تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1393

برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب ) بروید
 

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 25163
2 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 25035
3 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 25028
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 25013
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 24788
6 مظفر یوسفی 325,000,000 جمال 24695
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 24535
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 24528
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 24491
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 24462
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 24445
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 24388
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 24370
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 24253
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 24245
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 24216
17 عادل رحیمی 330,000,000 محمد 24177
18 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 24176
19 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 24086
20 عبدالکریم محمدی م 320,000,000 مصطفی 24075
21 احمد احمدی 330,000,000 حکیم 24060
22 مجید محمودی 330,000,000 عبدالقادر 24052
23 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 24034
24 محمدنظیف عبدی 280,000,000 عنایت 24022
25 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 24018
26 حسن محمدی 300,000,000 حسین 23988
27 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 23960
28 داود کریمی 275,000,000 محمود 23953
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 23792
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 23783
31 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 23744
32 شیوا حسینی 280,000,000 اسمعیل 23715
33 ناصر رستم زاده 330,000,000 داود 23669
34 عرفان نوری فرد 310,000,000 قاضی 23643
35 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 23634
36 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 23602
37 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 23600
38 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 23588
39 پری سلیمی 315,000,000 خیراله 23578
40 فرشته ولدی 280,000,000 عبدالمحمد 23566
41 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 23565
42 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 23519
43 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 23511
44 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 23508
45 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 23496
46 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 23478
47 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 23477
48 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 23476
49 امیر رحمانی 310,000,000 نادر 23464
50 بختیار فخری 280,000,000 علی 23463
51 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 23436
52 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 23426
53 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 23414
54 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 23405
55 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 23384
56 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 23377
57 احمد نادری 280,000,000 عبدالمجید 23376
58 فانوس رحیم خانی 300,000,000 عبدالرحمان 23355
59 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 23329
60 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 23326
61 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 23303
62 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 23258
63 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 23245
64 اسماعیل مرادی 280,000,000 محمد 23236
65 وزیر کاکائی 310,000,000 اکبر 23232
66 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 23227
67 خالد شکوری 330,000,000 حسن 23226
68 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23218
69 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 23218
70 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 23210
71 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 23189
72 اقبال رمضانی 330,000,000 عبداله 23184
73 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 23182
74 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 23177
75 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 23167
76 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 23166
77 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 23164
78 عبدالباسید قمری 330,000,000 محمدتوفیق 23163
79 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 23137
80 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 23136
81 سلام احمدی 320,000,000 عبدالکریم 23130
82 وزیر احمدی 280,000,000 احمد 23127
83 کریم یوسفی 280,000,000 امین 23126
84 بهرام کنعانی 280,000,000 قادر 23116
85 حشمت مرادی 330,000,000 توفیق 23097
86 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 23076
87 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 23039
88 مختار رستمی 280,000,000 بهرام 23039
89 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 23031
90 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 23011
91 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 23007
92 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 22995
93 ابراهیم مرادی تبار 280,000,000 درویش حسین 22981
94 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 22948
95 سهیلا معاذی 330,000,000 نظام 22939
96 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 22928
97 نجیبه امیری 310,000,000 ابراهیم 22914
98 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 22898
99 محمد کریمی 280,000,000 وسین 22880
100 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 22871
101 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 22864
102 بهاره امینی 280,000,000 لطیف 22856
103 امین حبیبی 330,000,000 کریم 22846
104 فریده رضائی 330,000,000 محمدامین 22837
105 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 22824
106 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 22797
107 سیدعبدالکریم رضائی 305,000,000 سیدغنی 22783
108 صابر امیری 280,000,000 مجید 22775
109 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 22766
110 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 22764
111 فرامرز احمدی 280,000,000 عبدالفتاح 22763
112 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 22745
113 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 22743
114 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 22729
115 امین شکوری 330,000,000 حسن 22713
116 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 22707
117 حسین فتحی 280,000,000 محمد 22676
118 فریده برزگر 250,000,000 علی 22674
119 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 22673
120 شاهپور مقدس 280,000,000 احمد 22657
121 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 22643
122 مختار منوچهری 330,000,000 صدیق 22642
123 سیدوهبی میرانی 310,000,000 سیدفتحی 22635
124 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 22590
125 ستار مرادی نژاد 275,000,000 محمدرشید 22534
126 سهراب مهربانی 280,000,000 محمدرحیم 22534
127 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 22520
128 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 22478
129 فاتح نقدی پور 280,000,000 حسین 22473
130 عثمان فخری 270,000,000 حسن 22457
131 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 22457
132 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 22453
133 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 22448
134 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 22447
135 علی مرادی زاد 310,000,000 عزیز 22440
136 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 22419
137 محی الدین کرمی 330,000,000 احمد 22406
138 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 22396
139 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 22379
140 نظیر فتاحی 305,000,000 عزت 22360
141 محمد ویسی 280,000,000 فتح اله 22354
142 سیما سلیمانی 280,000,000 گل محمد 22329
143 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 22329
144 عباس حسینی 327,000,000 محمد 22309
145 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 22283
146 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 22277
147 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 22276
148 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22262
149 سعدی قادری 330,000,000 مجید 22249
150 عمر رحمانی 263,000,000 محمدعلی 22242
151 محمود بابائی 330,000,000 محمد 22239
152 منصور صادقی 250,000,000 مومن 22239
153 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 22222
154 حبیب اله احمدی 309,800,000 عبدالکریم 22208
155 کامل نظری 330,000,000 محمود 22189
156 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 22179
157 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 22178
158 صابر ویسی 320,000,000 حسین 22165
159 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 22150
160 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 22141
161 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 22135
162 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 22122
163 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 22109
164 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 22063
165 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 22056
166 ادریس خسروی زاده 280,000,000 یونس 22055
167 قادر یوسفی 280,000,000 محمدرشید 22049
168 صادق صوفی 280,000,000 عبداله 22013
169 مهری پیام 250,000,000 یونس 22006
170 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 21968
171 لقمان نادری 280,000,000 قربانی 21957
172 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 21947
173 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 21908
174 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 21878
175 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 21861
176 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 21849
177 بایزید حسامی 310,000,000 محمود 21826
178 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 21824
179 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 21821
180 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 21821
181 لیمو عمری 250,000,000 احمد 21807
182 محسن رحمانی 260,000,000 غفور 21793
183 کریم کریمی 326,000,000 عزیزمراد 21766
184 سلمی محمدمیرزائی 280,000,000 محمدمیرزا 21762
185 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 21740
186 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 21737
187 صدیق حسینی 330,000,000 عبدالحمید 21735
188 جوانمیر نادری تبار 330,000,000 وزیر 21735
189 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 21734
190 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 21728
191 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 21718
192 عثمان طهماسبی 250,000,000 عبداله 21712
193 علی قاسمی 310,450,000 محمد 21671
194 زهره صولی 290,000,000 حسین 21661
195 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 21653
196 هادی محمودی 280,000,000 محمد حسین 21649
197 ایوب مرادی 330,000,000 حبیب 21613
198 جمال محمودی مزرانی 320,000,000 حسن 21602
199 آهو محمدی 280,000,000 احمد 21577
200 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 21520
201 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 21506
202 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 21457
203 فریدون صیادی نیا 280,000,000 حسن 21436
204 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 21435
205 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 21430
206 صالح پولادخوای 250,000,000 سلیمان 21429
207 محسن احمدی 325,000,000 انور 21422
208 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 21417
209 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 21386
210 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 21383
211 حسن امیری 320,000,000 کریم 21373
212 توفیق ویسی 300,000,000 عبدالقادر 21356
213 علی سبحانی 280,000,000 صالح 21341
214 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 21338
215 ضرغام ایوب زاده 280,000,000 محمد 21302
216 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 21292
217 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 21282
218 عثمان احمدی صوفی 250,000,000 محمد 21272
219 فرشته دشتی 330,000,000 فرج 21269
220 حسن صیدی 250,000,000 حسین 21260
221 اقدس ناصری 330,000,000 سیدعلی 21252
222 مختار محمودی 265,000,000 بهرام 21247
223 حسن فقیهی 280,000,000 امین 21243
224 بختیار منوچهری 280,000,000 محمدعلی 21227
225 مریم رضائی 330,000,000 محمد 21215
226 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 21200
227 محمدصالح فتحی 280,000,000 سعید 21173
228 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 21162
229 عثمان قادری 230,000,000 علی 21160
230 علی ویسی 200,000,000 حسن 21136
231 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 21118
232 احمد حسینی 330,000,000 حسن 21099
233 ایوب عزیزی 280,000,000 علی 21071
234 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 21043
235 کمال قادری 250,000,000 محمدنظیف 21001
236 امین مرادی 330,000,000 فتاح 20945
237 عزیز جشن سده 220,000,000 بهرام 20937
238 خداداد صوفی 272,000,000 امین 20936
239 عادل بابائی 250,000,000 غلام 20932
240 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 20925
241 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 20921
242 انور منوچهری 250,000,000 امین 20919
243 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 20914
244 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 20914
245 فرهاد احمدی 280,000,000 امین 20907
246 فریده مرادی 235,500,000 محمود 20901
247 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 20898
248 رستگار صالح زاده 220,000,000 امیر 20893
249 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 20876
250 رضیه مرادی 290,000,000 محمد 20860
251 رضا فرجی 280,000,000 حسن 20855
252 بختیار صیادی 310,000,000 شاهمراد 20835
253 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 20809
254 کامل ویسی 330,000,000 کریم 20801
255 بختیار رازیانی 280,000,000 یونس 20760
256 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 20727
257 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 20713
258 قادر نوری 239,500,000 محمدآقا 20700
259 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 20698
260 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 20672
261 خسرو محمودزاده 330,000,000 صالح 20655
262 فریده نوزری 226,000,000 محمداسماعیل 20641
263 خالد فخری 200,000,000 علی 20638
264 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 20625
265 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 20622
266 حسین قادری 330,000,000 امین 20599
267 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 20567
268 فرهاد خسروی 230,000,000 احمد 20546
269 شیرین توان پور پاوه 250,000,000 حسن 20527
270 قادر مرادی 280,000,000 محمد 20526
271 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 20521
272 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 20510
273 فرشته حمیدی 260,500,000 حسین 20492
274 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 20405
275 سیدمحمدامین مرادی 225,000,000 سیدعثمان 20346
276 خالد ویسی زاده 325,000,000 امیر 20337
277 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 20336
278 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 20335
279 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 20311
280 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 20302
281 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 20292
282 مختار حسینی 240,000,000 یونس 20210
283 زینب کریمی 210,000,000 محمود 20208
284 هادی عزیزی ع 200,000,000 عبدالقادر 20208
285 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 20207
286 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 20183
287 نادیه رسول آبادی 240,070,000 محمود 20129
288 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 20082
289 منصور رحمتی 280,000,000 حاتم 20018
290 برهان منوچهری 220,000,000 انور 19977
291 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 19931
292 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 19888
293 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 19886
294 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 19853
295 عادل احمدی 290,000,000 محمد 19850
296 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 19845
297 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 19839
298 طوبی جمینی 260,000,000 فرج 19839
299 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 19829
300 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 19807
301 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 19800
302 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 19793
303 حمید فرجی 230,080,000 اعظم 19777
304 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 19770
305 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 19755
306 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 19749
307 توران کارگری 280,000,000 صابر 19743
308 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 19676
309 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 19673
310 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 19672
311 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 19654
312 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 19654
313 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 19629
314 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 19619
315 فریدون مطاعی 300,000,000 محمد 19598
316 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 19593
317 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 19592
318 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 19584
319 سلام حسینی 250,000,000 محمود 19560
320 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 19547
321 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 19545
322 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 19516
323 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 19494
324 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 19475
325 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 19445
326 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19422
327 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 19407
328 اکبر رحیمی نژاد 220,000,000 امامعلی 19401
329 رضا لطفی 200,000,000 اله مراد 19392
330 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 19390
331 محمدعلی مطاعی 190,000,000 توفیق 19346
332 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 19299
333 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19295
334 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 19250
335 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 19126
336 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 19098
337 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 19098
338 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 19082
339 فیروز رحیمی 250,000,000 قادر 19076
340 ابراهیم یزدانی 220,000,000 عبدالرحیم 19060
341 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 19049
342 عایشه کریمی 205,000,000 حسن 19047
343 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 19020
344 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 19015
345 صلاح کاکائی پور 240,000,000 سهراب 18997
346 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 18968
347 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 18908
348 عرفان نادری 210,000,000 محمد 18908
349 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 18889
350 ادریس کرمی 330,000,000 نجیب 18808
351 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 18803
352 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 18797
353 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 18793
354 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 18776
355 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 18751
356 هادی عزیزی ف 245,000,000 فیض اله 18729
357 لقمان بهرامی ع 250,000,000 علی 18729
358 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 18728
359 جهانشاه محمدنژاد 275,000,000 عبداله 18704
360 علی عبدالهی خواه 240,000,000 کاکاعبداله 18684
361 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 18665
362 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 18627
363 آرزو مرادی نیا 228,000,000 فیض اله 18606
364 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 18550
365 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 18542
366 لیمو رضائی 200,000,000 علی 18511
367 یونس بابائی 165,000,000 یوسف 18494
368 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 18480
369 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18449
370 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18438
371 ابراهیم بازانی قلعه 299,020,000 عزیز 18369
372 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18350
373 علی حبیبی 200,000,000 فتح اله 18339
374 تیمور حسینی 235,000,000 سیدطها 18316
375 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 18208
376 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 18157
377 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 18105
378 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 18061
379 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 18059
380 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 18048
381 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 17911
382 آرزو محمدی 190,000,000 محمد 17880
383 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 17876
384 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 17827
385 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 17804
386 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 17772
387 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 17705
388 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 17689
389 تحسیم الیاسی 179,550,000 محمد رشید 17659
390 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 17641
391 غفار حیدری 165,000,000 سیف اله 17633
392 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 17621
393 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 17542
394 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17516
395 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17509
396 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 17506
397 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17492
398 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17491
399 حسین یوسفی 260,000,000 فتح اله 17461
400 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17444
401 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 17424
402 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 17395
403 فروه حسینی 180,000,000 سیدجعفر 17201
404 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 17175
405 لیلا یوسفی 170,000,000 حسین 17169
406 ناصح فتحی 190,000,000 محمد 17148
407 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 17143
408 طلعت مرادی 170,000,000 علی 17073
409 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 17073
410 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 16868
411 فیصل حسینی 240,000,000 امین آقا 16866
412 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 16865
413 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 16816
414 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 16586
415 حمید صوفی 200,000,000 محمد 16466
416 نادر مرادی 160,000,000 محمد 16459
417 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 16360
418 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16322
419 انور حسینی 137,500,000 احمد 16111
420 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 16076
421 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 16037
422 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 15941
423 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 15792
424 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 15779
425 امجد یامولا 154,000,000 ابوبکر 15752
426 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 15732
427 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 15731
428 امین حق گویی 123,000,000 کاکابرار 15653
429 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 15582
430 سیدتوفیق حسینی 173,450,000 سیدامین 15558
431 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15553
432 مسعود محمدی 160,500,000 محمدسعید 15421
433 سعدی خادمی 115,000,000 محمد 15384
434 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15311
435 روناک اسماعیلی 146,730,000 یداله 15234
436 فرحناز تشتر 280,000,000 علی 15211
437 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 15165
438 محمد سارایی 150,000,000 حسین 15133
439 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 15090
440 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 14960
441 داود گل محمدی 100,000,000 حسین 14856
442 مظفر نظری 220,000,000 نظرویس 14721
443 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14699
444 خالد نوری 100,000,000 برزو 14666
445 فاطمه خلخال 100,000,000 عبداله 14424
446 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14368
447 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14286
448 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14264
449 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14251
450 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 14065
451 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 14004
452 فرج امینی 100,000,000 کریم 13985
453 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13209
454 گوهر ویسیانی 144,000,000 محمد 12982
455 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9065
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ