286 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 20237
287 نادیه رسول آبادی 240,070,000 محمود 20201
288 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 20148
289 منصور رحمتی 280,000,000 حاتم 20102
290 برهان منوچهری 220,000,000 انور 20043
291 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 20006
292 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 19967
293 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 19942
294 عادل احمدی 290,000,000 محمد 19937
295 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 19929
296 طوبی جمینی 260,000,000 فرج 19917
297 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 19907
298 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 19893
299 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 19892
300 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 19891
301 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 19868
302 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 19860
303 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 19851
304 حمید فرجی 230,080,000 اعظم 19846
305 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 19830
306 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 19830
307 توران کارگری 280,000,000 صابر 19827
308 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 19750
309 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 19747
310 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 19731
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 19729
312 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 19708
313 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 19703
314 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 19695
315 فریدون مطاعی 300,000,000 محمد 19688
316 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 19668
317 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 19652
318 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 19638
319 سلام حسینی 250,000,000 محمود 19635
320 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 19607
321 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 19605
322 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 19576
323 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 19574
324 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 19567
325 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 19511
326 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 19491
327 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 19489
328 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19485
329 اکبر رحیمی نژاد 220,000,000 امامعلی 19467
330 رضا لطفی 200,000,000 اله مراد 19452
331 محمدعلی مطاعی 190,000,000 توفیق 19403
332 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 19398
333 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19349
334 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 19313
335 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 19188
336 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 19180
337 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 19161
338 فیروز رحیمی 250,000,000 قادر 19151
339 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 19148
340 ابراهیم یزدانی 250,000,000 عبدالرحیم 19126
341 عایشه کریمی 205,000,000 حسن 19108
342 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19103
343 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 19093
344 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19069
345 صلاح کاکائی پور 240,000,000 سهراب 19069
346 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 19022
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 18983
348 عرفان نادری 210,000,000 محمد 18971
349 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 18943
350 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 18907
351 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 18878
352 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 18877
353 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 18851
354 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 18835
355 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 18830
356 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 18827
357 لقمان بهرامی ع 250,000,000 علی 18804
358 هادی عزیزی ف 245,000,000 فیض اله 18803
359 جهانشاه محمدنژاد 275,000,000 عبداله 18787
360 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 18756
361 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 18728
362 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 18681
363 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 18674
364 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 18611
365 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 18601
366 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 18579
367 لیمو رضائی 200,000,000 علی 18571
368 یونس بابائی 165,000,000 یوسف 18544
369 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18495
370 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18495
371 ابراهیم بازانی قلعه 299,020,000 عزیز 18458
372 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18404
373 علی حبیبی 200,000,000 فتح اله 18399
374 تیمور حسینی 252,000,000 سیدطها 18388
375 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 18307
376 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 18211
377 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 18164
378 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 18157
379 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18116
380 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18102
381 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 17972
382 آرزو محمدی 190,000,000 محمد 17937
383 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 17927
384 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 17881
385 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 17852
386 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 17820
387 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 17770
388 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 17749
389 تحسیم الیاسی 179,550,000 محمد رشید 17713
390 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 17698
391 غفار حیدری 165,000,000 سیف اله 17683
392 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 17674
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 17602
394 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 17581
395 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17563
396 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17561
397 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17539
398 حسین یوسفی 260,000,000 فتح اله 17539
399 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17534
400 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 17508
401 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17504
402 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 17476
403 فروه حسینی 180,000,000 سیدجعفر 17255
404 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 17237
405 لیلا یوسفی 170,000,000 حسین 17220
406 ناصح فتحی 190,000,000 محمد 17205
407 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 17203
408 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 17172
409 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17124
410 فیصل حسینی 240,000,000 امین آقا 16938
411 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 16913
412 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 16907
413 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 16888
414 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 16670
415 حمید صوفی 200,000,000 محمد 16526
416 نادر مرادی 170,000,000 محمد 16507
417 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 16432
418 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16382
419 انور حسینی 137,500,000 احمد 16152
420 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16124
421 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 16103
422 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 16001
423 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 15863
424 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 15839
425 امجد یامولا 154,000,000 ابوبکر 15798
426 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 15775
427 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 15766
428 امین حق گویی 123,000,000 کاکابرار 15690
429 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 15642
430 سیدتوفیق حسینی 173,450,000 سیدامین 15610
431 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15588
432 مسعود محمدی 160,500,000 محمدسعید 15469
433 سعدی خادمی 115,000,000 محمد 15419
434 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15362
435 فرحناز تشتر 280,000,000 علی 15295
436 روناک اسماعیلی 146,730,000 یداله 15278
437 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15210
438 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15178
439 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15120
440 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 15017
441 داود گل محمدی 100,000,000 حسین 14886
442 مظفر نظری 240,000,000 نظرویس 14787
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14729
444 خالد نوری 100,000,000 برزو 14696
445 فاطمه خلخال 100,000,000 عبداله 14454
446 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14413
447 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14345
448 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14294
449 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14281
450 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14095
451 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14034
452 فرج امینی 100,000,000 کریم 14015
453 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13230
454 گوهر ویسیانی 144,000,000 محمد 13026
455 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9076
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ