تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1393
برای دیدن امتیاز بندی به (ادامه مطلب )بروید

  

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی نام پدر امتیاز
1 معصومه عزیزی 280,000,000 محی الدین 24799
2 نعمت اله منوچهری 330,000,000 محمدعزیز 24606
3 محمد احمدی 330,000,000 کاکابرا 24600
4 مظهر نعمتی 330,000,000 احمد 24584
5 احمد رازیانی 330,000,000 قبادبیک 24359
6 مظفر یوسفی 325,000,000 جمال 24273
7 مولود شمسی 330,000,000 حسین 24106
8 بهرام رحمانیان 330,000,000 حسین 24099
9 حسن ظاهری 330,000,000 کریم 24062
10 هادی نیک روش 330,000,000 سهراب 24033
11 مظفر رمضانی تبار 330,000,000 سلیمان 24016
12 مختار محمودیان 330,000,000 سلیمان 23959
13 طاهر نقشبندی 330,000,000 قادر 23941
14 لایق مرادی 330,000,000 عباس 23824
15 طلیعه پرافشای 330,000,000 عبدالرحمان 23816
16 فاتح صحرائی 330,000,000 فیض اله 23787
17 عبدالکریم زارعی 330,000,000 محمود 23747
18 عادل رحیمی 280,000,000 محمد 23721
19 مجید محمودی 295,000,000 عبدالقادر 23668
20 عبدالکریم محمدی م 320,000,000 مصطفی 23659
21 محمدنظیف عبدی 280,000,000 عنایت 23658
22 جبار شیخمرادی 330,000,000 عبداله 23657
23 احمد احمدی 280,000,000 حکیم 23656
24 ناصر بهرامی 330,000,000 حسن 23605
25 حسن محمدی 300,000,000 حسین 23598
26 داود کریمی 275,000,000 محمود 23595
27 ابراهیم خسروی 330,000,000 علی 23589
28 صلاح حسینی 330,000,000 حسین 23531
29 خاصه محمدعلیان 330,000,000 گل محمد 23363
30 گوهر سلیمانی ناب 330,000,000 احمد 23354
31 شیوا حسینی 280,000,000 اسمعیل 23351
32 محمدطاهر یعقوبی 330,000,000 محمدجعفر 23315
33 عرفان نوری فرد 310,000,000 قاضی 23240
34 بختیار محمودی 280,000,000 محمد 23236
35 ناصر رستم زاده 280,000,000 داود 23225
36 فاضل فدوی فر 330,000,000 ناصر 23205
37 فرشته ولدی 280,000,000 عبدالمحمد 23202
38 پری سلیمی 305,000,000 خیراله 23180
39 رسول علیزاده 330,000,000 رستم 23173
40 سوسن ظاهری 330,000,000 حشمت اله 23159
41 فرحناز امیری 250,000,000 شکر اله 23151
42 شهناز رشیدی رستمی 330,000,000 محمود 23136
43 بختیار فخری 280,000,000 علی 23099
44 محمدشریف محمدی منفرد 330,000,000 علی 23090
45 شکوه خزائی 330,000,000 رحیم 23082
46 غلامرضا کرمی نیا 330,000,000 مرتضی 23079
47 سیدمحمداحسان حسینی 330,000,000 سیدنازار 23067
48 امیر رحمانی 310,000,000 نادر 23061
49 محمود احمدی 280,000,000 عبداله 23050
50 فرج اله امینی 330,000,000 غفار 23049
51 خاتم احمدی زاده 330,000,000 محمد 23048
52 احمد نادری 280,000,000 عبدالمجید 23012
53 محمدصالح مرادی ع 330,000,000 علی 23007
54 جمیل محمودی 330,000,000 مجید 22997
55 لقمان بهرامی ک 330,000,000 کریم 22976
56 فانوس رحیم خانی 300,000,000 عبدالرحمان 22965
57 اسماعیل حیدری فر 330,000,000 اصغر 22955
58 یونس محمدی 330,000,000 اله مراد 22948
59 سیف الدین منوچهری 330,000,000 علی 22900
60 عمر حسینی 330,000,000 میرزا 22897
61 جیران قبادی 330,000,000 محمدسعید 22874
62 اسماعیل مرادی 280,000,000 محمد 22872
63 سید محمد رحیم احمدی 280,000,000 سید محمد امین 22863
64 هوشیار علیزاده 280,000,000 ولی 22846
65 وزیر کاکائی 310,000,000 اکبر 22829
66 حرمت عینی وینه 330,000,000 احمد 22828
67 محسن صدیقی 330,000,000 جعفر 22816
68 حشمت اله طاهری خوشنو 280,000,000 گلمراد 22802
69 خالد شکوری 330,000,000 حسن 22797
70 کیومرث میرزائی 330,000,000 محمدصالح 22789
71 فرامرز میرزائی 330,000,000 محمدصالح 22789
72 اقبال رمضانی 280,000,000 عبداله 22785
73 عبدالباسید قمری 310,000,000 محمدتوفیق 22767
74 وزیر احمدی 280,000,000 احمد 22763
75 کریم یوسفی 280,000,000 امین 22762
76 امین اعتمادی 330,000,000 احمد 22760
77 پروانه محمدی نشاء 330,000,000 ولی 22753
78 بهرام کنعانی 280,000,000 قادر 22752
79 سعید محمدی امامی 330,000,000 محمدعزیز 22748
80 محمدرحیم عباس زاده 300,000,000 عزیز 22746
81 عبداله عزیزی 1 330,000,000 محی الدین 22738
82 حسن فیض الهی 330,000,000 حسین 22735
83 حشمت مرادی 280,000,000 توفیق 22723
84 سلام احمدی 320,000,000 عبدالکریم 22714
85 مظهر حسامی 330,000,000 محمود 22708
86 مختار رستمی 280,000,000 بهرام 22675
87 کرم خان مرادی 280,000,000 محمدخان 22647
88 محمدطاهر مرادی 330,000,000 محمدعزیز 22647
89 ابراهیم مرادی تبار 280,000,000 درویش حسین 22617
90 فروغ اسدی 330,000,000 رحمت 22610
91 فرهاد علیمرادی 330,000,000 علی محمد 22602
92 مختار قادری 320,000,000 کاکااحمد 22579
93 فواد دبیقی 330,000,000 محمدقاسم 22578
94 نجیبه امیری 280,000,000 ابراهیم 22525
95 فرشاد رحمانی 330,000,000 محمود 22519
96 محمد کریمی 280,000,000 وسین 22516
97 سهیلا معاذی 325,000,000 نظام 22511
98 رحمان جعفرپور 330,000,000 عزیز 22499
99 بهاره امینی 280,000,000 لطیف 22492
100 رستم شمسی 271,000,000 نجم الدین 22472
101 صابر صالحی 330,000,000 عبدالکریم 22469
102 فریده رضائی 280,000,000 محمدامین 22453
103 خسرو مرادی 330,000,000 محمد 22442
104 امین حبیبی 280,000,000 کریم 22437
105 مختار عزیزیانی 330,000,000 عزیز 22435
106 صابر امیری 280,000,000 مجید 22411
107 فرامرز احمدی 280,000,000 عبدالفتاح 22399
108 سیدعبدالکریم رضائی 305,000,000 سیدغنی 22387
109 نسرین خادمی 330,000,000 محمدصالح 22368
110 فریده برزگر 250,000,000 علی 22349
111 شمسی فتحی 330,000,000 محمدفرج 22337
112 احمد ملاح 330,000,000 محمدعلی 22335
113 لطیف نیازی 330,000,000 آقا 22316
114 امیرعباس جعفری 330,000,000 علی 22314
115 حسین فتحی 280,000,000 محمد 22312
116 فرشته امینی 330,000,000 محمد طاهر 22300
117 مختار منوچهری 260,000,000 صدیق 22297
118 شاهپور مقدس 280,000,000 احمد 22293
119 امین شکوری 330,000,000 حسن 22284
120 ابراهیم حیدری 330,000,000 محمدجعفر 22278
121 محمدتوفیق سلیمانی 330,000,000 احمد 22244
122 سیدوهبی میرانی 310,000,000 سیدفتحی 22232
123 حسن صدیقی 330,000,000 محمدخان 22215
124 ستار مرادی نژاد 275,000,000 محمدرشید 22177
125 سهراب مهربانی 280,000,000 محمدرحیم 22170
126 برهان عباسی 330,000,000 فتح اله 22161
127 سعید فخری 250,000,000 ملاعبداله 22128
128 فهمی ولدبیگی 280,000,000 توفیق 22114
129 فاتح نقدی پور 280,000,000 حسین 22109
130 عثمان فخری 270,000,000 حسن 22106
131 محمد رحمانی 280,000,000 عبداله 22093
132 امین عزیزی 332,000,000 یعقوب 22089
133 بیژن زارعی لبنی 280,000,000 کریم 22083
134 عسکر محمدی 270,000,000 عبدالمحمد 22068
135 مصطفی بابائی 250,000,000 امین 22054
136 علی مرادی زاد 310,000,000 عزیز 22037
137 محی الدین کرمی 280,000,000 احمد 22032
138 نورالدین یوسفی 330,000,000 محمدامین 22019
139 گلزار احمدی 250,000,000 محمد 22004
140 محمد ویسی 280,000,000 فتح اله 21990
141 گلاویژ خدری 330,000,000 علی 21967
142 سیما سلیمانی 280,000,000 گل محمد 21965
143 نظیر فتاحی 305,000,000 عزت 21964
144 منصور صادقی 250,000,000 مومن 21914
145 فانوس مرادی 280,000,000 اخمد 21912
146 عمر رحمانی 263,000,000 محمدعلی 21900
147 عباس حسینی 327,000,000 محمد 21884
148 علی محمودی ح 280,000,000 حسینعلی 21858
149 پسند کیانی زاده 330,000,000 عبدالقادر 21854
150 فاخر علیمرادی 330,000,000 رحیم 21848
151 کریم رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 21833
152 سعدی قادری 330,000,000 مجید 21820
153 کامل نظری 280,000,000 محمود 21820
154 شهناز وکیلی 250,000,000 احمد 21816
155 حیدر مرادی سرابیانی 280,000,000 ویسمراد 21815
156 محمود بابائی 330,000,000 محمد 21812
157 حبیب اله احمدی 309,800,000 عبدالکریم 21805
158 عبدالرحمن طاهری 280,000,000 سلیمان 21771
159 پروانه فتحی 330,000,000 محمد 21749
160 صابر ویسی 320,000,000 حسین 21749
161 فاتح رحیمی 280,000,000 رشید 21745
162 زیبا صیدی 250,000,000 احمد 21731
163 صباح نوری 330,000,000 محمدآقا 21721
164 شب بو ملاح 280,000,000 محمدعلی 21699
165 آقابرا رحیمی 330,000,000 عبدالعزیز 21693
166 ادریس خسروی زاده 280,000,000 یونس 21691
167 قادر یوسفی 280,000,000 محمدرشید 21685
168 مهری پیام 250,000,000 یونس 21681
169 صادق صوفی 280,000,000 عبداله 21649
170 حاتم احمدی 250,000,000 محمد 21643
171 لقمان نادری 280,000,000 قربانی 21593
172 احمد ابراهیمی تبار 250,000,000 کاکا عبداله 21583
173 نصرالدین حسینی 280,000,000 وزیر 21583
174 لیمو عمری 250,000,000 احمد 21482
175 عزیز حسینی 280,000,000 سیدکریم 21457
176 فائزه نادری تبار 280,000,000 وزیر 21457
177 محسن رحمانی 260,000,000 غفور 21455
178 بتول مرادی 330,000,000 توفیق 21449
179 ابراهیم شاهمرادی 330,000,000 حسن 21432
180 بایزید حسامی 310,000,000 محمود 21422
181 سلیم کریمی نیلاوره 330,000,000 کریم 21420
182 سلمی محمدمیرزائی 280,000,000 محمدمیرزا 21398
183 شاهمراد بابائی 330,000,000 عزیز 21395
184 عثمان طهماسبی 250,000,000 عبداله 21387
185 نعمت اله گل محمدی 278,000,000 نورمحمد 21379
186 کریم کریمی 280,000,000 عزیزمراد 21351
187 جوانمیر نادری تبار 280,000,000 وزیر 21341
188 صدیق حسینی 320,000,000 عبدالحمید 21313
189 قطعه کرمی سرتیپ آبادی 330,000,000 مرتضی 21308
190 عزیز رشیدی 330,000,000 رشید 21305
191 سیف اله حسینی 330,000,000 محمدطاهر 21299
192 سالار رحمانی 330,000,000 حسن 21289
193 هادی محمودی 280,000,000 محمد حسین 21285
194 زهره صولی 290,000,000 حسین 21284
195 علی قاسمی 301,450,000 محمد 21273
196 آهو محمدی 250,000,000 احمد 21225
197 علی اکبر مصطفائی 330,000,000 محمدعزیز 21224
198 ایوب مرادی 280,000,000 حبیب 21219
199 جمال محمودی مزرانی 320,000,000 حسن 21186
200 اسماعیل گل محمدی 280,000,000 حسین 21142
201 صالح پولادخوای 250,000,000 سلیمان 21104
202 عبدالکریم ویسی 280,000,000 عبدالعزیز 21093
203 شهین مرادی 330,000,000 توفیق 21091
204 فریدون صیادی نیا 280,000,000 حسن 21072
205 کبری پرافشای 280,000,000 عبدالرحمان 21071
206 سهیلا ناصری 280,000,000 خسرو 21066
207 فرهاد تمجیدی 280,000,000 احمد 21022
208 رشید احمد پوران 280,000,000 محمود 21019
209 محسن احمدی 280,000,000 انور 21017
210 سلیم رشیدی رستمی 330,000,000 علی 20988
211 علی سبحانی 280,000,000 صالح 20977
212 گلاله کریمی 245,000,000 عمر 20974
213 حسن امیری 300,000,000 کریم 20972
214 توفیق ویسی 300,000,000 عبدالقادر 20966
215 عثمان احمدی صوفی 250,000,000 محمد 20947
216 ضرغام ایوب زاده 280,000,000 محمد 20938
217 حسن صیدی 250,000,000 حسین 20935
218 سهیلا شاهرخ 280,000,000 محمدعلی 20918
219 فاروق خسروی 330,000,000 احمد 20909
220 مختار محمودی 265,000,000 بهرام 20902
221 حسن فقیهی 280,000,000 امین 20879
222 علی ویسی 200,000,000 حسن 20876
223 بختیار منوچهری 280,000,000 محمدعلی 20863
224 بهرام صالحی 260,000,000 محمود 20862
225 عثمان قادری 230,000,000 علی 20861
226 اقدس ناصری 280,000,000 سیدعلی 20848
227 فرشته دشتی 325,000,000 فرج 20844
228 محمدصالح فتحی 280,000,000 سعید 20809
229 احمد صوفی 280,000,000 عبدالرحمان 20798
230 آرام عبدالهی 250,000,000 محمدعلی 20793
231 مریم رضائی 330,000,000 محمد 20786
232 ایوب عزیزی 280,000,000 علی 20707
233 احمد حسینی 280,000,000 حسن 20705
234 پروین کاکائی 280,000,000 حسین 20679
235 کمال قادری 250,000,000 محمدنظیف 20676
236 عزیز جشن سده 220,000,000 بهرام 20651
237 جوامیر بابائی 234,000,000 صیداحمد 20617
238 عادل بابائی 250,000,000 غلام 20607
239 رستگار صالح زاده 220,000,000 امیر 20607
240 محمدطاهر محمدی 240,000,000 علی 20602
241 فریده مرادی 235,500,000 محمود 20595
242 انور منوچهری 250,000,000 امین 20594
243 فتح اله شاهمرادی 250,000,000 محمود 20589
244 خداداد صوفی 272,000,000 امین 20582
245 محی الدین رستمی 230,500,000 احمد 20576
246 محمد زارعی 280,000,000 عبدالکریم 20561
247 فرهاد احمدی 280,000,000 امین 20543
248 محمد دانش 280,000,000 لطف اله 20534
249 رضیه مرادی 240,000,000 محمد 20518
250 امین مرادی 330,000,000 فتاح 20516
251 رضا فرجی 280,000,000 حسن 20491
252 بختیار صیادی 280,000,000 شاهمراد 20459
253 بختیار رازیانی 280,000,000 یونس 20396
254 قادر نوری 239,500,000 محمدآقا 20388
255 عطاء رحمانی 330,000,000 مجید 20380
256 خالد فخری 200,000,000 علی 20378
257 فرزاد یوسفی 270,000,000 محمدکریم 20376
258 فریده نوزری 206,000,000 محمداسماعیل 20365
259 کامل ویسی 300,000,000 کریم 20353
260 فرحناز ویسمرادی 210,000,000 نعمت 20352
261 عبدالکریم پیرویسی 255,020,000 الماس 20341
262 یاور یعقوبی 330,000,000 منصور 20284
263 حسن ویسی ا 330,000,000 انور 20269
264 فتح اله حسینی 280,000,000 محمد 20258
265 فرهاد خسروی 230,000,000 احمد 20247
266 خسرو محمودزاده 280,000,000 صالح 20236
267 هدایت بهرامی 265,000,000 حسین 20223
268 شیرین توان پور پاوه 250,000,000 حسن 20202
269 حسین ویسی م 250,000,000 محمود 20196
270 اسمعیل محمودی 250,000,000 محمد 20185
271 حسین قادری 330,000,000 امین 20170
272 قادر مرادی 280,000,000 محمد 20162
273 فرشته حمیدی 260,500,000 حسین 20153
274 نهیه قادری 245,000,000 عبدالعزیز 20086
275 سیدمحمدامین مرادی 225,000,000 سیدعثمان 20053
276 سعید ویسی 180,000,000 گل محمد 19973
277 احسن رحیمی نژاد 280,000,000 امام علی 19971
278 حسیم مرادی 265,000,000 عزیز 19967
279 فهیمه حمیدی 290,000,000 حسین 19959
280 احمد ابراهیمی 180,000,000 توفیق 19949
281 هادی عزیزی ع 200,000,000 عبدالقادر 19948
282 عارف مطاعی 280,000,000 حمید 19938
283 زینب کریمی 210,000,000 محمود 19935
284 خالد ویسی زاده 265,000,000 امیر 19926
285 مختار حسینی 240,000,000 یونس 19898
286 منوچهر ویسی 330,000,000 محمد 19863
287 نادیه رسول آبادی 240,070,000 محمود 19817
288 رمضان سلیمانی 220,000,000 محمد 19796
289 برهان منوچهری 220,000,000 انور 19691
290 منصور رحمتی 280,000,000 حاتم 19654
291 محمدظاهر مشایخی 180,000,000 محمدصالح 19654
292 حبیب اله سبزواری 180,000,000 محمود 19619
293 ناصر مصری 250,040,000 توفیق 19606
294 حبیب عبدالهی 180,000,000 عبداله 19605
295 فتاح عزیزی 210,000,000 سیداحمد 19556
296 حسین ریحانه 200,550,000 محمد 19539
297 حسن طاهری منش 270,000,000 محمد 19535
298 سلیمان پولادخوای 200,000,000 احمدبیک 19510
299 طوبی جمینی 260,000,000 فرج 19501
300 احمد عزیزی 280,000,000 محمد 19481
301 حمید فرجی 230,080,000 اعظم 19478
302 عادل احمدی 290,000,000 محمد 19473
303 صغری عزیزی 250,000,000 محمد 19468
304 احسن قاضی زاده 280,000,000 محمدهادی 19443
305 برهان الدین محمدیان 180,000,000 محمدعزیز 19420
306 بهمن مرادی سرابیان 195,000,000 ویسمراد 19419
307 عبدالرحیم عبدالهی 270,000,000 حسین 19398
308 توران کارگری 280,000,000 صابر 19379
309 سردار عثمانی 245,000,000 محمدسلیم 19358
310 مجید حسینی 180,000,000 سیدعلی 19350
311 محمدامین سبحانی 248,000,000 حبیب اله 19350
312 فاتح حسینی 220,000,000 محمدامین 19343
313 هادی احمدی 330,000,000 عزیز 19338
314 محمدنعیم گل محمدی 200,000,000 حسن 19332
315 اعظم امیری 250,000,000 عزیز 19329
316 گلاویژ صحرایی 200,000,000 لطف اله 19287
317 نادر میرزائی 200,000,000 فتاح 19285
318 معتصم محمودی 250,000,000 مصطفی 19268
319 وزیر رازیانی 200,000,000 محمد 19256
320 عادل صحرائی 280,000,000 معروف 19255
321 سلام حسینی 250,000,000 محمود 19235
322 فریدون مطاعی 280,000,000 محمد 19198
323 وحدت شیخمرادی 243,000,000 میرزامراد 19178
324 بهمن کرمی 220,000,000 محمد 19159
325 توفیق منوچهری 210,000,000 محمدصالح 19149
326 رضا لطفی 200,000,000 اله مراد 19132
327 اکبر رحیمی نژاد 220,000,000 امامعلی 19115
328 محمدعلی مطاعی 190,000,000 توفیق 19099
329 احمد فیض الهی 180,000,000 علی 19061
330 عارف عظیمی 330,000,000 احمد 19046
331 محمدصالح احمدی 280,000,000 محمدعلی 19043
332 کیومرث فتحی 210,000,000 علی 18977
333 عایشه رحیمی دهچراغی 330,000,000 حاتم 18961
334 قادر شیخمرادی 180,000,000 احمد 18892
335 صدیق مرادی 330,000,000 محمد 18870
336 محمدفاروق صوفی 210,000,000 عبداله 18825
337 آمنه محمدی 180,000,000 مصطفی 18815
338 اسماعیل دارستانی 220,000,000 عبداله 18796
339 ابوبکر حسینی 180,250,000 جعفر 18781
340 عایشه کریمی 205,000,000 حسن 18780
341 ابراهیم یزدانی 220,000,000 عبدالرحیم 18774
342 فیروز رحیمی 250,000,000 قادر 18751
343 هاشم فیضی 180,000,000 کریم 18734
344 حبیب سلیمانی 240,450,000 محمد 18708
345 فرامرز عظیمی 300,000,000 کاکااحمد 18708
346 صلاح کاکائی پور 230,000,000 سهراب 18694
347 رضا مجیدی 180,000,000 مجید 18655
348 عرفان نادری 210,000,000 محمد 18635
349 امین علیزاده 250,000,000 عبداله 18583
350 حمید محمدزاده 180,000,000 حسن 18563
351 فریدون یوسفی ن 180,000,000 نادر 18542
352 فریده امینی نیا 250,000,000 عزیز 18478
353 ادریس کرمی 280,000,000 نجیب 18444
354 محمد عزیزی 280,000,000 مجید 18429
355 هادی عزیزی ف 245,000,000 فیض اله 18411
356 علی عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 18408
357 لقمان بهرامی ع 250,000,000 علی 18404
358 عبدالرحمن عبدالهی خواه 180,000,000 کاکاعبداله 18393
359 صلاح سعیدی 210,000,000 کاکااحمد 18392
360 مختار شهسواری 280,000,000 غلام 18387
361 جهانشاه محمدنژاد 275,000,000 عبداله 18347
362 آسیه خانم حسینی 170,000,000 سیدعبدالرحمن 18329
363 آرزو مرادی نیا 208,000,000 فیض اله 18323
364 عبدالعزیز رحیمی 330,000,000 رسول 18299
365 یونس بابائی 165,000,000 یوسف 18280
366 لیمو رضائی 200,000,000 علی 18251
367 صدیق قاسمی 155,000,000 عبدالکریم 18247
368 صابر حسین زاده 230,000,000 ولی 18243
369 علی الهی فر 189,660,000 نریمان 18191
370 آرش عباسی 180,000,000 کاکه برا 18116
371 ابراهیم بازانی قلعه 199,020,000 عزیز 18110
372 علی حبیبی 200,000,000 فتح اله 18079
373 یحیی شمسی 330,000,000 محی الدین 18051
374 تیمور حسینی 235,000,000 سیدطها 18010
375 جوهر مرادی 180,000,000 مصطفی 17923
376 فرخ محمدی 205,000,000 فرامرز 17850
377 مصطفی سهرابی 180,000,000 بهرام 17814
378 یعقوب سلیمی 190,800,000 اسداله 17811
379 مهدی اعتمادی 330,000,000 محمود 17779
380 محمدعزیز احمدی 170,000,000 محمدمراد 17655
381 عبدالرحمن امیری 202,000,000 کاکاعبداله 17648
382 خلیل احمدزاده 320,000,000 شکراله 17645
383 آرزو محمدی 190,000,000 محمد 17633
384 حسین عزیزی 160,000,000 عبدالکریم 17596
385 عبدالعزیز مهربانی 180,000,000 عبدالرحیم 17593
386 حیدر سارایی 160,000,000 حسین 17564
387 محمد حسن زاده 200,000,000 حسن 17429
388 تحسیم الیاسی 179,550,000 محمد رشید 17426
389 امیر گل عنبری 215,000,000 محمد 17426
390 غفار حیدری 165,000,000 سیف اله 17419
391 عطا الماسی 190,000,000 ابراهیم 17394
392 چنور مهربانی نژاد 175,000,000 اسکندر 17394
393 اسکندر نظری 150,000,000 محمد 17321
394 انور سهرابی 140,000,000 علی اکبر 17310
395 فرهاد محمدنژاد 160,000,000 عبداله 17283
396 جمشید فتحی 200,410,000 احمد 17281
397 صلاح نوروزی 180,000,000 فتح اله 17275
398 مختار جعفری 200,000,000 کاکاعبداله 17184
399 صدیق قیطولی 250,000,000 توفیق 17181
400 حسین یوسفی 260,000,000 فتح اله 17123
401 ابراهیم زرساو 280,000,000 حیدر 17060
402 جهانگیر قیطولی 270,000,000 محمدسعید 17044
403 فروه حسینی 180,000,000 سیدجعفر 16967
404 لیلا یوسفی 170,000,000 حسین 16948
405 نافعه احمدی 225,000,000 سیدحسین 16906
406 ناصح فتحی 190,000,000 محمد 16901
407 برهان ویسی ف 200,000,000 فتح اله 16883
408 طلعت مرادی 170,000,000 علی 16852
409 جهانگیر محمودی 140,110,000 علی 16683
410 فریبا دبیقی 150,000,000 محمدقاسم 16673
411 محمدرئوف مرادی 330,000,000 محمدسعید 16644
412 فیصل حسینی 240,000,000 امین آقا 16554
413 فیروز فتاحی 241,000,000 مراد 16503
414 نادر مرادی 160,000,000 محمد 16251
415 محمد مرادی نژاد 280,000,000 محمدصالح 16222
416 حمید صوفی 200,000,000 محمد 16206
417 اکبر محمدیان چشمه نزاری 200,000,000 فتاح 16062
418 سعداله احمدی فر 240,000,000 مراد 16048
419 انور حسینی 137,500,000 احمد 15932
420 آرش امین پور 160,040,000 ناصر 15868
421 محمود رضازاده 220,000,000 احمد 15751
422 فاروق خادمی 200,040,000 محمدصالح 15681
423 هیوا ویسی 115,500,000 محمود 15581
424 امجد یامولا 154,000,000 ابوبکر 15552
425 حیدر عبدالمحمدی 145,000,000 حسین 15543
426 عثمان نظری نیا 200,000,000 فایق 15519
427 امین حق گویی 123,000,000 کاکابرار 15493
428 ناصر بابائی 238,000,000 حسن 15482
429 الهه امیری باوندپور 115,000,000 محمد 15404
430 سیدتوفیق حسینی 173,450,000 سیدامین 15332
431 احمد رمضانی 199,000,000 محمدعلی 15324
432 سعدی خادمی 115,000,000 محمد 15235
433 مسعود محمدی 160,500,000 محمدسعید 15212
434 عرفان مرادی زاد 170,000,000 علی 15090
435 روناک اسماعیلی 146,730,000 یداله 15043
436 محمدرئوف صادقی 160,000,000 اسمعیل 14970
437 پرشنگ ژاله 100,230,000 محمدعلی 14960
438 محمد سارایی 150,000,000 حسین 14938
439 فرحناز تشتر 235,000,000 علی 14866
440 داود گل محمدی 100,000,000 حسین 14726
441 سلیم محمدی 190,050,000 محمد 14713
442 فانوس نادری 100,000,000 ابوالمحمد 14569
443 خالد نوری 100,000,000 برزو 14536
444 مظفر نظری 220,000,000 نظرویس 14435
445 فاطمه خلخال 100,000,000 عبداله 14294
446 جزاء فرجی 150,000,000 حسن 14173
447 کریم عظیمی 100,000,000 احمد 14134
448 پروین کاظمی 100,000,000 بابامراد 14121
449 مهدی خدامرادی 195,000,000 میرزامراد 14033
450 صلاح الدین رحیمی 100,000,000 اسکندر 13935
451 مهدی رستمی 100,000,000 عبداله 13874
452 فرج امینی 100,000,000 کریم 13855
453 حسن عبدالهی 70,000,000 یونس 13118
454 گوهر ویسیانی 144,000,000 محمد 12795
455 محمدبایر عثمان زاده 35,000,000 طاهر 9020
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ